DataNumen Word Repair Comparació competitiva

DataNumen Word Repair 4.2 Funció de reparació integrada (Word 2010)  Recuperació per a Word 5 Nucli per a Word 11.01 Reparació de paraules del Fènix estel·lar 5.5 Toolbox de recuperació per a Word 2.5 SysTools Word Recovery 5.1 Recuperació ràpida per a Microsoft Word 12.X RecoveryFIX per al Word 11.4 WordFIX 5.65 Word Repair 1.0 R-Paraula 2 DocRepair 3.1 Remo Repair Word 2.0 Reparació de Yodot DOC per al Windows 1

Taxa de recuperació

Percentatge mitjà de recuperació * 92.78% 1.50% 59.11% 67.22% 50.00% 47.22% 3.14% 38.70% 67.78% 3.00% 0.10% 5.00% 1.67% 0.00% 0.00%
Case 1
(Fitxer doc de 20 KB de Word 2003)
100% 0% 0% 0% 100% 0% 33.30% 33.30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Case 2
(Fitxer doc de 1 MB de Word 2003)
90% 0% 5% 80% 95% 80% 40% 50% 75% 0% 0% 90% 60% 0% 0%
Case 3
(Fitxer docx de 500 KB de Word 2007)
100% 0% 70% 80% 30% 50% 0% 40% 80% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Case 4
(Fitxer docx de 1 MB de Word 2007)
100% 0% 87% 30% 50% 65% 0% 40% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Case 5
(Fitxer docx de 500 KB Word 2010)
100% 0% 75% 85% 30% 50% 0% 50% 80% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Case 6
(1 MB de fitxer docx de Word 2010)
100% 0% 100% 90% 50% 75% 0% 50% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Case 7
(2 MB de fitxer docx de Word 2010)
90% 0% 70% 95% 65% 65% 0% 50% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Case 8
(1 MB de fitxer docx de Word 2013)
100% 0% 100% 100% 50% 50% 0% 40% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Case 9
(5 MB de fitxer docx de Word 2013)
100% 0% 70% 90% 25% 35% 0% 40% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Suporta Sistema Operatiu

Sí Windows de 32 bits Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Guanyeu 8 / 8.1 / 10 sense suport Guanyeu 8 / 8.1 / 10 sense suport Guanya 10 sense suport Sí
Sí Windows de 64 bits Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Guanyeu 8 / 8.1 / 10 sense suport Guanyeu 8 / 8.1 / 10 sense suport Guanya 10 sense suport Sí

Suport per al format de fitxer

Suport de format de fitxer Word d'entrada (doc / docx) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí format docx no admès format docx no admès Sí Sí Sí
Format de fitxer Word de sortida (doc / docx) format docx no admès Sí format de doc no admès format de doc no admès format docx no admès doc, format docx no admès doc, format docx no admès Sí format de doc no admès format de doc no admès format docx no admès format docx no admès doc, format docx no admès format docx no admès format de doc no admès

Capacitats per recuperar objectes d'un document DOCX

Recupera textos
(inclosos els idiomes asiàtics com el xinès, el japonès, etc.)
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí format docx no admès format docx no admès Sí Sí Sí
Recuperar estils de text
(incloent mida, negreta, color, cursiva, ressaltat,
subratllat, ratllat, subíndex i superíndex)
Sí Sí Sí Sí no no no no Sí Sí format docx no admès format docx no admès no Sí Sí
Recuperar efectes especials de text
(efectes de text, vora de caràcters, ombrejat de caràcters)
no Sí efectes de text / vora de caràcters no admesos Sí no no no no Sí Sí format docx no admès format docx no admès no no s'admeten efectes de text / vora de caràcters / ombrejat de caràcters no s'admeten efectes de text / vora de caràcters / ombrejat de caràcters
Recuperar taules
(incloent taula amb diferents amplades de columna i alçada de fila, contingut de cel·les de taula amb diferents estils, cel·les combinades horitzontals / verticals, taula amb amplada / color de vora diferents, ombrejat de taula, diferents alineacions horitzontals / verticals a les cel·les)
Sí Sí  Taules no compatibles Sí no no no no Sí l'amplada de la columna i l'alçada de la fila no s'admeten format docx no admès format docx no admès no Sí Sí
Recuperar imatges
(incloent redimensionament, alineació)
l'alineació no és compatible Sí l'alineació no és compatible Sí no no no no Sí no format docx no admès format docx no admès no Sí Sí
Recupereu els efectes especials de la imatge
(incloent diferents fronteres, efectes especials)
efectes especials no admesos Sí efectes especials no admesos Sí no no no no Sí no format docx no admès format docx no admès no Sí Sí
Recupera la taula de continguts Sí Sí no Sí no no no no Sí Sí format docx no admès format docx no admès no Sí Sí
Recuperar hiperenllaços Sí Sí no Sí no no no no Sí Sí format docx no admès format docx no admès no Sí Sí
Recuperar capçalera i peu de pàgina Sí Sí no Sí no no no no Sí no format docx no admès format docx no admès no Sí Sí

Altres característiques

Assistència per reparar fitxers de Word en suports danyats, com ara disquets, Zip discs, CDROM, etc. Sí no Sí Sí Sí Sí no Sí Sí no no no no no Sí
Assistència per reparar un lot de fitxers de Word. Sí no Sí Sí no no no Sí Sí no no no no no no
Assistència per trobar i seleccionar els fitxers de Word que es repararan a l'ordinador local, segons alguns criteris de cerca. Sí no Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Admet la integració amb l'Explorador de Windows, de manera que podeu reparar fàcilment un fitxer de Word amb el menú contextual de l'Explorador de Windows. Sí no Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí no no Sí Sí Sí
Admet l'operació d'arrossegar i deixar anar Sí no no Sí no no no no Sí Sí no no no no no
Admet paràmetres de línia d'ordres. Sí no no Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí no Sí