Импортиране на възстановени съобщения в пощенска папка в Outlook Express

Забележка: Преди операцията за импортиране, уверете се, че Outlook Express пощенската папка, в която трябва да се импортират съобщенията, работи правилно. В противен случай, моля, архивирайте и след това изтрийте dbx файла, съответстващ на пощенската папка.

Start Outlook Express и го дръжте отворен.

Изберете всички съобщения за импортиране в изходната директория:

Съвет: За да изберете група файлове с съобщения, задръжте клавиша SHIFT, щракнете върху файла със съобщението в горната част на групата и след това щракнете върху файла със съобщението в долната част на групата. За да добавите файлове със съобщения към група, която вече сте избрали, задръжте клавиша CTRL и след това изберете файловете със съобщения, които искате да добавите. За да изключите избраните файлове със съобщения, задръжте клавиша CTRL и след това щракнете върху избраните файлове със съобщения.

Плъзнете избраните съобщения от директорията.

Пуснете съобщенията в tarВземете папка за поща в отвореното Outlook Express.

След това можете да работите с импортираните съобщения точно като нормалните в Outlook Express.

Стъпките 1, 2, 3 в процеса на импортиране са илюстрирани в следната анимация:

Импортиране на съобщения в Outlook Express