Jaký je význam obnovitelného stavu v ukázkové zprávě?

Pokud je v ukázkové zprávě obnovitelný stav souboru „Plně obnovitelné„, Všechna data v tomto souboru lze úplně obnovit.

Pokud je obnovitelný stav „Částečně obnovitelné„Lze obnovit pouze jedinou část dat v tomto souboru.

Pokud je obnovitelný stav „Nelze obnovit„, Pak data v tomto souboru nelze obnovit.