Korištenje materijala na našoj web stranici

Informacije, umjetnička djela, tekst ili slike (zajedno, „Materijali“) sadržane na ovoj web stranici zaštićene su zakonima o autorskim pravima. Materijalima možete pristupiti i koristiti ih samo u lične ili obrazovne svrhe. Ne možete modificirati ili koristiti Materijale u bilo koje druge svrhe bez DataNumen, Inc. dozvolu. Osim dolje navedenog, ne možete ponovo objavljivati, reproducirati, strost ili distribuirati bilo koji Materijal na ovom web mjestu.

Na ovoj veb stranici možete štampati materijale samo u lične ili obrazovne svrhe, a u sve kopije morate uključiti bilo kakvu obavijest o autorskim pravima koja je prvobitno bila priložena uz materijale.

Bilo koji računarski softver koji se može preuzeti ili na drugi način dostupan sa ove veb lokacije licenciran je u skladu sa uslovima aplikacijecable ugovor o licenci.

Materijale na ovoj web stranici sastavio je DataNumen, Inc. iz različitih izvora i podložni su promjenama bez najave.

Web lokacije povezane s ove web stranice

Web stranice na koje se vodi ova web stranica nisu ispod DataNumen, Inc. kontrola i DataNumen, Inc. ne preuzima nikakvu odgovornost ili odgovornost za bilo kakvu komunikaciju ili materijale dostupne na takvim povezanim web lokacijama. DataNumen, Inc. ne namjerava da linkovi na ovoj web stranici budu preporuke ili preporuke povezanih entiteta i pružaju se samo radi praktičnosti.

Ograničenje odgovornosti i garancija

KUPAC SE SLAŽE DA JE KORIŠTENJE USLUGE U POTPUNOSTI KORISNIČKI NA VLASTITI RIZIK. DataNumen, Inc. USLUGE SE PRUŽAJU “KAKVE JESU” BEZ JAMSTVA BILO KOJE VRSTE, NITI IZRIČITE ILI PODRAZUMIJEVANE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA BILO KOJE JAMSTVO ZA INFORMACIJE, USLUGE, NEPRINEMNI PRISTUP ILI PROIZVODE PREDUZETE KROZ ILI U VEZI S, OSOBOM DataNumen, Inc. SOFTVER LICENCIRAN KUPCU I REZULTATI DOBIJENI KROZ USLUGU. POSEBNO, DataNumen, Inc. ODRICAVA BILO KOJE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI:
(1) BILO KOJA JAMSTVA U VEZI DOSTUPNOSTI, TAČNOSTI ILI SADRŽAJA INFORMACIJA, PROIZVODA ILI USLUGA; I (2) BILO KOJA GARANCIJA ZA NASLOV ILI GARANCIJE ZA PRODAJU ILI PRILAGOĐENOST ZA ODREĐENU SVRHU.

OVO IZJAVLJANJE ODGOVORNOSTI PRIMJENJUJE SE NA BILO KOJU ŠTETU ILI OZLJEDU PROIZVEDENU BILO KADAŠNJIM PROPUSTOM, POGREŠKOM, PROPUSTOM, DELETIJOM, KVAROM, RAČUNARSKIM VIRUSOM, KRAĐOM ILI UNIŠTENJEM ILI NEOVLAŠTENIM PRISTUPOM. KUPAC To POSEBNO PRIZNAJE DataNumen, Inc. NIJE ODGOVORAN ZA KLEVETNO, OFANZIVNO ILI NEZAKONITO PONAŠANJE DRUGIH KORISNIKA ILI TREĆIH STRANAKA I DA RIZIK OD OZLJEDE OD NAPREDNIH ODMORA U CIJELI KUPCI.

NITO DataNumen, Inc. NITI JEDAN OD NJENIH AGENATA, PRIPADNIKA ILI DOBAVLJAČA SADRŽAJA NE MOŽE ODGOVARATI ZA BILO KOJE NEPOSREDNE, NEPOSREDNE, SLUČAJNE, POSEBNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE KOJE PROIZLAŽU IZ KORIŠTENJA USLUGE ILI NEMOGUĆNOSTI DA DOBIJU PRISTUP ILI KORISTE USLUGU BILO KOJU OD NEKIH . KUPAC OVIM PRIZNAJE DA SE ODREDBE OVOG ODJELJA ODNOSE NA SVE SADRŽAJE NA USLUGI.