Šta znači status oporavka u demo izvještaju?

U demo izvještaju, ako je status datoteke koji se može oporaviti „Potpuno nadoknadiva“, Svi podaci u toj datoteci mogu se u potpunosti oporaviti.

Ako je status oporavka „Djelomično povratno“, Jedini dio podataka u toj datoteci može se oporaviti.

Ako je status oporavka „Nije moguće povratiti“, Tada se podaci u toj datoteci ne mogu oporaviti.