DataNumen SQL Recovery Конкурентно сравнение

Забележка: Most от файловете с данни за тестовите случаи могат да бъдат изтеглени. За някои много големи файлове можете да го получите изпратете заявка до нас.
Също така можем да предоставим цялата подробна технологична информация за тестовете и статистиката, за да сме сигурни, че сравнението е честно.

DataNumen SQL Recovery 5.9 SQL Server
DBCC CHECKDB &
ПРОВЕРКА
Възстановяване за SQL Server 4.7 Помощна програма за възстановяване и възстановяване на база данни на ядро ​​SQL 13.5.1 Stellar Phoenix SQL Recovery 5.0 Инструмент за поправка на база данни на SQL 6.0 Инструменти за възстановяване за SQL Server 2.1.5 ApexSQL Възстановяване 2014.01.1112 SysTools SQL Recovery 6 Възстановяване на MDF QuickData 5.5 Бързо възстановяване за SQL Server Recoveryfix за SQL Database Recovery 12.03

Възстановителен статус

Среден процент на възстановяване * 92.60% 1.27% 8.78% 8.88% 8.88% 8.88% 63.24% 8.81% 8.88% 8.88% 3.80% 10.72%
Дело 1
(5 MB корумпиран MDF файл в SQL Server Формат от 2005 г.)
88.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 86.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Дело 2
(50 MB корумпиран MDF файл в SQL Server Формат от 2005 г.)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 99.98% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Дело 3
(100 MB корумпиран MDF файл в SQL Server Формат от 2008 г.)
100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.36% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Дело 4
(500 MB корумпиран MDF файл в SQL Server Формат от 2008 г.)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 66.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Дело 5
(1GB корумпиран MDF файл в SQL Server 2008R2 формат)
100.00% 0.00% 0.18% 0.18% 0.18% 0.20% 53.28% 0.00% 0.20% 0.20% 0.00% 0.20%
Дело 6
(2GB корумпиран MDF файл в SQL Server 2008R2 формат)
100.00% 0.00% 49.60% 50.60% 50.60% 50.60% 53.26% 50.10% 50.60% 50.60% 0.00% 69.00%
Дело 7
(4GB корумпиран MDF файл в SQL Server Формат от 2012 г.)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Дело 8
(8GB корумпиран MDF файл в SQL Server Формат от 2012 г.)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 77.80% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Дело 9
(10GB корумпиран MDF файл в SQL Server Формат от 2014 г.)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 78.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Дело 10
(15GB корумпиран MDF файл в SQL Server Формат от 2012 г.)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 80.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

OS поддръжка

32-битов Windows
(Windows XP/Vista/7/8/Server2003/Server 2008/Server2012)
Да Да Да Да Да Да Windows Vista не се поддържа Уиндоус експи/
Сървър 2003
неподдържан
Да Да Да Да
64-битов Windows
(Windows XP/Vista/7/8/Server2003/Server 2008/Server2012)
Да Да Windows 8 не се поддържа Да Да Да Windows Server 2008 / Vista не се поддържа Windows
Сървър 2003
неподдържан
Да Да Да Да

SQL Server Поддръжка

32bit SQL Server
(2005/2008/2008R2/2012/2014)
Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да
64bit SQL Server
(2005/2008/2008R2/2012/2014)
Да Да SQL Server 2014 неподдържани Да Да Да Да Да Да Да Да Да

Поддръжка на входно / изходен файлов формат

Входен MDF файл, създаден от 32bit SQL Server
(2005/2008/2008R2/2012/2014)
Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да SQL
Сървър 2008R / 2012 /
2014
неподдържан
Да
Входен MDF файл, създаден от 64bit SQL Server
(2005/2008/2008R2/2012/2014)
Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да SQL
Сървър 2008R / 2012 /
2014 неподдържани
Да
Изходен файл във формат MDF и формат на обикновен текст на SQL Да SQL обикновен
текст не се поддържа
Да Да MDF не се поддържа Да Да Да Да Да MDF не се поддържа Да

Голяма поддръжка на MDF файлове

Възстановете MDF файлове, големи до 16 TB Да Да Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не

Възможности за възстановяване на обекти

Възстановете структурата и данните в таблиците Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да
Поддържа всички типове данни XML тип не се поддържа Да XML тип не се поддържа XML тип не се поддържа XML тип не се поддържа ntext, nвариант,
sql_variant, varbinary
и
XML тип не се поддържа
Да Да ntext, nchar,
nvarchar,
варбинарен,
sql_variant,
xml типове
неподдържан
ntext, nchar,
nvarchar,
варбинарен,
sql_variant,
xml типове
неподдържан
ntext, nvarchar,
varchar, текст,
дребни пари,
образ,
xml типове
неподдържан
xml тип не се поддържа
Поддържайте оскъдна колона Да Да Да
(само подкрепа SQL Server Формат 2008)
Не Да Не Не Не Не Не Не Да
Възстановяване на изтрити записи Да Не Не Не Не Да Не Не Да Да Не Не
Възстановете множество файлове, включително MDF файл и свързаните с него NDF файлове Да Да Не Не Да Да Не Не Да Да Не Не

Други характеристики

Поддръжка за поправяне на MDF файлове на повредени носители, като дискети, Zip дискове, CDROM и др. Да Да Не Да Да Не Не Не Не Не Не Да
Поддръжка за ремонт на пакет от MDF файлове. Да Да Да Не Не Не Да Да Не Не Не Не
Поддръжка за намиране и избор на MDF файлове, които да бъдат поправени на локалния компютър, според някои критерии за търсене. Да Не Да Не Да Не Не Не Не Не Не Не
Поддържайте интеграция с Windows Explorer, така че можете лесно да поправите MDF файл с контекстното меню на Windows Explorer. Да Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не
Поддържа операция плъзгане и пускане. Да Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не
Поддръжка на параметрите на командния ред (DOS ред). Да Да Да Не Не Не Не Не Не Не Не Не