Jak vyřešit chybu „Sdílet porušení“?

K narušení sdílení by došlo, když opravujete soubor, který je také obsazený jiným programem.

V takovém případě doporučujeme postupovat následovně:

  1. Vytvořte kopii původního poškozeného souboru.
  2. Pomocí našeho produktu opravte kopii namísto původního souboru.