Simptom:

Kada koristite DBCC CHECKDB sa REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS parametar za popravak oštećene baze podataka .MDF, poput ove:

DBCC CHECKDB (xxxx, 'REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS')

vidite sljedeću poruku o grešci:

DBCC rezultati za 'Greška1'.
Popravak: Opseg (1: 296) je uklonjen iz ID-a objekta 0, ID-a indeksa -1, ID-a particije 0, ID-a alokacijske jedinice 0 (tip Nepoznat).
Popravak: Opseg (1: 304) je uklonjen iz ID-a objekta 0, ID-a indeksa -1, ID-a particije 0, ID-a alokacijske jedinice 0 (tip Nepoznat).
Popravak: Opseg (1: 312) je uklonjen iz ID-a objekta 0, ID-a indeksa -1, ID-a particije 0, ID-a alokacijske jedinice 0 (tip Nepoznat).
Popravak: Opseg (1: 328) je uklonjen iz ID-a objekta 0, ID-a indeksa -1, ID-a particije 0, ID-a alokacijske jedinice 0 (tip Nepoznat).
Popravak: Opseg (1: 360) je uklonjen iz ID-a objekta 0, ID-a indeksa -1, ID-a particije 0, ID-a alokacijske jedinice 0 (tip Nepoznat).
Popravak: Opseg (1: 376) je uklonjen iz ID-a objekta 0, ID-a indeksa -1, ID-a particije 0, ID-a alokacijske jedinice 0 (tip Nepoznat).
Popravak: Opseg (1: 384) je uklonjen iz ID-a objekta 0, ID-a indeksa -1, ID-a particije 0, ID-a alokacijske jedinice 0 (tip Nepoznat).
Popravak: Opseg (1: 400) je uklonjen iz ID-a objekta 0, ID-a indeksa -1, ID-a particije 0, ID-a alokacijske jedinice 0 (tip Nepoznat).
Popravak: Stranica (1: 285) je uklonjena iz ID-a objekta 0, ID-a indeksa -1, ID-a particije 0, ID aloka jedinice 27021597764222976 (tip Nepoznat).
Popravak: Stranica (1: 287) je uklonjena iz ID-a objekta 0, ID-a indeksa -1, ID-a particije 0, ID aloka jedinice 27021597764222976 (tip Nepoznat).
Popravak: Stranica (1: 289) je uklonjena iz ID-a objekta 0, ID-a indeksa -1, ID-a particije 0, ID aloka jedinice 27021597764222976 (tip Nepoznat).
Popravak: Stranica (1: 291) je uklonjena iz ID-a objekta 0, ID-a indeksa -1, ID-a particije 0, ID aloka jedinice 27021597764222976 (tip Nepoznat).
Popravak: Stranica (1: 293) je uklonjena iz ID-a objekta 0, ID-a indeksa -1, ID-a particije 0, ID aloka jedinice 27021597764222976 (tip Nepoznat).
Popravak: Stranica (1: 368) je uklonjena iz ID-a objekta 0, ID-a indeksa -1, ID-a particije 0, ID aloka jedinice 27021597764222976 (tip Nepoznat).
Popravak: Stranica (1: 283) je uklonjena iz ID-a objekta 0, ID-a indeksa -1, ID-a particije 0, ID aloka jedinice 27021597770317824 (tip Nepoznat).
Poruka 8948, nivo 16, stanje 3, red 8
Pogreška baze podataka: Stranica (1: 284) je označena pogrešnim tipom na PFS stranici (1: 1). PFS status 0x70 očekuje se 0x60.
Greška je popravljena.
Poruka 8948, nivo 16, stanje 3, red 8
Pogreška baze podataka: Stranica (1: 286) je označena pogrešnim tipom na PFS stranici (1: 1). PFS status 0x70 očekuje se 0x60.
Greška je popravljena.
Poruka 8948, nivo 16, stanje 3, red 8
Pogreška baze podataka: Stranica (1: 288) je označena pogrešnim tipom na PFS stranici (1: 1). PFS status 0x70 očekuje se 0x60.
Greška je popravljena.
Poruka 8948, nivo 16, stanje 3, red 8
Pogreška baze podataka: Stranica (1: 290) je označena pogrešnim tipom na PFS stranici (1: 1). PFS status 0x70 očekuje se 0x60.
Greška je popravljena.
Poruka 8948, nivo 16, stanje 3, red 8
Pogreška baze podataka: Stranica (1: 292) je označena pogrešnim tipom na PFS stranici (1: 1). PFS status 0x70 očekuje se 0x60.
Greška je popravljena.
Poruka 8948, nivo 16, stanje 3, red 8
Pogreška baze podataka: Stranica (1: 294) je označena pogrešnim tipom na PFS stranici (1: 1). PFS status 0x70 očekuje se 0x60.
Greška je popravljena.
Poruka 8948, nivo 16, stanje 3, red 8
Pogreška baze podataka: Stranica (1: 295) je označena pogrešnim tipom na PFS stranici (1: 1). PFS status 0x70 očekuje se 0x60.
Greška je popravljena.
Poruka 8905, nivo 16, stanje 1, red 8
Opseg (1: 296) u bazi podataka ID 39 označen je dodijeljenim u GAM-u, ali ga nije dodijelio nijedan SGAM ili IAM.
Greška je popravljena.
Poruka 8905, nivo 16, stanje 1, red 8
Opseg (1: 304) u bazi podataka ID 39 označen je dodijeljenim u GAM-u, ali ga nije dodijelio nijedan SGAM ili IAM.
Greška je popravljena.
Poruka 8905, nivo 16, stanje 1, red 8
Opseg (1: 312) u bazi podataka ID 39 označen je dodijeljenim u GAM-u, ali ga nije dodijelio nijedan SGAM ili IAM.
Greška je popravljena.
Poruka 8905, nivo 16, stanje 1, red 8
Opseg (1: 328) u bazi podataka ID 39 označen je dodijeljenim u GAM-u, ali ga nije dodijelio nijedan SGAM ili IAM.
Greška je popravljena.
Poruka 8905, nivo 16, stanje 1, red 8
Opseg (1: 360) u bazi podataka ID 39 označen je dodijeljenim u GAM-u, ali ga nije dodijelio nijedan SGAM ili IAM.
Greška je popravljena.
Poruka 8928, nivo 16, stanje 6, red 8
ID objekta 0, ID indeksa -1, ID particije 0, ID jedinice alokacije 0 (tip Nepoznat): Stranica (1: 368) se ne može obraditi. Pogledajte ostale greške za detalje.
Greška je popravljena.
Poruka 8905, nivo 16, stanje 1, red 8
Opseg (1: 376) u bazi podataka ID 39 označen je dodijeljenim u GAM-u, ali ga nije dodijelio nijedan SGAM ili IAM.
Greška je popravljena.
Poruka 8905, nivo 16, stanje 1, red 8
Opseg (1: 384) u bazi podataka ID 39 označen je dodijeljenim u GAM-u, ali ga nije dodijelio nijedan SGAM ili IAM.
Greška je popravljena.
Poruka 8905, nivo 16, stanje 1, red 8
Opseg (1: 400) u bazi podataka ID 39 označen je dodijeljenim u GAM-u, ali ga nije dodijelio nijedan SGAM ili IAM.
Greška je popravljena.
Poruka 8909, nivo 16, stanje 1, red 8
Pogreška u tablici: ID objekta 0, ID indeksa -1, ID particije 0, ID jedinice alokacije 281475001417728 (tip Nepoznat), ID stranice (1: 376) sadrži pogrešan ID stranice u zaglavlju stranice. ID stranice u zaglavlju stranice = (70: 34).
Poruka 8906, nivo 16, stanje 1, red 8
Stranica (1: 284) u bazi podataka ID 39 dodijeljena je u SGAM (1: 3) i PFS (1: 1), ali nije dodijeljena ni u jednom IAM-u. PFS zastavice 'IAM_PG MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Greška je popravljena.
Poruka 8906, nivo 16, stanje 1, red 8
Stranica (1: 285) u bazi podataka ID 39 dodijeljena je u SGAM (1: 3) i PFS (1: 1), ali nije dodijeljena ni u jednom IAM-u. PFS zastavice 'MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Greška je popravljena.
Poruka 8909, nivo 16, stanje 1, red 8
Pogreška u tablici: ID objekta 0, ID indeksa -1, ID particije 0, ID jedinice alokacije 27021597764222976 (tip Nepoznat), ID stranice (1: 285) sadrži pogrešan ID stranice u zaglavlju stranice. ID stranice u zaglavlju stranice = (8074: 44).
Poruka 8906, nivo 16, stanje 1, red 8
Stranica (1: 286) u bazi podataka ID 39 dodijeljena je u SGAM (1: 3) i PFS (1: 1), ali nije dodijeljena ni u jednom IAM-u. PFS zastavice 'IAM_PG MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Greška je popravljena.
Poruka 8906, nivo 16, stanje 1, red 8
Stranica (1: 287) u bazi podataka ID 39 dodijeljena je u SGAM (1: 3) i PFS (1: 1), ali nije dodijeljena ni u jednom IAM-u. PFS zastavice 'MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Greška je popravljena.
Poruka 8909, nivo 16, stanje 1, red 8
Pogreška u tablici: ID objekta 0, ID indeksa -1, ID particije 0, ID jedinice alokacije 27021597764222976 (tip Nepoznat), ID stranice (1: 287) sadrži pogrešan ID stranice u zaglavlju stranice. ID stranice u zaglavlju stranice = (7620: 27).
Poruka 8906, nivo 16, stanje 1, red 8
Stranica (1: 288) u bazi podataka ID 39 dodijeljena je u SGAM (1: 3) i PFS (1: 1), ali nije dodijeljena ni u jednom IAM-u. PFS zastavice 'IAM_PG MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Greška je popravljena.
Poruka 8906, nivo 16, stanje 1, red 8
Stranica (1: 289) u bazi podataka ID 39 dodijeljena je u SGAM (1: 3) i PFS (1: 1), ali nije dodijeljena ni u jednom IAM-u. PFS zastavice 'MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Greška je popravljena.
Poruka 8909, nivo 16, stanje 1, red 8
Pogreška u tablici: ID objekta 0, ID indeksa -1, ID particije 0, ID jedinice alokacije 27021597764222976 (tip Nepoznat), ID stranice (1: 289) sadrži pogrešan ID stranice u zaglavlju stranice. ID stranice u zaglavlju stranice = (8053: 29).
Poruka 8906, nivo 16, stanje 1, red 8
Stranica (1: 290) u bazi podataka ID 39 dodijeljena je u SGAM (1: 3) i PFS (1: 1), ali nije dodijeljena ni u jednom IAM-u. PFS zastavice 'IAM_PG MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Greška je popravljena.
Poruka 8906, nivo 16, stanje 1, red 8
Stranica (1: 291) u bazi podataka ID 39 dodijeljena je u SGAM (1: 3) i PFS (1: 1), ali nije dodijeljena ni u jednom IAM-u. PFS zastavice 'MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Greška je popravljena.
Poruka 8909, nivo 16, stanje 1, red 8
Pogreška u tablici: ID objekta 0, ID indeksa -1, ID particije 0, ID jedinice alokacije 27021597764222976 (tip Nepoznat), ID stranice (1: 291) sadrži pogrešan ID stranice u zaglavlju stranice. ID stranice u zaglavlju stranice = (7098: 50).
Poruka 8906, nivo 16, stanje 1, red 8
Stranica (1: 292) u bazi podataka ID 39 dodijeljena je u SGAM (1: 3) i PFS (1: 1), ali nije dodijeljena ni u jednom IAM-u. PFS zastavice 'IAM_PG MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Greška je popravljena.
Poruka 8906, nivo 16, stanje 1, red 8
Stranica (1: 293) u bazi podataka ID 39 dodijeljena je u SGAM (1: 3) i PFS (1: 1), ali nije dodijeljena ni u jednom IAM-u. PFS zastavice 'MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Greška je popravljena.
Poruka 8909, nivo 16, stanje 1, red 8
Pogreška u tablici: ID objekta 0, ID indeksa -1, ID particije 0, ID jedinice alokacije 27021597764222976 (tip Nepoznat), ID stranice (1: 293) sadrži pogrešan ID stranice u zaglavlju stranice. ID stranice u zaglavlju stranice = (7098: 50).
Poruka 8906, nivo 16, stanje 1, red 8
Stranica (1: 294) u bazi podataka ID 39 dodijeljena je u SGAM (1: 3) i PFS (1: 1), ali nije dodijeljena ni u jednom IAM-u. PFS zastavice 'IAM_PG MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Greška je popravljena.
Poruka 8906, nivo 16, stanje 1, red 8
Stranica (1: 295) u bazi podataka ID 39 dodijeljena je u SGAM (1: 3) i PFS (1: 1), ali nije dodijeljena ni u jednom IAM-u. PFS zastavice 'IAM_PG MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Greška je popravljena.
Poruka 8909, nivo 16, stanje 1, red 8
Pogreška u tablici: ID objekta 0, ID indeksa -1, ID particije 0, ID jedinice alokacije 27021597764222976 (tip Nepoznat), ID stranice (1: 313) sadrži pogrešan ID stranice u zaglavlju stranice. ID stranice u zaglavlju stranice = (7220: 34).
Poruka 8909, nivo 16, stanje 1, red 8
Pogreška u tablici: ID objekta 0, ID indeksa -1, ID particije 0, ID jedinice alokacije 27021597764222976 (tip Nepoznat), ID stranice (1: 328) sadrži pogrešan ID stranice u zaglavlju stranice. ID stranice u zaglavlju stranice = (6846: 34).
Poruka 8906, nivo 16, stanje 1, red 8
Stranica (1: 368) u bazi podataka ID 39 dodijeljena je u SGAM (1: 3) i PFS (1: 1), ali nije dodijeljena ni u jednom IAM-u. PFS zastavice 'IAM_PG MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Greška je popravljena.
Poruka 8909, nivo 16, stanje 1, red 8
Pogreška u tablici: ID objekta 0, ID indeksa -1, ID particije 0, ID jedinice alokacije 27021597764222976 (tip Nepoznat), ID stranice (1: 368) sadrži pogrešan ID stranice u zaglavlju stranice. ID stranice u zaglavlju stranice = (6: 34).
Greška je popravljena.
Poruka 8909, nivo 16, stanje 1, red 8
Pogreška u tablici: ID objekta 0, ID indeksa -1, ID particije 0, ID jedinice alokacije 27021597764222976 (tip Nepoznat), ID stranice (1: 385) sadrži pogrešan ID stranice u zaglavlju stranice. ID stranice u zaglavlju stranice = (7074: 34).
Poruka 8909, nivo 16, stanje 1, red 8
Pogreška u tablici: ID objekta 0, ID indeksa -1, ID particije 0, ID jedinice alokacije 27021597764222976 (tip Nepoznat), ID stranice (1: 400) sadrži pogrešan ID stranice u zaglavlju stranice. ID stranice u zaglavlju stranice = (6818: 34).
Poruka 8909, nivo 16, stanje 1, red 8
Pogreška u tablici: ID objekta 0, ID indeksa -1, ID particije 0, ID jedinice alokacije 27021597769400320 (tip Nepoznat), ID stranice (1: 296) sadrži pogrešan ID stranice u zaglavlju stranice. ID stranice u zaglavlju stranice = (4044: 34).
Poruka 8909, nivo 16, stanje 1, red 8
Pogreška u tablici: ID objekta 0, ID indeksa -1, ID particije 0, ID jedinice alokacije 27021597769465856 (tip Nepoznat), ID stranice (1: 384) sadrži pogrešan ID stranice u zaglavlju stranice. ID stranice u zaglavlju stranice = (4076: 34).
Poruka 8906, nivo 16, stanje 1, red 8
Stranica (1: 283) u bazi podataka ID 39 dodijeljena je u SGAM (1: 3) i PFS (1: 1), ali nije dodijeljena ni u jednom IAM-u. PFS zastavice 'MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Greška je popravljena.
Poruka 8909, nivo 16, stanje 1, red 8
Pogreška u tablici: ID objekta 0, ID indeksa -1, ID particije 0, ID jedinice alokacije 27021597770317824 (tip Nepoznat), ID stranice (1: 283) sadrži pogrešan ID stranice u zaglavlju stranice. ID stranice u zaglavlju stranice = (3374: 54).
Poruka 8909, nivo 16, stanje 1, red 8
Pogreška u tablici: ID objekta 0, ID indeksa -1, ID particije 0, ID jedinice alokacije 27021597783752704 (tip Nepoznat), ID stranice (1: 297) sadrži pogrešan ID stranice u zaglavlju stranice. ID stranice u zaglavlju stranice = (10: 34).
Poruka 8909, nivo 16, stanje 1, red 8
Pogreška u tablici: ID objekta 0, ID indeksa -1, ID particije 0, ID jedinice alokacije 27021597783818240 (tip Nepoznat), ID stranice (1: 298) sadrži pogrešan ID stranice u zaglavlju stranice. ID stranice u zaglavlju stranice = (18: 34).
Poruka 8909, nivo 16, stanje 1, red 8
Pogreška u tablici: ID objekta 0, ID indeksa -1, ID particije 0, ID jedinice alokacije 27021597783883776 (tip Nepoznat), ID stranice (1: 299) sadrži pogrešan ID stranice u zaglavlju stranice. ID stranice u zaglavlju stranice = (42: 34).
Poruka 8909, nivo 16, stanje 1, red 8
Pogreška u tablici: ID objekta 0, ID indeksa -1, ID particije 0, ID jedinice alokacije 27021597783949312 (tip Nepoznat), ID stranice (1: 300) sadrži pogrešan ID stranice u zaglavlju stranice. ID stranice u zaglavlju stranice = (14: 34).
Poruka 8909, nivo 16, stanje 1, red 8
Pogreška u tablici: ID objekta 0, ID indeksa -1, ID particije 0, ID jedinice alokacije 27021597784014848 (tip Nepoznat), ID stranice (1: 301) sadrži pogrešan ID stranice u zaglavlju stranice. ID stranice u zaglavlju stranice = (14: 34).
Poruka 8909, nivo 16, stanje 1, red 8
Pogreška u tablici: ID objekta 0, ID indeksa -1, ID particije 0, ID jedinice alokacije 27021597784080384 (tip Nepoznat), ID stranice (1: 302) sadrži pogrešan ID stranice u zaglavlju stranice. ID stranice u zaglavlju stranice = (32: 34).
Poruka 8909, nivo 16, stanje 1, red 8
Pogreška u tablici: ID objekta 0, ID indeksa -1, ID particije 0, ID jedinice alokacije 27021597784145920 (tip Nepoznat), ID stranice (1: 303) sadrži pogrešan ID stranice u zaglavlju stranice. ID stranice u zaglavlju stranice = (56: 34).
Poruka 8909, nivo 16, stanje 1, red 8
Pogreška u tablici: ID objekta 0, ID indeksa -1, ID particije 0, ID jedinice alokacije 27021597784211456 (tip Nepoznat), ID stranice (1: 304) sadrži pogrešan ID stranice u zaglavlju stranice. ID stranice u zaglavlju stranice = (34: 34).
Poruka 8909, nivo 16, stanje 1, red 8
Pogreška u tablici: ID objekta 0, ID indeksa -1, ID particije 0, ID jedinice alokacije 27021597784276992 (tip Nepoznat), ID stranice (1: 305) sadrži pogrešan ID stranice u zaglavlju stranice. ID stranice u zaglavlju stranice = (30: 34).
Poruka 8909, nivo 16, stanje 1, red 8
Pogreška u tablici: ID objekta 0, ID indeksa -1, ID particije 0, ID jedinice alokacije 27021597784342528 (tip Nepoznat), ID stranice (1: 306) sadrži pogrešan ID stranice u zaglavlju stranice. ID stranice u zaglavlju stranice = (10: 34).
Poruka 8909, nivo 16, stanje 1, red 8
Pogreška u tablici: ID objekta 0, ID indeksa -1, ID particije 0, ID jedinice alokacije 27021597784408064 (tip Nepoznat), ID stranice (1: 307) sadrži pogrešan ID stranice u zaglavlju stranice. ID stranice u zaglavlju stranice = (98: 34).
Poruka 8909, nivo 16, stanje 1, red 8
Pogreška u tablici: ID objekta 0, ID indeksa -1, ID particije 0, ID jedinice alokacije 27021597784473600 (tip Nepoznat), ID stranice (1: 308) sadrži pogrešan ID stranice u zaglavlju stranice. ID stranice u zaglavlju stranice = (34: 34).
Poruka 8909, nivo 16, stanje 1, red 8
Pogreška u tablici: ID objekta 0, ID indeksa -1, ID particije 0, ID jedinice alokacije 27021597784539136 (tip Nepoznat), ID stranice (1: 309) sadrži pogrešan ID stranice u zaglavlju stranice. ID stranice u zaglavlju stranice = (20: 34).
Poruka 8909, nivo 16, stanje 1, red 8
Pogreška u tablici: ID objekta 0, ID indeksa -1, ID particije 0, ID jedinice alokacije 27021597784604672 (tip Nepoznat), ID stranice (1: 310) sadrži pogrešan ID stranice u zaglavlju stranice. ID stranice u zaglavlju stranice = (38: 34).
Poruka 8909, nivo 16, stanje 1, red 8
Pogreška u tablici: ID objekta 0, ID indeksa -1, ID particije 0, ID jedinice alokacije 27021597784670208 (tip Nepoznat), ID stranice (1: 311) sadrži pogrešan ID stranice u zaglavlju stranice. ID stranice u zaglavlju stranice = (30: 34).
Poruka 8909, nivo 16, stanje 1, red 8
Pogreška u tablici: ID objekta 0, ID indeksa -1, ID particije 0, ID jedinice alokacije 27021597784735744 (tip Nepoznat), ID stranice (1: 312) sadrži pogrešan ID stranice u zaglavlju stranice. ID stranice u zaglavlju stranice = (32: 34).
Poruka 8909, nivo 16, stanje 1, red 8
Pogreška u tablici: ID objekta 0, ID indeksa -1, ID particije 0, ID jedinice alokacije 27021597787881472 (tip Nepoznat), ID stranice (1: 360) sadrži pogrešan ID stranice u zaglavlju stranice. ID stranice u zaglavlju stranice = (24: 34).
Poruka 8909, nivo 16, stanje 1, red 8
Pogreška u tablici: ID objekta 0, ID indeksa -1, ID particije 0, ID jedinice alokacije 27021597787947008 (tip Nepoznat), ID stranice (1: 361) sadrži pogrešan ID stranice u zaglavlju stranice. ID stranice u zaglavlju stranice = (6: 34).
Poruka 8909, nivo 16, stanje 1, red 8
Pogreška u tablici: ID objekta 0, ID indeksa -1, ID particije 0, ID jedinice alokacije 27021597788012544 (tip Nepoznat), ID stranice (1: 362) sadrži pogrešan ID stranice u zaglavlju stranice. ID stranice u zaglavlju stranice = (30: 34).
Poruka 8909, nivo 16, stanje 1, red 8
Pogreška u tablici: ID objekta 0, ID indeksa -1, ID particije 0, ID jedinice alokacije 27021597788078080 (tip Nepoznat), ID stranice (1: 363) sadrži pogrešan ID stranice u zaglavlju stranice. ID stranice u zaglavlju stranice = (60: 34).
Poruka 8909, nivo 16, stanje 1, red 8
Pogreška u tablici: ID objekta 0, ID indeksa -1, ID particije 0, ID jedinice alokacije 27021597788143616 (tip Nepoznat), ID stranice (1: 364) sadrži pogrešan ID stranice u zaglavlju stranice. ID stranice u zaglavlju stranice = (36: 34).
Poruka 8909, nivo 16, stanje 1, red 8
Pogreška u tablici: ID objekta 0, ID indeksa -1, ID particije 0, ID jedinice alokacije 27021597788209152 (tip Nepoznat), ID stranice (1: 365) sadrži pogrešan ID stranice u zaglavlju stranice. ID stranice u zaglavlju stranice = (8: 34).
Poruka 8909, nivo 16, stanje 1, red 8
Pogreška u tablici: ID objekta 0, ID indeksa -1, ID particije 0, ID jedinice alokacije 27021597788274688 (tip Nepoznat), ID stranice (1: 366) sadrži pogrešan ID stranice u zaglavlju stranice. ID stranice u zaglavlju stranice = (50: 34).
Poruka 8909, nivo 16, stanje 1, red 8
Pogreška u tablici: ID objekta 0, ID indeksa -1, ID particije 0, ID jedinice alokacije 27021597788864512 (tip Nepoznat), ID stranice (1: 367) sadrži pogrešan ID stranice u zaglavlju stranice. ID stranice u zaglavlju stranice = (24: 34).
Poruka 8909, nivo 16, stanje 1, red 8
Pogreška u tablici: ID objekta 0, ID indeksa -1, ID particije 0, ID jedinice alokacije 27021597788995584 (tip Nepoznat), ID stranice (1: 377) sadrži pogrešan ID stranice u zaglavlju stranice. ID stranice u zaglavlju stranice = (34: 34).
Poruka 8909, nivo 16, stanje 1, red 8
Pogreška u tablici: ID objekta 0, ID indeksa -1, ID particije 0, ID jedinice alokacije 27021597789061120 (tip Nepoznat), ID stranice (1: 378) sadrži pogrešan ID stranice u zaglavlju stranice. ID stranice u zaglavlju stranice = (52: 34).
Poruka 8909, nivo 16, stanje 1, red 8
Pogreška u tablici: ID objekta 0, ID indeksa -1, ID particije 0, ID jedinice alokacije 27021597789126656 (tip Nepoznat), ID stranice (1: 379) sadrži pogrešan ID stranice u zaglavlju stranice. ID stranice u zaglavlju stranice = (90: 34).
Poruka 8909, nivo 16, stanje 1, red 8
Pogreška u tablici: ID objekta 0, ID indeksa -1, ID particije 0, ID jedinice alokacije 27021597789192192 (tip Nepoznat), ID stranice (1: 380) sadrži pogrešan ID stranice u zaglavlju stranice. ID stranice u zaglavlju stranice = (34: 34).
Poruka 8909, nivo 16, stanje 1, red 8
Pogreška u tablici: ID objekta 0, ID indeksa -1, ID particije 0, ID jedinice alokacije 27021597789257728 (tip Nepoznat), ID stranice (1: 381) sadrži pogrešan ID stranice u zaglavlju stranice. ID stranice u zaglavlju stranice = (52: 34).
Poruka 8909, nivo 16, stanje 1, red 8
Pogreška u tablici: ID objekta 0, ID indeksa -1, ID particije 0, ID jedinice alokacije 27021597789323264 (tip Nepoznat), ID stranice (1: 382) sadrži pogrešan ID stranice u zaglavlju stranice. ID stranice u zaglavlju stranice = (76: 34).
Poruka 8909, nivo 16, stanje 1, red 8
Pogreška u tablici: ID objekta 0, ID indeksa -1, ID particije 0, ID jedinice alokacije 27021597789388800 (tip Nepoznat), ID stranice (1: 383) sadrži pogrešan ID stranice u zaglavlju stranice. ID stranice u zaglavlju stranice = (16: 34).
CHECKDB je pronašao 31 pogrešaka dodjele i 44 pogreške dosljednosti koje nisu povezane s bilo kojim pojedinačnim objektom.
CHECKDB je popravio 31 pogrešaka dodjele i 0 pogreške dosljednosti koje nisu povezane s bilo kojim pojedinačnim objektom.
Popravak: IAM lanac za objekt ID 27, ID indeksa 2, ID particije 562949955190784, ID jedinice aloka 562949955190784 (tip In-row data), skraćen je prije stranice (1: 288) i bit će obnovljen.
Poruka 2575, nivo 16, stanje 1, red 8
Na stranicu Mape raspodjele indeksa (IAM) (1: 288) ukazuje sljedeći pokazivač IAM stranice (0: 0) u ID-u objekta 27, ID-u indeksa 2, ID-u particije 562949955190784, ID jedinice dodjele 562949955190784 (tip In-row podaci), ali u skeniranju nije otkriven.
Greška je popravljena.
CHECKDB je pronašao 1 pogrešku dodjele i 0 pogrešaka dosljednosti u tablici 'sys.sysowners' (ID objekta 27).
CHECKDB je popravio 1 grešku dodjele i 0 pogrešaka dosljednosti u tablici 'sys.sysowners' (ID objekta 27).
Popravak: Stranica (1:79) dodijeljena je ID objekta 34, ID indeksa 2, ID particije 562949955649536, ID jedinice dodjele 562949955649536 (tip Podaci u nizu).
Popravak: IAM lanac za objekt ID 34, ID indeksa 2, ID particije 562949955649536, ID jedinice aloka 562949955649536 (tip In-row data), skraćen je prije stranice (1: 295) i bit će obnovljen.
Popravak: Stranica (1:80) dodijeljena je ID objekta 34, ID indeksa 3, ID particije 844424932360192, ID jedinice dodjele 844424932360192 (tip Podaci u nizu).
Popravak: IAM lanac za objekt ID 34, ID indeksa 3, ID particije 844424932360192, ID jedinice aloka 844424932360192 (tip In-row data), skraćen je prije stranice (1: 368) i bit će obnovljen.
Poruka 8906, nivo 16, stanje 1, red 8
Stranica (1: 79) u bazi podataka ID 39 dodijeljena je u SGAM (1: 3) i PFS (1: 1), ali nije dodijeljena ni u jednom IAM-u. PFS zastavice 'MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Greška je popravljena.
Poruka 2575, nivo 16, stanje 1, red 8
Na stranicu Mape raspodjele indeksa (IAM) (1: 295) ukazuje sljedeći pokazivač IAM stranice (0: 0) u ID-u objekta 34, ID-u indeksa 2, ID-u particije 562949955649536, ID jedinice dodjele 562949955649536 (tip In-row podaci), ali u skeniranju nije otkriven.
Greška je popravljena.
Poruka 8906, nivo 16, stanje 1, red 8
Stranica (1: 80) u bazi podataka ID 39 dodijeljena je u SGAM (1: 3) i PFS (1: 1), ali nije dodijeljena ni u jednom IAM-u. PFS zastavice 'MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Greška je popravljena.
Poruka 2575, nivo 16, stanje 1, red 8
Na stranicu Mape raspodjele indeksa (IAM) (1: 368) ukazuje sljedeći pokazivač IAM stranice (0: 0) u ID-u objekta 34, ID-u indeksa 3, ID-u particije 844424932360192, ID jedinice dodjele 844424932360192 (tip In-row podaci), ali u skeniranju nije otkriven.
Greška je popravljena.
Poruka 824, nivo 24, stanje 2, red 8
SQL Server otkrila je logičku I / O grešku zasnovanu na dosljednosti: neispravan pageid (očekuje se 1: 261; stvarni 114: 34). Dogodilo se tokom čitanja stranice (1: 261) u ID-u baze podataka 39 na ofset 0x0000000020a000 u datoteci 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Dodatne poruke u SQL Server dnevnik pogrešaka ili sistemski dnevnik događaja može pružiti više detalja. Ovo je stanje ozbiljne greške koje prijeti integritetu baze podataka i mora se odmah ispraviti. Dovršite potpunu provjeru dosljednosti baze podataka (DBCC CHECKDB). Ovu grešku mogu uzrokovati mnogi faktori; za više informacija pogledajte SQL Server Books Online.
Poruka 824, nivo 24, stanje 2, red 8
SQL Server otkrila je logičku I / O grešku zasnovanu na dosljednosti: neispravan pageid (očekuje se 1: 369; stvarni 40: 60). Dogodilo se tokom čitanja stranice (1: 369) u ID baze podataka 39 na ofset 0x000000002e2000 u datoteci 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Dodatne poruke u SQL Server dnevnik pogrešaka ili sistemski dnevnik događaja može pružiti više detalja. Ovo je stanje ozbiljne greške koje prijeti integritetu baze podataka i mora se odmah ispraviti. Dovršite potpunu provjeru dosljednosti baze podataka (DBCC CHECKDB). Ovu grešku mogu uzrokovati mnogi faktori; za više informacija pogledajte SQL Server Books Online.

gdje je 'Error1' naziv oštećene baze podataka MDF-a koja se popravlja.

Poruka 8905 označava opseg koji je dodijeljen GAM-u, ali ga nije dodijelio nijedan SGAM ili IAM. Ovo je greška u dodjeli.

Snimak zaslona poruke o grešci:

Precizno objašnjenje:

U MDF bazi podataka pohranjuju se kao Stranice. Za dodjelu se koriste GAM, SGAM i IAM. A podaci su dodijeljeni u jedinici mjere (8 stranica) umjesto na jednoj stranici radi poboljšanja performansi. Ako je opseg dodijelio GAM, ali ga SGAM ili IAM nije dodijelio, tada će CHECKDB izvijestiti Poruka 8905, a zatim pokušajte to popraviti.

Možete koristiti naš proizvod DataNumen SQL Recovery za oporavak podataka iz oštećene MDF datoteke i rješavanje ove pogreške.

Uzorak datoteke 1:

Uzorak oštećenih MDF datoteka na kojima CHECKDB REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS će nači Poruka 8905 greška, ali NE MOŽEMO oporaviti bazu podataka dok DataNumen SQL Recovery može.

SQL Server verzija Oštećena MDF datoteka MDF datoteku popravio DataNumen SQL Recovery
SQL Server 2014 Greška 11.mdf Greška11_fixed.mdf