Въведение

Honeywell, а FortuneGlobal 500 компания, е известна със своите разнообразни технологии и производствени услуги. Операциите на компанията са обширни и сложни, обхващащи различни сектори, включително аерокосмически, строителни технологии, качествени материали и решения за безопасност. Honeywell използва Microsoft Access обширни бази данни за управление на своите масивни данни, свързани с инвентара, производството, връзките с клиентите и вътрешните процеси. Компанията обаче е изправена пред значителни предизвикателства с повреда в базата данни, което представлява риск за целостта на данните и оперативната ефективност.

Предизвикателството: Гарантиране на целостта на данните в сложна среда

Разчитането на Honeywell на Microsoft Access за управление на критични данни означава, че всяка форма на повреда на данни може да има сериозни последици, вариращи от производствени забавяния до компрометирани процеси на вземане на решения. Повтарящите се случаи на повреда на базата данни доведоха до значителни оперативни смущения. Необходимостта от стабилно, надеждно и ефикасно решение за управление, поправка и предотвратяване на повреда в базата данни става все по-очевидна.

Процес на подбор: Избор DataNumen Access Repair

През февруари 2006 г., в отговор на тези предизвикателства, Honeywell започна цялостно търсене на решение. Критериите за избор включват ефективност при възстановяване на данни, лекота на интегриране със съществуващи системи, мащабируемост за работа с големи бази данни и поддръжка за възстановяване на различни обекти. След обширна оценка на различни инструменти, DataNumen Access Repair беше избран заради превъзходните си възможности за възстановяване на данни, удобен за потребителя интерфейс и изчерпателни функции.

По-долу е редът (Advanced Access Repair е предишното име на DataNumen Access Repair):

Поръчка на Honeywell

Внедряване: Интегриране в системата на Honeywell

Внедряването на Honeywell на DataNumen Access Repair включваше поетапен подход. Първоначално софтуерът беше тестван в контролирана среда, за да се потвърди неговата ефективност. След успешни изпитания софтуерът беше внедрен в различни отдели. Бяха осигурени обучителни сесии и помощни материали, за да се осигури плавен преход и ефективно използване на софтуера.

Резултати

Бързо възстановяване и минимален престой

При внедряване, DataNumen Access Repair демонстрира своята способност чрез бързо възстановяване на данни от няколко повредени бази данни на Access. Това бързо възстановяване значително намали времето за престой и даде възможност за безпроблемно продължаване на бизнес операциите.

Подсилена цялост на данните

Усъвършенстваните алгоритми и технологии за сканиране на софтуера предоставиха на Honeywell подобрена цялост на данните. Чрез ранно откриване на потенциални проблеми, DataNumen Access Repair активира проактивни мерки за предотвратяване на повреда на данните, като по този начин поддържа надеждността на системите за бази данни на Honeywell.

Повишена оперативна ефективност

Преди въвеждането на DataNumen Access RepairИТ персоналът на Honeywell отдели значително време за ръчно справяне с проблемите с повредата в базата данни. Новият софтуер автоматизира и рационализира този процес, освобождавайки ценни ресурси и време. Това повишаване на ефективността позволи на ИТ екипа да се съсредоточи върху други стратегически области, повишавайки общата продуктивност.

Cost Спестявания

Въвеждането на DataNumen Access Repair доведе до значителни cost спестявания. Чрез намаляване на времето, изразходвано за поправки на базата данни и предотвратяване на загуба на данни, инструментът минимизира оперативните прекъсвания и свързаните сostс. Възвръщаемостта на инвестицията беше бързо реализирана, което го направи acost-ефективно решение за Honeywell.

Подобрена удовлетвореност на клиентите

Подобреното управление на данните и надеждността имаха пряко положително въздействие върху отношенията с клиентите. С по-точни и навременни данни Honeywell може по-добре да посрещне нуждите на клиентите и да запази репутацията си за отлични постижения и надеждност в своите разнообразни пазарни сегменти.

Заключение

DataNumen Access RepairВнедряването на в Honeywell се оказа значителна стъпка напред в управлението на сложната среда за данни на компанията. Софтуерът не само се справи с непосредствените проблеми с възстановяването и целостта на данните, но също така доведе до дългосрочни подобрения в оперативната ефективност и cost управление. Чрез осигуряване на надеждно и ефикасно управление на бази данни, DataNumen Access Repair се превърна в незаменим инструмент в ИТ инфраструктурата на Honeywell, подкрепяйки ангажимента на компанията към иновации и високи постижения.