Симптом:

Когато отваряте повреден документ на Word с Microsoft Word, ще се появи диалогов прозорец „Преобразуване на файлове“ и ще ви помоли да изберете кодирането, което прави документа ви четлив:

Диалог за конвертиране на файлове

Независимо от кодирането, което изберете, оригиналното съдържание на документа никога няма да бъде възстановено.

Точно обяснение:

Когато информацията за кодиране в документа на Word е повредена или lost, Word няма да може да декодира съдържанието в документа. Така ще се появи диалоговият прозорец за конвертиране на файлове и ще поиска правилното кодиране. И поради повреда на файловата структура и друго съдържание, дори ако изберете правилното кодиране, Word все още не може да декодира съдържанието правилно, което прави нечетлив и безполезен документ. В такъв случай можете да използвате нашия продукт DataNumen Word Repair за да поправите документа на Word и да разрешите тази грешка.

Примерен файл:

Примерен повреден файл с документи на Word, който ще причини грешката. Грешка7_1.doc

Файлът, поправен с DataNumen Word Repair: Грешка7_1_fixed.doc