Taules del sistema a SQL Server Bases de dades MDF i NDF

In SQL Server Bases de dades MDF i NDF, hi ha moltes taules de sistemes que s’utilitzen per emmagatzemar l’estructura i altres metadades de les bases de dades.

A continuació es mostra una llista de les taules de sistemes més utilitzades:

Nom de la taula del sistema
sys.allocation_units
sys.objects
sys.assembly_modules
paràmetres sys.
sys.check_constraints
sys.partitions
sys.columns
sys.procedures
sys.computed_columns
sys.sequences
sys.default_constraints
sys.service_queues
sys.events
sys.sql_dependencies
sys.event_notifications
sys.sql_expression_dependencies
sys.extended_procedures
sys.sql_modules
sys.foreign_key_columns
sys.stats
sys.foreign_keys
sys.stats_columns
sys.function_order_columns
sinònims
sys.hash_indexes
sys.table_types
sys.identity_columns
sys.tables
sys.index_columns
sys.trigger_event_types
sys.indexes
sys.trigger_events
sys.key_constraints
sys.triggers
sys.numbered_procedure_parameters
sys.views
sys.numbered_procedures

Referències:

  1. Visualitzacions del catàleg d'objectes (Transact-SQL) per a SQL Server 2014
  2. Visualitzacions del catàleg d'objectes (Transact-SQL) per a SQL Server 2012
  3. Visualitzacions del catàleg d'objectes (Transact-SQL) per a SQL Server 2008 R2
  4. Visualitzacions del catàleg d'objectes (Transact-SQL) per a SQL Server 2008
  5. Visualitzacions del catàleg d'objectes (Transact-SQL) per a SQL Server 2005