Ús de material al nostre lloc web

La informació, obres d'art, text o imatges (col·lectivament, "Materials") continguts en aquest lloc web estan protegits per lleis de drets d'autor. Només podeu accedir i utilitzar els Materials amb finalitats personals o educatives. No podeu modificar ni utilitzar els materials amb cap altre propòsit sense això DataNumen, Inc permís. Llevat del que es disposa a continuació, no podeu tornar a publicar, reproduir, pàgost o distribuir qualsevol material d’aquest lloc web.

Podeu imprimir materials en aquest lloc web només amb finalitats personals o educatives i heu d’incloure qualsevol avís de drets d’autor inclòs originalment amb els materials en totes les còpies.

Qualsevol programari informàtic descarregable o disponible en qualsevol altre lloc des d’aquest lloc web té llicència subjecte als termes de l’aplicaciócabel contracte de llicència.

Els materials inclosos en aquest lloc web han estat compilats per DataNumen, Inc de diverses fonts i estan subjectes a canvis sense previ avís.

Llocs enllaçats des d’aquest lloc web

Els llocs enllaçats des d’aquest lloc web no es troben a sota DataNumen, Inc control, i DataNumen, Inc no assumeix cap responsabilitat per les comunicacions o materials disponibles en aquests llocs enllaçats. DataNumen, Inc no pretén que els enllaços d’aquest lloc web siguin referències o avals de les entitats vinculades i que es facilitin únicament per comoditat.

Limitació de responsabilitat i garantia

EL CLIENT ACCEPTA QUE L’ÚS DEL SERVEI ESTÀ TOTALMENT A PROP RISC DEL CLIENT. DataNumen, Inc ELS SERVEIS ES PROPORCIONEN “TAL QUAL”, SENSE GARANTIA DE CAP MENA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLOSA SENSE LIMITACIÓ, QUALSEVOL GARANTIA PER A INFORMACIÓ, SERVEIS, ACCÉS ININTERRUPTIBLE O PRODUCTES PROPORCIONATS EN CONEXIÓ AMB EL SERVEI, INCLLS, PERUT DataNumen, Inc PROGRAMARI LLICENCIAT AL CLIENT I ELS RESULTATS OBTINGUTS A TRAVÉS DEL SERVEI. ESPECÍFICAMENT, DataNumen, Inc EXCLUI QUALSEVOL I TOTES LES GARANTIES, INCLOSES, PER NOT NO LIMITADES A:
(1) QUALSEVOL GARANTIA RELATIVA A LA DISPONIBILITAT, EXACTITUD O CONTINGUT DE LA INFORMACIÓ, PRODUCTES O SERVEIS; I (2) QUALSEVOL GARANTIA DE TÍTOL O GARANTIES DE COMERCIALITAT O IDONEITAT PER A UN PROP PSIT PARTICULAR.

AQUESTA EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT S’APLICA A QUALSEVOL DANY O LESIÓ CAUSADA PER QUALSEVOL FALL DEL RENDIMENT, ERROR, OMISSIÓ, ESBORRIMENT, DEFECTE, VIRUS DE L’ORDINADOR, ROBO O DESTRUCCIÓ O ACCÉS NO AUTORITZAT. EL CLIENT RECONEIX ESPECÍFICAMENT QUE DataNumen, Inc NO ÉS RESPONSABLE DE LA CONDUCTA DIFAMATORYRIA, OFENSIVA O IL·LEGAL D'ALTRES CLIENTS O TERCERS I QUE EL RISC DE LESIÓ DELS RESIDUS ANTERIORS RESTA TOTALMENT AMB EL CLIENT.

MAI DataNumen, Inc Tampoc cap dels seus agents, afiliats o proveïdors de contingut serà responsable de cap dany directe, indirecte, incidencial, especial o conseqüent que es derivi de l’ús del servei o de la impossibilitat d’accedir al servei o d’utilitzar-lo o de qualsevol incompliment de qualsevol garantia. . EL CLIENT RECONEIX QUE LES DISPOSICIONS D’AQUESTA SECCIÓ S’APLICARAN A TOT EL CONTINGUT DEL SERVEI.