Pàgines a SQL Server Bases de dades MDF i NDF

In SQL Server Les bases de dades MDF i NDF, totes les dades i les meta dades (és a dir, les dades que s’utilitzen per gestionar altres dades) s’assignen com a pàgines de 8 KB, de la següent manera:

Tipus de pàgina Descripció
Pàgina de dades Emmagatzemeu les dades de registre a la base de dades
Pàgina d'índex Emmagatzemeu els índexs agrupats i no agrupats
Pàgina GAM Emmagatzema informació del mapa d'assignació global (GAM).
Pàgina SGAM Emmagatzemeu informació del mapa d’assignació global compartida (SGAM).
Pàgina IAM Informació del mapa d’assignació d’índexs de la botiga (IAM).
Pàgina PFS Emmagatzemeu informació d’assignació de PFS.