Com a referència, recopilem la llista completa d’errors d’accés per a diferents versions d’Access: