1. Въведение

Като компания от Fortune Global 500 и световен лидер в застрахователната индустрия, Liberty Mutual зависи от своята ИТ инфраструктура за различни бизнес функции, включително комуникация, управление на данни и водене на записи. Решаваща част от тази система е използването на Microsoft Exchange Server за имейли. Въпреки това, подобно на много други организации, Liberty Mutual понякога се сблъсква с проблеми с корупцията OST файлове, които могат да прекъснат комуникационния поток и потенциално да доведат до загуба на данни.

Взаимен казус на Liberty

Този казус изследва как Liberty Mutual използва DataNumen Exchange Recovery да поправя повреден OST файлове по бърз и сигурен начин, свеждайки до минимум времето за престой и гарантирайки, че важните данни остават достъпни. Решението, предоставено от DataNumen далеч надмина друг наличен софтуер по отношение на скорост, надеждност и степен на възстановяване.

2. Предизвикателството: Боравене с повредени OST Файлове

ИТ отделът на Liberty Mutual се натъкна на повтарящ се проблем с повредени OST файлове. Това не само водеше до прекъсване на комуникацията между служителите и с клиентите, но имаше и риск от загуба на жизненоважни имейли, които съдържаха важна информация.

Liberty Mutual се нуждаеше от решение, което може решително да се справи с подобни инциденти, като гарантира, че непрекъснатостта на бизнеса им няма да бъде компрометирана. Идеалното решение би осигурило бързо и сигурно възстановяване от тези корупционни инциденти, като същевременно запазва всички съществуващи данни.

3. Избор на решение: Защо Liberty Mutual избра DataNumen Exchange Recovery

Пазарът предлага множество инструменти за възстановяване на OST файлове, обаче, DataNumen Exchange Recovery се отличава с доказаната си ефективност. Софтуерът е подходящtary технологиите предложиха стабилно и надеждно решение с най-висока демонстрирана степен на възстановяване в сравнение с конкурентите.

DataNumen Exchange Recovery също предложи сигурно решение за Liberty Mutual, като даде приоритет на целостта на данните по време на процеса на възстановяване. Освен това капацитетът му да се справя с големи OST файлове и възстановяване на изтрити елементи беше значително предимство, привеждайки се в съответствие с мащабните организационни нужди на Liberty Mutual.

По-долу е редът (Advanced Exchange Recovery е предишното име на DataNumen Exchange Recovery):

Liberty Mutual Order

4. Прилагане DataNumen Exchange Recovery

- DataNumen екипът работи в тясно сътрудничество с ИТ персонала на Liberty Mutual, за да приспособи техните OST продукт за възстановяване, който да отговаря на специфичните нужди на организацията. Процесът на внедряване включваше обучение на ИТ екипа за използването на софтуера, извършване на фалшиви тренировки за възстановяване, за да се гарантира, че са добре оборудвани за справяне с действителни инциденти с корупция. С навременна техническа поддръжка от DataNumen, Liberty Mutual стана опитен в управлението на корумпираните OST файлове с помощта на софтуера.

5. След внедряване: Оценка на резултатите

DataNumen Exchange Recovery бързо показа своята ефикасност в рамките на Liberty Mutual. Софтуерът помогна за възстановяването на значителна част от повредени или lost данни от OST файлове, свеждайки до минимум въздействието на корупционни инциденти върху бизнес операциите.

ИТ инфраструктурата на Liberty Mutual стана по-устойчива и надеждна, подобрявайки непрекъснатостта на бизнеса и боostизвличане на доверието на заинтересованите страни. Въвеждането на DataNumen Exchange Recovery не само се справи с непосредственото предизвикателство на OST повреда на файлове, но също така добави мощен инструмент към ИТ процедурите на Liberty Mutual за управление на потенциални инциденти с повреда на данни в бъдеще.

6. Крайният резултат: Партньорство за бъдещето

Чрез успешното прилагане на DataNumen Exchange Recovery, Liberty Mutual подобри надеждността на своята ИТ инфраструктура, защитавайки своите ключови данни за обмен. Силната подкрепа от страна на DataNumen екипът осигури плавен преход към новия инструмент, докато текущата им поддръжка гарантира, че Liberty Mutual остава добре подготвен да управлява всеки потенциален OST повреда на файла.

В съвременния свят, където данните са един от most ценни активи, DataNumen Exchange Recovery доказа, че е основен инструмент за Liberty Mutual за поддържане на бизнес целостта, приемствеността и репутацията. Този случай демонстрира важността на инвестирането в ефективни, надеждни инструменти и в създаването на стратегически партньорства с далновидни технологични компании като напр. DataNumen.