Per u vostru riferimentu, raccoglimu l'elencu cumpletu di errori di Access per e diverse versioni di Access: