Страници в SQL Server MDF и NDF бази данни

In SQL Server Базите данни MDF и NDF, всички данни и мета данните (т.е. данните, използвани за управление на други данни) се разпределят като 8KB страници, както следва:

Тип страница Описание
Страница с данни Съхранявайте данните от записа в базата данни
Страница на индекса Съхранява клъстерни и неклъстерирани индекси
GAM страница Съхранявайте информация за глобалната карта за разпределение (GAM).
Страница на SGAM Съхранявайте информация за споделена карта за глобално разпределение (SGAM).
IAM страница Информация за картата за разпределение на индекса на хранилището (IAM)
Страница на PFS Съхранявайте информация за разпределение на PFS.