DataNumen Outlook Express Repair Poređenje konkurencije

DataNumen Outlook Express Repair 2.5 Kernel za Outlook Express Popravak 9.4.1 Stellar Phoenix OE oporavak 3.0 Oporavak za Outlook Express 1.2 Oporavak podataka za Outlook Express 1.0 Outlook Express Alat za popravak 3.2 Oporavak OE-pošte 1.7.26.59 Spašavanje i migracija OE pošte 5.1 Outlook Express Restore 2.0 lako Outlook Express Popravak 1.2.9 DiskInternals Outlook Express Popravak 2.4 Doktori na disku OE oporavak e-pošte 2.0.1 Tačan stručnjak za OE mail 3.2 MailNavigator 1.11 Oporavak moje e-pošte 5.5.6 R-Mail za Outlook Express 1.5 Zmeil 2.1 pametan Outlook Express Oporavak 1.6

Stopa oporavka

Prosječna stopa oporavka * 95.30% 5.98% 6.10% 36.74% 0.06% 5.98% 0.03% 5.29% 0.00% 0.04% 53.42% 5.98% 5.29% 0.69% 5.98% 4.92% 0.02% 5.29%
slučaj 1
(5 MB oštećene .DBX datoteke)
100.00% 0.00% 0.20% 15.40% 1.20% 0.00% 0.20% 0.00% 0.00% 0.20% 57.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
slučaj 2
(50 MB oštećene .DBX datoteke)
100.00% 0.00% 0.20% 50.40% 0.00% 0.00% 0.20% 0.00% 0.00% 0.20% 60.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
slučaj 3
(100 MB oštećene .DBX datoteke)
100.00% 0.00% 0.20% 50.40% 0.00% 0.00% 0.20% 0.00% 0.00% 0.20% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
slučaj 4
(200 MB oštećene .DBX datoteke)
100.00% 0.00% 0.20% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
slučaj 5
(300 MB oštećene .DBX datoteke)
100.00% 0.00% 0.20% 48.80% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
slučaj 6
(400 MB oštećene .DBX datoteke)
100.00% 0.00% 0.20% 48.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
slučaj 7
(500 MB oštećene .DBX datoteke)
100.00% 0.00% 0.20% 47.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
slučaj 8
(600 MB oštećene .DBX datoteke)
100.00% 0.00% 0.20% 46.80% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
slučaj 9
(700 MB oštećene .DBX datoteke)
100.00% 0.00% 0.20% 45.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
slučaj 10
(800 MB oštećene .DBX datoteke)
100.00% 0.00% 0.20% 45.70% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
slučaj 11
(900 MB oštećene .DBX datoteke)
100.00% 0.00% 0.20% 44.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
slučaj 12
(1 GB oštećene .DBX datoteke)
100.00% 0.00% 0.20% 44.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
slučaj 13
(1.2 GB oštećene .DBX datoteke)
100.00% 0.00% 0.20% 42.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
slučaj 14
(1.5 GB oštećene .DBX datoteke)
100.00% 0.00% 0.20% 41.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
slučaj 15
(1.7 GB oštećene .DBX datoteke)
100.00% 0.00% 0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
slučaj 16
(2 GB oštećene .DBX datoteke)
100.00% 0.00% 0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
slučaj 17
(1.5 GB oštećene .DBX datoteke)
100.00% 13.00% 13.00% 10.40% 0.00% 13.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13.00% 13.00% 0.00% 13.00% 13.00% 13.00% 0.10% 0.00%
slučaj 18
(1.5 GB oštećene .DBX datoteke)
100.00% 100.00% 99.00% 61.90% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 80.00% 0.20% 100.00%

OS podrška

Sve verzije 32-bitnog Windowsa Da 98 / ME / NT / Vista nije podržano 98 / ME / NT / 7 nije podržano 98 / ME / NT / 7 nije podržano NT / 2000 / Server 2008 / Vista / 7 nije podržan NT nije podržan NT nije podržan NT nije podržan 98 / ME / NT nije podržano NT / Server 2008 nije podržan 98 / ME / NT nije podržano 98 / ME / NT nije podržano NT nije podržan NT / Server 2008 nije podržan 98 / ME / NT / 2000 nije podržano NT nije podržan 98 / ME / NT nije podržano 98 / ME / NT nije podržano
Sve verzije 64-bitnog Windowsa Da Vista nije podržana Win7 nije podržan Win7 nije podržan Server 2008 / Vista / 7 nije podržan Da Da Da Da Server 2008 nije podržan Da Da Da Server 2008 nije podržan 98 / ME / NT / 2000 nije podržano Da Da Da

Podrška za DBX format datoteke

Outlook Express v6.0 DBX datoteka Da Da Da Da Da Da Da Da Ne Da Da Da Da Da Da Da Da Da
Outlook Express v5.5 DBX datoteka Da Da Da Da Da Da Da Da Ne Da Da Da Da Da Da Da Da Da
Outlook Express v5.0 DBX datoteka Da Da Da Da Ne Da Da Da Ne Da Da Da Da Da Da Da Da Da

Velika podrška za DBX datoteke

Oporavite velike DBX datoteke od 2 GB bez gubitka podataka Da Da Da Ne Ne Da Ne Da Ne Ne Ne Da Da Ne Da Ne Ne Da

Mogućnosti oporavka predmeta

Podrška za oporavak priloga Da Da Ne Da Ne Da Ne Da Ne Ne Da Da Ne Da Da Ne Ne Da

Ostale karakteristike

Oporavite DBX ili MBX datoteke na oštećenim medijima. Da Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
Popravite skup DBX ili MBX datoteka. Da Ne Da Ne Ne Ne Da Ne Da Da Ne Da Da Ne Da Ne Da Ne
Pronađite DBX ili MBX datoteke koje treba popraviti na lokalnom računaru. Da Ne Da Ne Ne Da Da Ne Da Da Ne Ne Ne Ne Ne Ne Da Da
Podržava kontekstni meni programa Windows Explorer. Da Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
Podržava povlačenje i ispuštanje. Da Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Da Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
Podrška parametara naredbenog retka (DOS prompt). Da Ne Ne Da Ne Ne Ne Da Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne