Simptom:

Kada koristite Microsoft Access za otvaranje oštećene baze podataka Accessa, vidjet ćete sljedeću poruku o grešci:

Neprepoznati format baze podataka 'filename.mdb'.

gdje je 'filename.mdb' oštećena datoteka baze podataka Accessa koja se treba otvoriti.

Ispod je primjer snimka zaslona:

Ovo je greška Microsoft Jet-a i DAO-a koja se može ukloniti, a kôd greške je 3343.

Precizno objašnjenje:

U MDB datoteci podaci se pohranjuju kao kontinuirane stranice fiksne veličine. Prva stranica, koja se naziva stranica definicije baze podataka, sadrži most važne definicije baze podataka.

Ako je struktura stranice u MDB datoteci oštećena, na primjer, nekoliko bajtova u glavi datoteke je lost trajno, Access neće moći prepoznati stranice u datoteci i prijavit će ovu grešku.

Ako je oštećena stranica definicije baze podataka ili drugi važni podaci, tada Access ne može prepoznati format baze podataka i izvijestit će i o pogrešci.

Jednom riječju, sve dok Microsoft Access ne može prepoznati MDB datoteku kao valjanu Accessovu bazu podataka, prijavljivat će ovu grešku.

Možete isprobati naš proizvod DataNumen Access Repair da popravite MDB datoteku i riješite ovu grešku.

Uzorak datoteke:

Uzorak oštećene MDB datoteke koja će uzrokovati grešku. mydb_1.mdb

Datoteku popravio DataNumen Access Repair: mydb_1_fixed.mdb (Tablica 'Recovered_Table2' u fiksnoj datoteci koja odgovara tablici 'Staff' u neoštećenoj datoteci)

reference: