Quin significat té l’estat recuperable a l’informe de demostració?

A l'informe de demostració, si l'estat recuperable d'un fitxer és "Totalment recuperable“, Totes les dades d’aquest fitxer es poden recuperar completament.

Si l'estat recuperable és "Parcialment recuperable“, Es pot recuperar l’única part de les dades d’aquest fitxer.

Si l'estat recuperable és "No recuperable“, Llavors les dades d’aquest fitxer no es poden recuperar.