Не успях да ремонтирам файла си с вашия продукт, защо?

Моля, свържете се с нашата техническа поддръжка с подробното обоснование за повредата на вашия файл, така че ние да можем да намерим най-доброто решение. Вижте https://www.datanumen.com/why-detailed-reason-for-file-coruption-can-help-to-recover-your-data/ за добър пример по темата.

Също така, ако е възможно, изпратете ни регистъра за ремонт.