Използване на материали на нашия уебсайт

Информацията, произведения на изкуството, текст или снимки (общо „Материали“), съдържащи се на този уебсайт, са защитени от законите за авторското право. Можете да имате достъп и да използвате Материалите само за лични или образователни цели. Не можете да модифицирате или използвате Материалите за каквато и да е друга цел без DataNumen, Inc. разрешение. С изключение на посоченото по-долу, не можете да публикувате, възпроизвеждате, стрost или разпространява каквито и да било Материали на този уебсайт.

Можете да отпечатвате Материали на този уебсайт само за лични или образователни цели и трябва да включите всички забележки за авторски права, първоначално включени в материалите, във всички копия.

Всеки компютърен софтуер, който може да се изтегли или е достъпен по друг начин от този уебсайт, е лицензиран при условията на приложениетоcable лицензно споразумение.

Материалите, включени на този уебсайт, са съставени от DataNumen, Inc. от различни източници и подлежат на промяна без предизвестие.

Сайтове, свързани от този уебсайт

Сайтовете, свързани с този уебсайт, не са под DataNumen, Inc. контрол и DataNumen, Inc. не поема никаква отговорност или отговорност за каквито и да било комуникации или материали, налични на такива свързани сайтове. DataNumen, Inc. не възнамерява връзките на този уебсайт да бъдат препоръки или препоръки на свързаните лица и са предоставени само за удобство.

Ограничение на отговорността и гаранцията

КЛИЕНТЪТ СЕ СЪГЛАСЯВА, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА Е ИЗЦЯЛО НА СОБСТВЕН РИСК НА КЛИЕНТА. DataNumen, Inc. УСЛУГИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ "КАКВИ Е," БЕЗ ГАРАНЦИЯ ОТ ВСЯКАКВИ ИЗРИЧНИ ИЛИ ИМПЛИКЦИОННИ, ВКЛЮЧИТЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ БЕЗ ГАРАНЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИЯ, УСЛУГИ, ПРЕКРАТЕН ДОСТЪП ИЛИ ПРОДУКТИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЧРЕЗ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОГРАНИЧЕНОТО СЪС СРЕДСТВОТО, СЪС СВЪРЗАНО С УСЛУГА DataNumen, Inc. СОФТУЕР, ЛИЦЕНЗИРАН ЗА КЛИЕНТА И РЕЗУЛТАТИТЕ, ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ УСЛУГАТА. СПЕЦИФИЧНО, DataNumen, Inc. ОТКАЗВА ВСИЧКИ И ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧЕНИ ДО:
(1) ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ ОТНОСНО НАЛИЧНОСТТА, ТОЧНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ, ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ; И (2) ВСЯКИ ГАРАНЦИИ НА ЗАГЛАВИЕ ИЛИ ГАРАНЦИИ ЗА ТЪРГОВОСТ ИЛИ ПРИЛОЖИМОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ.

НАСТОЯЩОТО ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ ПРИЛАГА ЗА ВСЯКАКВИ ЩЕТИ ИЛИ НАРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ВЪРХУ ВСЯКАКЪВ ПРОПУС НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО, ГРЕШКА, ПРОПУСКАНЕ, ИЗТРИВАНЕ, ОТКАЗ, КОМПЮТЪРЕН ВИРУС, КРАЖБА ИЛИ РАЗРУШАВАНЕ ИЛИ НЕОТОРИЗИРАН ДОСТЪП. КЛИЕНТЪТ СПЕЦИФИЧНО ПРИЗНАВА ТОВА DataNumen, Inc. НЕ Е ОТГОВОРНА ЗА КЛЕБЕНОТО, НАРУШВАЩО ИЛИ НЕЗАКОННОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ДРУГИ КЛИЕНТИ ИЛИ ТРЕТИ СТРАНИ И ЧЕ РИСКЪТ ОТ НАРЕДЯВАНЕ ОТ ПОДГОТВЯЩИТЕ ОТПАДЪЦИ НАПЪЛНО С КЛИЕНТА.

НИТО ЕДНО DataNumen, Inc. НИ НИКОЙ ОТ АГЕНТИТЕ, СВЪРЗАНИТЕ СИ ИЛИ ДОСТАВЧИЦИТЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ НЕ СЕ ОТГОВОРЯТ ЗА ПРЯКИ, непреки, случайни, специални или последващи щети, произтичащи от ползването на услугата или неспособността да получат достъп до услугата или да я използват . ПОТРЕБИТЕЛЯТ ПРИЗНАВА, ЧЕ РАЗПОРЕДБИТЕ ОТ ТАЗИ РАЗДЕЛ ПРИЛАГАТ ЗА ЦЯЛОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА УСЛУГАТА.