Mogu li koristiti vaš softver za popravak oštećene Mac datoteke?

Da. Možete učiniti sljedeće kako biste popravili oštećenu ili oštećenu Mac datoteku.

1. Instaliraj DataNumen proizvod na PC / Windows računaru.
2. Kopirajte oštećenu datoteku s Mac računara.
3. Pomoću popravite oštećenu datoteku na računaru DataNumen Proizvod.
4. Kopirajte fiksnu datoteku natrag na Mac.

Na primjer, da biste popravili svoj Word dokument na Macu, učinite sljedeće:

1. Instaliraj DataNumen Word Repair na PC / Windows računaru.
2. Kopirajte oštećeni Word dokument sa Mac računara.
3. Pomoću popravite oštećeni Wordov dokument na računaru DataNumen Word Repair.
4. Kopirajte fiksni Wordov dokument natrag na Mac.