Kako provjeriti da li se moj fajl može sam oporaviti?

Možete otvoriti datoteku pomoću heksadecimalnog uređivača i provjeriti njene podatke. Ako je datoteka popunjena svim nulama, datoteka se ne može oporaviti.

Dostupno je mnogo heksadecimalnih uređivača:

  1. HexEd.it (besplatni mrežni urednik)
  2. OnlineHexEditor (besplatni mrežni urednik)
  3. Hex Works (besplatni mrežni urednik)
  4. UltraEdit (Windows aplikacija, Shareware)
  5. WinHex (Windows aplikacija, shareware)