Въведение

Siemens, компания от Fortune Global 500 и сила в областите на индустрията, енергетиката, здравеопазването и инфраструктурата, често разчита на огромни Excel данни и таблицы за вземане на решения във своите процеси. Тези Excel файлове са жизненоважни за тяхната работа, анализи и финансови отчети. Но, както всяка организация, работеща в този мащаб, винаги съществува заплаха от повреждане на данни.

Това проучване на случай цели да илюстрира предизвикателствата, пред които Siemens се изправи с повредени Excel файлове, решението, което те приеха с DataNumen Excel Repair, и резултатите от тази реализация.

Предизвикателството

През юли 2016 г., вътрешният ИТ екип на Siemens забеляза увеличаване на докладите от различни отдели за повредени Excel файлове. Причините бяха различни - от неочаквани спирания до проблеми по време на прехвърлянето на данни или неуспехи на устройства за съхранение.

Тези повреди доведоха до няколко предизвикателства:

  1. Оперативни забавяния: Много отбори в Siemens силно разчитат на Excel за ежедневните си дейности. Повреден файл може да означава забавяне в отчитането, обработването на поръчки или дори при вземане на ключови бизнес решения.
  2. Проблеми свързани с цялостта на данните: Siemens трябваше да гарантира, че данните, които разглеждаха и използваха, не бяха просто достъпни, но също така и точни. С корумпирани файлове, винаги имаше риск от неточни данни, които водеше до грешни решения.
  3. Изтощаване на ресурсите: Вътрешният IT екип беше затрупан с искания за поправка на повредени файлове, което ги отклоняваше от други важни задачи и проекти.

Решението: DataNumen Excel Repair

След оценка на различни инструменти и решения, Siemens реши да интегрира DataNumen Excel Repair в стратегията си за възстановяване на данни.

По-долу е поръчката, направена от дистрибутора Comparex Group:

Поръчка на Siemens

DataNumen Excel Repair се откроява по няколко причини:

  1. Висока степен на възстановяване: По време на оценяването, Siemens откри, че DataNumen постоянно превъзхожда другите решения по отношение на степента на възстановяване.
  2. Лесно за употреба: Инструментът изисква минимално обучение. Крайните потребители често могат да възстановят файловете си без да е необходимо да насочват проблема към IT отдела, което намалява броят на вътрешните заявки.
  3. Масово възстановяване: Предвид размера на Siemens, възможността на DataNumen да извършва масово възстановяване беше изключително ценна, което спестява време и ресурси.

Изпълнение

Siemens започна фазово разгръщане на DataNumen Excel Repair. Пилотната фаза включваше обучение на ИТ отдела, създаване на набор от най-добри практики и насоки, и разполагане на инструмента в отделите с висок приоритет.

След успеха на пилотната фаза, Siemens разшири внедряването в други отдели, предлагайки обучения и създавайки вътрешна база от знания, за да помогне на служителите.

Резултати и Ползи

След шест месеца от внедряването на DataNumen Excel Repair:

  1. Намалено престойно време: Най-незабавната полза беше драстичното намаляване на престоя поради повредени Excel файлове. Служителите сега могат бързо да възстановят файловете самостоятелно, което гарантира гладка работа.
  2. Подобрено цялостност на данните: С устойчивите възможности за възстановяване на DataNumen, Siemens беше уверена в цялостта на възстановените данни.
  3. Намаляване на работната натоварваност на ИТ отдела: Броят на заявките, свързани с повредени Excel файлове, намаля значително, което позволява на ИТ екипа да се фокусира върху други критични области.
  4. Спестяване на разходи: С по-бързо възстановяване на данни и намалено участие на IT специалисти, Siemens оценява значително спестяване на разходи, както по отношение на човеко-часове, така и на потенциални загуби, причинени от повреда на данните.

Заключение

Целостта и достъпността на данните са критични за глобална организация като Siemens. С огромните количества данни, които се управляват и обработват ежедневно, дори малки прекъсвания могат да имат значително влияние. Интеграцията на DataNumen Excel Repair се оказа стратегическо решение, което ефикасно се справи с рекурентен проблем.

DataNumen предостави не само инструмент, но и решение, което повишава оперативната ефективност, гарантира целостта на данните и намалява разходите. Опитът на Siemens служи за свидетелство за важността на наличието на надеждни решения за възстановяване на данни в днешния свят, ориентиран към данните.