Per què no puc trobar els correus electrònics desitjats ni altres objectes al fitxer PST fix?

De vegades es recuperen els vostres missatges de correu electrònic i altres objectes, però es canvien els seus noms o es traslladen a algunes carpetes especials, com ara "Recovered_Groupxxx", a causa de la corrupció del fitxer. Per tant, per verificar si es recuperen els correus electrònics o altres objectes, podeu utilitzar els temes del correu electrònic o altres propietats de l’objecte per cercar-los.

Pel que fa a una carpeta, si encara recordeu alguns dels correus electrònics d’aquesta carpeta, podeu cercar aquests correus electrònics mitjançant els seus temes i, a continuació, en funció del resultat de la cerca, cercar la carpeta desitjada.