Симптом:

Когато използвате DBCC CheckDB или CheckTable за поправяне на повредена база данни .MDF, виждате следното съобщение за грешка:
Неуспешно: (- #######) Изпълнението на заявката „DBCC CHECKDB (xxxx) WITH NO_INFOMSGS“ не бе успешно със следната грешка: „xxxx“.

or

I / O грешка (лош идентификатор на страница), открита по време на четене при отместване 0x ###### във файл 'xxxx.mdf'.

където 'xxxx.mdf' е името на MDF файла, до който се осъществява достъп.

Точно обяснение:

CheckDB и CheckTable могат да поправят MDF базата данни само с незначителни повреди. При сериозни корупции трябва да използвате нашия продукт DataNumen SQL Recovery за възстановяване на данните.

Поръчай сега100% Гаранция за удовлетвореност

Литература: