Com es pot resoldre l'error "Violació de compartició"?

La infracció de la compartició es produiria quan esteu reparant un fitxer que també està ocupat per un altre programa.

En aquest cas, us suggerim que feu el següent:

  1. Feu una còpia del fitxer malmès original.
  2. Utilitzeu el nostre producte per reparar la còpia en lloc del fitxer original.