Код на грешка Описание на грешката
5 Невалиден процедура повикване или аргумент
6 препълване
7 Извън паметта
9 Индекс извън обхвата
10 Този масив е фиксиран или темпоrarily заключен
11 Деление на нула
13 Несъответствие на типа
14 Извън пространството на низовете
16 Изразът е твърде сложен
17 Не може да извърши заявена операция
18 Възникна прекъсване на потребителя
28 Няма място в стека
47 Твърде много клиенти за DLL приложения
48 Грешка при зареждането на DLL
49 Лоша конвенция за DLL разговори
51 Вътрешна грешка
52 Неправилно име или номер на файла
53 Файлът не е намерен
54 Лош файлов режим
55 Файлът вече е отворен
57 Грешка на I / O устройство
58 Файлът вече съществува
59 Лоша дължина на записа
61 Дискът е пълен
62 Въведете миналия край на файла
63 Неправилен номер на записа
67 Твърде много файлове
68 Устройството не е налично
70 Разрешението е отказано
71 Дискът не е готов
74 Не може да се преименува с друго устройство
75 Грешка при достъп до файл / файл
76 Пътят не е намерен
93 Невалиден низ на шаблон
96 Не може да потопи събития от обект, защото обектът вече задейства събития до максималния брой приемници на събития, които поддържа
97 Не може да извика функция за приятел на обект, който не е екземпляр на дефиниране на клас
98 Извикването на свойство или метод не може да включва препратка към частен обект, нито като аргумент, нито като възвръщаема стойност
321 Невалиден файлов формат
322 Не може да се създаде необходимото темпоrary файл
325 Невалиден формат в ресурсен файл
380 Невалидна стойност на свойството
381 Невалиден индекс на масив от свойства
382 Комплектът не се поддържа по време на изпълнение
383 Комплектът не се поддържа (свойство само за четене)
385 Нуждаете се от индекс на масив от свойства
387 Задаването не е разрешено
393 Получавайте не се поддържа по време на изпълнение
394 Получавайте не се поддържа (свойство само за запис)
422 Имотът не е намерен
423 Свойство или метод не са намерени
424 Необходим обект
429 ActiveX компонентът не може да създаде обект
430 Класът не поддържа автоматизация или не поддържа очаквания интерфейс
432 Името на файла или името на класа не е намерено по време на операцията по автоматизация
438 Обектът не поддържа това свойство или метод
440 Грешка при автоматизацията
442 Връзка с тип library или обект library за отдалечен процес е lost. Натиснете OK за диалогов прозорец, за да премахнете препратката.
443 Обектът за автоматизация няма стойност по подразбиране
445 Обектът не поддържа това действие
446 Обектът не поддържа имена на аргументи
447 Обектът не поддържа текущата локална настройка
448 Наименованият аргумент не е намерен
449 Аргументът не е задължителен
450 Грешен брой аргументи или невалидно присвояване на свойство
451 Свойството нека процедурата не е дефинирана и процедурата за получаване на собственост не връща обект
452 Невалиден ред
453 Не е намерена определена DLL функция
454 Ресурсът на кода не е намерен
455 Грешка при заключване на ресурса на кода
457 Този ключ вече е свързан с елемент от тази колекция
458 Променливата използва тип автоматизация, който не се поддържа в Visual Basic
459 Обект или клас не поддържа набор от събития
460 Невалиден формат на клипборда
461 Метод или член на данни не е намерен
462 Устройството за отдалечен сървър не съществува или е недостъпно
463 Класът не е регистриран на локална машина
481 Невалидна снимка
482 Грешка в принтера
735 Не може да се запази файл в TEMP
744 Текстът за търсене не е намерен
746 Замените твърде дълги
2001 Анулирахте предишната операция. @@@ 1 @ 2 @ 5738 @ 1
2002 Опитахте се да извършите операция, включваща функция или функция, която не е била инсталирана в тази версия на Microsoft Office Access. @@@ 1 @@@ 1
2004 Няма достатъчно памет за извършване на тази операция. Затворете ненужните програми и опитайте отново операцията.
2005 Няма достатъчно свободна памет за start Microsoft Office Access. @ Затворете ненужни програми и опитайте отново.
За информация относно освобождаването на паметта потърсете в помощния индекс на Microsoft Windows „памет, отстраняване на неизправности“. @@ 1 @@@ 3
2006 Името на обекта '|' въведеното от вас не спазва правилата за именуване на обекти на Microsoft Office Access. @ За повече информация относно именуването на обекти щракнете върху Помощ. @@ 2 @ 1 @ 553714184 @ 1
2007 Вече имате отворен обект на база данни с име'|.'@ Използвайте различно име за всеки обект на база данни от същия тип.
Ако искате този обект да замести оригиналния обект, затворете оригиналния обект и след това запазете този обект, използвайки същото име.
За повече информация относно преименуването на обект на база данни щракнете върху Помощ. @@ 2 @ 1 @ 9043 @ 1
2008 Не можете да изтриете обекта на базата данни '|' докато е отворен. @ Затворете обекта на базата данни и след това го изтрийте. @@ 1 @@@ 1
2009 Не можете да преименувате обекта на базата данни '|' докато е отворен. @ Затворете обекта на базата данни и след това го преименувайте. @@ 1 @@@ 1
2010 Не можете да изтриете обекта на базата данни '|' докато е отворен. @ Затворете обекта на базата данни и след това го изтрийте. @@ 1 @@@ 1
2011 Въведената от вас парола е неправилна.
2014 Вие сте дали на това | 1 същото име като съществуващо | 2 във вашата база данни. @ Не можете да дадете едно и също име на таблица и заявка. @ Дайте име на този обект, което вече не се използва от друга таблица или заявка . @ 1 @@@ 1
2015 Няма регистрирани съветници от този тип. @ Рестартирайте Microsoft Office Access или Microsoft Office Setup, за да преинсталирате съветниците. Ако искате да запазите сигурността или потребителските настройки, архивирайте информационния файл на работната група на Microsoft Office Access.
За повече информация относно архивирането на файлове потърсете в помощния индекс на Microsoft Windows „архивиране на файлове“. @@ 1 @@@ 1
2016 Не можете да променяте атрибутите на системните таблици.
2017 Microsoft помага да защитите този Visual Basic for Applications Project с парола. Трябва да предоставите паролата в Visual Basic Editor, преди да можете да извършите тази операция. @@@ 1 @@@ 1
2018 Името на страницата за достъп до данни '|' въведената от вас е грешно написана или се отнася до страница за достъп до данни, която не е отворена или не съществува. @@@ 1 @@@ 1
2019 Номерът, който сте използвали за препращане към страницата за достъп до данни, е невалиден. @ Използвайте свойството Count, за да преброите отворените страници за достъп до данни и се уверете, че номерът на страницата не е по-голям от броя на отворените страници за достъп до данни минус един. @@ 1 @ 4 @ 2019460 @ 1
2021 Един или повече оператори в израза на филтъра са невалидни. @ За валиден списък с оператори вижте помощния файл @@ 1 @@@ 1
2022 Въведохте израз, който изисква страницата за достъп до данни да бъде активният прозорец. @@@ 1 @ 2 @ 5601 @ 1
2024 Снимката на отчета не е създадена, защото нямате достатъчно свободно място на диска за темпоrary работни файлове. @ За да поправите това, освободете дисково пространство (например изпразнете кошчето или изтрийте ненужните файлове). @@ 1 @@@ 1
2025 Файлът не е в правилния формат за проект на Microsoft Office Access. @@@ 1 @@@ 1
2027 Тази операция не се поддържа за бази данни на Microsoft Office Access 1.X. @@@ 1 @@@ 1
2028 Microsoft Office Access не можа да затвори обекта на базата данни.
2029 Приложенията на Microsoft Office не могат да спират, докато имате документи, отворени от мрежово местоположение. Излезте от приложенията или затворете отворените документи и опитайте отново.
2030 Проектът на Microsoft Office Access „|“ ще се отвори само за четене, защото се е случило едно от следните: @ Или файлът е заключен за редактиране от друг потребител, файлът (или папката, в която се намира) е маркиран като само за четене или сте посочили, че искате за да отворите файла само за четене. @@ 3 @@@ 1
2031 Не можете да конвертирате или активирате MDE файл. @@@ 1 @@@ 1
2033 Конфликти на имена със съществуващ модул, проект или библиотека на обектrary. @@@ 1 @@@ 1
2034 Не може да се компилира проект. @@@ 1 @@@ 1
2035 Не може да се зареди проект с грешна версия. @@@ 1 @@@ 1
2037 По време на тази операция Microsoft Office Access не може да изпълнява автокорекция на име. Опцията „Автоматична корекция на името на дневника“ е зададена, но данните и различните данни. Обектите не се проверяват. @@@ 1 @@@ 3
2038 Файлът „|“ не може да се отвори, защото е заключен от друг потребител.
2040 Microsoft Office Access не може да работи. @@@ 1 @@@ 3
2041 Microsoft Office Access не можа да намери файл „|“. Този файл е необходим за starтупа.
2042 Възникна системна грешка или няма достатъчно свободна памет за start Microsoft Office Access. Затворете ненужните програми и опитайте отново.
2043 Microsoft Office Access не може да намери файла на базата данни'|.'@ Уверете се, че сте въвели правилния път и името на файла. @@ 1 @@@ 1
2044 Не можете да излезете от Microsoft Office Access сега. @ Ако използвате модул Visual Basic, който използва OLE или DDE, може да се наложи да прекъснете модула. @@ 1 @@@ 1
2045 Командният ред, който сте използвали за start Microsoft Office Access съдържа опция, която Microsoft Office Access не разпознава. @ Exit и restart Microsoft Office Access, използвайки валидни опции на командния ред. @@ 1 @@@ 1
2046 Командата или действието „|“ не е наличен сега. @ * Може да се намирате в база данни само за четене или в неконвертирана база данни от по-ранна версия на Microsoft Office Access.
* Типът обект, за който се прилага действието, в момента не е избран или не е в активния изглед. @ Използвайте само онези команди и макро действия, които в момента са налични за тази база данни. @ 1 @@@ 1
2048 Няма достатъчно свободна памет за отваряне на файла'|.'@ Затворете ненужните програми и опитайте отново.
За повече информация относно освобождаването на памет, потърсете в помощния индекс на Microsoft Windows „памет, отстраняване на неизправности“. @@ 1 @@@ 1
2050 Въведете настройка за OLE / DDE Timeout от 0 до 300 секунди. @@@ 1 @@@ 1
2051 Името на обекта '| 1' не може да бъде по-дълго от | 2 знака според правилата за именуване на обекти на Microsoft Office Access. @@@ 1 @@@ 1
2052 Няма достатъчно свободна памет за актуализиране на дисплея. Затворете ненужните програми и опитайте отново.
2053 Името на командата не може да бъде празно. @ Моля, изберете име. @@ 1 @@@ 1
2054 Microsoft Office Access не може да зареди библиотеката за динамична връзка Visual Basic for Applicationsrary (DLL) Vbe6. @ Рестартирайте програмата за настройка на Microsoft Office Access. @@ 1 @@@ 3
2055 Изразът "|" въведеното от вас е невалидно. @@@ 1 @ 1 @ 11732 @ 1
2056 Microsoft Office Access не може да предостави контекстно-зависима помощ. @@@ 1 1 @@@ XNUMX
2057 Не е останало достатъчно стекова памет за извършване на операцията. @ Операцията е твърде сложна. Опитайте да опростите операцията. @@ 1 @@@ 3
2058 Файлът „|“ е несъвместимо. Microsoft Office Access трябва да бъде преинсталиран. @ Стартирайте Setup, за да преинсталирате Microsoft Office Access. Ако искате да запазите сигурността или потребителските настройки, архивирайте информационния файл на работната група на Microsoft Office Access.
За повече информация относно архивирането на файлове потърсете в помощния индекс на Microsoft Windows „архивиране на файлове“. @@ 1 @@ 185309 @ 3
2059 Microsoft Office Access не може да намери обекта „|“. @ Уверете се, че обектът съществува и че сте написали правилно името му. @@ 1 @@@ 1
2060 Не можете да създадете списък с полета въз основа на заявката за действие'|.'@ Заявките за действие нямат полета. Формулярът или отчетът трябва да се основава на таблица или на заявка за избор или кръстосана таблица. @ Променете свойството RecordSource за формуляра или отчета или отворете заявката за действие и я променете на заявка за избор. @ 1 @ 1 @ 9232 @ 1
2061 Въведете число за нула или по-голямо от нулата за тази опция. @@@ 1 @@@ 1
2062 Името на командата трябва да е по-кратко от 255 знака. @ Моля, изберете име. @@ 1 @@@ 1
2063 Microsoft Office Access не може да създава, отваря или записва в индексния файл '|'; информационният файл (.inf), който използва, за да следи индексите на dBASE. @ Индексният файл може да е повреден или да нямате разрешение за четене / запис за мрежовото устройство, към което се опитвате да свържете. @ Можете да свържете към dBASE файла, без да се посочват индекси dBASE, но съществуващите индекси няма да се използват със свързаната таблица. @ 1 @@@ 1
2064 Стойността на лентата в менюто '|' е невалиден. @ Предоставихте аргумент на метода DoMenuItem, който се отнася до лентата с менюта, която е невалидна. @ Използвайте вътрешна константа или числова стойност, която се отнася до валидна стойност на лентата на менюто, като acFormbar. @ 1 @ 1 @ 11895 @ 1
2065 Името на менюто, командата или подкомандата, които сте въвели, е невалидно. @ Предоставихте аргумент на метода DoMenuItem, който се отнася до име, команда или подкоманда на менюто, които са невалидни. @ Използвайте вътрешна константа или числова стойност, която се отнася до валидно меню, команда или стойност на подкомандата, като acRecordsMenu. @ 1 @ 1 @ 11895 @ 1
2067 Макрос на лентата с менюта може да се изпълнява само ако името на макроса на лентата на менюто е настройката, използвана от определени свойства или опции. @ Опитали сте да стартирате макрос на лентата с менюта, съдържащ действието AddMenu.
Задайте едно от следните свойства или опции на името на макроса на лентата с менюта:
* Свойството MenuBar на формуляр или отчет.
* Свойството ShortcutMenuBar на формуляр, отчет или контрол.
* Лентата с менюта или опцията за лентата с бързи команди в Starдиалогов прозорец.
Тази грешка възниква и ако Microsoft Office Access се опита да стартира макрос на лентата с менюта, съдържащ действие AddMenu, което следва действие, което прави някой друг обект активен обект. Например действието OpenForm. @@ 2 @ 1 @ 3704 @ 1
2068 Избраният елемент е персонализиран и няма контекстно-зависима помощ. @ За повече информация относно създаването на персонализирана помощ за формуляр, отчет или контрол щракнете върху Помощ. @@ 2 @ 1 @ 10930 @ 1
2069 Ключът или комбинацията от клавиши | 1 в | 2 има невалиден синтаксис или не е разрешен. @ Използвайте синтаксиса SendKeys, за да посочите комбинацията от ключове или клавиши.
За разрешените клавиши или комбинации от клавиши щракнете върху Help. @@ 2 @ 1 @ 10144 @ 1
2070 Вече сте присвоили клавиша или комбинацията от клавиши | 1 в | 2 на друг макрос. @ Ще се използва само първият клавиш или комбинация от клавиши. @@ 2 @ 1 @ 10144 @ 1
2071 Понастоящем свойството Docking не може да бъде зададено на '| 1'. @ Ако искате да зададете свойството Docking на '| 2', преместете лентата с инструменти от текущата му позиция и опитайте отново. @@ 1 @@@ 1
2072 Всички обекти бяха импортирани успешно.
2073 Успешно експортиран „|“.
2074 Тази операция не се поддържа в рамките на транзакции. @@@ 1 @@@ 1
2075 Тази операция изисква отворена база данни. @@@ 1 @@@ 1
2076 Успешно свързано „|“.
2077 Този набор от записи не може да се актуализира
2078 Помощта не е налице поради липса на памет или неправилна инсталация на Microsoft Windows или Microsoft Office Access. @ За повече информация относно отстраняването на проблем с недостиг на памет, потърсете в помощния индекс на Microsoft Windows „памет, отстраняване на неизправности“. @ Ако трябва да преинсталирайте Microsoft Office Access, може да искате да запазите сигурността или потребителските настройки. За да направите това, архивирайте файла с информация за работната група на Microsoft Office Access.
За повече информация относно архивирането на файлове, потърсете в индекса за помощ на Microsoft Windows „архивиране на файлове“. @ 1 @@@ 3
2079 Формата е само за четене, тъй като свойството Unique Table не е зададено.
2080 Лентата с инструменти или менюто | вече съществува. @ Искате ли да замените съществуващата лента с инструменти или меню? @@ 19 @@@ 2
2081 Командата Създаване от макрос работи само когато е избран макрос в навигационния екран. @@@ 1 @@@ 1
2083 Базата данни "|" е само за четене. @ Не можете да запазвате промени, направени в данни или дефиниции на обекти в тази база данни. @@ 1 @@@ 1
2084 Поле „|“ се основава на израз и не може да се редактира
2085 Настройката за интервал за обновяване на ODBC трябва да бъде от 1 до 32,766 1 секунди. @@@ 1 @@@ XNUMX
2086 Recordset изисква формуляр, който да може да се актуализира.
2087 Microsoft Office Access не може да покаже подменюто Добавки. @ Изразът на подменюто Добавки „|“ въведеното от вас надвишава ограничението от 256 знака. @ Съкратете израза на име на макрос или име на функция в ключа за добавки в менюто на настройката на системния регистър на Windows и след товаtart Microsoft Office Access.
За повече информация относно персонализирането на настройките на Microsoft Office Access в системния регистър на Windows щракнете върху Помощ. @ 2 @ 1 @ 9015 @ 3
2088 Microsoft Office Access не може да покаже подменюто Добавки | защото в настройка, която сте въвели в системния регистър на Windows, липсва име на макрос или израз на име на функция. @@ Поставете липсващия израз в ключа за добавки в менюто на системния регистър на Windows и след това restart Microsoft Office Access.
За повече информация относно персонализирането на настройките на Microsoft Office Access в системния регистър на Windows щракнете върху Помощ. @ 2 @ 1 @ 9015 @ 3
2089 Microsoft Office Access не може да показва едно и също меню повече от веднъж в лента с менюта. @@@ 1 @ 1 @ 3704 @ 1
2090 Действие в рамките на текущата глобална макро група не може да промени глобалната лента с меню. @ Microsoft Office Access не може да покаже глобалната лента с менюта, защото макросът, извикан при първото задаване на глобалното меню, включва друго действие, което се опитва да нулира глобалното @ Проверете макросите на лентата с менюта и се уверете, че сте задали глобалната лента с меню само веднъж. @ 1 @@@ 1
2091 "|" е невалидно име. @@@ 1 @@@ 1
2092 Стойността, която сте посочили за аргумента Setting в метода SetOption, не е правилният тип Variant за тази опция. @ Посочили сте низ, когато Microsoft Office Access очаква номер. @ Вижте диалоговия прозорец Опции за достъп (щракнете върху бутона Microsoft Office, и след това щракнете върху Опции за достъп), за да видите какъв тип данни са необходими за задаване на тази конкретна опция. Например настройката за опцията Default Database Folder трябва да бъде низ. За да видите какъв тип Variant сте предали на метода SetOption, използвайте функцията VarType.
За повече информация потърсете в помощния индекс „Вариант тип данни“ и „Функция VarType“. @ 1 @@@ 1
2093 Числовата стойност за аргумента Setting в метода SetOption не съответства на нито едно списъчно поле или настройки на група опции в диалоговия прозорец Опции за достъп. @ Валидни настройки са 0 (първият елемент в списъка) до | (последният елемент в списъка). @@ 1 @ 1 @ 6210 @ 1optimize.ids
2094 Microsoft Office Access не може да намери лентата с инструменти'|.'@ Опитахте се да стартирате макрос, който включва действие ShowToolbar или процедура на Visual Basic for Applications, която включва метод ShowToolbar.
* Името на лентата с инструменти може да е грешно написано или може да се отнася до наследена лента с инструменти, която вече не е налична.
* Това действие може да се отнася до персонализирана лента с инструменти, която е била изтрита или преименувана в текущата база данни.
* Това действие може да се отнася до персонализирана лента с инструменти, която съществува в различна база данни. @@ 1 @ 1 @ 6458 @ 1
2097 Таблицата, за която се опитахте да създадете спецификация за импортиране / експортиране, беше създадена в по-ранна версия на Microsoft Office Access. @ За да конвертирате тази база данни в текущата версия на Microsoft Office Access, щракнете върху бутона Microsoft Office и след това щракнете върху „Конвертиране“ . @@ 1 @@@ 1
2098 Операцията не може да бъде завършена, защото Smart Tag '|' не е разпозната от вашата система. @@@ 1 @@@ 1
2100 Контролата за контрол или подформата е твърде голяма за това местоположение. @ Номерът, който сте въвели за свойството Left, Top, Height или Width, е твърде голям или е отрицателно число. @ Намалете размера на контролата или контролата на подформата или въведете положително число. @ 1 @@@ 1
2101 Въведената от вас настройка не е валидна за това свойство. @ За да видите валидните настройки за това свойство, потърсете в указателя за помощ името на имота. @@ 1 @@@ 1
2102 Името на формата "|" е неправилно изписана или се отнася до форма, която не съществува. @ Ако невалидното име на формуляр е в макрос, диалоговият прозорец Action Failed ще покаже името на макроса и аргументите на макроса, след като щракнете върху OK. Отворете прозореца Macro и въведете правилното име на формуляра. @@ 1 @@@ 1
2103 Името на доклада „|“ сте въвели или в листа със свойства, или в макроса е изписана погрешно или се отнася до отчет, който не съществува. @ Ако невалидното име на отчета е в макрос, диалоговият прозорец Action Failed ще покаже името на макроса и аргументите на макроса след щракване ДОБРЕ. Отворете прозореца Macro и въведете правилното име на отчета. @@ 1 @@@ 1
2104 Въведохте името на контрола '|,' което вече се използва. @ Вече имате контрола във формуляра с това име или името на съществуваща контрола е картографирано на това име за Visual Basic.
Visual Basic преобразува пространства в имената на контролите в долни черти. Например My Control и My_Control се третират като дублиращи се имена. @@ 1 @ 1 @ 11734 @ 1
2105 Не можете да отидете до посочения запис. @ Може да сте в края на набор от записи. @@ 1 @@@ 1
2106 | възникнаха грешки, когато заредите формуляра или отчета. @ Заредихте формуляр или отчет, който има контроли или свойства, които Microsoft Office Access не разпознава и ще игнорира. @@ 1 @@@ 1
2107 Въведената от вас стойност не отговаря на правилото за валидиране, дефинирано за полето или контролата. @ За да видите правилото за валидиране, превключете към изглед за проектиране, щракнете върху съответното поле и след това, ако листът със свойства не е отворен, натиснете F4. След това щракнете върху раздела Данни в листа със свойства. @ Въведете стойност, която отговаря на правилото за валидиране, или натиснете ESC, за да отмените промените си. @ 1 @ 1 @ 11730 @ 1
2108 Трябва да запазите полето, преди да изпълните действието GoToControl, метода GoToControl или метода SetFocus. @ Опитали сте да преместите фокуса към друг елемент за управление с помощта на метода SetFocus, действието GoToControl или метода GoToControl. @ Задайте макроса или метода към свойството AfterUpdate вместо към свойството BeforeUpdate, за да запази полето, преди да смени фокуса. @ 1 @ 1 @ 6314 @ 1
2109 Няма поле с име „|“ в текущия запис. @@@ 1 @@@ 1
2110 Microsoft Office Access не може да премести фокуса към контрола |. @ * Контролата може да е тип, който не може да получи фокуса, като етикет.
* Видимото свойство на контролата може да бъде настроено на Не.
* Свойството Enabled на контролата може да бъде зададено на No. @@ 1 @ 1 @ 3016 @ 1
2111 Направените от вас промени не могат да бъдат запазени. @ Операцията за запис може да е неуспешна поради темпотоrary заключване на записите от друг потребител.
* Щракнете върху OK, за да опитате отново. Може да се наложи да щракнете OK няколко пъти (или да изчакате, докато другият потребител затвори таблицата).
* Щракнете върху Отказ, ако многократните опити за запазване на промените не успеят. @@ 3 @@@ 1
2112 Елементът в клипборда не може да бъде поставен в тази контрола. @@@ 1 @@@ 1
2113 Въведената от вас стойност не е валидна за това поле. @ Например може да сте въвели текст в числово поле или число, което е по-голямо от разрешеното за настройка FieldSize. @@ 1 @@@ 1
2114 Microsoft Office Access не поддържа формата на файла '|,' или файлът е твърде голям. Опитайте да конвертирате файла във формат BMP. @@@ 1 @@@ 1
2115 Макросът или функцията, зададени на свойството BeforeUpdate или ValidationRule за това поле, пречат на Microsoft Office Access да запазва данните в полето. @ * Ако това е макрос, отворете макроса в прозореца на макроса и премахнете действието, което налага запазване (например GoToControl).
* Ако макросът включва действие SetValue, вместо него задайте свойството AfterUpdate на контролата.
* Ако това е функция, предефинирайте функцията в прозореца на модула. @@ 1 @@@ 1
2116 Стойността нарушава правилото за валидиране на полето или записа. @ Например може да сте променили правило за валидиране, без да проверите дали съществуващите данни съответстват на новото правило за валидиране. @ Щракнете върху Отмяна, за да възстановите предишната стойност, или въведете нова стойност, която отговаря на правилото за валидиране на полето или записа. @ 2 @ 1 @ 9121 @ 1
2117 Microsoft Office Access отмени операцията за поставяне. @ Текстът в клипборда е твърде дълъг, за да се постави във формуляра. Например може да сте поставили твърде много текст в етикет или да сте въвели твърде много текст в свойството ColumnWidths. @ Поставете по-малки раздели. За етикети трябва да поставите по-малко от 2,048 знака. @ 1 @@@ 1
2118 Трябва да запазите текущото поле, преди да стартирате действието Заявка. @ * Ако изпълнявате макрос от навигационния екран, първо запазете полето и след това стартирайте макроса.
* Ако името на макроса е настройката на свойството BeforeUpdate във функция на Visual Basic, вместо това задайте свойството AfterUpdate на името на макроса. @@ 1 @ 1 @ 3033 @ 1
2119 Действието Заявка не може да се използва върху контролата'|.'@ Някои контроли, като етикети и правоъгълници, не могат да получат фокуса; следователно не можете да приложите действие Заявка към тях. @@ 1 @ 1 @ 3033 @ 1
2120 За да създадете формуляр, отчет или страница за достъп до данни с помощта на този съветник, първо трябва да изберете таблицата или заявката, на която ще се основава страницата за достъп до формуляр, отчет или данни. @@@ 1 @@@ 1
2121 Microsoft Office Access не може да отвори формуляра'|.'@Съдържа данни, които Microsoft Office Access не разпознава.
Създайте отново формуляра или, ако поддържате резервни копия на вашата база данни, извлечете копие на формуляра. @@ 1 @@@ 1
2122 Не можете да видите формуляр като непрекъснат формуляр, ако той съдържа подформа, ActiveX контрола или обвързана диаграма. @ Задайте свойството DefaultView на формуляра на Single Form, Datasheet, PivotTable или PivotChart. @@ 1 @@ @ 1
2123 Името на контролата, което въведохте, не следва правилата за именуване на обекти на Microsoft Office Access. @@@ 2 @ 1 @ 11734 @ 1
2124 Въведеното от вас име на формуляр не следва правилата за именуване на обекти на Microsoft Office Access. @@@ 2 @ 1 @ 11734 @ 1
2125 Настройката за свойството FontSize трябва да бъде от 1 до 127. @@@ 1 @ 1 @ 12551 @ 1
2126 Настройката за свойството ColumnCount трябва да бъде от 1 до 255. @@@ 1 @ 1 @ 936 @ 1
2127 Настройката за свойството BoundColumn не може да бъде по-голяма от настройката за свойството ColumnCount. @@@ 1 @ 1 @ 839 @ 1
2128 Microsoft Office Access срещна грешки при импортиране | 1. @ За по-подробна информация за грешки вижте файла "| 2". @@ 1 @@@ 1
2129 Настройката за свойството DefaultEditing трябва да бъде Разрешаване на редакции, Само за четене, Въвеждане на данни или Не може да се добавят записи. @ Въведете 1, 2, 3 или 4 за свойството DefaultEditing. @@ 1 @@@ 1
2130 Настройките за свойствата на GridX и GridY трябва да бъдат от 1 до 64. @@@ 1 @@@ 1
2131 Изразът не може да бъде по-дълъг от 2,048 знака. @@@ 1 @@@ 1
2132 Настройката за свойството DecimalPlaces трябва да бъде от 0 до 15 или 255 за Auto (по подразбиране). @@@ 1 @@@ 1
2133 Не можете да поставите формуляр (или отчет) в себе си. @ Изберете или въведете различен формуляр или отчет, който да служи като подформа или поддоклад. @@ 1 @@@ 1
2134 Настройката за свойството Width трябва да бъде от 0 до 22 инча (55.87 см). @@@ 1 @@@ 1
2135 Това свойство е само за четене и не може да бъде зададено. @@@ 1 @@@ 1
2136 За да зададете това свойство, отворете формуляра или отчета в изгледа за проектиране. @ За повече информация за това свойство потърсете в указателя за помощ името на имота. @@ 1 @@@ 1
2137 Не можете да използвате „Намери или замени сега“. @ Полетата не могат да се търсят поради едно от следните:
* Полетата са контроли (като бутони или OLE обекти).
* Полетата нямат данни.
* Няма полета за търсене. @@ 1 @@@ 1
2138 Не можете да търсите в полето посочената стойност. @ Разрешете грешката, дадена в предишното съобщение за грешка, преди да опитате да търсите отново. @@ 1 @@@ 1
2139 Не можете да замените текущата стойност на полето с заместващ текст. @ Разрешете всички грешки, преди да правите допълнителни замествания. @@ 1 @@@ 1
2140 Microsoft Office Access не може да запази промяната, която сте направили в записа в операцията Замяна по причината, показана в предишното съобщение. @ Щракнете върху Отмяна или въведете нова стойност в полето. @@ 1 @@@ 1
2141 Microsoft Office Access не може да намери текста, който сте посочили в полето Find What. @@@ 1 @@@ 1
2142 Действието FindRecord изисква аргумент „Намери какво“. @ Опитахте се да стартирате макрос, зададен в едно от свойствата на текущото поле, но оставихте аргумента „Намери какво“ празен. @ Когато щракнете върху OK, диалоговият прозорец „Неуспешно действие“ ще покаже името на макроса и аргументите на макроса. В прозореца на макросите въведете текст или израз за аргумента Намери какво и опитайте отново операцията за търсене. @ 1 @ 1 @ 3015 @ 1
2143 Не сте посочили критерии за търсене с действие FindRecord. @ В прозореца на макроса вмъкнете действие FindRecord преди действието FindNext. @@ 1 @ 1 @ 3015 @ 1
2144 Настройката за свойството ListRows трябва да бъде от 1 до 255. @@@ 1 @ 1 @ 4055 @ 1
2145 Настройката на свойството ColumnWidths трябва да е стойност от 0 до 22 инча (55.87 см) за всяка колона в списъчно поле или комбинирано поле. @ Ако има повече от една колона, разделете числата с точка или запетая или със знак за разделяне на списъка. . Разделителните знаци на списъка са дефинирани в раздела „Регионални настройки“ на контролния панел на Windows. @@ 1 @ 1 @ 847 @ 1
2147 Трябва да сте в изглед за проектиране, за да създавате или изтривате контроли. @@@ 1 @ 2 @ 5054 @ 1
2148 Номерът, който сте използвали за препращане към раздела за формуляр или отчет, е невалиден. @ Уверете се, че броят е по-малък от броя на разделите във формуляра или отчета. @@ 1 @@@ 1
2149 Константата, която сте въвели за типа на контролата, е невалидна. @ За списък на валидни константи, които можете да използвате за създаване на контрола, щракнете върху Помощ. @@ 2 @ 1 @ 10905 @ 1
2150 Този тип контрол не може да съдържа други контроли. @@@ 1 @@@ 1
2151 Родителският контрол не може да съдържа избрания от вас тип контрол. @ Например, използвахте функцията CreateControl, за да определите група опции като родител на текстово поле. @@ 1 @@@ 1
2152 Можете да зададете групови нива само за отчети, а не за формуляри. @@@ 1 @@@ 1
2153 Не можете да посочите повече от 10 групови нива. @@@ 1 @@@ 1
2154 Не можете да извикате тази функция, когато прозорецът Group, Sort и Total е отворен. @@@ 1 @@@ 1
2157 Сумата от горния поле, долния поле, височината на горния колонтитул на страницата и височината на долния колонтитул на страницата е по-голяма от дължината на страницата, върху която печатате. @@@ 1 @@@ 1
2158 Можете да използвате метода Print и графичните методи на отчета (Circle, Line, PSet и Scale) само в процедура за събитие или макрос, зададен на OnPrint, OnFormat или OnPage свойство на събитието. @@@ 1 @ 1 @ 10129 @ 1
2159 Няма достатъчно памет за инициализиране на метода за печат или един от графичните методи на отчета (Circle, Line, PSet, Scale). @ Затворете ненужните програми и опитайте отново, за да отпечатате или визуализирате отчета.
За повече информация относно освобождаването на памет, потърсете в помощния индекс на Microsoft Windows „памет, отстраняване на неизправности“. @@ 1 @@@ 1
2160 Microsoft Office Access не можа да създаде графиката или текста. @ Възникна грешка при инициализиране на метода за печат или един от графичните методи на отчета (Circle, Line, PSet, Scale). @ Затворете ненужните програми и опитайте отново, за да отпечатате или визуализирате доклад.
За информация относно освобождаването на памет, потърсете в помощния индекс на Microsoft Windows „памет, отстраняване на неизправности“. @ 1 @@@ 1
2161 Въведеният от вас текст или израз не съответства на типа данни, които търсите. @ Предефинирайте текста или израза или търсете в друго поле. @@ 1 @@@ 1
2162 Макросът, зададен за едно от свойствата на текущото поле, не бе успешен поради грешка в аргумент за действие FindRecord. @ В прозореца на макроса променете аргумента Търсене като форматиран на Да. Ако искате настройката на аргумента да остане Не, направете всичко от следното:
* Изберете Не за аргумента Match Case.
* Изберете Да за аргумента Only Current Field.
* Уверете се, че търсите в обвързан контрол. @@ 2 @ 1 @ 3015 @ 1
2163 Номерът на страницата, който сте използвали като аргумент за действието или метода GoToPage, не съществува в тази форма. @@@ 1 @ 1 @ 3017 @ 1
2164 Не можете да деактивирате контрола, докато има фокус. @@@ 1 @ 2 @ 5250 @ 1
2165 Не можете да скриете контрола, която има фокус. @@@ 1 1@@@ XNUMX
2166 Не можете да заключите контрола, докато има незаписани промени. @@@ 1 @@@ 1
2167 Това свойство е само за четене и не може да се променя. @@@ 1 @@@ 1
2169 Понастоящем не можете да запазите този запис. @ Microsoft Office Access може да е срещнала грешка при опит за запазване на запис.
Ако затворите този обект сега, промените в данните, които сте направили, ще бъдат lost.
Искате ли все пак да затворите обекта на базата данни? @@ 20 @@@ 2
2170 Няма достатъчно памет за извличане на данни за списъчното поле. @ Затворете ненужните програми. След това затворете и отворете отново активния формуляр и щракнете отново върху списъчното поле.
За повече информация относно освобождаването на памет, потърсете в помощния индекс на Microsoft Windows „памет, отстраняване на неизправности“. @@ 1 @@@ 1
2171 Не можете да имате повече от седем вложени подформи в основна форма. @ Премахнете осмата вложена подформа. @@ 1 @@@ 1
2172 Не можете да използвате преминаваща заявка или заявка за кръстосани таблици с нефиксирана колона като източник на запис за подформа или поддоклад. @ Преди да свържете подформата или поддоклада с заявка за кръстосани таблици, задайте свойството ColumnHeadings на заявката. @@ 2 @ 1 @ 9979 @ 1
2173 Контролата „|“ макросът, който се опитва да търси, не може да бъде търсен. @ Опитайте едно от следните:
* Добавете действие GoToControl преди действието FindRecord.
* За действието FindRecord променете аргумента за действие „Само текущо поле“ от „Да“ на „Не“
* Променете фокуса на контрола за търсене. @@ 2 @ 1 @ 3015 @ 1
2174 Понастоящем не можете да превключите към различен изглед. @ Кодът се изпълнява, когато се опитахте да превключите изгледи. @ Ако дебъгвате кода, трябва да прекратите операцията за отстраняване на грешки, преди да превключите изгледите. @ 1 @@@ 1
2175 Няма достатъчно свободна памет за продължаване на операцията за търсене. @ Затворете ненужните програми. След това опитайте отново операцията за търсене.
За повече информация относно освобождаването на памет, потърсете в помощния индекс на Microsoft Windows „памет, отстраняване на неизправности“. @@ 1 @@@ 3
2176 Настройката за това свойство е твърде дълга. @ Можете да въведете до 255 или 2,048 знака за това свойство, в зависимост от типа данни. @@ 1 @@@ 1
2177 Не можете да вмъкнете отчет във формуляр. @ Отчет може да бъде вмъкнат само в отчет. @@ 1 @@@ 1
2178 Не можете да добавите друга секция сега. @ Максималната обща височина за всички секции в отчета, включително заглавията на секциите, е 200 инча (508 см). @ Премахнете или намалете височината на поне една секция и след това добавете нов раздел. @ 1 @@@ 1
2181 Не можете да сортирате върху изчислено поле във форма. @ Можете да сортирате върху изчислено поле само в заявка. @ Създайте изчислено поле в заявка, сортирайте полето и след това базирайте формуляра на заявката.
Тъй като заявката трябва да се изпълни преди отварянето на формуляра, формулярът ще се отвори по-бавно. @ 1 @@@ 1
2182 Не можете да сортирате в това поле. @@@ 1 @@@ 1
2183 Microsoft Office Access не може да създаде обект от искания тип. @ Опитвате се или да създадете формуляр от отчет, който е запазен като текст, или да създадете отчет от запазен формуляр. @@ 1 @@@ 1
2184 Стойността, която сте използвали за свойството TabIndex, не е валидна. Правилните стойности са от 0 до |. @@@ 2 @ 1 @ 6348 @ 1
2185 Не можете да посочите свойство или метод за контрола, освен ако контролата не е фокусирана. @ Опитайте едно от следните:
* Преместете фокуса върху контролата, преди да направите справка за свойството. В кода на Visual Basic използвайте метода SetFocus. В макрос използвайте действието GoToControl.
* Препращайте или задавайте свойството от макрос или процедура на събитие, която се изпълнява, когато настъпи събитието GotFocus за контролата. @@ 2 @ 1 @ 6215 @ 1
2186 Това свойство не е налично в изгледа за проектиране. @ Превключете към изглед на формуляр за достъп до това свойство или премахнете препратката към него. @@ 1 @@@ 1
2187 Този имот е достъпен само в дизайнерски изглед. @@@ 1 @@@ 1
2188 Обектът, който се опитахте да заредите от текст, има невалидна стойност за свойството '| 1' на | 2. @@@ 1 @@@ 1
2189 Кодът съдържа синтаксична грешка или не е налична необходимата ви функция на Microsoft Office Access. @ Ако синтаксисът е правилен, проверете подраздела Control Wizards или Libraries в раздела Microsoft Office Access на системния регистър на Windows, за да провери дали записите, от които се нуждаете, са изброени и налични. @ Ако записите са правилни, трябва да коригирате добавката на помощната програма на Microsoft Office Access, или файла acWzlib или този съветника е деактивиран. За да активирате отново този съветник, стартирайте отново Microsoft Office Access или Microsoft Office Setup, за да преинсталирате Microsoft Office Access. Преди да преинсталирате Microsoft Office Access, изтрийте ключовете на системния регистър на Windows за добавката на помощната програма на Microsoft Office Access и acWzlib. @ 1 @@@ 1
2190 Този имот е заменен с нов имот; вместо това използвайте новия имот. @@@ 1 @@@ 1
2191 Не можете да зададете | свойство при визуализация на печат или след като печатът има started. @ Опитайте да зададете това свойство в събитието OnOpen. @@ 1 @@@ 1
2192 Посоченото от вас растерно изображение не е във формат, независим от устройството ((.dib). @ Опитахте да зададете свойството PictureData на формуляр, отчет, бутон или контрол на изображението. @@ 1 @@@ 1
2193 Лявото поле, дясното поле или и двете полета са по-широки от размера на хартията, посочен в диалоговия прозорец Настройка за печат. @@@ 1 @@@ 1
2194 Не можете да зададете свойството PictureData в изглед на лист с данни. @ За да видите валидните настройки за това свойство, потърсете в индекса за помощ „Свойство PictureData“. @@ 1 @@@ 1
2195 Въведеното от вас име на раздел не спазва правилата за именуване на обекти на Microsoft Office Access. @@@ 2 @ 1 @ 11734 @ 1
2196 Microsoft Office Access не може да извлече стойността на това свойство. @ Свойството не е налично от изгледа, в който изпълнявате макроса или кода на Visual Basic, или Microsoft Office Access е срещнал грешка при извличането на стойността на свойството .
За да видите валидните настройки за това свойство, потърсете в указателя за помощ името на имота. @@ 1 @@@ 1
2197 Не можете да зададете свойството SourceObject на контрола на подформата на низ с нулева дължина, ако показвате основния формуляр в изглед на формуляр. @ Можете да зададете това свойство на низ с нулева дължина от изглед за проектиране, изглед на лист с данни или преглед на печат . @@ 1 @@@ 1
2200 Въведеният от вас номер е невалиден. @@@ 1 @@@ 1
2201 Възникна проблем при извличането на информация за принтера за | 1 на | 2. Обектът може да е изпратен на принтер, който е недостъпен. @@@@@@
2202 Понастоящем на вашия компютър няма инсталирани принтери. За да използвате тази функция, първо трябва да инсталирате принтер в Windows. @ За повече информация как да инсталирате принтер, потърсете „“ инсталиране на принтер ““ в Помощ за Windows. @@ 1 @@@ 1
2203 Динамичната връзка library Commdlg не успя: код за грешка '0x |'. @ Драйверът на принтера за избрания принтер може да е инсталиран неправилно.
За информация относно избора на друг принтер или преинсталирането на този принтер от Microsoft Windows, потърсете в помощния индекс на Windows „настройка на принтера“. @@ 1 @@@ 1
2204 Драйверът на принтера по подразбиране не е настроен правилно. @ За информация относно настройката на принтер по подразбиране потърсете в помощния индекс на Microsoft Windows „принтер по подразбиране, настройка“. @@ 1 @@@ 1
2205 Драйверът на принтера по подразбиране не е настроен правилно. @ За информация относно настройката на принтер по подразбиране потърсете в помощния индекс на Microsoft Windows „принтер по подразбиране, настройка“. @@ 1 @@@ 1
2206 Въведеният от вас номер на страница е невалиден. @ Например, може да е отрицателно число или невалиден диапазон, като например 6 до 3. @@ 1 @@@ 1
2207 Microsoft Office Access не може да отпечатва макроси. @ Опитахте се да използвате действие или метод PrintOut, но активният обект е макрос. @ Ако искате да отпечатате обект, различен от макрос, използвайте действието или метода SelectObject, за да изберете желания обект, преди да стартирате действието PrintOut. @ 1 @ 1 @ 3041 @ 1
2210 Microsoft Office Access не може да отпечата или визуализира страницата, защото избраният от вас размер е по-голям от 22.75 инча. @@@ 1 @@@ 1
2211 Microsoft Office Access не може да отпечата или визуализира прозореца за отстраняване на грешки. @@@ 1 @@@ 1
2212 Microsoft Office Access не можа да отпечата вашия обект. @ Уверете се, че посоченият принтер е наличен.
За информация относно настройката на принтер по подразбиране потърсете в помощния указател на Windows „принтер по подразбиране, настройка“. @@ 1 @@@ 1
2213 Възникна проблем при извличането на информация за принтера за този обект. Обектът може да е изпратен на принтер, който е недостъпен. @@@ 1 @@@ 1
2214 Възникна проблем при извличането на информация от принтера. Нов принтер не е настроен. @@@ 1 @@@ 1
2215 Microsoft Office Access не може да отпечата тази обобщена таблица, защото нейната | 1 надвишава (и) 22.75 инча. @ Намалете | 1, като направите промени във форматирането или включените данни на изгледа на обобщената таблица, и след това опитайте да отпечатате отново. @@ 1 @@@ 1
2220 Microsoft Office Access не може да отвори файла '|'. @@@ 1 @@@ 1
2221 Текстът е твърде дълъг за редактиране. @@@ 1 @@@ 1
2222 Този контрол е само за четене и не може да бъде модифициран. @@@ 1 @@@ 1
2223 Името на файла '|' е твърде дълго. @ Въведете име на файл, което е 256 знака или по-малко. @@ 1 @@@ 1
2225 Microsoft Office Access не можа да отвори клипборда. @ Буферът не реагира, вероятно защото друго приложение го използва. Затворете всички други приложения и опитайте операцията отново. @@ 1 @@@ 1
2226 Буферът не отговаря, така че Microsoft Office Access не може да постави съдържанието на клипборда. @ * Друго приложение може да използва клипборда.
* Възможно е да няма достатъчно свободна памет за операцията за поставяне.
Затворете всички други приложения и след това копирайте и поставете отново. @@ 1 @@@ 1
2227 Данните в клипборда са повредени, така че Microsoft Office Access не може да ги постави. @ Възможно е да има грешка в клипборда или да няма достатъчно свободна памет. Опитайте операцията отново. @@ 1 @@@ 1
2229 Microsoft Office Access не можеtart OLE сървъра. @ Опитахте се да използвате формуляр, отчет или лист с данни, който съдържа OLE обект, но OLE сървърът (приложението, използвано за създаване на обекта) може да не бъде регистриран правилно. Преинсталирайте OLE сървъра, за да го регистрирате правилно. @@ 1 @@@ 1
2234 Microsoft Office Access не може да постави обекта OLE. @@@ 1 @@@ 1
2237 Въведеният от вас текст не е елемент в списъка. @ Изберете елемент от списъка или въведете текст, който съответства на един от изброените елементи. @@ 1 @@@ 1
2239 Microsoft Office Access установи, че тази база данни е в несъвместимо състояние и не може да се опита да възстанови базата данни, тъй като файлът е само за четене. За да разрешите на Access да възстанови базата данни, затворете базата данни и настройте файла за четене / запис и след това отворете базата данни. @@@ 1 @@@ 1
2243 Данните в клипборда не се разпознават; Microsoft Office Access не може да постави обекта OLE. @@@ 1 @@@ 1
2244 Името на файла, което сте посочили в свойството Картина за команден бутон или бутон за превключване, не може да бъде прочетено. @ * Въведеният от вас файл може да е повреден. Възстановете файла от резервно копие или го създайте отново.
* Дискът, на който се намира файлът, може да е нечетим. @@ 1 @@@ 1
2245 Посоченият от вас файл не съдържа валидни данни за икони. @ Посочете валиден файл за икони. @@ 1 @ 1 @ 829 @ 1
2260 Възникна грешка при изпращане на данни към OLE сървъра (приложението, използвано за създаване на обекта). @ * Може да сте се опитали да изпратите твърде много данни. Ако създавате диаграма и диаграмата се основава на заявка, променете заявката, така че да избира по-малко данни. Ако диаграмата се основава на таблица, помислете дали да не я базирате на заявка, за да можете да ограничите данните.
* Може да използвате OLE сървър, който не приема формата на клипборда.
* Възможно е да не можете да start OLE сървъра, защото не е регистриран правилно. Преинсталирайте го, за да го регистрирате.
* Възможно е компютърът ви да няма достатъчно памет. Затворете други прозорци на приложения, за да освободите памет. @@ 1 @ 1 @ 8951 @ 1
2262 Тази стойност трябва да е число. @@@ 1 @@@ 1
2263 Номерът е твърде голям. @@@ 1 @@@ 1
2264 Microsoft Office Access не разпозна мерната единица. @ Въведете валидна единица, например инчове (сантиметри) или сантиметри (см). @@ 1 @@@ 1
2265 Трябва да посочите мерна единица, например инчове (сантиметри) или сантиметри (см). @@@ 1 @@@ 1
2266 "|" може да не е валидна настройка за свойството RowSourceType или е имало грешка при компилиране във функцията. @ За информация за валидни настройки за свойството RowSourceType щракнете върху Помощ. @@ 2 @ 1 @ 3853 @ 1
2267 Няма достатъчно място на диска за създаване на темпоrary буферен файл за печат. @ Освободете малко дисково пространство, за да освободите място за темпотоrary буферен файл. @@ 1 @@@ 1
2269 Някакъв library бази данни не можаха да бъдат заредени, защото бяха посочени твърде много. @ За промяна на library препратки към база данни, щракнете върху Препратки в менюто Инструменти. @@ 1 @ 1 @ 9017 @ 1
2272 Настройката за интервала за повторен опит за актуализация трябва да бъде от 0 до 1,000 милисекунди. @@@ 1 @@@ 1
2273 Настройката за опити за актуализация трябва да бъде от 0 до 10. @@@ 1 @@@ 1
2274 Базата данни "|" вече е отворен като library база данни. @@@ 1 @@@ 1
2275 Низът, върнат от конструктора, е твърде дълъг. @ Резултатът ще бъде съкратен. @@ 1 @@@ 1
2276 Персонализираният конструктор, който използвате, причини грешка, като промени фокуса на друг прозорец, докато го използвате. @ Въведете стойност, без да използвате персонализирания конструктор. @@ 1 @@@ 1
2277 Възникна грешка при инициализиране на шрифта. @@@ 1 @@@ 1
2278 Microsoft Office Access не може да запази промените ви в този обвързан OLE обект. @ Или нямате разрешение да пишете в записа, в който се съхранява обектът, или записът е заключен от друг потребител.
Копирайте обекта в клипборда (изберете обекта и щракнете върху Копиране в менюто Редактиране) и щракнете върху Отмяна на текущия запис в менюто Редактиране. След това отворете приложението, с което сте създали обекта, поставете обекта от клипборда и го запазете. @@ 1 @ 1 @ 10222 @ 1
2279 Въведената от вас стойност не е подходяща за въвеждащата маска '|' посочено за това поле. @@@ 2 @ 1 @ 9118 @ 1
2280 Добавили сте повече изходни формати към системния регистър на Windows, отколкото Microsoft Office Access може да инициализира. @ Някои изходни формати няма да бъдат налични. Премахнете форматите, които никога или най-малко често не използвате. @@ 1 @@@ 1
2281 Липсва информация за изходния формат. Изглежда, че има проблем с вашата инсталация на Microsoft Office Access. Моля, преинсталирайте Microsoft Office Access или се свържете със системния администратор или представител на бюрото за обслужване. @@@ 2 @ 1 @ 9015 @ 1
2282 Форматът, в който се опитвате да изведете текущия обект, не е наличен. @ Или се опитвате да изведете текущия обект във формат, който не е валиден за неговия тип обект, или форматите, които ви позволяват да извеждате данни като Microsoft Excel, формат на богат текст, MS-DOS текст или HTML файл липсват в системния регистър на Windows. Стартирайте Setup, за да преинсталирате Microsoft Office Access или, ако сте запознати с настройките в системния регистър, опитайте да ги коригирате сами. За повече информация относно системния регистър щракнете върху Помощ. @@ 2 @ 1 @ 9015 @ 1
2283 Спецификацията на формата за "|" е невалиден. @ Не можете да запишете изходни данни във файл в този формат, докато не коригирате настройката за формата в системния регистър на Windows. Стартирайте Setup, за да преинсталирате Microsoft Office Access или, ако сте запознати с настройките в системния регистър, опитайте да ги коригирате сами. За повече информация относно системния регистър щракнете върху Помощ. @@ 2 @ 1 @ 9015 @ 1
2284 Microsoft Office Access не може да пише във файла. @ * Мрежата може да не работи. Изчакайте, докато мрежата заработи и опитайте отново.
* Може да ви липсва памет. Затворете един или повече прозорци на Microsoft Office Access, затворете други приложения и опитайте отново. @@ 1 @@@ 1
2285 Microsoft Office Access не може да създаде изходния файл. @ * Може да ви липсва дисково пространство на целевото устройство.
* Мрежата може да не работи. Изчакайте, докато мрежата заработи и опитайте отново.
* Може да ви липсва памет. Затворете един или повече прозорци на Microsoft Office Access, затворете други приложения и опитайте отново. @@ 1 @@@ 1
2286 Microsoft Office Access не може да затвори файла. @ * Мрежата може да не работи. Изчакайте, докато мрежата заработи и опитайте отново.
* Може да ви липсва памет. Затворете един или повече прозорци на Microsoft Office Access, затворете други приложения и опитайте отново. @@ 1 @@@ 1
2287 Microsoft Office Access не може да отвори пощенската сесия. @ Проверете приложението си за поща, за да се уверите, че работи правилно. @@ 1 @@@ 1
2288 Microsoft Office Access не може да зареди „|“ @. Настройката за този формат в системния регистър на Windows е неправилна. Не можете да запазите изходните данни във файл в този формат, докато не коригирате настройката в системния регистър. @ Стартирайте настройката, за да преинсталирате Microsoft Office Access или, ако сте запознати с настройките в системния регистър, опитайте да ги коригирате сами . За повече информация относно системния регистър щракнете върху Помощ. @ 2 @ 1 @ 9015 @ 1
2289 Microsoft Office Access не може да изведе модула в искания формат. @@@ 1 @@@ 1
2290 Имаше твърде много получатели на съобщения; съобщението не е изпратено. @@@ 1 @@@ 1
2291 Има твърде много прикачени файлове към съобщения; съобщението не е изпратено. @@@ 1 @@@ 1
2292 Текстът на съобщението е твърде дълъг, така че не е изпратен. @@@ 1 @@@ 1
2293 Microsoft Office Access не може да изпрати това имейл съобщение. @ Преди да опитате да изпратите имейл съобщение от Microsoft Office Access, разрешете проблема, идентифициран в предишното съобщение, или конфигурирайте компютъра си да изпраща и получава имейл съобщения. @@ 1 @@@ 1
2294 Microsoft Office Access не може да прикачи обекта; съобщението не е изпратено. @ * Мрежата може да не работи. Изчакайте, докато мрежата заработи и опитайте отново.
* Може да ви липсва памет. Затворете един или повече прозорци на Microsoft Office Access, затворете други приложения и опитайте отново. @@ 1 @@@ 1
2295 Неизвестен получател (и) на съобщението; съобщението не е изпратено. @@@ 1 @@@ 1
2296 Паролата е невалидна; съобщението не е изпратено. @@@ 1 @@@ 1
2297 Microsoft Office Access не може да отвори пощенската сесия. @ Може да ви липсва памет. Затворете един или повече прозорци на Microsoft Office Access, затворете други приложения и опитайте отново. Можете също така да проверите приложението си за поща, за да се уверите, че работи правилно. @@ 1 @@@ 1
2298 Microsoft Office Access не можеtart съветника, конструктора или добавката. @ * library базата данни, съдържаща съветника, конструктора или добавката, може да не бъде инсталирана. Посочете Добавки в менюто Инструменти и след това щракнете върху Мениджър на добавки, за да видите дали либrary базата данни е инсталирана.
* Кодът на съветника, конструктора или добавката може да не бъде компилиран и Microsoft Office Access не може да го компилира. Възможно е да има синтаксична грешка в кода.
* Ключът за добавката във файла на системния регистър на Windows може да е неправилен. @@ 2 @ 1 @ 9015 @ 1
2299 Microsoft Office Access не може да отвори полето за мащабиране. @ Добавката на помощната програма на Microsoft Office липсва или е модифицирана. Рестартирайте Microsoft Office Access или Microsoft Office Setup, за да преинсталирате Microsoft Office Access и добавката на Microsoft Office Access Utility. @@ 1 @ 1 @ 12620 @ 1
2300 Microsoft Office Access не може да изведе, тъй като са избрани твърде много контроли, които имат различни стилове, като цвят и шрифт. @ Изберете по-малко контроли и опитайте отново. @@ 1 @@@ 1
2301 Няма достатъчно системни ресурси за извеждане на данните. @ Затворете един или повече прозорци на Microsoft Office Access и затворете други приложения. След това опитайте да изведете данните отново. @@ 1 @@@ 1
2302 Microsoft Office Access не може да запази изходните данни във файла, който сте избрали. @ * Файлът може да е отворен. Ако е така, затворете го и след това отново запишете изходните данни във файла.
* Ако използвате шаблон, проверете дали шаблонът съществува.
* Ако файлът не е отворен, проверете дали имате достатъчно свободно място на диска.
* Уверете се, че файлът съществува по посочения път.
* Проверете дали имате разрешение да пишете в посочената папка. @@ 1 @@@ 1
2303 Microsoft Office Access не може да извежда данни сега. @ * Мрежата може да не работи. Изчакайте, докато мрежата заработи и опитайте отново.
* Може да ви липсва дисково пространство. Освободете дисковото пространство и опитайте отново. @@ 1 @@@ 1
2304 Microsoft Office Access не може да запише изходни данни в посочения файл. @ Уверете се, че имате достатъчно свободно място на диска на вашето целево устройство. @@ 1 @@@ 1
2305 Има твърде много колони за извеждане, въз основа на ограничението, посочено в изходния формат или от Microsoft Office Access. @@@ 1 @@@ 1
2306 Има твърде много редове за извеждане въз основа на ограничението, посочено от изходния формат или от Microsoft Office Access. @@@ 1 @@@ 1
2308 Файлът „|“ вече съществува. @ Искате ли да замените съществуващия файл? @@ 20 @@@ 2
2309 Има невалиден запис за добавка за'|.'@Има грешка в системния регистър на Windows за тази добавка. Коригирайте настройката и разрешетеtart Microsoft Office Access. За информация относно системния регистър щракнете върху Помощ. @@ 2 @ 1 @ 9015 @ 1
2311 Няма достатъчно памет за стартиране на процедурата за събитие NotInList. @@@ 1 @@@ 1
2312 Прекият път "|" трябва да бъде пресъздаден. @ Файлът може да липсва, повреден или в по-стар формат, който не може да се прочете. @@ 1 @@@ 1
2313 Microsoft Office Access не може да намери базите данни за бърз достъп '| 1' или'|2.'@Повторно създайте пряк път с правилните местоположения на базите данни. @@ 2 @ 1 @ 9032 @ 1
2314 Microsoft Office Access не може да намери базата данни с преки пътища'|.'@ Повторно създайте пряк път с правилното местоположение на базата данни. @@ 2 @ 1 @ 9032 @ 1
2315 Входният низ е твърде дълъг. @@@ 1 @@@ 1
2316 Тази таблица или заявка не може да се отвори, тъй като няма видими полета. @ Това може да се получи, ако таблицата или заявката имат само системни полета и опцията Показване на системни обекти е изключена. @ За да включите опцията Показване на системни обекти, щракнете върху Опции в менюто Инструменти, щракнете върху раздела Изглед и поставете отметка в квадратчето Системни обекти. @ 1 @@@ 1
2317 Базата данни "|" не може да бъде поправен или не е файл на базата данни на Microsoft Office Access. @@@ 1 @@@ 1
2320 Microsoft Office Access не може да покаже полето, за което сте въвели Къде в реда Общо. @ Изчистете квадратчето Показване за това поле. Ако искате това поле да се появи в резултатите от заявката, добавете го към решетката за проектиране два пъти. За полето, което ще се появи в резултатите от заявката, не посочвайте къде в реда Общо и се уверете, че е отметнато квадратчето Показване . @@ 1 @@@ 1
2321 Не можете да зададете критерии, преди да добавите поле или израз към реда Field. @ Или добавете поле от списъка с полета към колоната и въведете израз, или изтрийте критериите. @@ 1 @@@ 1
2322 Не можете да сортирате върху звездичката (*). @ Тъй като звездичката представлява всички полета в основната таблица или заявка, не можете да сортирате върху нея. @ Добавете звездичката към решетката на дизайна на заявката, заедно с конкретните полета, които сте искам да сортирам. Изчистете квадратчето Показване за полетата за сортиране и след това посочете ред за сортиране. @ 1 @@@ 1
2323 Не можете да посочите критерии за звездичката (*). @ Тъй като звездичката представлява всички полета в основната таблица или заявка, не можете да посочите критерии за нея. @ Добавете звездичката към мрежата за проектиране на заявки, заедно поле (а), за което искате да зададете критерии, и след това въведете критерии за конкретните полета. В мрежата за проектиране на заявките изчистете квадратчето Показване за полетата (критериите), преди да стартирате заявката. @ 1 @@@ 1
2324 Не можете да изчислявате суми на звездичката (*). @ Тъй като звездичката представлява всички полета в таблицата, не можете да изчислявате суми върху нея. @ Премахнете звездичката от решетката на дизайна на заявката. Добавете полетата, които искате да използвате, към мрежата за проектиране и след това изберете общата сума, която искате да изчислите за конкретни полета. @ 1 @ 2 @ 11202 @ 1
2325 Въведеното от вас име на поле надвишава ограничението от 64 символа на свойството LinkMasterFields. @ Когато използвате командата Relationships (в раздела Database Tools щракнете върху Relationships), за да дефинирате връзка между таблиците, лежащи в основата на формуляр и подформуляр, връзки на Microsoft Office Access формата и подформата автоматично и задава свойствата LinkChildFields и LinkMasterFields. @@ 1 @ 1 @ 3990 @ 1
2326 Не можете да посочите Group By, Expression или Where в реда Total за тази колона. @ Посочете обобщена функция, като Sum или Count, за полето или израза, които сте посочили като Стойност в заявката за кръстосани таблици.
За повече информация относно обобщените функции щракнете върху Помощ. @@ 2 @ 1 @ 9980 @ 1
2327 Трябва да въведете Group By в реда Total за поле, което има заглавие на колона в реда Crosstab. @ Стойностите, получени от полето или израза, които сте посочили като заглавие на колона, се използват за групиране на данни в заявката за кръстосани таблици. @@ 1 @ 1 @ 9980 @ 1
2328 Не можете да изпълните заявка за актуализация на звездичката (*). @ Тъй като звездичката представлява всички полета в таблицата, не можете да я актуализирате. @ Премахнете звездичката от мрежата за проектиране на заявката. Добавете полетата, които искате да актуализирате, към мрежата за проектиране. @ 1 @ 1 @ 10001 @ 1
2329 За да създадете заявка за кръстосани таблици, трябва да посочите една или повече опции за заглавия на редове, една опция за заглавие на колона и една опция за стойност. @@@ 1 @ 1 @ 9980 @ 1
2330 Microsoft Office Access не може да представлява израза за присъединяване | в изгледа за проектиране. @ * Едно или повече полета може да са били изтрити или преименувани.
* Името на едно или повече полета или таблици, посочени в израза за присъединяване, може да бъде грешно написано.
* Присъединяването може да използва оператор, който не се поддържа в изгледа за проектиране, като> или <. @@ 1 @@@ 1
2331 Трябва да въведете Group By в реда Total за поне една от опциите за заглавие на реда, които въведете в реда Crosstab. @@@ 1 @ 1 @ 9980 @ 1
2332 Microsoft Office Access не може да съвпада с полетата, които сте добавили с помощта на звездичката (*) в заявката за добавяне. @ Тъй като звездичката представлява всички полета в основната таблица или заявка, не можете да добавите звездичка към едно поле или израз, и не можете да добавите нито едно поле или израз към звездичка. @ Добавете звездичка към звездичка (например таблица към таблица) или добавете конкретни полета. @ 1 @ 1 @ 9999 @ 1
2333 Трябва да въведете името на таблицата, която създавате или добавяте записи. @ Опитахте се да дефинирате таблица за създаване или добавяне на заявка, без да посочвате таблица на местоназначението. @@ 1 @@@ 1
2334 Microsoft Office Access не може да отпечата „|“ защото това е заявка за действие. @ Тъй като заявките за действие не създават набор от записи, не можете да отпечатате изглед на лист с данни за тях.
Имайте предвид, че удивителен знак (!), Присъединен към иконата на заявка в навигационния екран, маркира заявка за действие. @ За да отпечатате изглед на лист с данни за записите, които ще бъдат избрани от заявката, покажете заявката в изгледа за проектиране, щракнете върху бутона за лист и след това щракнете върху бутона Печат. @ 1 @@@ 1
2335 Трябва да посочите същия брой полета, когато задавате свойствата LinkChildFields и LinkMasterFields. @ Въвели сте различен брой полета за едно свойство, отколкото за другото.
Ако използвате командата Relationships (в раздела Database Tools, щракнете Relationships), за да определите връзка между таблиците, лежащи в основата на формуляра и подформата, Microsoft Office Access ще свърже автоматично формуляра и подформата и след това ще зададе свойствата LinkChildFields и LinkMasterFields. @@ 1 @ 1 @ 9086 @ 1
2337 Не можете да посочите критерии в същото поле, за което сте въвели Стойност в реда Crosstab. @ Опитахте се да покажете заявка за кръстосани таблици, след като въведете Value в реда Crosstab и критерии в реда Критерии. @ Ако искате това поле да предостави кръстосано табличните стойности в заявката за кръстосани таблици, изтрийте записа в реда Критерии. Ако искате това да е поле за критерии, оставете реда Crosstab празен. @ 1 @ 1 @ 9980 @ 1
2338 Microsoft Office Access съкрати израза, който въведохте. @ Изразът "|" надвишава ограничението от 1,024 символа за мрежата за проектиране на заявки. @@ 1 @@@ 1
2339 Microsoft Office Access не може да създаде темпоrary link. @ Достигнахте лимита за броя на връзките във вашата база данни. Microsoft Office Access трябва да създаде темпоrary връзка, за да импортирате вашата ODBC таблица. @ Премахнете всички ненужни връзки или таблици. @ 1 @@@ 1
2340 Изразът, който сте въвели, надвишава ограничението от 1,024 символа за мрежата за проектиране на заявки. @@@ 1 @@@ 1
2342 Действието RunSQL изисква аргумент, състоящ се от SQL израз. @ Например, заявка за действие, която добавя записи starts с INSERT INTO. Заявка за дефиниция на данни, която създава таблица starts с CREATE TABLE. @@ 1 @ 1 @ 3698 @ 1
2343 Въведената от вас стойност надвишава ограничението от 64 символа на свойството Alias. @@@ 1 @ 1 @ 6146 @ 1
2344 За свойството TopValues ​​в листа със свойства на заявката трябва да въведете цяло число, по-голямо от нула. @@@ 1 @@@ 1
2345 За свойството TopValues ​​в листа със свойства на заявката трябва да въведете процент от 1 до 100. @@@ 1 @@@ 1
2346 За свойството TopValues ​​в листа със свойства на заявката трябва да въведете число, по-голямо от нула. @@@ 1 @@@ 1
2347 Microsoft Office Access не може да намери името на файла, което сте въвели за свойството DestinationDB в листа със свойства на заявка за действие. @ Може да сте изписали неправилно името на файла на базата данни или файлът да е бил изтрит или преименуван. @@ 1 @ 1 @ 6183 @ 1
2348 Не можете да оставите свойството Alias ​​празно. @@@ 1 @ 1 @ 6146 @ 1
2349 За свойството TopValues ​​в листа със свойства на заявката трябва да въведете число по-малко от 2,147,483,647 1 1 XNUMX. @@@ XNUMX @@@ XNUMX
2350 Microsoft Office Access не може да запише заявката. @ * Заявката е преминаваща заявка и не може да бъде представена като обикновен SQL низ. Запишете заявката като наименована заявка от Query Builder. Когато затворите Query Builder, Microsoft Office Access ще запълни свойството RecordSource или RowSource със запазеното име на заявката.
* Уверете се, че заявката няма грешка в синтаксиса на SQL. @@ 1 @ 1 @ 4309 @ 1
2351 Microsoft Office Access не може да представлява имплицитна клауза VALUES в мрежата за проектиране на заявки. @ Редактирайте това в SQL изглед. @@ 1 @@@ 1
2352 Не можете да модифицирате тази заявка, защото тя е била изтрита или преименувана от друг потребител. @@@ 1 @@@ 1
2353 Лош параметър на заявката „|“. @@@ 1 @@@ 1
2354 Тази заявка или таблица има израз, който не може да бъде оценен.
2355 Можете да изберете до | стойности в колонен филтър за многозначно поле. Премахнете някои стойности и опитайте отново.
2356 Не можете да присвоите многозначно поле или поле за прикачване към свойствата на главните полета на връзката или дъщерните полета на връзката. @@@ 1 @@@ 1
2360 Липсва име на поле. @ Вие сте определили тип данни или описание за поле, без да посочвате името на полето. @ Въведете име за полето или изтрийте реда. @ 1 @@@ 1
2361 Microsoft Office Access не може да запази тази таблица. @ В нея няма полета. @ Определете поне едно поле, като въведете име на поле и изберете тип данни. @ 1 @@@ 1
2362 Вече имате поле с име "|." @@@ 1 @@@ 1
2363 Microsoft Office Access позволява само едно поле AutoNumber за таблица. @ Използвайте типа данни Number за подобни полета. @@ 1 @@@ 1
2364 Microsoft Office Access не може да отвори таблицата в изглед на лист с данни. @@@ 1 @@@ 1
2366 Microsoft Office Access не можа да запази поръчката на поле. Всички останали промени бяха запазени успешно. @ Щракнете върху бутона Microsoft Office, посочете Управление и след това щракнете върху Уплътняване и поправка на база данни. @@ 1 @@@ 1
2370 Премахването или промяната на индекса за това поле ще изисква премахване на първичния ключ. @ Ако искате да изтриете първичния ключ, изберете това поле и щракнете върху бутона Първичен ключ. @@ 1 @@@ 1
2371 Microsoft Office Access не може да създаде първичен ключ. Промените ви не бяха запазени. @@@ 1 @@@ 1
2372 Името на полето не е валидно. @ Уверете се, че името не съдържа точка (.), Удивителен знак (!), Скоба ([]), водещо интервал или неразпечатващ символ, като например връщане на карета. сте поставили името от друго приложение, опитайте да натиснете ESC и да въведете името отново. @@ 2 @ 1 @ 13793 @ 1
2373 Настройката за свойството FieldSize трябва да бъде от 0 до 255. @@@ 1 @@@ 1
2374 Не можете да създадете индекс или първичен ключ за повече от 10 полета. @@@ 1 @@@ 1
2375 Не можете да поставите след края на таблица. @ Опитахте се да поставите полета отвъд 255-ия ред в таблица в изглед за проектиране. @@ 1 @@@ 1
2376 Microsoft Office Access не може да създаде първичен ключ. @ Избрали сте твърде много полета за първичен ключ с няколко полета. @@ 1 @@@ 1
2377 След като въведете данни в таблица, не можете да промените типа данни на което и да е поле на AutoNumber, дори ако все още не сте добавили данни към това поле. @ Добавете ново поле към таблицата и дефинирайте неговия тип данни като AutoNumber. След това Microsoft Office Access автоматично въвежда данни в полето AutoNumber, номерирайки записите последователно starоттенък с 1. @@ 1 @@@ 1
2378 Тази таблица е само за четене. @ Използвайте друго име в диалоговия прозорец Запазване като, за да запазите промените си. @@ 1 @@@ 1
2379 Не можете да създадете първичен ключ в поле от този тип данни. @ Не можете да дефинирате първичен ключ в полета с поле OLE обект, бележка, прикачен файл или многозначно търсене. @@ 1 @@@ 1
2380 Microsoft Office Access не може да създаде първичен ключ, защото не са избрани полета. @ Избрали сте ред без дефинирани полета. @ Поставете точката на вмъкване някъде в реда на полето, което искате да определите като първичен ключ. @ 1 @@@ 1
2381 Microsoft Office Access не може да създаде първичен ключ, тъй като полето няма име. @ Назовете полето и след това го дефинирайте като поле на първичен ключ. @@ 1 @@@ 1
2382 Не можете да превключите към изглед на лист с данни и не можете да се върнете към изглед за проектиране. @ Друг потребител е отворил тази таблица или заявка, формуляр или отчет, който е обвързан с тази таблица. @@ 1 @@@ 1
2383 Microsoft Office Access не може да промени типа данни. @ Няма достатъчно място на диска или памет. @@ 1 @@@ 1
2384 Не можете да промените едно поле от тип данни с AutoNumber и да добавите друго поле с AutoNumber едновременно. @ Направете следното:
1. Изтрийте току-що добавеното поле AutoNumber, щракнете върху бутона Microsoft Office и след това щракнете върху Save.
2. Добавете новото поле AutoNumber и след това запазете таблицата отново. @@ 1 @@@ 1
2385 Възникнаха грешки по време на операцията за запис. | @@@ 1 @@@ 1
2386 Microsoft Office Access не можа да създаде таблицата. @@@ 1 1@@@ XNUMX
2387 Не можете да изтриете таблицата '|'; той участва в една или повече връзки. @ Ако искате да изтриете тази таблица, първо изтрийте нейните връзки в прозореца Връзки. @@ 1 @@@ 1
2388 Не можете да промените първичния ключ. @ Тази таблица е основната таблица в една или повече връзки. @ Ако искате да промените или премахнете първичния ключ, първо изтрийте връзката в прозореца Връзки. @ 1 @@@ 1
2389 Не можете да изтриете полето'|.'@Това е част от една или повече връзки. @ Ако искате да изтриете това поле, първо изтрийте връзките му в прозореца Връзки. @ 1 @@@ 1
2390 Не можете да промените типа данни или размера на полето на това поле; това е част от една или повече връзки. @ Ако искате да промените типа данни на това поле, първо изтрийте връзките му в прозореца Връзки. @@ 1 @@@ 1
2391 Полето '| 1' не съществува в таблицата на местоназначението'|2.'@Microsoft Office Access не можа да завърши операцията по добавяне. Целевата таблица трябва да съдържа същите полета като таблицата, от която поставяте. @@ 1 @@@ 1
2392 Не можете да зададете свойството Unique на първичен ключ на No. @ Първичен ключ, по дефиниция, съдържа само уникални стойности. @ Ако искате да разрешите неоднозначни стойности в това поле, премахнете дефиницията на първичен ключ, като зададете свойството Primary към No. @ 1 @@@ 1
2393 Не можете да зададете свойството IgnoreNulls на първичен ключ на Да. @ Първичен ключ, по дефиниция, не може да разреши нулеви стойности. @ Ако искате нулеви стойности в това поле, премахнете дефиницията на първичния ключ, като зададете свойството Primary към No. @ 1 @@@ 1
2394 Името на индекса е невалидно. @ Името на индекса може да е твърде дълго (над 64 знака) или да съдържа невалидни знаци. @@ 1 @@@ 1
2395 Индексите трябва да имат имена. @@@ 1 @@@ 1
2396 Microsoft Office Access не може да създаде индекс или първичен ключ. @ Липсват едно или повече имена на полета. @ Въведете или изберете поне едно поле в колоната Име на полето за всеки индекс, който именувате. @ 1 @@@ 1
2397 Вече имате индекс с име "|." @@@ 1 @@@ 1
2398 Първичният ключ е променен. @ Тази таблица е първичната таблица в една или повече връзки. Промените в първичния ключ няма да бъдат запазени. @@ 1 @@@ 1
2399 Настройката за свойството FieldSize трябва да бъде от 1 до 8000. @@@ 1 @@@ 1
2400 Редът, който сте вмъкнали в мрежата, надвишава ограничението от 255 реда (полета) за таблица или 1,000 реда (действия) за макрос. @@@ 1 @@@ 1
2401 Понастоящем не можете да изтриете колоната „| 1“. @ Колоната „| 1“ е част от първичния ключ за таблицата „| 2“. Използва се за идентифициране и съхраняване на редовете във вашата таблица в базата данни. @ Не можете да изтриете първичен ключ, докато използвате изглед на лист с данни. За да изтриете първичния ключ, отворете таблицата в изгледа за проектиране и премахнете полето за първичен ключ. @ 1 @@@ 1
2420 Въведеният от вас израз има невалиден номер. @@@ 2 @ 1 @ 11732 @ 1
2421 Въведеният от вас израз има невалидна стойност на датата. @@@ 2 @ 1 @ 11729 @ 1
2422 Въведеният от вас израз има невалиден низ. @ Низът може да бъде с дължина до 2048 знака, включително начални и затварящи кавички. @@ 1 @@@ 1
2423 Изразът, който сте въвели, е невалиден. (точка) или! оператор или невалидни скоби. @ Може да сте въвели невалиден идентификатор или въвели скоби след нулевата константа. @@ 2 @ 1 @ 11736 @ 1
2424 Въведеният от вас израз има поле, контрола или име на свойство, което Microsoft Office Access не може да намери. @@@ 1 @@@ 1
2425 Въведеният от вас израз има име на функция, което Microsoft Office Access не може да намери. @@@ 1 @@@ 1
2426 Въведената от вас функция не може да се използва в този израз. @ * Може да сте използвали функция DoEvents, LBound, UBound, Spc или Tab в израз.
* Може да сте използвали обобщена функция, като Count, в решетка за проектиране или в изчислена контрола или поле. @@ 1 @@@ 1
2427 Въведохте израз, който няма стойност. @ Изразът може да се отнася до обект, който няма стойност, като например формуляр, отчет или контрола на етикет. @@ 1 @@@ 1
2428 Въведохте невалиден аргумент в обобщена функция на домейн. @ * Поле в низовия израз може да не е в домейна.
* Полето, посочено в израза на критериите, може да не е в домейна. @@ 2 @ 1 @ 10931 @ 1
2429 Въведеният от вас оператор In изисква скоби. @@@ 1 @@@ 1
2430 Не сте въвели ключовата дума And в оператора Between ... And. @ Правилният синтаксис е както следва:
израз [Не] Между стойност1 и стойност2 @@ 1 @@@ 1
2431 Въведеният от вас израз съдържа невалиден синтаксис. @ Може да сте въвели запетая без предходна стойност или идентификатор. @@ 1 @@@ 1
2432 Въведеният от вас израз съдържа невалиден синтаксис или трябва да приложите текстовите си данни в кавички. @ Може да сте въвели невалидна запетая или пропуснати кавички.
Например, ако свойството Стойност по подразбиране на текстовото поле е „Huey, Louie и Dewey“, то трябва да бъде затворено в кавички, ако имате предвид това като буквален текстов низ. Това избягва объркването с израза „Huey Louie” и „Dewey”. @@ 1 @@@ 1
2433 Въведеният от вас израз съдържа невалиден синтаксис. @ Може да сте въвели оператор, като оператора +, в израз без съответния операнд. @@ 1 @@@ 1
2434 Въведеният от вас израз съдържа невалиден синтаксис. @ Може да сте въвели операнд без оператор. @@ 1 @@@ 1
2435 Въведеният от вас израз има твърде много затварящи скоби. @@@ 1 @@@ 1
2436 В израза, който сте въвели, липсва затваряща скоба, скоба (]) или вертикална лента (|). @@@ 1 @@@ 1
2437 Въведеният от вас израз има невалидни вертикални ленти (|). @@@ 1 @@@ 1
2438 Въведеният от вас израз съдържа невалиден синтаксис. @ Пропуснали сте операнд или оператор, въвели сте невалиден символ или запетая или сте въвели текст, без да го заобикаляте в кавички. @@ 2 @ 1 @ 11732 @ 1
2439 Въведеният от вас израз има функция, съдържаща грешен брой аргументи. @@@ 1 @@@ 1
2440 Трябва да приложите аргументи на функцията IIf в скоби. @@@ 1 @ 3 @ 1012957 @ 1
2442 Въведеният от вас израз има невалидни скоби. @ Може да сте използвали синтаксиса на скобите за идентификатор в заявка. Използвайте стандартния синтаксис на идентификатора:
Формуляри! [Форма]! [Контрол]. @@ 1 @ 1 @ 11729 @ 1
2443 Можете да използвате оператора Is само в израз с Null или Not Null. @@@ 1 @ 3 @ 1008950 @ 1
2445 Изразът, който сте въвели, е твърде сложен. @@@ 2 @ 1 @ 11732 @ 1
2446 Няма достатъчно памет за извършване на това изчисление. @ Затворете ненужните програми и опитайте отново.
За повече информация относно освобождаването на памет, потърсете в помощния индекс на Microsoft Windows „памет, отстраняване на неизправности“. @@ 1 @@@ 1
2447 Има невалидна употреба на. (точка) или! оператор или невалидни скоби. @ Може да сте въвели невалиден идентификатор или въвели скоби след нулевата константа. @@ 2 @ 1 @ 11736 @ 1
2448 Не можете да присвоите стойност на този обект. @ * Обектът може да е контрола във формуляр само за четене.
* Обектът може да е във формуляр, който е отворен в изгледа за проектиране.
* Стойността може да е твърде голяма за това поле. @@ 1 @ 1 @ 9424 @ 1
2449 В израз има невалиден метод. @ Например, може да сте се опитали да използвате метода Print с обект, различен от Report или Debug. @@ 2 @ 4 @ 2015551 @ 1
2450 Microsoft Office Access не може да намери формата „|“ посочени в макроизразяване или код на Visual Basic. @ * Формата, на която се позовавате, може да е затворена или да не съществува в тази база данни.
* Microsoft Office Access може да е срещнал грешка при компилиране в модул на Visual Basic за формуляра. @@ 1 @ 1 @ 11735 @ 1
2451 Името на доклада „|“ въведеният от вас е написан неправилно или се отнася до отчет, който не е отворен или не съществува. @@@ 1 @@@ 1
2452 Въведеният от вас израз има невалидна препратка към свойството родител. @ Например, може да използвате свойството родител с контрола върху основен формуляр или отчет, а не с контрола върху подформа или поддоклад. @@ 2 @ 1 @ 4852 @ 1
2453 Името на контрола „|“ въведеният от вас израз е грешно написан или се отнася до контрола във формуляр или отчет, който не е отворен или не съществува. @@@ 1 @ 1 @ 11730 @ 1
2454 Името на обекта '|' Вие влязохте след! в израза е невалиден. @ Например, може да сте се опитали да въведете идентификатор с две контролни имена, разделени от! оператор. @@ 2 @ 1 @ 11736 @ 1
2455 Въведохте израз, който има невалидна препратка към свойството |. @ Свойството може да не съществува или да не се отнася за обекта, който сте посочили. @@ 2 @ 4 @ 2015567 @ 1
2456 Числото, което сте използвали за препращане към формуляра, е невалидно. @ Използвайте свойството Count, за да преброите отворените формуляри и да се уверите, че номерът на формуляра не е по-голям от броя на отворените формуляри минус един. @@ 1 @ 4 @ 2019460 @ 1
2457 Номерът, който сте използвали за препращане към отчета, е невалиден. @ Използвайте свойството Count, за да преброите отворените отчети и да се уверите, че номерът на отчета не е по-голям от броя на отворените отчети. @@ 1 @ 4 @ 2019460 @ 1
2458 Контролният номер, който посочихте, е по-голям от броя на контролите. @ Използвайте свойството Count, за да преброите контролите във формуляра или отчета и след това проверете дали цитираният от вас контролен номер е в обхвата на съществуващите контроли. @@ 1 @ 4 @ 2019460 @ 1
2459 Не можете да се позовавате на свойството „Родител“ на формуляр или отчет, когато някой от тях е отворен в изгледа „Дизайн“. @@@ 1 @@@ 1
2460 Не можете да се позовете на свойството RecordsetClone на формуляр, отворен в изглед за проектиране. @@@ 1 @ 1 @ 7393 @ 1
2461 Използвайте номер на раздел, а не низ, за ​​да препратите към раздел за формуляр или отчет. @@@ 1 @@@ 1
2462 Въведеният от вас номер на секция е невалиден. @@@ 1 @@@ 1
2463 Използвайте число, а не низ, за ​​да се отнесете към ниво група. @@@ 2 @ 1 @ 6361 @ 1
2464 Не е дефинирано поле за сортиране или групиране или израз за номера на ниво група, който сте използвали. @ Валиден номер на ниво група може да бъде от 0 (за първото поле или израз, който сортирате или групирате) до 9 (за десетото). Пребройте нивата на групата в отчетаtarоцветяване с нула. @@ 1 @@@ 1
2465 Microsoft Office Access не може да намери полето "|" посочени във вашия израз. @ Може да сте изписали неправилно името на полето или полето да е било преименувано или изтрито. @@ 1 @ 1 @ 11730 @ 1
2466 Въведеният от вас израз има невалидна препратка към свойството Dynaset. @ Например, може да сте използвали свойството Dynaset с формуляр, който не се основава на таблица или заявка. @@ 1 @@@ 1
2467 Изразът, който сте въвели, се отнася до обект, който е затворен или не съществува. @ Например, може да сте присвоили формуляр на обектна променлива на Form, да затворите формуляра и след това да се обърнете към обектната променлива. @@ 1 @@ @ 1
2468 Стойността, която сте въвели за аргумента за интервал, число или дата във функцията, е невалидна. @ Проверете аргумента, за да се уверите, че сте го въвели правилно.
За повече информация относно валидни стойности на аргументи, потърсете в помощния индекс „Функция DatePart“, „DateAdd функция“ или „DateDiff функция“. @@ 1 @@@ 1
2469 Изразът | 2, който сте въвели в свойството ValidationRule на контрола на формуляра, съдържа грешката | 1. @ Microsoft Office Access не може да анализира израза ValidationRule, който сте въвели. Например, ако въведете израза = MyFunction () в свойството ValidationRule, и функцията MyFunction не съществува, Microsoft Office Access показва следното съобщение:
Неизвестно име на функция в правилото за проверка: 'MyFunction'. @ За да ви помогне да създавате изрази като аргументи в Visual Basic, използвайте Expression Builder. За повече информация потърсете в помощния индекс „Expression Builder“. @ 1 @ 1 @ 11805 @ 1
2470 Има (n) '|' в свойството ValidationRule на контролата на формуляра. @ За да ви помогне да създавате изрази като аргументи в Visual Basic, използвайте Expression Builder. За повече информация потърсете в помощния индекс „Expression Builder“. @@ 1 @ 1 @ 11805 @ 1
2471 Изразът, който сте въвели като параметър на заявката, създава тази грешка: '|' @@@ 2 @ 1 @ 11805 @ 1
2472 Настройката на свойството LinkMasterFields създаде тази грешка: '|' @@@ 2 @ 1 @ 3990 @ 1
2473 Изразът | 2, който сте въвели като настройка на свойството на събитието, е създал следната грешка: | 1. @ * Изразът може да не доведе до името на макрос, името на дефинирана от потребителя функция или [Процедура на събитие].
* Възможно е да е възникнала грешка при оценката на функцията, събитието или макроса. @@ 1 @@@ 1
2474 Изразът, който сте въвели, изисква контролата да е в активния прозорец. @ Опитайте едно от следните:
* Отворете или изберете формуляр или отчет, съдържащ контролата.
* Създайте нова контрола в активния прозорец и опитайте операцията отново. @@ 1 @@@ 1
2475 Въведохте израз, който изисква формуляр да бъде активният прозорец. @@@ 1 @ 2 @ 5601 @ 1
2476 Въведохте израз, който изисква отчет да бъде активният прозорец. @@@ 1 @ 2 @ 5603 @ 1
2477 Въведохте невалидна стойност на обект тип '|' в обект If TypeOf е условие за тип обект на оператор If ... Тогава ... Else. @ Типът обект може да бъде всяко от следните: BoundObjectFrame, CheckBox, ComboBox, CommandButton, Label, Line, ListBox, UnboundObjectFrame, OptionButton, OptionGroup, PageBreak, Правоъгълник, Подформа, Поддоклад, TextBox, ToggleButton, ImageControl или OLEControl. @@ 1 @@@ 1
2478 Microsoft Office Access не ви позволява да използвате този метод в текущия изглед. @ Most методи, включително методите SetFocus и Requery, не могат да се използват във формуляр или изглед на дизайн на отчета. @@ 2 @ 4 @ 2015551 @ 1
2479 Процедурата на събитието „|“ не може да бъде функция процедура; трябва да е подпроцедура. @ Ако искате да стартирате функционална процедура при възникване на събитие, опитайте едно от следните:
* Задайте свойството на събитието на името на макрос, съдържащ действие RunCode, което изпълнява процедурата Function.
* Задайте свойството на събитието на = FunctionName (). @@ 1 @@@ 1
2480 Препратихте към свойство чрез числов аргумент, който не е един от номерата на свойствата в колекцията. @ Проверете номерата на свойствата в колекцията. @@ 1 @@@ 1
2481 Не можете да зададете стойност, докато документът е в Print Preview. @@@ 1 @@@ 1
2482 Microsoft Office Access не може да намери името „|“ Вие сте въвели в израза. @ Може да сте посочили контрола, която не е била в текущия обект, без да посочите правилния контекст на формуляра или отчета. @ За да се обърнете към контрола в друга форма или отчет, предшествайте името на контролата с името на колекция, обикновено или формуляри или отчети, и името на формуляра или отчета, към които принадлежи контролата.
Например Формуляри! [Продукти]! [Брой в наличност]. @ 1 @@@ 1
2483 Не можете да преминете към предишна контрола, когато само една контрола е имала фокус. @ Използвайте свойството PreviousControl само след като сте преместили фокуса към втора контрола. @@ 1 @ 1 @ 7144 @ 1
2484 Няма активен лист с данни. @@@ 1 @@@ 1
2485 Microsoft Office Access не може да намери обекта'|.'@If '|' е нов макрос или група макроси, уверете се, че сте го запазили и че сте въвели името му правилно. @@ 1 @ 1 @ 10183 @ 1
2486 Понастоящем не можете да извършите това действие. @ Опитали сте да стартирате макрос или сте използвали обекта DoCmd в Visual Basic, за да извършите действие. Microsoft Office Access обаче извършва друга дейност, която пречи на това действие да бъде извършено сега.
Например не могат да се извършват действия върху формуляр, докато Microsoft Office Access пребоядисва контрола или изчислява израз. @ Извършете действието по-късно. @ 1 @@@ 1
2487 Аргументът тип обект за действието или метода е празен или невалиден. @ * За действие Close, GoToRecord, SearchForRecord или RepaintObject въведете стойности за двата аргумента или оставете и двете празни, за да извършите действието върху активния обект.
* За действие DeleteObject, Rename или CopyObject въведете стойности за двата аргумента или оставете и двата празни, за да извършите действието върху обекта, избран в момента в навигационния екран.
* За действие SendObject или OutputTo въведете стойности за двата аргумента или оставете аргумента Име на обект празен, ако искате действието да се извърши върху активния обект от посочения тип обект.
* Ако използвате метод с обекта DoCmd, използвайте вътрешна константа, която се равнява на валиден тип обект или съответната числова стойност за името на аргумента. @@ 1 @ 1 @ 12276 @ 1
2488 Не можете да използвате действието ApplyFilter в този прозорец. @ * Опитали сте да използвате действието или метода ApplyFilter, но не сте приложили филтъра към таблица, заявка, формуляр или отчет.
* Може да сте приложили филтъра към формуляр, но формулярът не е отворен в изглед на формуляр или лист с данни.
* Може да сте приложили филтъра към отчет, но не сте използвали действието ApplyFilter в макрос, посочен от настройката на свойството OnOpen. @ Използвайте действието или метода SelectObject, за да изберете таблицата, заявката, формуляра или отчета, преди да приложите филтъра . @ 1 @ 1 @ 3041 @ 1
2489 Обектът "|" не е отворен. @ * Изпълненият макрос (директно или индиректно) съдържа действие GoToRecord, RepaintObject или SelectObject, но аргументът Object Name назовава обект, който е затворен.
* Аргументът на името на обекта за метода GoToRecord, RepaintObject или SelectObject назовава обект, който е затворен. @ Използвайте един от отворените действия или методи, за да отворите обекта, за да можете да извършите желаното действие. @ 1 @@@ 1
2491 Действието или методът са невалидни, тъй като формулярът или отчетът не са обвързани с таблица или заявка. @ Опитахте се да използвате действието или метода ApplyFilter или SearchForRecord. Формата или отчетът, към който сте приложили филтъра, обаче не се основава на таблица или заявка, така че във формуляра или отчета няма записи, към които да приложите филтър. @ Използвайте действието или метода SelectObject, за да изберете желаната форма или доклад, преди да стартирате действието ApplyFilter.
За да създадете формуляр или отчет на таблица или заявка, отворете формуляра или отчета в изгледа за проектиране и въведете името на таблицата или заявката в свойството RecordSource. @ 1 @ 1 @ 3041 @ 1
2492 Microsoft Office Access не може да намери макроса '| 2' в групата на макроси'|1.'@Използвахте синтаксиса macrogroupname.macroname, за да зададете макрос. След това сте се опитали да стартирате макроса (директно или индиректно) или сте използвали метода RunMacro, за да стартирате макроса. Посоченият от вас макрос обаче не е в тази група макроси. @ Създайте макроса в групата макроси, посочете правилната група макроси или посочете правилното име на макрос. @ 1 @ 1 @ 11313 @ 1
2493 Това действие изисква аргумент Име на обект. @@@ 1 @@@ 1
2494 Действието или методът изискват аргумент за име на формуляр. @ Опитахте се да използвате действието или метода OpenForm, но оставихте аргумента за име на формуляр празен. @ В аргумента за име на формуляр въведете името на формуляр в текущата база данни. @ 1 @ 1 @ 11313 @ 1
2495 Действието или методът изискват аргумент Име на таблица. @ Опитали сте да използвате действието или метода OpenTable, TransferSpreadsheet или TransferText, но сте оставили аргумента Име на таблица празен. @ В аргумента Име на таблицата въведете името на таблица, която е в текущата база данни. @ 1 @@@ 1
2496 Действието или методът изисква аргумент Име на заявка. @ Опитали сте да използвате действието или метода OpenQuery, но сте оставили аргумента Име на заявка празен. @ В аргумента Име на заявка въведете име на заявката. @ 1 @@@ 1
2497 Действието или методът изисква аргумент за име на отчет. @ Опитали сте да използвате действието или метода OpenReport, но сте оставили аргумента за име на отчет празен. @ В аргумента за име на отчет въведете името на отчет. @ 1 @@@ 1
2498 Изразът, който сте въвели, е грешен тип данни за един от аргументите. @ Опитали сте да стартирате макрос или да използвате метод за извършване на действие, но израз, оценен на грешен тип данни.
Например за метода Close сте посочили низ за аргумента Object Type, но този аргумент може да бъде зададен само на определени вътрешни константи или техните числови еквиваленти. @@ 1 @@@ 1
2499 Не можете да използвате действието или метода GoToRecord или SearchForRecord върху обект в изглед за проектиране. @ Опитайте едно от следните:
* Превключете към изглед на формуляр или лист с данни за формуляр.
* Превключете към изглед на лист с данни за заявка или таблица.
* Ако изпълнявате макрос или процедура на Visual Basic, съдържаща действие, което отваря обекта, задайте аргумента View на правилния изглед, преди да изпълните действието GoToRecord. @@ 2 @ 1 @ 3018 @ 1
2500 Трябва да въведете число, по-голямо от нула за аргумент Repeat Count. @ Опитали сте да използвате действието или метода RunMacro, но сте въвели стойност, по-малка от нула (или израз, който се оценява на по-малко от нула) в аргумента Repeat Count. @ За да стартирате макроса веднъж, оставете този аргумент празен. @ 1 @@@ 1
2501 В | действието бе отменено. @ Използвахте метод на обекта DoCmd, за да извършите действие в Visual Basic, но след това щракнахте Отказ в диалогов прозорец.
Например, използвахте метода за затваряне, за да затворите променен формуляр, след което щракнете върху Отказ в диалоговия прозорец, който пита дали искате да запазите промените, които сте направили във формуляра.
2502 Действието или методът изискват аргумент за име на макрос. @ * Опитали сте да използвате действието или метода RunMacro, но сте оставили аргумента за име на макрос празен.
* Microsoft Office Access се опита да създаде персонализирана лента от меню за формуляр или отчет, но аргументът за име на макрос в менюто на действието AddMenu е празен. @ В аргумента за име на макрос в менюто въведете името на макрос или група макроси, която е в текущата база данни. @ 1 @@@ 1
2503 Не можете да използвате това действие с обекта DoCmd. @ За списък на действията, които обектът DoCmd не поддържа и някои алтернативи на използването на тези действия, щракнете върху Помощ.
Всички действия, които не са в този списък, могат да се използват с обекта DoCmd. @@ 2 @ 1 @ 11313 @ 1
2504 Действието или методът изискват поне | аргументи (аргументи). @ Опитали сте да стартирате макрос, съдържащ действие или сте използвали метод или действие с обекта DoCmd, но не сте задали необходимия брой аргументи.
Например, ако използвате действието MoveSize, трябва да зададете поне един от четирите аргумента. @@ 1 @ 1 @ 11313 @ 1
2505 Израз в аргумент | има невалидна стойност. @ Опитали сте да стартирате макрос или сте използвали обекта DoCmd в Visual Basic. Номерът на аргумента по-горе е позицията на аргумента, както се появява в прозореца на макроса, диалоговия прозорец Action Failed или Object Browser (ако използвате обекта DoCmd). @ Опитайте едно от следните:
* Изберете настройка от падащото списъчно поле във всеки аргумент.
* Използвайте вътрешна константа, равна на валиден тип обект.
* Заменете правилния съответстващ израз. @ 1 @ 1 @ 11895 @ 1
2506 Стойност, която сте въвели за аргумента тип трансфер, е невалидна. @ Израз в аргумента тип трансфер не се изчислява на валидна числова стойност.
* 0, 1 и 2 за действието TransferDatabase.
* 0, 1 и 2 за действието TransferSpreadsheet.
* 0 до 6 за действието TransferText. @ 1 @ 1 @ 11313 @ 1
2507 The | type не е инсталиран тип база данни или не поддържа операцията, която сте избрали. @ Използвали сте метода TransferDatabase, но израз в аргумента databasetype не оценява валиден тип база данни за импортиране, експортиране или свързване.
За информация относно валидните типове бази данни щракнете върху Помощ. @@ 2 @ 1 @ 4780 @ 1
2508 Стойността, която сте въвели за аргумента на електронната таблица, е невалидна. @ Използвахте метода TransferSpreadsheet и израз в аргумента на електронната таблица не се изчислява на валидна числова стойност. @ Валидни стойности са 0, 2, 3, 4, 5, 6 , 7 и 8. Имайте предвид, че 1 е невалидна стойност; не можете да импортирате или експортирате във файл с формат Lotus .wks. @ 1 @ 1 @ 4781 @ 1
2509 Настройката за аргумента Range не може да бъде по-дълга от 255 знака. @@@ 1 @ 1 @ 4781 @ 1
2510 Изразът, който сте въвели в аргумента Име на спецификация, надвишава ограничението от 64 знака. @ Изберете едно от съществуващите имена на спецификации от полето със списък с аргументи, когато използвате действието TransferText в макрос, или въведете име в Visual Basic, което следва Microsoft Office Достъп до правилата за именуване на обекти. @@ 2 @ 1 @ 11734 @ 1
2511 Действието или методът изисква аргумент Име на спецификация. @ Опитали сте да използвате действие или метод TransferText и сте посочили аргумент Тип на прехвърляне, но сте оставили аргумента Име на спецификация празен. @ В аргумента Име на спецификация въведете съществуващо име на спецификация от аргумента списъчно поле. @ 1 @ 1 @ 11313 @ 1
2512 Microsoft Office Access не може да анализира израза: '|'. @ Щракнете върху OK, за да се върнете към аргумента за действие или условния израз, където се появява този израз, и след това коригирайте синтаксиса. @@ 1 @@@ 1
2513 Аргументът за име на макрос не може да бъде по-дълъг от 64 знака според правилата за наименование на обекти на Microsoft Office Access. @@@ 1 @ 1 @ 11734 @ 1
2514 Действието или методът изисква аргумент Control Name. @ Опитали сте да използвате действието или метода GoToControl, но сте оставили името на контролата празно. @ В аргумента Control Name въведете име на контрола или поле от активната форма или лист с данни. @ 1 @ 1 @ 11313 @ 1
2515 Microsoft Office Access не може да отвори макроса „|“ защото беше запазен с различна версия на Microsoft Office Access. @ Пресъздайте макроса в текущата версия на Microsoft Office Access. @@ 1 @@@ 1
2516 Microsoft Office Access не може да намери модула'|.'@ Опитахте се да използвате действието или метода OpenModule, но Microsoft Office Access не може да намери модула, който сте посочили в аргумента Име на модул. @ Въведете валидно име на модула от текуща база данни. @ 1 @@@ 1
2517 Microsoft Office Access не може да намери процедурата'|.'@* Може да сте използвали метода Run в Visual Basic, но сте въвели невалидно име на процедура, или сте използвали метода Run, без първо да отваряте база данни.
* Опитахте се да използвате действието или метода OpenModule, но сте използвали невалидно име на процедура. @@ 1 @@@ 1
2520 Действието или методът изискват аргумент за име на модул или процедура. @ Опитали сте се да използвате действието или метода OpenModule, но не сте въвели име нито в името на модула, нито в аргумента на името на процедурата в прозореца на макроса. @ Въведете валиден име в един от тези аргументи. @ 1 @@@ 1
2521 Посочили сте Тип на прехвърляне, който не поддържа аргумента за име на таблица HTML. @ Оставете аргумента за име на таблица HTML празен, освен ако не използвате типовете за импортиране на HTML или връзка с HTML. @@ 1 @@@ 1
2522 Действието или методът изискват аргумент File Name. @ Опитали сте се да използвате действието или метода TransferSpreadsheet или TransferText. @ В аргумента File Name въведете име на файл. @ 1 @ 1 @ 11313 @ 1
2523 Стойността, която сте въвели за аргумента show е невалидна. @ Използвали сте метода ShowToolbar. @ Валидни стойности за този аргумент са acToolbarYes, acToolbarWhereApprop и acToolbarNo или съответните числови стойности 0, 1 и 2. @ 1 @ 1 @ 12446 @ 1
2524 Microsoft Office Access не може да извика приложението с помощта на действието RunApp. @ Пътят до приложението е невалиден или липсва компонент на приложението. @ Проверете пътя в Windows Explorer или Файлов диспечер. @ 1 @@@ 1
2525 Макрос може да се извика максимум 20 пъти. @ Вашият макрос съдържа действие RunMacro, което извиква същия макрос повече от 20 пъти. @ Използвайте условие, за да спрете макроса, след като е стартиран 20 пъти, или да извикате друг макрос с Действие RunMacro. @ 1 @@@ 1
2526 Действието SendKeys изисква добавката на помощната програма на Microsoft Office да бъде заредена. @ Рестартирайте Microsoft Office Access или Microsoft Office Setup, за да преинсталирате Microsoft Office Access и добавката на помощната програма на Microsoft Office. @@ 1 @@ 185309 @ 1
2527 Файловите формати на Lotus .wks не се поддържат в текущата версия на Microsoft Office Access. @ Преобразувайте вашия .wks файл в по-нов формат, като .wk1. @@ 1 @@@ 1
2528 Аргументът за действие на макроса RunCommand липсва или сте въвели невалиден идентификатор на команда за метода RunCommand. @@@ 1 @@@ 1
2529 Аргументът на лентата с инструменти не може да бъде по-дълъг от 64 знака. @@@ 1 @@@ 1
2530 Методът SelectObject не може да се използва за отчет, който в момента се отпечатва. @@@ 1 @@@ 1
2531 Вашият HTML файл не съдържа никакви таблични данни, които Microsoft Office Access може да импортира. @. @@ 1 @@@ 1
2532 Microsoft Office Access не може да намери макроса или подпроцедурата'|.'@ Посоченият макрос, група макроси или подпроцедура не съществува. @
Имайте предвид, че когато въведете синтаксиса на macrogroupname.macroname в аргумент, трябва да посочите името, за което макро групата на макросите е била последно запазена. 0 @@@ 1
2533 Действието ApplyFilter изисква да е зададен аргумент Име на филтъра или Където условие. @ Опитали сте да стартирате макрос, съдържащ действие ApplyFilter, но не сте задали необходимите аргументи. @@ 1 @ 1 @ 11313 @ 1
2534 Действието или методът изискват аргумент Име на страница за достъп до данни. @ Опитахте се да използвате действието или метода OpenDataAccessPage, но оставихте аргумента Име на страницата за достъп до данни празен. @ В аргумента Име на страницата за достъп до данни въведете името на достъп до данни страница в текущата база данни. @ 1 @ 1 @ 11313 @ 1
2535 Действието ApplyFilter съдържа име на филтър, което не може да се приложи. @ Името на филтъра не е валиден аргумент в действието ApplyFilter в клиентския сървър. @@ 1 @ 1 @ 11313 @ 1
2537 Функцията "|" не е налице, докато базата данни е отворена в деактивиран режим. @@@ 1 @@@ 1
2538 „|“ макро действие не може да се изпълни в деактивиран режим. @@@ 1 @@@ 1
2540 Файлът „|“ който се опитахте да замените е системен файл на Microsoft Office Access, който се използва и не може да бъде заменен или изтрит. @@@ 1 @@@ 1
2541 Съдържанието на клипборда е изтрито и не може да бъде поставено. @ Някои приложения не поставят големи обекти в клипборда. Вместо това те поставят указател към обекта в клипборда. Показалецът може да изчезне, преди да се случи поставянето. @@ 1 @@@ 1
2542 Посочете името на базата данни в командния ред, за да може Microsoft Office Access да намери макроса. @@@ 1 @@@ 1
2543 Не можете да поставите обект на база данни върху себе си. @@@ 1 @@@ 1
2545 Действието CopyObject изисква да посочите различна дестинационна база данни или ново име, което да копирате от текущата база данни. @ Изпълненият макрос включва действие CopyObject. @ Отворете макроса в прозореца на макроса и изберете действието CopyObject. Въведете база данни за местоназначение или ново име в съответното поле за аргументи. @ 1 @ 1 @ 3009 @ 1
2546 Изберете обект на база данни в навигационния екран, преди да стартирате макроса, съдържащ | действие. @@@ 2 @ 1 @ 3009 @ 1
2547 Базата данни "|" опитахте се да изтриете и замените е само за четене и не може да бъде изтрит или заменен. @ Въведете друго име за новата база данни. @@ 1 @@@ 1
2548 Microsoft Office Access не може да стартира съветника за сигурност, защото тази база данни е отворена в изключителен режим. @ Искате ли Microsoft Office Access да отвори базата данни в споделен режим и да стартира съветника за сигурност? @@ 19 @@@ 2
2549 Microsoft Office Access не може да изтрие | 1, след като го уплътни. Уплътнената база данни е наречена | 2. @ Ако уплътните база данни със същото име, Microsoft Office Access създава нова уплътнена база данни и след това изтрива оригиналната база данни.
В този случай обаче оригиналната база данни не е била изтрита, защото е само за четене. @ Ако можете, премахнете състоянието само за четене, изтрийте оригиналната база данни и след това преименувайте новата база данни, използвайки оригиналното име.
Ако не можете да премахнете състоянието само за четене, информирайте администратора на вашата работна група. @ 1 @ 1 @ 10299 @ 1
2550 Microsoft Office Access не може да изтрие | 1 след кодирането му. Кодираната база данни е наречена | 2. @ Ако кодирате база данни със същото име, Microsoft Office Access създава нова кодирана база данни и след това изтрива оригиналната база данни.
В този случай обаче оригиналната база данни не може да бъде изтрита, защото е само за четене. @ Ако можете, премахнете състоянието само за четене, изтрийте оригиналната база данни и след това преименувайте новата база данни, като използвате оригиналното име.
Ако не можете да премахнете състоянието само за четене, информирайте администратора на вашата работна група. @ 1 @ 1 @ 10299 @ 1
2551 Microsoft Office Access не може да изтрие | 1 след декодирането му. Декодираната база данни е наречена | 2. @ Ако декодирате база данни със същото име, Microsoft Office Access създава нова декодирана база данни и след това изтрива оригиналната база данни.
В този случай обаче оригиналната база данни не може да бъде изтрита, защото е само за четене. @ Ако можете, премахнете състоянието само за четене, изтрийте оригиналната база данни и след това преименувайте новата база данни, като използвате оригиналното име.
Ако не можете да премахнете състоянието само за четене, информирайте администратора на вашата работна група. @ 1 @ 1 @ 10299 @ 1
2552 Не можете да кодирате база данни, която не сте създали или не притежавате. @ Вижте собственика на базата данни или администратора на вашата работна група. @@ 1 @@@ 1
2553 Не можете да декодирате база данни, която не сте създали или не притежавате. @ Вижте собственика на базата данни или администратора на вашата работна група. @@ 1 @@@ 1
2554 Не можете да намерите базата данни, която сте посочили, или изобщо не сте посочили база данни. @ Посочете валидно име на база данни в командния ред и включете път, ако е необходимо. @@ 1 @ 1 @ 10283 @ 1
2556 Microsoft Office Access не може да стартира съветника за сигурност, тъй като базата данни използва парола. @ Премахнете паролата на базата данни, като щракнете върху Unset Database Password в групата Database Tools в раздела Database Tools. @@ 1 @@@ 1
2557 Базата данни, която се опитахте да конвертирате, или беше създадена или вече беше преобразувана в заявената версия на Microsoft Office Access. @@@ 1 @@@ 1
2559 Microsoft Office Access не можа да опресни свързаната таблица „| 1“ в базата данни „| 2“ по време на преобразуването. Опитайте да опресните връзките ръчно, като използвате командата „Свързан табличен диспечер“ в групата „Инструменти за база данни“ в раздела „Инструменти за база данни“.
2560 Microsoft Office Access не може да зареди свойствата на базата данни. @@@ 1 @@@ 3
2561 Microsoft Office Access не може да покаже диалоговия прозорец Свойства на базата данни. @@@ 1 @@@ 1
2562 Microsoft Office Access не може да запази свойствата на базата данни. @@@ 1 @@@ 1
2564 Не можете да скриете документа '|' докато е отворен. @ Първо затворете обекта на базата данни и след това го скрийте. @@ 1 @@@ 1
2565 Не можете да покажете обекта на базата данни '|' докато е отворен. @ Първо затворете обекта на базата данни и след това го покажете. @@ 1 @@@ 1
2566 Microsoft Office Access не може да зададе иконата на приложението във файл „|“. @ Уверете се, че файлът е валиден файл с икона (.ico). Ако използвате Microsoft Windows, можете да използвате и .bmp файлове. @@ 1 @@@ 1
2567 Microsoft Office Access не може да отвори или преобразува тази база данни от предишна версия. @ Базата данни е създадена в по-ранна версия на Microsoft Office Access. Нямате подходящи разрешения за защита за отваряне или конвертиране на бази данни, създадени в по-ранни версии. @@ 1 @@@ 1
2568 Microsoft Office Access не може да отмени тази операция. @ Обект със същото име вече съществува. Друг потребител може да е създал обект с име „|“ след като сте извършили тази операция върху обект със същото име. @@ 1 @@@ 1
2571 Не можете да модифицирате обекти, създадени в по-ранна версия на Microsoft Office Access. @ За да конвертирате тази база данни в текущата версия на Microsoft Office Access, затворете базата данни, щракнете върху бутона Microsoft Office и след това щракнете върху Конвертиране. @@ 1 @@@ 1
2572 Тази база данни е в неочаквано състояние и Microsoft Office Access не може да я отвори. @ Тази база данни е преобразувана от предишна версия на Microsoft Office Access с помощта на метода DAO CompactDatabase вместо командата Convert Database (щракнете върху бутона Microsoft Office и след това щракнете върху Конвертиране). Преобразуването с помощта на метода DAO CompactDatabase е оставило базата данни в частично преобразувано състояние. @ Ако имате копие на базата данни в оригиналния й формат, щракнете върху бутона Microsoft Office и след това върху Convert, за да го конвертирате. Ако оригиналната база данни вече не е налична, създайте нова база данни и импортирайте таблиците и заявките си, за да запазите данните си, и опитайте отново. Другите ви обекти на база данни не могат да бъдат възстановени. @ 1 @@@ 1
2573 Тази база данни е реплика, създадена в различна версия на Access. @ Можете да конвертирате тази реплика само чрез синхронизиране с нейния Master Master. @ Конвертирайте Design Master на този комплект реплики, след което синхронизирайте репликата с Design Master. @ 1 @@@ 1
2574 Не можете да създадете друга база данни на Microsoft Office Access със същото име и местоположение като съществуваща база данни. @ Изпълнихте командата Make MDE File, но се опитахте да дадете на новата база данни същото разширение като старата. @ Приемете подразбирането .mde разширение за новата база данни на MDE. @ 1 @@@ 1
2575 Не можете да създадете база данни на Microsoft Office Access MDE от реплика на база данни. @@@ 1 1 @@@ XNUMX
2576 Тази база данни е Microsoft Office Access 7.0 / 8.0 / 9.0 Master Master / Replica. @ Ако щракнете върху OK, избраната база данни ще бъде преименувана на | 1 и след това преобразувана в | 2. Всеки, който използва реплика на тази база данни, ще трябва да надстрои до Microsoft Access 2000 след следващата синхронизация. @@ 4 @@@ 2
2577 Базата данни | вече е отворен. @ Затворете базата данни, преди да изпълните командата Make MDE File. @@ 1 @@@ 1
2578 Microsoft Office Access не можа да създаде .accde, .mde или .ade файл. @@@ 1 @@@ 1
2579 Локалните формуляри, отчети, макроси и модули в тази реплика няма да бъдат преобразувани. @ За да запазите тези обекти, моля, не забравяйте да ги импортирате в Design Master от оригиналната реплика. @@ 1 @@@ 1
2580 Източникът на записа '|' посочен в този формуляр или доклад не съществува. @ Името на източника на записи може да бъде изписано погрешно, източникът на записите е бил изтрит или преименуван или източникът на записи съществува в друга база данни. @ В изгледа „Форма или отчет на дизайна“ покажете листа със свойства, като щракнете върху бутона Свойства, след което задайте RecordSource свойство към съществуваща таблица или заявка. @ 1 @@@ 1
2581 Трябва да дефинирате поле за сортиране или израз за горния или долния колонтитул на групата в отчета, който сте опитали да визуализирате или отпечатате. @@@ 1 @ 1 @ 8753 @ 1
2582 Не можете да зададете свойството GroupInterval на 0, когато свойството GroupOn е зададено на Interval. @ Щракнете върху раздела Сортиране и групиране и опитайте едно от следните:
* Променете настройката на свойството GroupInterval на число, по-високо от 0.
* Променете настройката на свойството GroupOn на Всяка стойност. @@ 1 @@@ 1
2583 Действието или методът ApplyFilter може да се извърши само от отворен макрос или отворена процедура за събитие. @ * Може да сте се опитали да стартирате макрос или процедура, съдържаща действие или метод ApplyFilter от свойство на отчет, различно от свойството OnOpen.
* Може да сте се опитали да изпълните макрос или процедура за събитие на отчет, който вече е отворен. @ За да използвате действието ApplyFilter в отчет, задайте свойството OnOpen на името на макроса, затворете отчета и след това го отворете отново. @ 1 @ 1 @ 3004 @ 1
2584 Не можете да използвате обобщени функции в заглавката или долния колонтитул на страницата. @ Заглавката на страницата или долния колонтитул на отчета, който сте се опитали да визуализирате, съдържа изчислена контрола с обобщена функция в своя израз. @ Ако искате да покажете резултата от обобщена информация функция в горния или долния колонтитул на страницата, създайте скрит изчисляем контрол в подходящ раздел на отчета. След това създайте несвързано текстово поле в горния или долния колонтитул на страницата.
Ако използвате макрос, използвайте действието SetValue, за да зададете стойността на несвързаното текстово поле на стойността в скритата контрола. @ 1 @ 1 @ 11839 @ 1
2585 Това действие не може да се извърши, докато се обработва форма или събитие за отчет. @ Макрос, посочен като настройка на свойството OnOpen, OnLoad, OnClose, OnFormat, OnRetreat, OnPage или OnPrint, съдържа невалидно действие за свойството. @ Когато щракнете върху Добре, диалоговият прозорец Action Failed ще покаже името на неуспешния макрос и неговите аргументи. @ 1 @ 1 @ 11909 @ 1
2586 Microsoft Office Access промени свойствата MoveLayout и NextRecord на True от False. @ Макросът или функцията Visual Basic, изпълнявани от свойството OnFormat на един от разделите на отчета, задават свойствата MoveLayout и NextRecord на False. Ако двете свойства са зададени на False, отчетът може да се отпечатва непрекъснато. @ Преработете макроса или функцията, така че да зададе тези свойства на стойностите, които искате. @ 1 @ 1 @ 4656 @ 1
2587 Microsoft Office Access не може да завърши изходната операция. @ Въведеният от вас код на Visual Basic съдържа синтаксисна грешка или изходните процедури не са налични. @ Уверете се, че във вашия код няма синтаксична грешка. Ако синтаксисът е правилен, стартирайте Setup, за да преинсталирате Microsoft Office Access. Ако искате да запазите сигурността или потребителските настройки, архивирайте информационния файл на работната група на Microsoft Office Access.
За информация относно архивирането на файлове потърсете в индекса за помощ на Microsoft Windows „архивиране на файлове“. @ 1 @@ 185309 @ 1
2588 Трябва да изберете формуляр, който да запишете като отчет. @@@ 1 @@@ 1
2589 Изразът "|" е невалидна. @ Обобщените функции са разрешени само в изходните полета на Record Source. @@ 1 @@@ 1
2590 Агрегатните функции Var и VarP не се поддържат в проект на Access. @@@ 1 @@@ 1
2591 Не можете да променяте свойствата на принтера в OnOpen събитие на отчет. @@@ 1 @@@ 1
2593 Тази функция не е достъпна в MDB или ACCDB. @@@ 1 @@@ 1
2594 Не можете да филтрирате по формуляр, когато източникът на запис на формуляр е обект на запис. @@@ 1 @@@ 1
2595 Microsoft Office Access не може да зададе това свойство, когато свойството DefaultSize е зададено на True. @@@ 1 @@@ 1
2596 Обектът на принтера не се предлага в подформите и поддокладите. @@@ 1 @@@ 1
2597 Не може да се обвърже отчета с посочения набор от записи, тъй като формата не съответства на сортирането и групирането, посочени в отчета. @@@ 1 @@@ 1
2599 Изгледът на отчета не е наличен за този отчет. @@@ 1 @@@ 1
2600 Проверете новата парола, като я въведете отново в полето Проверка и щракнете върху OK. @@@ 1 @@@ 1
2601 Нямате разрешение да четете'|.'@ За да прочетете този обект, трябва да имате разрешение за четене на дизайн за него. За повече информация относно разрешенията и кой може да ги зададе, щракнете върху Помощ. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
2602 Нямате разрешение да модифицирате'|.'@ За да модифицирате този обект, трябва да имате разрешение за промяна на дизайна за него. Ако обектът е таблица, трябва също да имате разрешения за изтриване на данни и актуализиране на данни за него.
За повече информация относно разрешенията и кой може да ги зададе, щракнете върху Помощ. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
2603 Нямате разрешение за стартиране'|.'@ За да стартирате този обект, трябва да имате разрешение за отваряне / изпълнение за него. За повече информация относно разрешенията и кой може да ги зададе, щракнете върху Помощ. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
2604 Не можете да видите разрешенията на този обект. @ За да видите или промените разрешенията за този обект, трябва да имате разрешение за администриране за него. За повече информация относно разрешенията и кой може да ги зададе, щракнете върху Помощ. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
2605 Не можете да премахнете този потребителски акаунт от групата'|.'@* Може да сте се опитали да премахнете потребителски акаунт от групата потребители по подразбиране. Microsoft Office Access автоматично добавя всички потребители към групата потребители по подразбиране. За да премахнете потребителски акаунт от групата Потребители, първо трябва да изтриете акаунта.
* Може да сте се опитали да премахнете всички потребители от групата Администратори. В групата на администраторите трябва да има поне един потребител. @@ 1 @ 1 @ 10212 @ 1
2606 Типът на обекта е невалиден. @@@ 1 @@@ 1
2607 Нямате разрешение за изрязване'|.'@ За да изрежете този обект, трябва да имате разрешение за промяна на дизайна за него. Ако обектът е таблица, трябва също да имате разрешение за изтриване на данни за него. За повече информация относно разрешенията и кой може да ги зададе, щракнете върху Помощ. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
2608 Нямате разрешение за копиране'|.'@ За да копирате този обект, трябва да имате разрешение за четене на дизайн за него. Ако обектът е таблица, трябва да имате и разрешение за четене на данни за него. За повече информация относно разрешенията и кой може да ги зададе, щракнете върху Помощ. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
2609 Нямате разрешение за изтриване'|.'@ За да изтриете този обект, трябва да имате разрешение за промяна на дизайна за него. Ако обектът е таблица, трябва също да имате разрешение за изтриване на данни за него. За повече информация относно разрешенията и кой може да ги зададе, щракнете върху Помощ. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
2610 Трябва да въведете личен идентификатор (PID), състоящ се от поне 4 и не повече от 20 знака и цифри. @ Microsoft Office Access използва комбинацията от име на потребител или група и PID, за да идентифицира потребителя или групата.
Имайте предвид, че Microsoft Office Access скрива PID, след като го създадете, така че не забравяйте да запишете точното име на потребителски или групов акаунт и записите в PID. Ако някога се наложи да пресъздадете акаунта, трябва да предоставите едно и също име и PID записи. @@ 1 @@@ 1
2611 Microsoft Office Access не може да намери файла на работната група „|.“ Искате ли да използвате файла на работната група по подразбиране? @@@ 20 @@@ 1
2612 Името на акаунта е невалидно. @ За информация относно конвенциите за именуване щракнете върху Помощ. @@ 2 @ 1 @ 10213 @ 1
2613 Нямате разрешение да преименувате'|.'@ За да преименувате обект на база данни, трябва да имате разрешение за промяна на дизайна за обекта. За повече информация относно разрешенията и кой може да ги зададе, щракнете върху Помощ. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
2614 Нямате разрешение да вмъкнете този формуляр в друг формуляр. @ За да вмъкнете формуляр в друг формуляр като подформа, трябва да имате разрешение за четене на дизайн за вмъкнатия формуляр. За повече информация относно разрешенията и кой може да ги зададе, щракнете върху Помощ. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
2615 Нямате разрешение да промените собственика на'|.'@ За да промените собственика на обект на база данни, трябва да имате разрешение за администриране за него. За повече информация относно разрешенията и кой може да ги зададе, щракнете върху Помощ. @@ 5 @ 1 @ 10222 @ 1
2616 Не можете да промените разрешенията за'|.'@ За да промените разрешенията за този обект, трябва да имате разрешение за администриране за него. За повече информация относно разрешенията и кой може да ги зададе, щракнете върху Помощ. @@ 5 @ 1 @ 10222 @ 1
2617 Нямате разрешение за импортиране, експортиране или връзка към'|.'@ За да импортирате, експортирате или свързвате към този обект, трябва да имате разрешения за четене на дизайн и четене на данни за него. За повече информация относно разрешенията и кой може да ги зададе, щракнете върху Помощ. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
2618 Трябва да имате отворена база данни за ексклузивно използване, за да зададете или премахнете паролата за базата данни. @ За да отворите изключително базата данни, затворете базата данни и след това я отворете отново, като щракнете върху бутона Microsoft Office и използвате командата Open. В диалоговия прозорец Отваряне щракнете върху стрелката до бутона Отваряне и след това изберете Отваряне на ексклузивно. @@ 1 @@@ 1
2619 Не можете да променяте разрешенията за „|“ в реплика. @ Разрешенията могат да се променят само в Design Master за комплекта реплики. @@ 3 @@@ 1
2620 Паролата, която сте въвели в полето „Стара парола“, е неправилна. @ Моля, въведете правилната парола за този акаунт. @@ 1 @@@ 1
2621 Тази парола не е валидна. @ Може да сте използвали точка и запетая. @@ 1 @@@ 1
2622 Не можете да запазите '|' защото е само за четене. @ За да запазите, превключете на Design View, щракнете върху бутона Microsoft Office, посочете Save As и въведете ново име. @@ 3 @@@ 1
2624 Възникна грешка при промяна на базата данни на работната група. @@@ 1 @@@ 1
2625 Администраторът на работната група не можа да създаде информационен файл за работната група. Уверете се, че сте посочили валиден път и име на файл, че имате подходящи разрешения за създаване на файла и че имате достатъчно дисково пространство на целевото устройство. (|) @@@ 1 @@@ 1
2626 Запазена грешка (|); няма съобщение за тази грешка. @@@ 1 @@@ 1
2627 Няма достатъчно място на диска. @@@ 1 @@@ 1
2628 Един от вашите параметри е невалиден. @@@ 1 @@@ 1
2629 Файлът на работната група не можа да се отвори. Това е директория. @@@ 1 @@@ 1
2630 Посоченият път е невалиден. @@@ 1 @@@ 1
2631 Посоченият път е твърде дълъг. @@@ 1 @@@ 1
2632 Промяната на работната група не може да продължи без вашето име, ПИН и път към новия информационен файл на работната група.
2633 Microsoft Office Access не може да промени паролата за акаунт за влизане '|' тъй като текущата връзка използва интегрирана защита на Microsoft Windows NT. @@@ 1 @@@ 1
2634 Новата парола не съответства на стойността за потвърждение на паролата. @@@ 1 @@@ 1
2635 Microsoft Office Access не може да промени паролата, тъй като старата парола не съвпада с паролата на влезлия в момента потребител.
2636 Файлът на работната група вече съществува.
2637 Не може да сеtart SQL Server обслужване. За да отмtart the SQL Server услуга, щракнете двукратно върху SQL Server Икона на System Manager в системната област и щракнете върху Start / Продължи. @ Когато услугата е started, в Microsoft Office Access щракнете върху бутона Microsoft Office, посочете Задачи на сървъра, щракнете върху Свързване и след това щракнете върху OK. @@ 19 @@@ 2
2638 Не може да сеtart SQL Server обслужване. За да отмtart the SQL Server услуга, щракнете двукратно върху SQL Server Икона на System Manager в системната област и щракнете върху Start / Продължете. Ако услугата не успее да start, отидете на конзолата за услуги и проверете дали информацията за влизане в услугата MSSQLServer е вярна. @ Когато услугата е started, в Microsoft Office Access щракнете върху бутона Microsoft Office, посочете Задачи на сървъра, щракнете върху Свързване и след това щракнете върху OK. @@ 19 @@@ 2
2639 Microsoft Office Access не може да се отвори | поради ограничения на сигурността. @ Настройките за защита ограничават достъпа до файла, тъй като той не е цифрово подписан. @@ 2 @ 1 @ 553714138 @ 2
2646 Microsoft Office Access не може да създаде тази връзка и да наложи референтна цялост. @ Данни в таблицата '|' нарушава референтните правила за целостта.
Например може да има записи, свързани със служител в свързаната таблица, но няма запис за служителя в първичната таблица. @ Редактирайте данните, така че записите в първичната таблица да съществуват за всички свързани записи.
Ако искате да създадете връзката, без да спазвате правилата за референтна цялост, изчистете квадратчето Прилагане на референтната цялост. @ 1 @ 1 @ 9086 @ 1
2649 Microsoft Office Access не може да наложи референтна цялост за тази връзка. @ Уверете се, че полетата, които премествате, са полета на първичен ключ или уникално индексирани и че уникалният индекс или първичен ключ са правилно зададени.
Ако искате да създадете връзката, без да спазвате правилата за референтна цялост, изчистете квадратчето Прилагане на референтната цялост. @@ 1 @ 1 @ 9086 @ 1
2650 Microsoft Office Access не може да създаде тази връзка и да наложи референтна цялост. @ * Избраните от вас полета може да имат различни типове данни.
* Полетата могат да имат тип данни Number, но не една и съща настройка на свойството FieldSize. @ Опитайте едно от следните:
* Изберете полета със същия тип данни.
* Отворете таблиците в изгледа за проектиране и променете типовете данни и размерите на полетата, така че полетата да съвпадат.
Ако искате да създадете връзката, без да спазвате правилата за референтна цялост, изчистете квадратчето Прилагане на референтната цялост. @ 2 @ 1 @ 9086 @ 1
2651 Не можете да създадете връзка между полета с тип данни Memo, OLE Object, Yes / No или Hyperlink. @ Опитахте се да наложите референтна цялост за връзка, но едно или повече от избраните от вас полета имат Memo, OLE Тип обект, Да / Не или Хипервръзка. @ Изберете полетата в мрежата, които нямат тези типове данни, или отворете таблиците в изгледа за проектиране и променете типовете данни. @ 1 @@@ 1
2652 Не можете да изтриете връзка, наследена от свързана база данни. @@@ 1 @@@ 1
2680 Формулярът или отчетът включва повече OLE обекти, отколкото Microsoft Office Access може да покаже едновременно. @ Изтрийте някои от обвързаните или несвързани рамки на обекти. @@ 1 @@@ 1
2683 В този контрол няма обект. @@@ 1 1 @@@ XNUMX
2684 Обектът OLE е празен. @ Не можете да редактирате рамка на обвързан обект, ако полето в основната таблица не съдържа OLE обект. @ Щракнете с десния бутон върху полето, щракнете върху Вмъкване на обект и използвайте диалоговия прозорец, за да намерите и добавете обекта към полето. @ 1 @ 1 @ 9360 @ 1
2685 Обектът няма тип данни на OLE обект. @ Обвързаната рамка на обекта, съдържаща обекта, който се опитахте да редактирате, не е обвързана с поле с типа данни на OLE обекта. @ Ако искате да покажете OLE обект, задайте ControlSource свойство за рамката на обвързания обект в поле с типа данни на OLE обекта. Или използвайте различен контрол, като текстово поле, за да покажете данните. @ 1 @ 1 @ 9360 @ 1
2686 Microsoft Office Access не може да запази | @ Компютърът ви свърши дисково пространство, докато Microsoft Office Access записва OLE обекта.
За информация относно освобождаването на дисково пространство потърсете в помощния индекс на Microsoft Windows „дисково пространство, освобождаване“. @@ 1 @@@ 1
2690 Системен ресурс, необходим за показване на | обектът не е наличен. @ Компютърът ви може да има малко памет. @ Затворете ненужните програми и опитайте операцията отново.
За повече информация относно освобождаването на памет, потърсете в помощния индекс на Microsoft Windows „памет, отстраняване на неизправности“. @ 1 @@@ 1
2691 Microsoft Office Access не може да комуникира с OLE сървъра. @ OLE сървърът може да не е регистриран. @ За да регистрирате OLE сървъра, преинсталирайте го. @ 1 @@@ 1
2694 Клипбордът не е наличен. @ Буферът може да се използва от друго приложение или компютърът може да е с недостатъчно памет. @ Ако компютърът е с малко памет, затворете ненужните програми и опитайте отново операцията.
За повече информация относно освобождаването на памет, потърсете в помощния индекс на Microsoft Windows „памет, отстраняване на неизправности“. @ 1 @@@ 1
2695 Microsoft Office Access не може да покаже преобразуваното | @ Изтрийте обекта в рамката на обвързания обект и след това го създайте отново. @@ 1 @@@ 1
2696 Microsoft Office Access не може да прочете OLE обекта. @ Изтрийте обекта в рамката на обвързания обект и след това го създайте отново. @@ 1 @@@ 1
2697 Възникна проблем при зареждането на | обект. @ Обектът, който се опитахте да създадете или редактирате, не е валиден OLE обект. @ Създайте отново обекта и след това го вградете или свържете отново. @ 1 @ 1 @ 9360 @ 1
2698 The | обектът, който се опитахте да създадете или редактирате, е твърде голям за запазване. @ * Вашата база данни може да не съдържа достатъчно място за обекта.
* На компютъра ви може да липсва дисково пространство.
За информация относно освобождаването на дисково пространство потърсете в помощния индекс на Microsoft Windows „дисково пространство, освобождаване“. @@ 1 @@@ 1
2699 Връзката с OLE сървъра беше lostили сървърът OLE срещна грешка, докато го използвате. @ Restart OLE сървъра и след това опитайте отново операцията. @@ 1 @@@ 1
2700 Microsoft Office Access не може да намери OLE сървър или lib динамична връзкаrary (DLL), необходим за операцията OLE. @ OLE сървърът или DLL може да не са регистрирани. @ За да регистрирате OLE сървъра или DLL, преинсталирайте го. @ 1 @@@ 1
2701 OLE сървърът за OLE обекта, който се опитахте да създадете, вече е отворен. @ Превключете към прозореца на OLE сървъра и го затворете. След това опитайте да създадете или редактирате OLE обекта отново. @@ 1 @@@ 1
2702 The | обектът не е регистриран. @ Обектът може да извиква приложение, което не е инсталирано. @ За да регистрирате приложението, преинсталирайте го. @ 1 @@@ 1
2703 Microsoft Office Access не може да чете | обект, защото комуникацията е била прекъсната. @ Ако приложението OLE сървър се намира на мрежов сървър, уверете се, че компютърът ви е свързан с него. @@ 1 @@@ 1
2704 The | обектът, който се опитахте да редактирате, няма информация за показване. @@@ 2 @ 1 @ 9360 @ 1
2707 Microsoft Office Access не може да отвори файла, съдържащ OLE обекта. @ * Възможно е да сте посочили невалидно име на файл или невалидна единица данни (като диапазон от клетки от работен лист) във файла за OLE обекта.
* Файлът, който сте посочили, може да не е достъпен, защото е заключен от друг потребител или нямате разрешение да го използвате. @ Опитайте едно от следните:
* Уверете се, че файлът е наличен и че сте използвали правилното име на файла.
* Проверете документацията на OLE сървъра за информация относно синтаксиса, който да се използва при посочване на данни на OLE обект. @ 1 @ 1 @ 9360 @ 1
2711 Аргументът на името на файла във функцията GetObject на изпълнената от вас процедура на Visual Basic е невалиден. @ * Възможно е да не сте въвели или да сте написали грешно името на файла.
* Единицата за данни (като диапазон от клетки от работен лист) може да не е валидна. @ Опитайте едно от следните:
* Уверете се, че файлът е инсталиран на вашия компютър и че сте използвали правилното име на файла.
* Проверете документацията на OLE сървъра за информация относно синтаксиса, който да се използва при посочване на данни на OLE обект. @ 1 @ 3 @ 1010959 @ 1
2713 Възникна проблем, когато Microsoft Office Access се опита да осъществи достъп до | обект. @ * Може да сте посочили невалидно име на файл или невалидна единица данни (като диапазон от клетки от работен лист) във файла за OLE обекта.
* Файлът, който сте посочили, може да не е достъпен, защото е заключен от друг потребител или нямате разрешение да го използвате. @ Опитайте едно от следните:
* Уверете се, че файлът е инсталиран на вашия компютър и че сте използвали правилното име на файла.
* Проверете документацията на OLE сървъра за информация относно синтаксиса, който да се използва при посочване на данни на OLE обект. @ 1 @ 1 @ 9360 @ 1
2714 The | object не поддържа глаголи, които могат да бъдат изпълнени върху OLE обект, като например възпроизвеждане или редактиране. @ Проверете документацията на OLE сървъра за информация относно глаголите, които OLE обектът поддържа, или използвайте свойството ObjectVerbs или ObjectVerbsCount, за да намерите глаголите поддържани от OLE обект. @@ 1 @ 1 @ 6970 @ 1
2715 Индексът за свойството Action или Verb за | обектът е невалиден. @ Въведената от вас настройка може да е отрицателно число или да е твърде голяма. @@ 1 @ 1 @ 6967 @ 1
2717 The | обект няма информация, която може да се покаже. @ Опитахте се да извършите операция върху обвързана или несвързана рамка на обект, съдържаща OLE обект, но OLE обектът е празен. @ Щракнете с десния бутон върху рамката, щракнете върху Insert Object и след това използвайте диалогов прозорец за намиране и добавяне или свързване към обект от файл, който не е празен. @ 1 @ 1 @ 9360 @ 1
2719 Възникна проблем при достъп до | обект. @ * OLE сървърът може да не е наличен, защото е на мрежов сървър и вие lost връзката. Опитайте да възстановите връзката.
* Обектът OLE може да се съхранява в свързан файл, но файлът не е наличен. Активирайте OLE сървъра извън Microsoft Office Access и след това отворете файла, съдържащ OLE обекта, за да проверите дали той все още съществува и може да бъде достъпен. @@ 1 @@@ 1
2723 The | обектът не поддържа опита за операция. @ OLE обектът е променен на картина или връзката към обекта е прекъсната. @ Ако искате да извършите операцията, изтрийте OLE обекта и след това го вградете или свържете отново. @ 1 @ 1 @ 9360 @ 1
2724 Една или повече динамични връзкиraries, необходима за използване на OLE обекти, е неправилна версия. @ Стартирайте Setup, за да преинсталирате Microsoft Office Access. Ако искате да запазите сигурността или потребителските настройки, архивирайте информационния файл на работната група на Microsoft Office Access.
За информация относно архивирането на файлове потърсете в помощния индекс на Microsoft Windows „архивиране на файлове“. @@ 1 @@ 185309 @ 1
2725 OLE сървърът не е регистриран. @ За да регистрирате OLE сървъра, преинсталирайте го. @@ 1 @@@ 1
2726 Microsoft Office Access не може да извърши операцията OLE, тъй като не можа да прочете регистъра на Windows, където е регистриран OLE сървърът. @ Преинсталирайте OLE сървъра и опитайте отново операцията. Ако проблемите продължат, преинсталирайте Microsoft Windows и другите приложения на вашия компютър.
Ако преинсталирате Microsoft Office Access, може първо да направите резервно копие на информационния файл на работната група на Microsoft Office Access, за да запазите всички персонализирани настройки. За информация относно архивирането на файлове потърсете в индекса за помощ на Microsoft Windows „архивиране на файлове“.
За информация относно системния регистър на Windows, потърсете в помощния индекс на Microsoft Windows „регистър“. @@ 1 @@@ 1
2727 Microsoft Office Access не може да извърши операцията OLE, тъй като не беше в състояние да пише в системния регистър на Windows, където е регистриран OLE сървърът. @ Преинсталирайте OLE сървъра и опитайте отново операцията. Ако проблемите продължат, преинсталирайте Microsoft Windows и другите приложения на вашия компютър.
Ако преинсталирате Microsoft Office Access, може първо да направите резервно копие на информационния файл на работната група на Microsoft Office Access, за да запазите всички персонализирани настройки. За информация относно архивирането на файлове потърсете в индекса за помощ на Microsoft Windows „архивиране на файлове“.
За информация относно системния регистър на Windows, потърсете в помощния индекс на Microsoft Windows „регистър“. @@ 1 @@@ 1
2729 Обектът OLE, който се опитахте да редактирате, е зает. @ Опитайте отново по-късно. @@ 1 @@@ 1
2730 Възникна проблем при комуникацията със OLE сървъра. @ Опитайте отново по-късно. Ако все още не можете да осъществите достъп до обекта, опитайте едно или повече от следните:
* Освободете системната памет. За информация относно освобождаването на паметта потърсете в помощния индекс на Microsoft Windows „памет, отстраняване на неизправности“.
* Преинсталирайте OLE сървъра, за да се уверите, че е регистриран.
* Проверете документацията на OLE сървъра за информация относно синтаксиса, който да се използва при посочване на данни на OLE обект. @@ 1 @@@ 1
2731 Възникна грешка при достъп до OLE сървъра. @ OLE сървърът може да не е регистриран. @ За да регистрирате OLE сървъра, преинсталирайте го. @ 1 @@@ 1
2732 Microsoft Office Access не може да чете | обект. @ Комуникацията между Microsoft Office Access и OLE сървъра беше прекъсната. @ Уверете се, че компютърът ви е свързан към мрежовия сървър, на който се намира OLE сървърът. @ 1 @@@ 1
2733 OLE обектът, който се опитахте да редактирате, не може да бъде достъпен. @ Нямате разрешение да промените обекта или друг потребител отвори и заключи обекта. @@ 1 @@@ 1
2734 Не можете да запазите | обект сега. @ OLE сървърът изпълнява операция или друг потребител отвори и заключи обекта. @ Опитайте да запишете обекта отново по-късно. @ 1 @@@ 1
2735 Този диск е защитен от запис. Не можете да запазите | възрази срещу него. @@@ 1 @@@ 1
2737 Microsoft Office Access не може да намери файла, съдържащ свързания OLE обект, който се опитахте да актуализирате с помощта на командата OLE / DDE Links. @ Може да сте изписали неправилно името на файла или файлът да е бил изтрит или преименуван. @ Ако файлът има са преместени на друго място, използвайте командата OLE / DDE Links, за да промените източника. Или изтрийте обекта и създайте нов свързан обект. @ 1 @@@ 1
2738 Няма достатъчно памет за завършване на операцията. @ Затворете ненужните програми и опитайте операцията отново.
За повече информация относно освобождаването на памет, потърсете в помощния индекс на Microsoft Windows „памет, отстраняване на неизправности“. @@ 1 @@@ 1
2739 По време на операцията с OLE обект възникна грешка. @ Обектът се използва. @@ 1 @@@ 1
2741 Компютърът ви свърши дисково пространство, докато Microsoft Office Access запазва промените, които сте направили в object. @ За информация относно освобождаването на дисково пространство, потърсете в помощния индекс на Microsoft Windows „дисково пространство, освобождаване“. @@ 1 @@@ 1
2742 Microsoft Office Access не можа да създаде повече файлове. @ На компютъра ви може да липсва памет или дисково пространство. @ Затворете ненужните програми и опитайте отново операцията.
За информация относно освобождаването на памет или дисково пространство, потърсете в помощния индекс на Microsoft Windows „памет, отстраняване на неизправности“ или „дисково пространство, освобождаване“. @ 1 @@@ 1
2743 В | обект се съхранява във формат, който е несъвместим с версията на OLE на вашия компютър. @@@ 1 @@@ 1
2744 Microsoft Office Access не може да намери OLE сървъра. @ Настройката за свойството SourceDoc може да е невалидна или файлът да е изтрит, преименуван или преместен. @@ 1 @ 1 @ 6973 @ 1
2745 Share.exe или Vshare.386 липсва на вашия компютър; Поддръжката на OLE се нуждае от тези файлове, за да работи правилно. @ Рестартирайте Microsoft Office Access или Microsoft Office Setup, за да преинсталирате Microsoft Office Access, програмата за споделяне и Vshare.386. @ Ако искате да запазите сигурността или потребителските настройки, архивирайте Microsoft Office Достъп до информационен файл на работната група. След това възстановете файла на първоначалното му местоположение. За информация относно архивирането на файлове потърсете в помощния индекс на Microsoft Windows „архивиране на файлове“. @ 1 @@ 185309 @ 3
2746 Не можете да превключите към изглед за проектиране, защото вашият формуляр съдържа твърде много OLE обекти. @ Затворете други приложения, затворете формуляра и след това отворете формуляра отново в изгледа за проектиране. След това изтрийте някои от OLE обектите или ги преместете в друга форма. @@ 1 @@@ 1
2747 OLE сървърът не може да покаже | @ Има проблем с файла, съдържащ OLE обекта, или няма достатъчно налична памет. @ Отворете OLE сървъра извън Microsoft Office Access и след това отворете OLE обектния файл.
Ако можете да направите това, тогава компютърът ви може да няма достатъчно памет. Затворете други програми и опитайте отново операцията.
За повече информация относно освобождаването на памет, потърсете в помощния индекс на Microsoft Windows „памет, отстраняване на неизправности“. @ 1 @@@ 1
2748 Операцията за обект на автоматизация не е налична за | @ Проверете документацията на компонента за информация относно наличните операции за обект на автоматизация. @@ 1 @@@ 1
2749 Няма достатъчно памет за завършване на операцията за обект на автоматизация на | @ Затворете ненужни програми и опитайте отново операцията.
За повече информация относно освобождаването на памет, потърсете в помощния индекс на Microsoft Windows „памет, отстраняване на неизправности“. @@ 1 @@@ 1
2750 Операцията на | обектът е неуспешен. @ OLE сървърът може да не е регистриран. @ За да регистрирате OLE сървъра, преинсталирайте го. @ 1 @@@ 1
2751 Операцията за изход или актуализация не бе успешна. @ Натиснахте клавиша ESC (или друг клавиш, използван в OLE сървъра, за да спрете операция), докато Microsoft Office Access записваше промените, които сте направили в OLE обект във форма или отчет. @ Опитайте да излезте или актуализирайте отново. @ 1 @@@ 1
2753 Възникна проблем, докато Microsoft Office Access комуникира с OLE сървъра или ActiveX Control. @ Затворете OLE сървъра и разрешетеtart извън Microsoft Office Access. След това опитайте отново оригиналната операция в Microsoft Office Access. @@ 1 @@@ 1
2754 Възникна проблем, докато Microsoft Office Access комуникира със OLE сървъра. @ Опитайте едно или повече от следните:
* Уверете се, че сте свързани с мрежовия сървър, където се намира приложението OLE сървър.
* Затворете OLE сървъра и restart извън Microsoft Office Access. След това опитайте отново оригиналната операция от Microsoft Office Access.
* Преинсталирайте OLE сървъра, за да сте сигурни, че е регистриран. @@ 1 @@@ 1
2755 Възникна проблем при позоваването на свойство или метод на обекта. @ Опитахте се да изпълните процедура на Visual Basic, която препраща към свойство или метод на обект. @ Опитайте едно или повече от следните:
* Уверете се, че компонентът е регистриран правилно.
* Уверете се, че компютърът ви е свързан към мрежовия сървър, където се намира компонентът.
* Затворете компонента и разрешетеtart извън Microsoft Office Access. След това опитайте отново да стартирате процедурата в Microsoft Office Access. @ 1 @@@ 1
2756 Възникна проблем, когато Microsoft Office Access се опита да осъществи достъп до OLE обекта. @ Затворете формуляра или отчета на Microsoft Office Access, който показва OLE обекта, и затворете OLE сървъра. След това отворете отново формуляра или отчета, за да видите дали може да покаже OLE обекта. @@ 1 @@@ 1
2757 Възникна проблем при достъп до свойство или метод на OLE обекта. @ Опитайте едно или повече от следните:
* Проверете дали OLE сървърът е регистриран правилно, като го преинсталирате.
* Уверете се, че компютърът ви е свързан със сървъра, на който се намира приложението OLE сървър.
* Затворете OLE сървъра и restart извън Microsoft Office Access. След това опитайте отново оригиналната операция от Microsoft Office Access. @@ 1 @@@ 1
2759 Методът, който се опитахте да извикате за обект, не бе успешен. @ * Може да сте посочили твърде много или твърде малко аргументи за свойство или метод на обект. Проверете документацията на компонента за информация относно свойствата и методите, които той предоставя за операции по автоматизация.
* Възможно е да няма достатъчно памет за стартиране на процедурата. Затворете ненужните програми и опитайте да стартирате процедурата отново.
За повече информация относно освобождаването на памет, потърсете в помощния индекс на Microsoft Windows „памет, отстраняване на неизправности“. @@ 1 @@@ 1
2760 Възникна грешка при позоваване на обекта. @ Опитахте се да изпълните процедура на Visual Basic, която неправилно препраща към свойство или метод на обект. @@ 1 @@@ 1
2761 Възникна проблем при позоваването на свойство или метод на обект. @ Проверете документацията на компонента за информация относно свойствата и методите, които той предоставя за операции по автоматизация. @@ 1 @@@ 1
2762 | върна грешка при препращане към свойство на обект. @ Проверете документацията на компонента за информация относно свойствата и методите, които той предоставя за операции по автоматизация. @@ 1 @@@ 1
2763 | 1 върна грешката: | 2. @ Проверете документацията на компонента за информация относно свойствата и методите, които той предоставя за операции по автоматизация. @@ 1 @@@ 1
2764 Свойството или методът на обекта не могат да бъдат зададени. @ Опитали сте да изпълните процедура на Visual Basic, за да зададете свойство или да приложите метод за обект. Свойството или методът обаче не поддържа имена на аргументи. @ Проверете документацията на компонента за информация относно свойствата и методите, които той предоставя на операциите за автоматизация. @ 1 @@@ 1
2765 Visual Basic не може да преобразува типа данни на един от аргументите, които сте въвели. @ Опитали сте да изпълните процедура на Visual Basic, която изпълнява метод или задава свойство на обект. @ Проверете документацията на компонента за информация относно свойствата и методите дава възможност за операции по автоматизация. @ 1 @@@ 1
2766 Обектът не съдържа обект на автоматизация'|.'@ Опитахте се да изпълните процедура на Visual Basic, за да зададете свойство или метод за обект. Компонентът обаче не прави свойството или метода достъпни за операции по автоматизация. @ Проверете документацията на компонента за информация относно свойствата и методите, които предоставя за операции по автоматизация. @ 1 @@@ 1
2767 Обектът не поддържа американски английски; той е разработен с помощта на различен език. @ Използвайте версия на обекта, разработена в Visual Basic, която поддържа езика, който използвате. @@ 1 @@@ 1
2768 Числото, което сте използвали за препратка към елемент в масива, е извън границите на масива. @ Например масивът е от 0 до 10 и сте въвели -1 или 11. @ Проверете документацията на компонента за информация относно свойства и методи, които прави достъпни за операции по автоматизация. @ 1 @@@ 1
2769 Свойство на обекта на автоматизация изисква или връща тип данни, който не се поддържа от Visual Basic. @ Опитахте се да изпълните процедура на Visual Basic, която препраща към свойството на обект на автоматизация. Въпреки това стойността на свойството не се поддържа от Visual Basic. @ Проверете документацията на компонента за информация относно свойствата и методите, които той предоставя за операции по автоматизация. @ 1 @@@ 1
2770 Обектът, който сте посочили в процедурата на Visual Basic като OLE обект, не е OLE обект. @@@ 1 @@@ 1
2771 Обвързаната или несвързана рамка на обект, която се опитахте да редактирате, не съдържа OLE обект. @ Щракнете с десния бутон върху рамката, щракнете върху Insert Object и след това използвайте диалоговия прозорец, за да намерите и добавите или свържете към обект от файл, който не е празно. @@ 1 @ 1 @ 9360 @ 1
2774 Компонентът не поддържа автоматизация. @ Опитахте се да изпълните процедура на Visual Basic, която се позовава на обект на автоматизация. @ Проверете документацията на компонента за информация дали поддържа автоматизация. @ 1 @@@ 1
2775 Посочихте твърде много аргументи в процедурата на Visual Basic или няма достатъчно памет за изпълнение на процедурата. @ Посочете по-малко аргументи или затворете ненужни програми и опитайте да стартирате процедурата отново.
За повече информация относно освобождаването на памет, потърсете в помощния индекс на Microsoft Windows „памет, отстраняване на неизправности“. @@ 1 @@@ 1
2777 Аргументът на класа във функцията CreateObject на процедурата на Visual Basic, която се опитвате да изпълните, е невалиден. @ Опитайте едно от следните:
* Уверете се, че файлът е инсталиран на вашия компютър и че сте използвали правилното име на файла.
* Проверете документацията на OLE сървъра за информация относно синтаксиса, който да се използва при посочване на данни на OLE обект. @@ 1 @ 3 @ 1010851 @ 1
2778 Microsoft Office Access се опита да създаде OLE връзка, но нямаше изходен документ за този обект. @@@ 1 @@@ 1
2782 Трябва да посочите свойство или метод за обекта. @ Опитахте се да изпълните процедура на Visual Basic, която препраща и задава свойство или метод за обекта. @ Въведете свойство или метод за обекта. @ 1 @ 1 @ 6968 @ 1
2783 Въведохте невалидна настройка за свойството Action. @ Използвайте една от присъщите константи на Microsoft Office Access за свойството Action.
За списък на валидни настройки, които можете да използвате със свойството Action, щракнете върху Help. @@ 2 @ 1 @ 6967 @ 1
2784 Пътят, който сте въвели за настройката на свойството SourceDoc за свързан OLE обект, е твърде дълъг. @ Преместете файла на място с по-кратък път. @@ 1 @ 1 @ 6973 @ 1
2785 OLE сървърът не успя да отвори обекта. @ * OLE сървърът може да не е инсталиран.
* Може да сте посочили невалидна настройка за свойството SourceDoc или SourceItem в лист със свойства, макрос или процедура на Visual Basic. @ За да видите валидните настройки за някое от тези свойства, потърсете в помощния индекс за темата на свойството. @ 1 @ 1 @ 6973 @ 1
2786 OLE сървърът не поддържа свързване. @ Опитахте се да изпълните процедура на Visual Basic, използвайки свойството Action. Вие обаче предоставихте недостатъчно информация за установяване на връзка. @@ 1 @@@ 1
2788 В | object не е свързан обект. @ Свойството, което се опитахте да зададете в Visual Basic, се отнася само за свързани обекти. @@ 1 @@@ 1
2790 Не можете да вградите OLE обект в обвързана или несвързана рамка на обект, ако свойството OLETypeAllowed за рамката на обвързания или несвързания обект е зададено на Linked. @ Вмъкнете свързан обект или задайте свойството OLETypeAllowed на Embedded или Either и след това вградете обекта. @@ 1 @ 1 @ 6439 @ 1
2791 Microsoft Office Access не може да свърже OLE обекта или обвързаната или несвързаната рамка на обекта. @ Свойството OLETypeAllowed за рамката на обвързания или несвързания обект е зададено на Вградено. @ Вградете обекта или задайте свойството OLETypeAllowed на Свързано или Или, и след това свържете обекта. @ 1 @ 1 @ 6439 @ 1
2792 Не можете да запазите заключен OLE обект. @@@ 1 @@@ 1
2793 Microsoft Office Access не може да изпълни операцията, посочена в свойството Action на процедурата Visual Basic, която се опитвате да изпълните. @ Рамката на обекта може да е заключена или деактивирана. @ Задайте свойството Locked на No и Enabled на Yes. @ 1 @@@ 1
2794 ActiveX контролата, която се опитахте да вмъкнете, не е регистрирана. @ За информация относно регистрирането на ActiveX контрола щракнете върху Help. @@ 2 @ 1 @ 12639 @ 1
2797 Този OLE обект е създаден в по-ранна версия на OLE, така че не може да бъде показан като икона. @ За ефект, подобен на показването на обект като икона, добавете контрола на изображението към вашата форма и добавете иконата за приложението към контрола на изображението. След това задайте свойството OnDblClick на контрола на изображението на процедура на Visual Basic, която отваря обекта OLE. @@ 1 @@@ 1
2798 Не можете да използвате свойството Action, за да изтриете обвързан OLE обект от основната му таблица или заявка. @ Опитахте се да изпълните процедура на Visual Basic, която изтрива обекта в рамка на обвързан обект, като зададете свойството Action на acOLEDelete. @ Изтрийте обект по различен начин, например с метода DAO Delete в Visual Basic. @ 1 @ 1 @ 13790 @ 1
2799 OLE обектът не може да бъде активиран при получаване на фокуса. @ Ако сте избрали OLE обект или диаграма, а свойството AutoActivate за този контрол е зададено на GetFocus, OLE обектът или диаграмата трябва да се активират автоматично, когато получат фокуса . Компонентът ActiveX обаче не поддържа тази операция. @ Проверете документацията на компонента за информация относно свойствата и методите, които предоставя на операциите за автоматизация. @ 1 @@@ 1
2800 Този обект е заключен. Всички промени, които правите, ще бъдат отхвърлени, когато формулярът бъде затворен. @ Щракнете върху бутона Microsoft Office, посочете Save As и запазете обекта под друго име. @@ 1 @@@ 1
2801 Обектът OLE не се зарежда, тъй като несвързаната ActiveX контрола не е инициализирана. @@@ 1 @ 1 @ 9015 @ 1
2802 Не можете да вмъкнете ActiveX контрола в обвързан или несвързан рамка на обект. @ ActiveX контролите се съдържат автоматично в ActiveX контролни рамки. @@ 1 @@@ 1
2803 Нямате лиценза, необходим за използването на тази ActiveX контрола. @ Опитахте се да отворите формуляр, съдържащ OLE обект или ActiveX контрола, или се опитахте да създадете ActiveX контрола. @ За да получите подходящия лиценз, свържете се с компанията, която предоставя лицензираният OLE обект или ActiveX контрола. @ 1 @@@ 1
2804 Не можете да създадете ActiveX контрола в несвързан обектен кадър. @ ActiveX контролите се съдържат автоматично в ActiveX контролни рамки. @@ 1 @ 1 @ 11711 @ 1
2805 Възникна грешка при зареждането на ActiveX контрола в един от вашите формуляри или отчети. @ Уверете се, че всички контроли, които използвате, са правилно регистрирани. За информация относно регистрирането на ActiveX контрола щракнете върху Помощ. @@ 2 @ 1 @ 12639 @ 1
2806 Microsoft Office Access не поддържа тази ActiveX контрола. @@@ 1 @@@ 1
2807 Не можете да поставите този обект като типа, който сте посочили. @ Изберете друг тип обект. @@ 1 @@@ 1
2808 Microsoft Office Access не може да намери библиотеката за динамична връзка Active Accessibilityrary (DLL) OleAcc. @ Рестартирайте програмата за настройка на Microsoft Office Access. @@ 1 @@@ 3
2811 Microsoft Office Access не може да създаде страница за достъп до данни.
2812 | @Посоченият път е невалиден или може да е твърде дълъг. @ Моля, проверете пътя и се уверете, че е правилен. @ 1 @@@ 1
2813 | @Файлът не можа да бъде отворен. Понастоящем може да се използва. @@ 1 @@@ 1
2814 | @ Не може да се запази файлът. @@ 1 @@@ 1
2815 | @ Не може да се запази файлът на алтернативно място. @@ 1 @@@ 1
2816 | @ Не може да се затвори файлът. @@ 1 @@@ 1
2817 Microsoft Office Access не може да запази (или изпрати) страницата за достъп до данни.
2818 Microsoft Office Access не може да извлече файла: |. @ Или файлът не е наличен, или нямате достатъчно дисково пространство за копиране на файла. @@ 1 @@@
2819 Microsoft Office Access не може да отвори страницата за достъп до данни.
2820 Microsoft Office Access не може да промени BASE HREF за вашия документ.
2821 Използваният файл
2822 Microsoft Office Access срещна неочаквана грешка при опит за възстановяване от неуспешно записване (или изпращане). @ Страницата ви за достъп до данни може да не е в използваемо състояние. Моля, опитайте се да запишете на друго място. @@ 1 @@@
2823 Името на страницата за достъп до данни на Microsoft Office Access „|“ е неправилно изписана или се отнася до страница, която не съществува. @ Ако невалидното име на страница е в макрос, диалоговият прозорец Action Failed ще покаже името на макроса и аргументите на макроса, след като щракнете върху OK. Отворете прозореца Macro и въведете правилното име на страницата. @@ 1 @@@ 1
2824 | @Нямате подходящи разрешения за файлове. @@ 1 @@@ 1
2825 | @Файлът не съществува или нямате достъп за четене до файла. @@ 1 @@@ 1
2827 | @ Грешка при четене на файла. @@ 1 @@@ 1
2828 | @ Грешка при запис на файл. @ Дискът може да е пълен. @ 1 @@@ 1
2832 | @ Проверете разрешенията за файлове и ги изтрийте от местоположението им във файловата система на вашия компютър. @@ 1 @@@ 1
2833 | @ Възникна неочаквана грешка. @@ 1 @@@ 1
2835 | @ Опитът за създаване на този файл е неуспешен. @ Моля, изберете друго място и опитайте отново операцията. @ 1 @@@ 1
2837 | @ Нямаше достатъчно памет. @ Моля, затворете други приложения и опитайте операцията отново. @ 1 @@@ 1
2838 Microsoft Office Access не може да визуализира избраната тема.
2839 | @ Опит за създаване на темпоrary файлът е неуспешен. @ Моля, потвърдете, че имате достатъчно място на диска на системното устройство и опитайте отново операцията. @ 1 @@@ 1
2840 | @ Не можете да прочетете списъка с поддържащи файлове от страницата за достъп до данни. @@ 1 @@@ 1
2842 Microsoft Office Access срещна грешка след запазване (или изпращане) на вашата страница за достъп до данни.
2845 Microsoft Office Access не може да отвори страницата за достъп до данни от пощенския плик.
2846 | @ Дестинацията за запазване е пълна. @ Моля, освободете място в дестинацията или запазете на друго място. @ 1 @@@ 1
2847 | @ Не може да се създаде папка за поддържащите файлове. @ Възможно е да нямате подходящи разрешения в местоназначението за запазване. @ 1 @@@ 1
2848 | @Максималната дължина на пътя беше превишена. @ Моля, посочете по-кратко име на файл или използвайте папка, която е по-близо до корена. @ 1 @@@ 1
2849 | @В документа ви има твърде много поддържащи файлове. @ Моля, премахнете няколко поддържащи файла от вашия документ и опитайте отново. @ 1 @@@ 1
2850 | @Нямате разрешение за записване в местоназначението за запазване. @@ 1 @@@ 1
2851 | @Записвате на сървър, който не поддържа дълги имена на файлове и няма разрешение за създаване на папка. @ Трябва да имате разрешение за създаване на папка в местоназначението за запазване, за да завършите тази операция. @ 1 @@@ 1
2854 Microsoft Office Access не можа да анализира свойствата на документа за тази страница за достъп до данни. @ Те може да са повредени. @@ 1 @@@ 1
2855 Microsoft Office Access не можа да изтрие един или повече файлове, свързани със страницата.
2859 Достъпът не може да зареди плика на електронната поща. Това може да е причинено от проблем с мрежова връзка или проблем с вашата инсталация на Office. @@@ 1 @@@ 1
2860 Не можете да вмъкнете обвързано поле в раздел за навигация с надписи или записи.
2861 Microsoft Office Access не може да визуализира избраната уеб страница.
2862 | @Access не може да отвори посочения тип файл от уеб сървър. @ Може да сте избрали грешен файл. @ 1 @@@ 1
2863 | @ Не може да се създаде или зареди файл поради проблеми с мрежата или разрешение за достъп. @@ 1 @@@ 1
2864 | @ Този файл (или поддържащ файл) вече се използва или има зададен атрибут само за четене. @@ 1 @@@ 1
2865 | @Дискът е защитен от запис. @@ 1 @@@ 1
2866 | @ Неочаквана повреда на повредата на данните. @@ 1 @@@ 1
2867 | @ Неочаквана повреда на входа / изхода на данни. @@ 1 @@@ 1
2868 | @Не можете да запазите тази страница за достъп до данни върху себе си, защото е само за четене. @ Моля, изберете друг файл за запазване. @ 1 @@@ 1
2869 | @ Файлът не съществува. @ Нямате подходящо разрешение да модифицирате връзката към страницата за достъп до данни, за да сочи към валиден файл. Моля, свържете се с администратора на базата данни. @ 1 @@@ 1
2870 Microsoft Office Access срещна грешка при синхронизирането на HTML от Microsoft Script Editor. @ Моля, проверете HTML за синтактични грешки и опитайте отново. @@ 1 @@@ 1
2871 Microsoft Office Access не може да създаде страница за достъп до данни, като използва кодовата страница, избрана в Web Options. @ Кодовата страница може да не е инсталирана на вашата система. @ Моля, инсталирайте кодовата страница или изберете друга в Web Options. @ 1 @@@ 1
2873 | @ Посоченото име на файл е дълго име на файл, но сте изключили опцията за използване на дълги имена на файлове. @ Моля, посочете име на файл, което използва максимум осем знака за името и три знака за разширението на файла. @ 1 @@@ 1
2874 Не може да се премести или постави полето за групиране „|“ в раздел на по-високо групово ниво
2875 | @ Не може да завърши записването. @ Устройството или мрежовата връзка, към която сте се опитали да запазите, може вече да не е налице. @ 1 @@@ 1
2876 Дефиницията на данните на тази страница за достъп до данни е повредена и не може да бъде поправена. Трябва да пресъздадете страницата. Запазването е деактивирано.
2877 В база данни на Microsoft Office Access (.mdb) не можете да групирате върху контрола, свързана с поле, което има тип данни Memo или OLE Object. В проект на Microsoft Office Access (.adp) не можете да групирате върху контрола, свързана с поле, което има тип данни Image или Text.
2878 Не можете да добавите обвързано поле към раздел за навигация с надписи или записи.
2879 Разделите за навигация надписи и записи не могат да съдържат обвързани полета.
2880 Не могат да се редактират страници, които съдържат набори от кадри.
2881 Тази уеб страница съдържа XML пространства от имена, които могат да противоречат на пространства от имена на Access.Трябва да редактирате HTML източника, за да сте сигурни, че всички пространства от имена имат уникален префикс.
2882 | @ Папката, която тази уеб страница би използвала за организиране на поддържащи файлове, вече е запазена за използване в текущото местоположение. @ Моля, изберете друго име или местоположение за тази уеб страница. @ 1 @@@ 1
2883 Път за поддържащ файл за тази страница за достъп до данни е променен извън Access. @ Моля, запазете тази страница на друго място и се уверете, че всички поддържащи файлове се поддържат. @@ 1 @@@ 1
2884 Не можете да намерите базата данни или някои обекти на база данни, към които се отнася тази страница. Актуализирайте информацията за връзката на страницата или коригирайте препратките към липсващите обекти на базата данни.
2885 Тази страница използва база данни, която не се поддържа. Няма да можете да правите промени в данните, докато не се свържете с поддържана база данни
2886 Компонентите, необходими за страниците за достъп до данни, не са инсталирани.
2887 | @ Посоченият път не е валиден абсолютен (не-относителен) път или URL адрес. @ Моля, въведете валиден път. @ 1 @@@ 1
2888 Microsoft Office Access открива някои HTML елементи между банера и раздела на страницата ви за достъп до данни. Запазването на тази страница в Access ще я повреди. Затворете страницата, без да я запазвате, и след това редактирайте страницата в друг HTML редактор, за да премахнете тези елементи.
2889 Този раздел не може да бъде изтрит.
2890 Не можете да редактирате тази страница, защото тя съдържа кадри. @ Дизайнерът на страници за достъп до данни не може да редактира страници с рамки. @@ 1 @@@ 1
2892 Не можете да преместите контрола за групов филтър в друг раздел. Изтрийте контрола за групов филтър от текущия раздел и го създайте в друг раздел.
2893 Връзка към тази страница за достъп до данни не може да бъде създадена, защото базата данни не може да бъде заключена изключително. @ За да създадете връзката по-късно, отворете страницата, като изберете „Редактиране на вече съществуваща уеб страница“ и след това запазете. @@ 1 @@@ 1
2894 Посочената връзка към страницата за достъп до данни не може да бъде актуализирана, защото базата данни не може да бъде заключена изключително. @ За да актуализирате връзката, отворете тази страница отново, когато сте единственият човек, който използва базата данни.
2895 Тази страница е разработена с версия на уеб компонентите на Microsoft Office, която в момента не е инсталирана на тази машина. Ако не сте били подканени да инсталирате тези компоненти на тази страница, моля, свържете се с автора на страницата за мястото на инсталиране.
2896 Операцията е валидна само на страница за достъп до данни, отворена в Design View. @ Моля, превключете страницата в Design View и опитайте операцията отново. @@ 1 @@@ 1
2897 Отворихте страница, която е последно модифицирана с помощта на Access 2000. За да можете да редактирате страницата, трябва да я запазите с по-нова версия на уеб компонентите на Microsoft Office.
Искате ли Access да конвертира тази страница, като я запази с помощта на по-нова версия на уеб компонентите на Microsoft Office?
2898 Microsoft Office Access създаде резервно копие на оригиналната ви страница. Тази страница може да се използва, ако искате да се върнете към уеб компонентите на Office 2000.

Името на резервната страница е: '|'

2899 Microsoft Office Access не можа да създаде резервно копие на оригиналната ви страница. Тази страница не може да се отвори.
2900 Microsoft Office Access не можа да надстрои уеб компонентите на Office на вашата страница. Тази страница не може да се отвори.
2901 Грешка при зареждането на ActiveX контрола „| 1“ във формуляр или отчет „| 2“.
2902 Достъпът не може да запази | обект, защото не поддържа постоянство, или на компютъра ви може да е свършило дисковото пространство.
2903 Искате ли да зададете тази папка като място по подразбиране за страници за достъп до данни? @ | @@ 19 @@@ 1
2904 Трябва да съчетаете всяко поле отляво с поле отдясно. @@@ 1 @@@ 1
2905 Трябва да изберете поле за свързване за всеки параметър. @@@ 1 @@@ 1
2906 "|" не съдържа полета, които могат да участват във връзка. @ Съдържанието на свойството RecordSource може да е невалидно или RecordSource може да съдържа само полета, които не са приемливи за използване в присъединяване. @ Коригирайте свойството RecordSource за този формуляр или отчет и опитайте вашата полева операция отново. @ 1 @@@ 1
2907 Искате ли да се върнете към запазеното '|'? @@@ 19 @@@ 1
2908 Контролният идентификатор „|“ вече се използва. Посочете различен идентификатор за контрола. @@@@@@@ 1
2909 Тази връзка не е валидна, тъй като полетата в първата таблица не съвпадат с полетата във втората таблица. @ За да поправите връзката, изберете поне едно поле от всяка таблица. @@@@@ 1
2910 Този файл за връзка се отнася до доставчик, който не се поддържа от страници за достъп до данни. @ Моля, изберете друг файл за връзка. @@@@@ 1
2911 Не можете да промените пътя на страницата за достъп до данни, докато тя се отваря. @ Моля, затворете страницата и опитайте отново. @@@@@ 1
2912 Ако създадете страница за достъп до данни в тази версия на Access, не можете да я отворите в изгледа за проектиране в Access 2000. Ако сте инсталирали уеб компонентите на Microsoft Office XP, обаче, можете да отворите тази страница в изглед на страница в Access 2000. @ & Не показвай това предупреждение отново @@ 3 @@@ 1
2913 Не може да се запази в URL адрес с отметка. @ Моля, посочете валиден път. @@@@@ 1
2914 Microsoft Office Access не може да се свърже с файл за връзка. @ В страницата ще бъде вграден низ за връзка. @@@@@ 1
2915 Microsoft Office Access не може да се свърже с източника на данни, посочен в низа за свързване на тази страница. @ Сървърът може да не съществува в мрежата или да има грешка в информацията за низа на връзка за тази страница. @@ 1 @@ @ 1
2916 Не можете да редактирате HTML страници, създадени с PowerPoint в Microsoft Office Access.
2917 Невалидна стойност на цвета на HTML.
2918 Този файл за връзка не може да се отвори или прочете. @ Или файлът е повреден, или файловият формат не е валиден. @@@@@ 1
2919 Не можете да поставите този контрол в посочения от вас раздел. @@@@@@@ 1
2920 Microsoft Office Access не може да зареди схемата на базата данни. Запазването е деактивирано. Или ремонтирайте, или преинсталирайте Microsoft Office.
2921 Microsoft Office Access не може да отвори тази страница, защото е създадена с помощта на по-нова версия на Access. Опитайте да отворите страницата, като използвате по-нова версия на Microsoft Office Access.
2922 Microsoft Office Access създаде резервно копие на оригиналната ви страница. Тази страница може да се използва, ако искате да се върнете към уеб компонентите на Office XP.

Името на резервната страница е: '|'

2923 Нямате правилните разрешения. Свържете се със администратора на сървъра.
2924 Не можете да уплътнявате файл, отворен от уеб сървър.
2925 Не можете да шифровате файл, отворен от уеб сървър.
2926 Поради настройките ви за сигурност и настоящата политика за сигурност този контрол е деактивиран. За да промените вашата политика и да активирате базата данни, използвайте лентата за съобщения.
3000 Запазена грешка (|); няма съобщение за тази грешка.
3001 Невалиден аргумент.
3002 Не може да start сесия.
3003 Не може да start транзакция; твърде много транзакции вече са вложени.
3004 **********
3005 "|" не е валидно име на база данни.
3006 База данни "|" е изключително заключен.
3007 Lib не може да се отвориrary база данни '|'.
3008 Таблицата „|“ вече е отворен изключително от друг потребител или вече е отворен чрез потребителския интерфейс и не може да се манипулира програмно.
3009 Опитахте се да заключите масата "|" докато го отваряте, но таблицата не може да се заключи, защото в момента се използва. Изчакайте малко и опитайте отново операцията.
3010 Таблица „|“ вече съществува.
3011 Двигателят на базата данни на Microsoft Office Access не можа да намери обекта „|“. Уверете се, че обектът съществува и че сте написали правилно името му и името на пътя.
3012 Обект '|' вече съществува.
3013 Не може да се преименува инсталиращият се ISAM файл.
3014 Повече таблици не могат да се отворят.
3015 Индексът не е намерен.
3016 Полето няма да се побере в записа.
3017 Размерът на полето е твърде дълъг.
3018 Не можах да намеря поле.
3019 Операцията е невалидна без текущ индекс.
3020 Актуализиране или отмяна Актуализиране без AddNew или Edit.
3021 Няма текущ запис.
3022 Промените, които поискахте в таблицата, не бяха успешни, защото те биха създали дублирани стойности в индекса, първичния ключ или връзката. Променете данните в полето или полетата, които съдържат дублирани данни, премахнете индекса или предефинирайте индекса, за да разрешите дублиране записи и опитайте отново.
3023 AddNew или Edit вече използвани.
3024 Не можах да намеря файл „|“.
3025 Не мога да отворя повече файлове.
3026 Няма достатъчно място на диска.
3027 Не може да се актуализира. Базата данни или обектът е само за четене.
3028 Не може start вашето приложение. Файлът с информация за работната група липсва или се отваря изключително от друг потребител.
3029 Невалидно име или парола на акаунта.
3030 "|" не е валидно име на акаунт.
3031 Не е валидна парола.
3032 Не може да извърши тази операция.
3033 Нямате необходимите разрешения за използване на '|' Нека вашият системен администратор или лицето, създало този обект, установят подходящите разрешения за вас.
3034 Опитахте се да извършите или върнете транзакция, без първо да започнете транзакция.
3035 Системният ресурс е надвишен.
3036 Базата данни е достигнала максимален размер.
3037 Не могат да се отварят повече таблици или заявки.
3038 Системният ресурс е надвишен.
3039 Не може да се създаде индекс; твърде много индекси вече са дефинирани.
3040 Грешка на дисковия вход / изход по време на четене.
3041 Не може да се отвори база данни, създадена с предишна версия на вашето приложение.
3042 Извън MS-DOS манипулатори на файлове.
3043 Достъпът до вашата мрежа беше прекъснат. За да продължите, затворете базата данни и след това я отворете отново.
3044 "|" не е валиден път. Уверете се, че името на пътя е написано правилно и че сте свързани към сървъра, на който се намира файлът.
3045 Не може да се използва '|'; файл, който вече се използва.
3046 Не можах да запазя; в момента заключен от друг потребител.
3047 Записът е твърде голям.
3048 Не могат да се отварят повече бази данни.
3049 Не може да се отвори база данни „|“. Възможно е да не е база данни, която вашето приложение разпознава, или файлът да е повреден.
3050 Файлът не можа да се заключи.
3051 Двигателят на базата данни на Microsoft Office Access не може да се отваря или записва във файла „|“. Той вече е отворен изключително от друг потребител или ви е необходимо разрешение за преглед и запис на неговите данни.
3052 Броят на заключенията за споделяне на файлове е надвишен. Увеличете записа в системния регистър на MaxLocksPerFile.
3053 Твърде много клиентски задачи.
3054 Твърде много полета Memo, OLE или Hyperlink Object.
3055 Не е валидно име на файл.
3056 Не можах да поправя тази база данни.
3057 Операцията не се поддържа на свързани таблици.
3058 Индексът или първичният ключ не могат да съдържат стойност Null.
3059 Операцията е отменена от потребителя.
3060 Грешен тип данни за параметър „|“.
3061 Твърде малко параметри. Очаква се |.
3062 Дублиран изходен псевдоним '|'.
3063 Дублирана изходна дестинация „|“.
3064 Не може да се отвори заявка за действие „|“.
3065 Не може да се изпълни заявка за избор.
3066 Заявката трябва да има поне едно поле за местоназначение.
3067 Въведената заявка трябва да съдържа поне една таблица или заявка.
3068 Не е валидно име на псевдоним.
3069 Заявката за действие '|' не може да се използва като източник на редове.
3070 Двигателят на базата данни на Microsoft Office Access не разпознава „|“ като валидно име на поле или израз.
3071 Този израз е въведен неправилно или е твърде сложен, за да бъде оценен. Например числовият израз може да съдържа твърде много сложни елементи. Опитайте да опростите израза, като присвоите части от израза на променливи.
3072 |
3073 Операцията трябва да използва актуализирана заявка.
3074 Името на таблицата „|“ не може да се повтори в клауза FROM.
3075 | 1 в израз на заявка '| 2'.
3076 | в израз на критерии.
3077 | в израз.
3078 Двигателят на базата данни на Microsoft Office Access не може да намери таблицата за въвеждане или заявката „|“. Уверете се, че съществува и че името му е написано правилно.
3079 Посоченото поле „|“ може да се позовава на повече от една таблица, изброена в клаузата FROM на вашия SQL израз.
3080 Обединена таблица „|“ не е посочено в клаузата FROM.
3081 Не може да се присъедини към повече от една таблица със същото име (|).
3082 ПРИСЪЕДИНЕТЕ операция '|' се отнася до поле, което не е в една от обединените таблици.
3083 Не може да се използва вътрешна заявка за отчет.
3084 Не може да се вмъкнат данни с заявка за действие.
3085 Недефинирана функция '|' в израз.
3086 Не може да се изтрие от посочените таблици.
3087 Твърде много изрази в клаузата GROUP BY.
3088 Твърде много изрази в клаузата ORDER BY.
3089 Твърде много изрази в изхода DISTINCT.
3090 Резултантната таблица не може да има повече от едно поле AutoNumber.
3091 HAVING клауза (|) без групиране или агрегиране.
3092 Не може да се използва клауза HAVING в оператора TRANSFORM.
3093 Клаузата ORDER BY (|) противоречи на DISTINCT.
3094 Клаузата ORDER BY (|) противоречи на клаузата GROUP BY.
3095 Не може да има обобщена функция в израз (|).
3096 Не може да има обобщена функция в WHERE клаузата (|).
3097 Не може да има обобщена функция в клаузата ORDER BY (|).
3098 Не може да има обобщена функция в клауза GROUP BY (|).
3099 Не може да има обобщена функция в операция JOIN (|).
3100 Не може да се зададе поле „|“ в ключ за присъединяване към Null.
3101 Механизмът на базата данни на Microsoft Office Access не може да намери запис в таблицата '| 2' с поле (а) за съвпадение на ключове '| 1'.
3102 Циркулярна препратка, причинена от „|“.
3103 Циркулярна препратка, причинена от псевдоним "|" в списъка SELECT на дефиницията на заявката.
3104 Не може да се посочи заглавие на фиксирана колона „|“ в заявка за кръстосани таблици повече от веднъж.
3105 Липсва име на полето на дестинация в оператора SELECT INTO (|).
3106 Липсва име на полето на дестинация в оператора UPDATE (|).
3107 Записът (ите) не може да бъде добавен; няма разрешение за вмъкване на '|'.
3108 Записът (ите) не може да се редактира; няма разрешение за актуализация на '|'.
3109 Записът (ите) не може да бъде изтрит; няма разрешение за изтриване на '|'.
3110 Не можах да прочета определения; няма разрешение за четене на дефиниции за таблица или заявка '|'.
3111 Не може да се създаде; няма промяна на разрешението за проектиране на таблица или заявка '|'.
3112 Записът (ите) не може да бъде прочетен; няма разрешение за четене на '|'.
3113 Не може да се актуализира „|“; полето не може да се актуализира.
3114 Не можете да включите бележка, OLE или обект на хипервръзка, когато изберете уникални стойности (|).
3115 Не може да има полета Memo, OLE или Hyperlink Object в обобщен аргумент (|).
3116 Не може да има полета Memo, OLE или Hyperlink Object в критерии (|) за обобщена функция.
3117 Не може да се сортира върху Memo, OLE или Hyperlink Object (|).
3118 Не може да се присъедини към Memo, OLE или Hyperlink Object (|).
3119 Не може да се групира в обект Memo, OLE или Hyperlink (|).
3120 Не може да се групира в полета, избрани с '*' (|).
3121 Не може да се групира в полета, избрани с „*“.
3122 Опитахте се да изпълните заявка, която не включва посочения израз '|' като част от обобщена функция.
3123 Не може да се използва „*“ в заявка за кръстосани таблици.
3124 Не може да се въведе от заявка за вътрешен отчет (|).
3125 "|" не е валидно име. Уверете се, че не включва невалидни знаци или пунктуация и че не е твърде дълго.
3126 Невалидна скоба на името „|“.
3127 Операторът INSERT INTO съдържа следното неизвестно име на поле: '|'. Уверете се, че сте въвели името правилно, и опитайте операцията отново.
3128 Посочете таблицата, съдържаща записите, които искате да изтриете.
3129 Невалиден SQL израз; очаква се „DELETE“, „INSERT“, „PROCEDURE“, „SELECT“ или „UPDATE“.
3130 Синтаксична грешка в оператора DELETE.
3131 Синтаксична грешка в клаузата FROM.
3132 Синтаксична грешка в клаузата GROUP BY.
3133 Синтаксична грешка в клаузата HAVING.
3134 Синтаксична грешка в оператора INSERT INTO.
3135 Синтаксична грешка в операция JOIN.
3136 Клаузата LEVEL включва запазена дума или аргумент, които са грешно написани или липсват, или пунктуацията е неправилна.
3137 Липсва точка и запетая (;) в края на SQL израза.
3138 Синтаксична грешка в клаузата ORDER BY.
3139 Синтаксична грешка в клаузата PARAMETER.
3140 Синтаксична грешка в клаузата PROCEDURE.
3141 Операторът SELECT включва запазена дума или име на аргумент, което е неправилно написано или липсва, или пунктуацията е неправилна.
3142 Символи, намерени след края на SQL израза.
3143 Синтаксична грешка в оператора TRANSFORM.
3144 Синтаксична грешка в оператора UPDATE.
3145 Синтаксична грешка в клаузата WHERE.
3146 ODBC – обаждането не бе успешно.
3151 ODBC – връзка към „|“ се провали.
3154 ODBC – не можа да намери DLL '|'.
3155 ODBC – вмъкване в свързана таблица „|“ се провали.
3156 ODBC – изтриване в свързана таблица „|“ се провали.
3157 ODBC – актуализация на свързана таблица „|“ се провали.
3158 Записът не можа да бъде запазен; в момента заключен от друг потребител.
3159 Не е валидна отметка.
3160 Масата не е отворена.
3161 Файлът не можа да се дешифрира.
3162 Опитахте се да присвоите Null стойност на променлива, която не е тип данни Variant.
3163 Полето е твърде малко, за да приеме количеството данни, които сте се опитали да добавите. Опитайте да вмъкнете или поставите по-малко данни.
3164 Полето не може да се актуализира.
3165 Не можа да се отвори .inf файл.
3166 Не може да намери искания файл с бележки на Xbase.
3167 Записът е изтрит.
3168 Невалиден .inf файл.
3169 Двигателят на базата данни на Microsoft Office Access не може да изпълни SQL израза, тъй като съдържа поле с невалиден тип данни.
3170 Не можах да намеря инсталируем ISAM.
3171 Не можах да намеря мрежов път или потребителско име.
3172 Paradox.net не можа да се отвори.
3173 Не можа да се отвори таблица „MSysAccounts“ в информационния файл на работната група.
3174 Не можа да се отвори таблица „MSysGroups“ в информационния файл на работната група.
3175 Датата е извън обхвата или е в невалиден формат.
3176 Не можа да се отвори файл „|“.
3177 Не е валидно име на таблица.
3179 Срещнат неочакван край на файла.
3180 Не може да се запише във файл „|“.
3181 Невалиден диапазон.
3182 Невалиден файлов формат.
3183 Заявката не може да бъде изпълнена. Или размерът на резултата от заявката е по-голям от максималния размер на база данни (2 GB), или няма достатъчно темпоrary място за съхранение на диска за съхраняване на резултата от заявката.
3184 Не може да изпълни заявка; не можа да намери свързана таблица.
3185 SELECT INTO на отдалечена база данни се опита да генерира твърде много полета.
3186 Не може да се запази; в момента заключен от потребител '| 2' на машината '| 1'.
3187 Не можах да чета; в момента заключен от потребител '| 2' на машината '| 1'.
3188 Не можа да се актуализира; в момента заключен от друга сесия на тази машина.
3189 Таблица "| 1" се заключва изключително от потребител "| 3" на машината "| 2".
3190 Определени са твърде много полета.
3191 Не може да дефинира полето повече от веднъж.
3192 Не можах да намеря изходната таблица '|'.
3193 (неизвестно)
3194 (неизвестно)
3195 (израз)
3196 Базата данни "|" вече се използва от друго лице или процес.Когато базата данни е налична, опитайте операцията отново.
3197 Двигателят на базата данни на Microsoft Office Access спря процеса, защото вие и друг потребител се опитвате да промените едни и същи данни едновременно.
3198 Не може да start сесия, Твърде много сесии вече са активни.
3199 Не можах да намеря препратка.
3200 Записът не може да бъде изтрит или променен, тъй като таблица "|" включва свързани записи.
3201 Не можете да добавяте или променяте запис, тъй като в таблица '|' се изисква свързан запис.
3202 Не можах да запазя; в момента заключен от друг потребител.
3203 Подзаявките не могат да се използват в израза (|).
3204 Базата данни вече съществува.
3205 Твърде много заглавки на колони от кръстосани таблици (|).
3206 Не може да създаде връзка между поле и себе си.
3207 Операция не се поддържа в таблица на Paradox без първичен ключ.
3208 Невалидна изтрита настройка в ключа Xbase на системния регистър на Windows.
3209 **********
3210 Низът на връзката е твърде дълъг. Низът на връзката не може да надвишава 255 знака.
3211 Двигателят на базата данни не можа да заключи таблица '|' защото вече се използва от друго лице или процес.
3212 Не може да се заключи таблица '| 1'; в момента се използва от потребител '| 3' на машина '| 2'.
3213 Невалидна настройка за дата в ключа Xbase на системния регистър на Windows.
3214 Невалидна настройка за маркиране в ключа Xbase на системния регистър на Windows.
3215 Твърде много задачи на Btrieve.
3216 Параметър „|“ посочено там, където се изисква име на таблица.
3217 Параметър „|“ посочено, когато се изисква име на база данни.
3218 Не можа да се актуализира; в момента заключен.
3219 Невалидна операция.
3220 Неправилна последователност за съпоставяне.
3221 Невалидни настройки в ключа Btrieve на системния регистър на Windows.
3222 Заявката не може да съдържа параметър на база данни.
3223 "|" е невалиден, защото е твърде дълъг или съдържа невалидни знаци.
3224 Не може да се прочете речникът за данни на Btrieve.
3225 Възникна блокиране на запис при заключване при извършване на операция Btrieve.
3226 Възникнали грешки при използване на DLL Btrieve.
3227 Невалидна настройка Century в ключа Xbase на системния регистър на Windows.
3228 Избрана последователност за съпоставяне не се поддържа от операционната система.
3229 Btrieve – не може да промени полето.
3230 Остарял файл за заключване на Paradox.
3231 ODBC – полето би било твърде дълго; пресечени данни.
3232 ODBC - не можа да създаде таблица.
3234 ODBC – времето за изчакване на отдалечена заявка изтече.
3235 ODBC – тип данни не се поддържа на сървъра.
3238 ODBC - данни извън обхвата.
3239 Твърде много активни потребители.
3240 Btrieve - липсва Btrieve двигател.
3241 Извличане на ресурси.
3242 Невалидна препратка в оператора SELECT.
3243 Нито едно от имената на полета за импортиране не съответства на полетата в приложената таблица.
3244 Не може да се импортира електронна таблица, защитена с парола.
3245 Имената на полетата от първия ред на таблицата за импортиране не можаха да се анализират.
3246 Операция не се поддържа при транзакции.
3247 Определението на свързана с ODBC таблица се промени.
3248 Невалидна настройка на NetworkAccess в системния регистър на Windows.
3249 Невалидна настройка на PageTimeout в системния регистър на Windows.
3250 Ключът не може да бъде изграден.
3251 Операцията не се поддържа за този тип обекти.
3252 Не може да се отвори формуляр, чиято основна заявка съдържа дефинирана от потребителя функция, която се опитва да зададе или да получи свойството RecordsetClone на формуляра.
3254 ODBC – Не може да заключи всички записи.
3256 Индексният файл не е намерен.
3257 Синтактична грешка в декларацията WITH OWNERACCESS OPTION.
3258 SQL операторът не може да бъде изпълнен, тъй като съдържа двусмислени външни обединения. За да принудите едно от съединенията да бъде изпълнено първо, създайте отделна заявка, която изпълнява първото обединение и след това включете тази заявка във вашия SQL оператор.
3259 Невалиден тип данни на полето.
3260 Не можа да се актуализира; в момента заключен от потребител '| 2' на машината '| 1'.
3261 Таблица „|“ е заключен изключително от потребител '| 2' на машината '| 1'.
3262 Таблицата не можа да се заключи
3263 Невалиден обект на база данни.
3264 Не е дефинирано поле - не може да се добавят TableDef или Index.
3265 Елементът не е намерен в тази колекция.
3266 Не може да се добави поле, което вече е част от колекция от полета.
3267 Свойството може да бъде зададено само когато полето е част от колекцията полета на обект Recordset.
3268 Не може да се зададе това свойство, след като обектът е част от колекция.
3269 Не може да се добави индекс, който вече е част от колекция индекси.
3270 Имотът не е намерен.
3271 Невалидна стойност на свойството.
3272 Обектът не е колекция.
3273 Методът не се прилагаcable за този обект.
3274 Външната таблица не е в очаквания формат.
3275 Неочаквана грешка от външен драйвер на база данни (|).
3276 Невалидна препратка към обект на база данни.
3277 Не може да има повече от 10 полета в индекс.
3278 Двигателят на базата данни на Microsoft Office Access не е инициализиран.
3279 Двигателят на базата данни на Microsoft Office Access вече е инициализиран.
3280 Не може да се изтрие поле, което е част от индекс или е необходимо на системата.
3281 Не може да се изтрие този индекс или таблица. Той е или текущият индекс, или се използва във връзка.
3282 Операция не се поддържа за таблица, която съдържа данни.
3283 Първичният ключ вече съществува.
3284 Индексът вече съществува.
3285 Невалидна дефиниция на индекса.
3286 Форматът на файла с бележки не съвпада с посочения формат на външна база данни.
3287 Не може да се създаде индекс в даденото поле.
3288 Парадоксният индекс не е основен.
3289 Синтаксична грешка в клаузата CONSTRAINT.
3290 Синтаксична грешка в израза CREATE TABLE.
3291 Синтаксична грешка в израза CREATE INDEX.
3292 Синтаксична грешка в дефиницията на полето.
3293 Синтаксична грешка в израза ALTER TABLE.
3294 Синтаксична грешка в израза DROP INDEX.
3295 Синтаксична грешка в DROP TABLE или DROP INDEX.
3296 Изразът JOIN не се поддържа.
3297 Не може да се импортира таблица или заявка. Не са намерени записи или всички записи съдържат грешки.
3298 Има няколко таблици с това име. Моля, посочете собственика във формата "owner.table".
3299 Грешка в съответствие със спецификацията на ODBC (|). Съобщете за тази грешка на разработчика на вашето приложение.
3300 Не може да се създаде връзка.
3301 Не може да извърши тази операция; функциите в тази версия не са налични в бази данни с по-стари формати.
3302 Не може да се промени правило, докато се използват правилата за тази таблица.
3303 Това поле не може да бъде изтрито. То е част от една или повече връзки.
3304 Трябва да въведете личен идентификатор (PID), състоящ се от поне 4 и не повече от 20 знака и цифри.
3305 Невалиден низ за връзка в преминаваща заявка.
3306 Написали сте подзаявка, която може да върне повече от едно поле, без да използвате запазената дума EXISTS в клаузата FROM на основната заявка. Прегледайте израза SELECT на подзаявката, за да поискате само едно поле.
3307 Броят на колоните в двете избрани таблици или заявки на обединена заявка не съвпадат.
3308 Невалиден аргумент TOP в заявката за избор.
3309 Стойността на имота е твърде голяма.
3310 Това свойство не се поддържа за външни източници на данни или за бази данни, създадени с предишна версия на Microsoft Jet.
3311 Посоченото свойство вече съществува.
3312 Правилата за проверка и стойностите по подразбиране не могат да се поставят в системни или свързани таблици.
3313 Този израз за проверка не може да се постави в това поле.
3314 Трябва да въведете стойност в '|' поле.
3315 Поле „|“ не може да бъде низ с нулева дължина.
3316 |
3317 Една или повече стойности са забранени от правилото за проверка "| 2", зададено за "| 1". Въведете стойност, която изразът за това поле може да приеме.
3318 Стойностите, посочени в клауза TOP, не са разрешени в заявки за изтриване или отчети.
3319 Синтаксична грешка в заявка за обединение.
3320 | в израз за валидиране на ниво таблица.
3321 Не е посочена база данни в низ за връзка или клауза IN.
3322 Заявката за кръстосани таблици съдържа едно или повече невалидни заглавия на фиксирани колони.
3323 Заявката не може да се използва като източник на ред.
3324 Заявката е DDL заявка и не може да се използва като източник на редове.
3325 Преминаващата заявка със свойство ReturnsRecords, зададено на True, не връща никакви записи.
3326 Този набор от записи не може да се актуализира.
3327 Поле „|“ се основава на израз и не може да се редактира.
3328 Таблица '| 2' е само за четене.
3329 Запис в таблица „|“ бе изтрит от друг потребител.
3330 Запис в таблица „|“ е заключен от друг потребител.
3331 За да направите промени в това поле, първо запазете записа.
3332 Не може да се въведе стойност в празно поле от "едната" страна на външното съединение.
3333 Записи в таблица "|" няма да има запис от „едната“ страна.
3334 Може да присъства само във формат 1.0.
3335 DeleteOn се извиква само с ненулеви cbData.
3336 Btrieve: Невалидна опция IndexDDF в настройката за инициализация.
3337 Невалидна опция DataCodePage в настройката за инициализация.
3338 Btrieve: Опциите на Xtrieve не са правилни в настройката за инициализация.
3339 Btrieve: Невалидна опция IndexDeleteRenumber в настройката за инициализация.
3340 Запитване '|' е корумпиран.
3341 Текущото поле трябва да съответства на клавиша за присъединяване '|' в таблицата, която служи като "една" страна на връзката един към много. Въведете запис в страничната таблица "една" с желаната стойност на ключа и след това направете записа с желания ключ за присъединяване в "много- само 'таблица.
3342 Невалидна бележка, OLE или обект на хипервръзка в подзаявка „|“.
3343 Неразпознат формат на базата данни „|“.
3344 Двигателят на базата данни не разпознава нито полето "| 1" в израз за проверка, нито стойността по подразбиране в таблицата "| 2".
3345 Неизвестна или невалидна препратка към полето „|“.
3346 Броят на стойностите на заявката и полетата за местоназначение не са еднакви.
3347 Не може да се добавят записи; първичен ключ за таблица '|' не е в набор от записи.
3348 Не може да се добавят записи; ключ за присъединяване на таблица '|' не е в набор от записи.
3349 Не можете да запишете промените си, защото въведената от вас стойност нарушава настройките, дефинирани за тази таблица или списък (например стойност е по-малка от минималната или по-голяма от максималната). Коригирайте грешката и опитайте отново.
3350 Обектът е невалиден за работа.
3351 Изразът ORDER BY (|) включва полета, които не са избрани от заявката. Само тези полета, заявени в първата заявка, могат да бъдат включени в израз ORDER BY.
3352 Няма име на поле за местоназначение в оператора INSERT INTO (|).
3353 Btrieve: Не може да се намери файл Field.ddf.
3354 На most един запис може да бъде върнат от тази подзаявка.
3355 Синтаксична грешка в стойността по подразбиране.
3356 Опитахте се да отворите база данни, която вече е отворена изключително от потребител '| 2' на машина '| 1'. Опитайте отново, когато базата е налична.
3357 Тази заявка не е правилно оформена заявка за дефиниране на данни.
3358 Не може да се отвори информационен файл за работна група на двигателя на базата данни на Microsoft Office Access.
3359 Преминаващата заявка трябва да съдържа поне един знак.
3360 Заявката е твърде сложна.
3361 Съюзите не са разрешени в подзаявка.
3362 Едноредово актуализиране / изтриване засяга повече от един ред на свързана таблица. Уникален индекс съдържа дублирани стойности.
3363 Записът (ите) не може да бъде добавен; няма съответен запис от "едната" страна.
3364 Не може да се използва поле Memo, OLE или Hyperlink Object '|' в клаузата SELECT на заявка за обединение.
3365 Стойността на свойството не е валидна за REMOTE обекти.
3366 Не може да се добави връзка без дефинирани полета.
3367 Не може да се добави. Обект с това име вече съществува в колекцията.
3368 Връзката трябва да бъде в един и същ брой полета с едни и същи типове данни.
3369 **********
3370 Не може да модифицира дизайна на таблица „|“. Тя е в база данни само за четене.
3371 Не може да се намери таблица или ограничение.
3372 Няма такъв индекс „| 2“ в таблица „| 1“.
3373 Не може да се създаде връзка. Препратена таблица '|' няма първичен ключ.
3374 Посочените полета не са еднозначно индексирани в таблица '|'.
3375 Таблица '| 1' вече има индекс с име | | 2 '.
3376 Таблица „|“ не съществува.
3377 Няма такава връзка „| 2“ в таблица „| 1“.
3378 Вече има връзка с име "|" в текущата база данни.
3379 Не може да се създадат връзки за налагане на референтна цялост. Съществуващите данни в таблица '| 2' нарушават правилата за референтна цялост в таблица '| 1'
3380 Поле „| 2“ вече съществува в таблица „| 1“.
3381 Няма поле с име "| 2" в таблица "| 1".
3382 Размер на полето "|" е твърде дълго.
3383 Не може да се изтрие поле „|“. То е част от една или повече връзки.
3384 Не може да се изтрие вградено свойство.
3385 Потребителски дефинираните свойства не поддържат стойност Null.
3386 Имот '|' трябва да се зададе преди да се използва този метод.
3387 Не може да се намери директория на TEMP.
3388 Неизвестна функция '| 2' в израз за проверка или стойност по подразбиране на '| 1'.
3389 Поддръжката за заявки не е налична.
3390 Името на акаунта вече съществува.
3391 Възникна грешка. Свойствата не бяха запазени.
3392 **********
3393 Не може да изпълни ограничение за присъединяване, групиране, сортиране или индексиране. Стойността, която се търси или сортира, е твърде дълга.
3394 Не може да запази собственост; свойството е свойство на схема.
3395 **********
3396 Не може да се извърши каскадна операция. Тъй като съществуват свързани записи в таблица '|', правилата за референтна цялост ще бъдат нарушени.
3397 Не може да се извърши каскадна операция. В таблица „|“ трябва да има свързан запис.
3398 Не може да се извърши каскадна операция. Това би довело до нулев ключ в таблица '|'.
3399 Не може да се извърши каскадна операция. Това би довело до дублиран ключ в таблица „|“.
3400 Не може да се извърши каскадна операция. Това би довело до две актуализации на полето "| 2" в таблица "| 1".
3401 Не може да се извърши каскадна операция. Това би причинило поле „|“ да стане Null, което не е позволено.
3402 Не може да се извърши каскадна операция. Това би причинило поле „|“ да се превърне в низ с нулева дължина, което не е позволено.
3403 Не може да се извърши каскадна операция: '|'.
3404 Не може да се извърши каскадна операция. Въведената стойност е забранена от правилото за проверка '| 2', зададено за '| 1'.
3405 Грешка '|' в правилото за валидиране.
3406 Изразът, който се опитвате да използвате за свойството DefaultValue, е невалиден, защото '|'. Използвайте валиден израз, за ​​да зададете това свойство.
3407 Таблицата MSysConf на сървъра съществува, но е в неправилен формат. Свържете се със системния си администратор.
3408 Бяха извикани твърде много сесии FastFind.
3409 Невалидна дефиниция на полето "|" в дефиниция на индекс или връзка.
3411 Невалиден запис. Не може да извърши каскадна операция в таблица "| 1", защото въведената стойност е твърде голяма за полето "| 2".
3412 Не може да се извърши каскадна актуализация на таблицата, защото в момента се използва от друг потребител.
3413 Не може да се извърши каскадна операция на таблица '| 1', защото в момента се използва от потребител '| 3' на машина '| 2'.
3414 Не може да се извърши каскадна операция на таблица '| 1', тъй като в момента се използва.
3415 Низът с нулева дължина е валиден само в поле Текст или Бележка.
3416 |
3417 Заявка за действие не може да се използва като източник на ред.
3418 Не може да се отвори „|“. Друг потребител има отворена таблица, използвайки различен мрежов контролен файл или стил на заключване.
3419 Не може да се отвори тази таблица Paradox 4.x или 5.x, защото ParadoxNetStyle е зададен на 3.x в системния регистър на Windows.
3420 Обектът е невалиден или вече не е зададен.
3421 Грешка при преобразуване на типа данни.
3422 Не може да се промени структурата на таблицата. Друг потребител има таблица отворена.
3423 Не можете да използвате ODBC за импортиране, експортиране или свързване на външна таблица на базата данни на Microsoft Office Access или ISAM с вашата база данни.
3424 Не може да се създаде база данни, тъй като локалът е невалиден.
3425 Понастоящем този метод или свойство не са налични в този набор от записи.
3426 Това действие е отменено от асоцииран обект.
3427 Грешка в автоматизацията на DAO.
3428 Възникна проблем във вашата база данни. Коригирайте проблема, като поправите и уплътните базата данни.
3429 Несъвместима версия на инсталируем ISAM.
3430 Докато зареждаше инсталирания ISAM на Microsoft Excel, OLE не успя да инициализира.
3431 Това не е файл на Microsoft Excel 5.0.
3432 Грешка при отваряне на файл на Microsoft Excel 5.0.
3433 Невалидна настройка в ключа на Excel в раздела Двигатели на системния регистър на Windows.
3434 Не може да се разшири именуваният диапазон.
3435 Не могат да се изтрият клетки в електронна таблица.
3436 Неуспешно създаване на файл.
3437 Електронната таблица е пълна.
3438 Данните, които се експортират, не съответстват на формата, описан във файла Schema.ini.
3439 Опитахте се да свържете или импортирате файл за обединяване на поща в Microsoft Word. Въпреки че можете да експортирате такива файлове, не можете да ги свързвате или импортирате.
3440 Направен е опит за импортиране или свързване на празен текстов файл. За да импортирате или свържете текстов файл, той трябва да съдържа данни.
3441 Разделителят на полето за спецификация на текстов файл съвпада с десетичен разделител или разделител на текст.
3442 В спецификацията на текстовия файл '| 1', опцията | 2 е невалидна.
3443 Спецификацията на фиксирана ширина '| 1' не съдържа ширини на колони.
3444 В спецификацията на фиксирана ширина '| 1', колона '| 2' не указва ширина.
3445 Неправилна версия на DLL файла '|' е намерено.
3446 VBA файлът (VBAJET.dll за 16-битовите версии или VBAJET32.dll за 32-битовите версии) липсва. Опитайте да преинсталирате приложението, което е върнало грешката.
3447 Файлът VBA (VBAJET.dll за 16-битови версии или VBAJET32.dll за 32-битови версии) не успя да се инициализира при извикване. Опитайте да преинсталирате приложението, което е върнало грешката.
3448 Извикване на OLE системна функция не беше успешно. Опитайте да преинсталирате приложението, което е върнало грешката.
3449 В низ за връзка за свързана таблица не е намерен код на държава / регион.
3450 Синтаксична грешка в заявката. Клауза за непълна заявка.
3451 Незаконна препратка в заявката.
3452 Не можете да правите промени в дизайна на базата данни в тази реплика.
3453 Не можете да установите или поддържате принудителна връзка между репликирана таблица и локална таблица.
3455 Не може да направи реплика на базата данниcabтях.
3456 Не може да се направи | 2 обект в | 1 контейнер replicabтях.
3457 Не можете да зададете свойството KeepLocal за обект, който вече е репликиран.
3458 Свойството KeepLocal не може да бъде зададено в база данни; може да се зададе само върху обектите в база данни.
3459 След като базата данни е репликирана, не можете да премахнете функциите за репликация от базата данни.
3460 Опитваната от вас операция е в конфликт със съществуваща операция, включваща този член от набора реплики.
3461 Репликационното свойство, което се опитвате да зададете или изтриете, е само за четене и не може да бъде променено.
3462 Неуспешно зареждане на DLL.
3463 Не мога да намеря .dll '| 2'.
3464 Несъответствие на типа данни при изразяване на критерии.
3465 Дисковото устройство, до което се опитвате да осъществите достъп, е нечетливо.
3468 Достъпът бе отказан при достъп до папката „| 2“.
3469 Дискът за папка "| 2" е пълен.
3470 Неуспех на диска при достъп до папката "| 2".
3471 Неуспех при записване в регистрационния файл на Synchronizer.
3472 Диск пълен за път '| 1'.
3473 Неуспех на диска при достъп до регистрационен файл '| 1'.
3474 Не можете да отворите регистрационния файл '| 1' за писане.
3475 Нарушение на споделянето при опит за отваряне на регистрационен файл '| 1' в режим на отказване на запис.
3476 Невалиден път на кутията „| 2“.
3477 Адресът на Dropbox '| 2' е синтактично невалиден.
3478 Репликата не е частична реплика.
3479 Не може да се определи частична реплика като Master Master за комплекта реплики.
3480 Връзката „|“ в частичния израз на филтъра е невалиден.
3481 Името на таблицата „|“ в частичния израз на филтъра е невалиден.
3482 Изразът на филтъра за частичната реплика е невалиден.
3483 Предоставената парола за папката "| 2" на кутията е невалидна.
3484 Паролата, използвана от Synchronizer за записване в папка на целевата папка, е невалидна.
3485 Обектът не може да се репликира, защото базата данни не се репликира.
3486 Не можете да добавите второ поле за идентификация на репликация AutoNumber към таблица.
3487 Базата данни, която се опитвате да репликирате, не може да бъде преобразувана.
3488 Посочената стойност не е ReplicaID за който и да е член в набора от реплики.
3489 Посоченият обект не може да бъде репликиран, тъй като липсва необходим ресурс.
3490 Не може да се създаде нова реплика, тъй като обектът "| 2" в контейнера "| 1" не може да бъде репликиран.
3491 Базата данни трябва да се отвори в изключителен режим, преди да може да се репликира.
3492 Синхронизацията не бе успешна, защото промяната в дизайна не можа да бъде приложена към една от репликите.
3493 Не може да зададете посочения параметър на системния регистър за синхронизатора.
3494 Неуспешно извличане на посочения параметър на системния регистър за синхронизатора.
3495 Няма планирани синхронизации между двата синхронизатора.
3496 Репликационният мениджър не може да намери ExchangeID в таблицата MSysExchangeLog.
3497 Не може да се зададе график за синхронизатора.
3499 Не може да се извлече пълната информация за пътя за член на набора реплики.
3500 Не можете да посочите два различни синхронизатора за управление на една и съща реплика.
3502 Главният дизайн или репликата не се управляват от синхронизатор.
3503 Регистърът на синхронизатора няма зададена стойност за ключа, който сте заявили.
3504 Синхронизаторът ID не съвпада със съществуващ ID в таблицата MSysTranspAddress.
3505 Опитахте се да изтриете или да получите информация за частичен филтър, който не съществува в MSysFilters.
3506 Синхронизаторът не може да отвори дневника на синхронизатора.
3507 Неуспешно записване в регистрационния файл на синхронизатора.
3508 Няма активен транспорт за синхронизатора.
3509 Не можах да намеря валиден транспорт за този синхронизатор.
3510 В момента членът от набора реплики, който се опитвате да синхронизирате, се използва в друга синхронизация.
3512 Неуспешно четене на папката на кутията.
3513 Неуспешно записване в папката на кутията.
3514 Синхронизаторът не можа да намери синхронизация по график или при поискване, която да обработи.
3515 Двигателят на базата данни на Microsoft Office Access не можа да прочете системния часовник на вашия компютър.
3516 Синхронизаторът на дестинация не е конфигуриран да поддържа непряко синхронизиране и репликата на дестинация не е налична за директна синхронизация.
3517 Синхронизаторът не можа да намери съобщения за обработка.
3518 Не можах да намеря Synchronizer в таблицата MSysTranspAddress.
3519 Изпращането на съобщение не бе успешно.
3520 Името на репликата или идентификаторът не съответства на управляван в момента член на набора реплики.
3521 Два члена от набора реплики не могат да бъдат синхронизирани, тъй като няма обща точка към start синхронизацията.
3522 Synchronizer не може да намери записа на конкретна синхронизация в таблицата MSysExchangeLog.
3523 Synchronizer не може да намери конкретен номер на версията в таблицата MSysSchChange.
3524 Историята на промените в дизайна в репликата не съответства на историята в Design Master.
3525 Синхронизаторът не можа да осъществи достъп до базата данни за съобщения.
3526 Името, избрано за системния обект, вече се използва.
3527 Синхронизаторът или диспечерът за репликация не можаха да намерят системния обект.
3528 В споделената памет няма нови данни, които Syncronizer или Replication Manager да четат.
3529 Synchronizer или Replication Manager намери непрочетени данни в споделената памет. Съществуващите данни ще бъдат заменени.
3530 Синхронизаторът вече обслужва клиент.
3531 Периодът на изчакване за събитие изтече.
3532 Синхронизаторът не може да бъде инициализиран.
3533 Системният обект, използван от процес, все още съществува, след като процесът е спрял.
3534 Synchronizer потърси системно събитие, но не намери такова, за да докладва на клиента.
3535 Клиентът поиска от Синхронизатора да прекрати операцията.
3536 Synchronizer получи невалидно съобщение за член на набора реплики, който управлява.
3537 Клиентът на Synchronizer вече не присъства и не може да бъде уведомен.
3538 Не може да се инициализира Synchronizer, защото има твърде много изпълнени приложения.
3539 Възникна системна грешка или вашият суап файл достигна своя лимит.
3540 Вашият суап файл е достигнал лимита си или е повреден.
3541 Синхронизаторът не може да бъде изключен правилно и все още е активен.
3542 Процесът е спрян при опит за прекратяване на клиента на Synchronizer.
3543 Синхронизаторът не е настроен.
3544 Синхронизаторът вече работи.
3545 Двете реплики, които се опитвате да синхронизирате, са от различни набори реплики.
3546 Типът синхронизация, който се опитвате, не е валиден.
3547 Синхронизаторът не можа да намери реплика от правилния набор за завършване на синхронизацията.
3548 GUID не съвпадат или исканият GUID не може да бъде намерен.
3549 Предоставеното от вас име на файл е твърде дълго.
3550 В графата GUID няма индекс.
3551 Не може да се изтрие посоченият параметър в системния регистър за синхронизатора.
3552 Размерът на параметъра на системния регистър надвишава максимално разрешения.
3553 GUID не може да бъде създаден.
3555 Всички валидни псевдоними за реплики вече се използват.
3556 Невалиден път за целевата папка в кутията.
3557 Невалиден адрес за папката на целевата папка.
3558 Грешка в дисковия вход / изход в папката на целевата папка.
3559 Неуспех при запис, защото целевият диск е пълен.
3560 Двамата членове на набора реплики, които се опитвате да синхронизирате, имат един и същ ReplicaID.
3561 Двамата членове на набора реплики, които се опитвате да синхронизирате, са и двамата Master Masters.
3562 Достъпът е отказан в целевата папка на кутията.
3563 Фатална грешка при достъп до локална папка на кутията.
3564 Синхронизаторът не може да намери изходния файл за съобщения.
3565 Налице е нарушение на споделянето в папката на кутията на източника, тъй като базата данни за съобщения е отворена в друго приложение.
3566 Грешка в I / O мрежата.
3567 Съобщението в папката на кутията принадлежи на грешен синхронизатор.
3568 Синхронизаторът не можа да изтрие файл.
3569 Този член на репликата е логично премахнат от набора и вече не е достъпен.
3570 Филтрите, дефиниращи частична реплика, са променени. Частичната реплика трябва да бъде пренаселена.
3571 Опитът за задаване на колона в частична реплика нарушава правило, регулиращо частични реплики.
3572 Възникна грешка в дисковия вход / изход при четене или запис в директорията TEMP.
3573 Директорията, която поискахте за списък с реплики, не е управлявана директория.
3574 ReplicaID за този член от репликата е преназначен по време на процедура на преместване или копиране.
3575 Дисковото устройство, на което се опитвате да пишете, е пълно.
3576 Базата данни, която се опитвате да отворите, вече се използва от друго приложение.
3577 Не може да се актуализира колоната на системата за репликация.
3578 Неуспех при репликация на база данни; не може да определи дали базата данни е отворена в изключителен режим.
3579 Не можа да създаде системни таблици за репликация, необходими за реплика на базата данниcabтях.
3580 Не можах да добавя редове, необходими за реплика на базата данниcabтях.
3581 Не може да се отвори репликационна системна таблица „|“ защото таблицата вече се използва.
3582 Не може да се направи нова реплика, тъй като | 2 обектът в | 1 контейнер не може да бъде направен повторенcabтях.
3583 Не може да се направи | 2 обект в | 1 контейнер replicabтях.
3584 Недостатъчно памет за завършване на операцията.
3585 Не може да репликира таблицата; броят на колоните надвишава максимално разрешения.
3586 Синтаксична грешка в частичен израз на филтър в таблица | 1.
3587 Невалиден израз в свойството ReplicaFilter.
3588 Грешка при оценяване на частичния израз на филтъра.
3589 Изразът за частичен филтър съдържа неизвестна функция.
3590 Нарушава правилата за частични реплики.
3591 Пътят на регистрационния файл '| 1' е невалиден.
3592 Не можете да репликирате защитена с парола база данни или да зададете защита с парола на репликирана база данни.
3593 Не можете да промените главния атрибут на данни за набора реплики.
3594 Не можете да промените атрибута master data за набор от реплики. Той позволява промяна на данни само в Design Master.
3595 Системните таблици във вашата реплика вече не са надеждни и репликата не трябва да се използва.
3600 Изразите за агрегиране не могат да използват GUID.
3605 Не е разрешено синхронизиране с нереплицирана база данни. „|“ базата данни не е Design Master или реплика.
3607 Репликационното свойство, което се опитвате да изтриете, е само за четене и не може да бъде премахнато.
3608 Дължината на записа е твърде голяма за индексираната таблица на Парадокс.
3609 Не е намерен уникален индекс за посоченото поле на първичната таблица.
3610 Същата таблица '|' посочени като източник и местоназначение в заявката за таблица.
3611 Не може да изпълни изявления за дефиниция на данни на свързани източници на данни.
3612 Клаузата на ниво GROUP BY не е разрешена в подзаявка.
3613 Не може да се създаде връзка на свързани ODBC таблици.
3614 GUID не е разрешен в израза за критерии за намиране на метод.
3615 Въведете несъответствие в израза.
3616 Актуализирането на данни в свързана таблица не се поддържа от този ISAM.
3617 Изтриването на данни в свързана таблица не се поддържа от този ISAM.
3618 Таблицата с изключения не може да бъде създадена при импортиране / експортиране.
3619 Записите не могат да бъдат добавени към таблицата с изключения.
3620 Връзката за преглед на вашия свързан работен лист на Microsoft Excel беше lost.
3621 Не може да се промени парола в споделена отворена база данни.
3622 Трябва да използвате опцията dbSeeChanges с OpenRecordset при достъп до a SQL Server таблица, която има колона IDENTITY.
3623 Няма достъп до обвързания FoxPro 3.0 DBF файл '|'.
3624 Не можах да прочета записа; в момента заключен от друг потребител.
3625 Спецификация на текстовия файл '|' не съществува. Не можете да импортирате, експортирате или свързвате, използвайки спецификацията.
3626 Операцията е неуспешна. Има твърде много индекси в таблицата „|“. Изтрийте някои от индексите в таблицата и опитайте операцията отново.
3627 Не може да се намери изпълним файл за синхронизатора (mstran40.exe).
3628 Репликата на партньор не се управлява от синхронизатор.
3629 Синхронизаторът '| 1' също използва същата кутия на файловата система '| 2'.
3630 Синхронизаторът '| 1' също използва същата кутия на файловата система '| 2'.
3631 Невалидно име на таблица във филтъра
3632 Интернет транспортът не е активиран на отдалечения синхронизатор.
3633 Не може да се зареди DLL: '|'
3634 Не може да се създаде реплика с частична реплика.
3635 Не може да се създаде частична реплика на системна база данни.
3636 Не може да попълни репликата или да промени филтъра на репликата, тъй като репликата има конфликти или грешки в данните.
3637 Не може да се използва кръстосаната таблица на нефиксирана колона като подзаявка.
3638 База данни с контролиран източник не може да се прави повторноcabтях.
3639 Не може да се създаде реплика на системна база данни.
3640 Извличащият буфер е твърде малък за количеството данни, които сте поискали.
3641 В набора от записи има по-малко записи, отколкото сте поискали.
3642 На операцията беше извършена отмяна.
3643 Един от записите в набора от записи е изтрит от друг процес.
3645 Един от параметрите на свързване е неправилен.
3646 Посочената дължина на реда е по-малка от сумата от дължините на колоните.
3647 Изискана колона не се връща към набора от записи.
3648 Не може да се синхронизира частична реплика с друга частична реплика.
3649 Кодовата страница, специфична за езика, не е посочена или не може да бъде намерена.
3650 Или Интернет е много бавен, или има някакъв проблем в настройката на мениджъра за репликация на машината на интернет сървъра.
3651 Невалиден интернет адрес.
3652 Неуспешно влизане в интернет.
3653 Интернет не е настроен.
3654 Вътрешен неуспех в интернет.
3655 Wininet.dll не може да бъде зареден или инициализиран.
3656 Грешка при оценяването на частичен израз
3657 Грешка при оценяването на логическия израз на филтъра за таблица '| 1'.
3658 Двоична колона „|“ не може да се използва в булев филтър.
3659 Връзката "| 1" не е изпълнена. Връзката в частичен израз на филтър трябва да бъде наложена.
3660 Заявената размяна не бе успешна, защото '| 1'.
3661 Заявената размяна не бе успешна, защото „| 1“
3663 Тази операция изисква различен lib курсорrary.
3664 Асинхронното извикване на OpenConnection все още не е завършено; все още не можете да препращате към върнатия обект на връзка, докато той не завърши.
3665 Не можете да модифицирате обекта на системата за репликация '|'.
3666 Не можете да модифицирате обекта на системата за репликация '|'.
3667 Различна операция пречи на тази операция да бъде изпълнена.
3668 Не може да извърши тази операция, защото няма активна връзка.
3669 Изпълнението е отменено.
3670 Курсорът не е валиден.
3671 Не може да се намери таблица за актуализация.
3672 Неуспешно зареждане на RDOCURS.DLL.
3673 Тази таблица съдържа клетки, които са извън обхвата на клетките, дефинирани в тази електронна таблица.
3674 Интернет DLL (wininet.dll) не може да бъде намерен или зареден.
3675 Неуспех при четене от интернет дръжка. Опитайте операцията отново.
3676 Неуспех при запис в интернет манипулатор. Опитайте операцията отново.
3677 Неуспешно изпълнение на HTTP заявката към start интернет синхронизатор на интернет сървъра. Използвайте Replication Manager, за да конфигурирате интернет синхронизатора на интернет сървъра.
3678 Неуспех при свързване с FTP услугата на интернет сървъра. Уверете се, че FTP услугата работи правилно на сървъра и поддържа анонимни връзки.
3679 Неуспех при отваряне на файл чрез FTP услуга. Уверете се, че FTP кутията има разрешения за четене.
3680 Неуспех при получаване на файл от сървъра чрез FTP. Уверете се, че FTP кутията има разрешения за четене.
3681 Неуспех при поставяне на файл на сървъра чрез FTP. Уверете се, че FTP кутията има разрешения за запис.
3682 Неуспех при изтриване на файл на сървъра чрез FTP. Уверете се, че FTP кутията има разрешения за четене и запис.
3683 Интернет синхронизаторът излезе неочаквано на сървъра. Погледнете историята на обмена на реплики на партньори на интернет сървъра, за да разберете проблема.
3684 Няма подходяща реплика, с която да се обменя.
3685 Невалиден HTTP адрес.
3686 Невалиден път или име на реплика.
3687 Невалиден синтаксис на SQL - очакван маркер: Опция.
3688 Невалиден синтаксис на SQL - очакван маркер: За.
3689 Невалиден синтаксис на SQL - очакван маркер: Привилегии.
3690 Невалиден синтаксис на SQL - очаква се право / привилегия на таблица.
3691 Невалиден синтаксис на SQL - очаква се име на обект.
3692 Невалидните маркери, свързани със синтаксиса на SQL, не съвпадат. Очаква се механизмът на базата данни на Microsoft Office Access GRANT… TO, REVOKE… FROM, ADD… TO или DROP… FROM.
3693 Невалиден синтаксис на SQL - очаквано име на потребител или група.
3694 Невалиден SQL синтаксис - очакван маркер: Предоставяне.
3695 Невалиден SQL синтаксис - GRANT / REVOKE синтаксична грешка.
3696 Невалиден синтаксис на SQL - очакван маркер: Потребителска (или) група.
3697 Невалиден SQL синтаксис - очакван маркер: Парола.
3698 Невалиден синтаксис на SQL - очаквана парола.
3699 Невалиден синтаксис на SQL - очакван маркер: Потребител.
3700 Невалидна точност за десетичен тип данни.
3701 Невалидна скала за десетичен тип данни.
3702 Ширината на Unicode текстова колона трябва да бъде четен брой байтове.
3703 Операцията не се поддържа на репликаcable бази данни, които не са преобразувани в текущата версия.
3704 Опитахте се да отворите база данни, която вече е отворена от потребител '| 2' на машината '| 1'. Опитайте отново, когато базата е налична.
3705 Не може да се направи повторение на | 2 таблицаcable - твърде много колони.
3706 Не може да се направи повторение на | 2 таблицаcable - твърде много индекси.
3707 Каскадните опции за новата препратка са в конфликт със съществуващата препратка '|'.
3708 Синтаксична грешка в оператора за транзакция. Очаквана транзакция, работа или нищо.
3709 Ключът за търсене не е намерен в нито един запис.
3710 MAPI папка или адресна книга не са намерени.
3711 Възстановени репликиcabданни. Този ред беше възстановен от повредена репликаcabбаза данни. Проверете дали съдържанието на записа е правилно и след това поставете отново записа или изтрийте този конфликт.
3712 Други. Този запис беше отхвърлен поради неопределен проблем с конфликт на репликация.
3713 Актуализация / конфликт на актуализация. Друга реплика също актуализира този запис. Този запис lost Или изпратете отново актуализацията си или изтрийте този запис на конфликт.
3714 Заключена маса. Този запис не може да бъде приложен по време на синхронизация, тъй като таблицата е заключена от друг потребител. Изпратете отново този конфликт.
3715 Уникално нарушение на ключа. Този запис има същата ключова стойност като друг запис, докато са разрешени само уникални стойности. Или променете ключовата стойност в този конфликт или печелившия запис и след това изпратете отново този запис или изтрийте този конфликт.
3716 Нарушение на TLV. Този запис съдържа стойност на поле, което не отговаря на ограничението за проверка на ниво таблица. Или актуализирайте стойността на полето, което нарушава правилото за проверка, и след това изпратете отново този конфликт или изтрийте този запис на конфликт.
3717 Изтриване / RI конфликт. Записът на първичния ключ е бил изтрит от друга реплика, поради което този референтен запис е отхвърлен. Или създайте нов запис на първичен ключ, който отговаря на ограничението на референтната цялост, и след това изпратете отново вашата актуализация, или изтрийте този конфликт.
3718 Актуализация / RI конфликт. Записът на първичния ключ е актуализиран от друга реплика, поради което този референтен запис е отхвърлен. Или създайте нов запис на първичен ключ, който отговаря на ограничението на референтната цялост, променете стойността на външния ключ в този конфликт, за да съответства на валидна стойност на първичен ключ и след това изпратете отново вашата актуализация или изтрийте този конфликт.
3719 Нарушение на външен ключ в резултат на невалиден запис на първичен ключ, който е участвал в конфликт на репликация. Или създайте нов запис на първичен ключ, който отговаря на ограничението на референтната цялост, променете стойността на външния ключ в този конфликт, за да съответства на валидна стойност на първичен ключ и след това изпратете отново този конфликт или го изтрийте.
3720 Не може да се промени полето "|". То е част от една или повече връзки.
3721 Невалиден синтаксис на SQL - очаквано име на ограничение.
3722 Невалиден SQL синтаксис - очакван маркер: ПО подразбиране.
3723 Невалиден синтаксис на SQL - очакван маркер: КОМПРЕСИЯ, която следва С.
3724 Невалиден синтаксис на SQL - очакван маркер: АКТУАЛИЗИРАНЕ или ИЗТРИВАНЕ.
3725 Невалиден SQL синтаксис - очакван маркер: КАСКАД, ЗАДАВАНЕ НА НУЛА или БЕЗ ДЕЙСТВИЕ.
3726 Невалиден SQL синтаксис - очакван маркер: NULL.
3727 Невалиден синтаксис на SQL - разрешено е само едно правило за актуализация и / или едно правило за изтриване.
3728 Невалиден SQL синтаксис - очакван маркер: AS.
3729 Невалиден синтаксис на SQL - очакван маркер: SELECT.
3730 VIEW не може да съдържа параметър.
3731 Броят на посочените псевдоними трябва да бъде същият като броя на изходните колони.
3732 Очаквано име на заявката след EXECUTE.
3733 Базата данни е поставена в състояние от неизвестен потребител, което предотвратява нейното отваряне или заключване.
3734 Базата данни е поставена в състояние от потребител '| 2' на машината '| 1', което предотвратява отварянето или заключването му.
3735 Твърде много колони в обърнат индекс.
3736 Актуализиране / изтриване на конфликт. Този актуализиран запис беше изтрит при друга реплика. Или поставете отново този конфликт или го изтрийте.
3737 Не може да се създаде този тип реплика от дадената реплика източник.
3738 Локалните или анонимните реплики трябва да се синхронизират само с определената от тях реплика на концентратора.
3739 Прокси репликата е премахната.
3740 Не може да се добави нова колона към конфликтната таблица „|“. Изтрийте остарелите колони и уплътнете базата данни.
3741 Невалиден партньорски синхронизатор. Местната или анонимната реплика трябва да се синхронизира с определена реплика на концентратора.
3742 Време за изчакване на интернет функция.
3743 Репликата не е синхронизирана в рамките на периода на запазване на зададената реплика.
3744 Брояч на колони в репликаcable таблиците не могат да бъдат модифицирани.
3745 Комбинираната дължина на името на интернет сървъра, името на HTTP споделяне и името на псевдонима на FTP не трябва да бъде по-голяма от 252 знака.
3746 Синтаксична грешка в клаузата за параметри. Уверете се, че параметърът съществува и че сте въвели правилно стойността му.
3747 Параметърът няма стойност по подразбиране.
3748 Параметър | няма стойност по подразбиране.
3749 Обектът не е съхранена процедура.
3750 Обект | не е съхранена процедура.
3751 Заявено заключване на редове, но DB е в режим на заключване на страница.
3752 Заявено заключване на страница, но DB е в режим на заключване на редове.
3753 Не може да се създаде реплика на SQL реплика на базата данни на Microsoft Office Access.
3754 Не може да се изтрие от Предотвратяване на изтриване на реплика.
3755 ПРОВЕРКА ограничение '|' не съществува.
3756 ПРОВЕРКА ограничение '|' вече съществува.
3757 Двигателят за бази данни на Microsoft Office Access за сортиране на DLL файлове не може да се зареди правилно.
3758 Мащабирането на десетичната стойност доведе до съкращаване на данни.
3759 Мащабирането на десетичната стойност доведе до съкращаване на данни.
3760 Мащабирането на десетичната стойност доведе до преливане на данни.
3761 Точността на десетичното поле е твърде малка, за да приеме числото, което сте се опитали да добавите.
3762 Невалиден синтаксис на SQL - очакван маркер: ACTION.
3763 Едновременните промени в схемата доведоха до неуспеха на операцията за създаване на реплика. Опитайте отново.
3764 Създаването на един или повече индекси не бе успешно.
3765 Синтаксична грешка в клаузата за ограничение CHECK.
3766 В VIEWS са разрешени само прости SELECT заявки.
3767 Таблица „|“ не може да се направи репликаcable, защото не можеше да се отвори изключително.
3768 FastFind не може да търси в референции, които не са колони.
3769 Таблиците на конфликти не могат да бъдат преименувани.
3770 Дефиницията на брояча не е в валиден диапазон.
3771 Локални или анонимни реплики не могат да бъдат направени дизайнер.
3772 Без разрешение на администратор, приоритетът на репликата трябва да бъде в диапазона 0 - |.
3773 Не може да се изтрие един или повече обекти: |.
3774 Стойността на ПИН не е валидна.
3775 Не може да се зареди базата данни на Microsoft Office Access SQL Server Помирител - MSRPJT40.dll.
3776 Не може да се обменя между две бази данни на Microsoft Office Access SQL Server Реплики.
3777 Незаконна операция, извършена с база данни на Microsoft Office Access SQL Server Реплика.
3778 Базата данни на Microsoft Office Access е грешна или липсва за този набор от реплики на база данни на SQL / Microsoft Office Access.
3779 Не може да се промени свойството за проследяване на ниво колона за обекти, които вече са Replicabтях.
3780 Невалиден синтаксис на SQL - очаква се име на изглед.
3781 Невалиден синтаксис на SQL - очаква се име на процедура.
3782 Невалиден SQL синтаксис - понастоящем е разрешено само едно ограничение CHECK на ниво колона.
3783 Невалиден синтаксис на SQL - не може да използва множество колони в ограничението CHECK на ниво колона.
3784 Базата данни вече е репликиранаcabтях.
3785 Невалиден SQL синтаксис - очакван маркер: База данни.
3786 Невалиден синтаксис на SQL - очаква се привилегия на база данни, като CREATEDB или CONNECT.
3787 Тази операция не е разрешена в подзаявки.
3788 Не може да се създаде индекс в тази MAPI папка / адресна книга.
3789 Нелегално ограничение на ниво колона.
3790 Този обект изисква по-нова версия на двигателя на базата данни на Microsoft Office Access.
3791 Този индекс изисква двигател на базата данни на Microsoft Office Access |.
3792 Индексът "| 2" изисква двигател на базата данни на Microsoft Office Access | 1.
3793 Колоната „| 2“ изисква двигател на базата данни на Microsoft Office Access | 1.
3794 Тази таблица изисква двигател на базата данни на Microsoft Office Access |.
3795 Таблицата "| 2" изисква двигател на базата данни на Microsoft Office Access | 1.
3796 Версията на AceRecr.DLL, която беше заредена, беше твърде стара. Стартирайте настройката отново, за да получите правилната версия на този файл.
3797 Обменът на база данни на SQL / Microsoft Office Access не бе успешен, потърсете подробности в историята на агента на SQLServer.
3798 Ограниченията CHECK не са разрешени за репликаcable бази данни.
3799 Не можах да намеря поле '|'.
3800 "|" не е индекс в тази таблица.
3801 Обектът (|) не може да се използва в клауза за ограничение CHECK.
3802 Грешка при оценката | ПРОВЕРКА ограничение. |
3803 DDL не може да бъде попълнен в тази таблица, тъй като към него е посочено ограничение | на масата |.
3804 На тази машина няма инсталирани клиенти на MAPI. Инсталирайте MAPI клиент (като Outlook) на тази машина.
3805 ПРОВЕРКА ограничения върху таблицата | няма да бъдат прехвърлени в тази таблица. Ограниченията на CHECK могат да бъдат създадени само чрез SQL DDL изрази.
3806 Не може да се зададат множество атрибути NULL, NOT NULL.
3807 Запитване | съдържа двусмислено име на колона, което е в противоречие с името на корелацията (псевдоним) |. Или изцяло квалифицирайте името на колоната, или променете името на корелацията (псевдоним).
3808 Нуждаете се от системна база данни с формат 4.x или по-нова, за да извършите тази операция.
3809 Запитване | е създаден с по-късно издание на механизма за бази данни на Microsoft Office Access и може да има синтаксис, който тази версия на базата данни на Microsoft Office Access не може да изпълни. Тази заявка може да бъде изпълнена само с версията на базата данни на Microsoft Office Access, която я е създала.
3810 Неразпозната ключова дума WHEN.
3811 Заявката не може да бъде изпълнена.
3812 Не можете да актуализирате това поле, защото стойността, която се опитвате да приложите, не е валидна или би нарушила правило за целостта на данните. Моля, коригирайте и опитайте отново.
3813 SQL преминаването през заявки е забранено.
3814 Колоните, които приемат множество стойности за запис, не могат да бъдат включени във връзка с множество колони.
3815 Колоните, които приемат множество стойности за запис, не могат да бъдат включени в индекс с множество колони.
3816 Уникалният индекс на „|“ колоната не може да бъде изтрита.
3817 Многозначното поле „|“ не е валидно в заявка CROSSTAB.
3818 Операцията не може да бъде завършена с тази база данни, тъй като тя използва прикачени файлове или полета за многозначно търсене.
3819 Намирането не може да бъде изпълнено на колони, които приемат множество стойности за запис.
3820 Не можете да въведете тази стойност, защото тя дублира съществуваща стойност в полето за многозначно търсене или прикачване. Многозначните полета за търсене или прикачени файлове не могат да съдържат дублирани стойности.
3821 Не можете да промените полето за многозначно търсене на избрания тип данни.
3822 Стойността не може да бъде добавена към този нов ред, докато редът не бъде фиксиран. Първо фиксирайте реда и след това опитайте да добавите стойността.
3823 Не можете да редактирате това поле, защото то се намира в свързана електронна таблица на Excel. Възможността за редактиране на данни в свързана електронна таблица на Excel е деактивирана в тази версия на Access.
3824 Заявката INSERT INTO не може да съдържа поле с много стойности.
3825 SELECT * не може да се използва в заявка INSERT INTO, когато таблицата източник или дестинация съдържа поле с много стойности.
3826 Заявка за АКТУАЛИЗИРАНЕ или ИЗТРИВАНЕ не може да съдържа поле с много стойности.
3827 Не може да изпълнява обобщена функция в многозначна колона, когато клауза JOIN съдържа различна многозначна колона.
3828 Не може да се направи препратка към таблица с многозначно поле, като се използва клауза IN, която се отнася до друга база данни.
3829 Многозначното поле „|“ не може да се използва в клауза ORDER BY.
3830 Многозначното поле „|“ не може да се използва в клауза GROUP BY.
3831 Многозначното поле „|“ не може да се използва в клауза WHERE или HAVING.
3832 Текущият файлов формат вече не поддържа защита на ниво потребител. Процесът на преобразуване или уплътняване премахна всички разрешения на ниво потребител.
3833 Многозначното поле „|“ не е валидно в посочената клауза JOIN.
3834 Многозначното поле "| 1" не е валидно в израза "| 2".
3835 Ключовата дума DISTINCT не може да се използва с многозначното поле '|'.
3836 Опитвате се да работите с файл Paradox, който изисква Borland Database Engine (BDE). Microsoft Office Access не може да зареди BDE или BDE не е инсталиран правилно. За да коригирате това, стартирайте програмата за настройка на BDE.
3837 Многозначното поле „|“ не може да се използва в заявка UNION.
3838 Многозначните полета не са разрешени в операторите SELECT INTO.
3839 Посоченият файл вече съществува.
3840 Прикаченият файл, който добавяте, надвишава наличните системни ресурси.
3841 Не може да се свърже със сайта на Sharepoint '|'. Опитайте отново по-късно.
3842 Изразът "|" трябва да е част от обобщена функция.
3843 INSERT INTO заявка, която съдържа многозначно поле, не може да съдържа друго поле.
3844 Не може да се направи препратка към многозначно поле в оператор UPDATE или DELETE, който съдържа други полета.
3845 Microsoft Office Access не поддържа свързване с база данни на Access или работна книга на Microsoft Office Excel, запазена във формат, който е по-нова версия от текущия формат на базата данни.
3846 Многозначното поле „|“ в ORDER BY също трябва да се появи в списъка SELECT.
3847 ODBCDirect вече не се поддържа. Напишете кода, за да използвате ADO вместо DAO.
3848 Не можете да запишете промените си, защото въведената от вас стойност нарушава настройките, дефинирани за поле '|' (например стойност е по-малка от минималната или по-голяма от максималната). Коригирайте грешката и опитайте отново.
3849 Репликацията се поддържа само в бази данни с формат Access 2000 или Access 2002-2003. Използвайте функцията за преобразуване във вашето приложение, за да конвертирате базата данни в правилния формат.
3850 Този файл е създаден в предишна бета версия на Excel 2007. Отворете файла с Excel 2007, за да го запазите в most последната версия на файловия формат на Excel 2007, преди да отворите файла в Access 2007.
3851 Схемата за тази таблица е променена. Трябва да опресните таблицата, преди да редактирате или добавите нови записи
3852 Не може да актуализира многозначно поле, ако неговият родителски набор от записи не е в режим на редактиране. За да поставите родителския набор от записи в режим на редактиране, използвайте метода AddNew или Edit.
3853 Microsoft Office Access не може да създаде базата данни в посочения формат поради групови правила, зададени от вашия администратор. Създайте базата данни, използвайки различен файлов формат или се свържете с вашия администратор.
3854 Тази операция ще се провали, тъй като текстовият файл, който предстои да импортирате, съдържа повече от 255 колони. Препоръчваме първо да направите резервно копие на изходния си файл, да намалите броя на колоните на 255 или по-малко и след това да опитате отново.
6000 По време на операцията за запазване бяха открити грешки. @@@ 1 @@@ 1
6001 Формуляр или отчет не може да бъде подформата на таблица или заявка. @ Само таблица или заявка могат да бъдат вмъкнати в друга таблица или заявка. @@ 1 @@@ 1
6002 Microsoft Office Access не може да разшири този подформат, тъй като всички записи са заключени. @ Или свойството RecordLocks на формуляра или отчета или опцията по подразбиране Заключване на запис в раздела Разширени на диалоговия прозорец Опции за достъп (щракнете върху бутона Microsoft Office и след това щракнете върху Опции за достъп) е зададено на Всички записи. @ Нулирайте стойността на Без заключване или редактиран запис, според случая. @ 1 @ 1 @ 472 @ 1
6003 Настройката за свойството Precision трябва да бъде от 1 до 28. @@@ 1 @@@ 1
6004 Настройката за свойството Scale трябва да бъде от 0 до 28. @@@ 1 @@@ 1
6005 Името на таблицата или заявката „|“ сте въвели или в листа със свойства, или в макроса е изписан неправилно или се отнася до таблица или заявка, които не съществуват. @ Ако невалидното име е в макрос, диалоговият прозорец Action Failed ще покаже името на макроса и аргументите на макроса след вас щракнете върху OK. Отворете прозореца Macro и въведете правилното име. @@ 1 @@@ 1
6006 Филтрирането чрез избор на частична стойност се поддържа само за полета, съдържащи символни данни. @@@ 1 @@@ 1
6007 Не може да се отвори формуляр, свързан със съхранена процедура в сървърния филтър от режим на формуляр. @@@ 1 @@@ 1
6008 Microsoft Office Access срещна грешка при затваряне на връзката ви. @ Моля, затворете всички прозорци на приложението си, преди да опитате отново. @@ 1 @@@ 1
6009 Невалиден низ за връзка. @ Може да се наложи да посочите валиден низ за връзка и да опитате отново. @@ 1 @@@ 1
6010 Невалидно използване на метод Move. @ Методът Move не се прилагаcabна подформите или поддокладите. @@ 1 @@@ 1
6011 Искате ли да запазите промените в данните във формуляр '|'? @@@ 13 @@@ 4
6012 В момента Microsoft Office Access не може да зададе това свойство на Не. @ Не можете едновременно да зададете свойствата Разрешаване на изглед на формуляр, Разрешаване на изглед на лист с данни, Разрешаване на изглед на обобщена таблица и Разрешаване на изглед на обобщена диаграма. @ Задайте едно от другите свойства на Да преди да смените този на No. @ 1 @@@ 1
6013 Елементът не може да бъде премахнат. "|" не е намерен в списъка. @@@ 1 @@@ 1
6014 За да използвате този метод, свойството RowSourceType трябва да бъде зададено на „Списък със стойности“. @@@ 1 @@@ 1
6015 Не мога да добавя този елемент. Индексът е твърде голям. @@@ 1 @@@ 1
6017 Microsoft Office Access не поддържа заявеното свойство за този тип обект на база данни. @ Свойствата DateCreated и DateModified не се поддържат за таблици, заявки, съхранени процедури, диаграми на бази данни и функции в база данни на клиентски сървър. @@ 1 @@ @ 1
6018 Шаблонът за формуляр или отчет е отворен в изгледа за проектиране. Преди да създадете нов формуляр или отчет, затворете съответния шаблон. @@@ 1 @@@ 1
6020 Този формат не поддържа обекти с име "|". Преименувайте обекта и опитайте отново. @@@ 1 @@@ 1
6021 Microsoft Office Access не може да изгради формуляр или отчет въз основа на данните, върнати от избрания от вас обект на функция. @ Изберете таблица, заявка, формуляр или отчет и опитайте отново. @@ 1 @@@ 1
6023 Настройката за максимален брой записи не може да бъде отрицателно число. @@@ 1 @@@ 1
6024 Настройката за максимален брой записи не може да съдържа текст - моля, въведете номер. @@@ 1 @@@ 1
6025 Действието Заявка не може да се използва за контрола, свързана със Запис на записи. @@@ 1 @@@ 1
6026 Свойството RowSourceType трябва да бъде зададено на „Таблица / заявка“, за да се използва този метод. @@@ 1 @@@ 1
6028 Обектът OLE не успя да се запази. Няма да можете да отмените тази операция. @@@ 1 @@@ 1
6029 | @@@ 1 @@@ 1
6030 Текущият запис в | 1 | 2 трябва да бъде запазен, преди да можете да завършите тази операция. @ Искате ли да запазите текущия запис в | 1 | 2? @@ 3 @@@ 1
6031 Не можете да модифицирате структурата на таблица '|', защото тя вече се използва от друго лице или процес. @@@ 1 @@@ 1
6032 Въведената от вас стойност не е валидна за това поле. @ Например, може да сте въвели нулева стойност. @@ 1 @@@ 1
6033 Формулярът „| 1“ не съществува. @ Въведете името на съществуващ формуляр в свойството „Редактиране на формуляри на елементи от списъка“ на контрола „| 2“ или оставете свойството празно. @@ 1 @@@ 1
6034 Това свойство е достъпно само за контроли за прикачени файлове, свързани с полета за прикачване. @@@ 1 @@@ 1
6035 Изгледът на оформлението не е достъпен за това |. @@@ 1 @@@ 1
6036 Не можете да добавите формуляр към друг формуляр, който показва множество елементи. @@@ 1 @@@ 1
6037 Този обект е запазен в невалиден формат и не може да бъде прочетен. @@@ 1 @@@ 1
6038 Microsoft Office Access не успя да актуализира списъка със стойности. @ Таблицата може да бъде заключена от друг потребител, може да е само за четене или да нямате разрешение да модифицирате таблицата. @@ 1 @@@ 1
6039 Искате ли да запазите листа с данни, така че той да бъде достъпен за използване от други формуляри и отчети? @@@ 33 @ 1 @ 151798 @ 4
6040 Тъй като проверката на зависимостите не е активирана в тази база данни, Access не може да провери дали този лист с данни се използва в други формуляри или отчети. @ Искате ли да запазите листа с данни, така че да бъде достъпен за използване от други формуляри и отчети? @@ 33 @ 1 @ 151798 @ 4
6041 Информацията за групиране може да се променя само в Layout View и Design View. @@@ 1 @ 2 @ 5054 @ 1
6042 Изтриването на контрола | 1 ще премахне за постоянно настройките за филтриране, групиране или сортиране, които се основават на контролата от формуляра или отчета. Наистина ли искате да изтриете контрола | 1?. @@@ 20 @ 1 @ 5833 @ 4
6043 Изтриването на избраните контроли завинаги ще премахне настройките за филтриране, групиране или сортиране, които се основават на тези контроли от формуляра или отчета. Наистина ли искате да изтриете контролите?. @@@ 20 @ 1 @ 5833 @ 4
6044 Няма да можете да отмените създаването или изтриването на този обект. @ Искате ли да продължите? @@ 20 @ 1 @@ 4
6045 Microsoft Office Access не може да запази формуляра или отчета, тъй като показва символи от език, който не може да бъде запазен в текущия ви локал на системата. @ Превключете локала на системата на езика във формуляра или отчета и опитайте отново. @@ 1 @ 2 @ 5054 @ 1
6046 Промените ви не могат да бъдат запазени, защото полето "|" е актуализиран от друг потребител. @@@ 1 @@@ 1
6047 Броят на полетата от избраната в момента таблица или заявка надвишава максималната височина във формулярите на Microsoft Office Access. @ Microsoft Office Access ще създаде нов формуляр без полета и ще отвори списъка с полета, така че да можете да избирате индивидуално полета, които да добавите към този обект. @@ 3 @@@ 2
6048 Броят на полетата от избраната в момента таблица или заявка надвишава максималната ширина във формуляри и отчети на Microsoft Office Access. @ Microsoft Office Access ще създаде нов формуляр или отчет без полета и ще отвори списъка с полета, за да можете да изберете полета, които да добавите поотделно към този обект. @@ 3 @@@ 2
6049 Тъй като базите данни в текущия формат не поддържат контрола за прикачени файлове, няма да можете да завършите тази операция. @@@ 1 @@@ 1
7700 Microsoft Office Access не може да завърши операцията. @ Опитайте операцията отново. Ако грешката продължава, решtart Microsoft Office Access. @@ 1 @@@ 1
7701 Microsoft Office Access не може да се синхронизира със Synchronizer'|1.'@ Възможна причина за неуспеха на синхронизирането с '| 1' е, че и Synchronizer, и Microsoft Office Access се опитват да пишат в текущата база данни едновременно.
Опитайте да синхронизирате отново с '| 1'. @ Искате ли да продължите да синхронизирате с останалите синхронизатори? @ 19 @@@ 2
7702 Предоставената от потребителя функция, наречена „|“, програмата, която ви помага в разрешаването на конфликти, не може да бъде намерена. @ Свържете се с автора на това персонализирано приложение за база данни. @@ 1 @@@ 3
7703 Няма конфликти за синхронизиране за разрешаване. @@@ 1 @@@ 1
7704 Не можете да променяте дизайна на '|' при реплика. @ Промените в дизайна на репликирани обекти могат да се правят само в Design Master.
Искате ли да го отворите като само за четене? @@ 19 @@@ 2
7705 Този член на репликата има конфликти от синхронизиране на промените с други членове. @ Искате ли да разрешите тези конфликти сега? @@ 19 @@@ 2
7708 „| 1“ беше последният определен дизайнерски майстор за комплекта реплики. Преместен ли е, | преименуван, изтрит или повреден '| 2'? @ Никога не трябва да имате повече от един дизайнер за всеки набор от реплики. Наличието на повече от един Master Master в набор от реплики пречи на членовете на набора да се синхронизират правилно. @ Използвайте Windows Explorer, за да определите дали файлът е преместен или изтрит. Отворете файла, за да определите дали е повреден. @ 13 @@@ 2
7709 За да направите тази реплика Design Master за набор от реплики, в раздела Инструменти за бази данни, в групата Инструменти за база данни щракнете върху Опции за репликация, щракнете върху Синхронизиране сега, въведете пътя до '|' (текущият дизайнерски магистър) и след това поставете отметка в квадратчето Направи ... дизайнерския мастер. @@@ 1 @@@ 1
7710 За да направите тази реплика Design Master за репликата, първо синхронизирайте тази реплика с всички други реплики в комплекта. @ Това гарантира, че тази реплика включва всички промени в дизайна, направени в предишния Master Master.
Ако вече сте синхронизирали тази реплика, искате ли да я направите Design Master? @@ 19 @@@ 2
7711 Този член на комплекта реплики вече е дизайнерският майстор. Microsoft Office Access вече ще затвори и отвори отново базата данни, за да влязат в сила промените. @@@ 1 @@@ 1
7712 Този член на набора реплики е надхвърлил максималния брой дни, разрешен между синхронизациите, и не може да бъде синхронизиран с никой друг член на набора реплики. @ Изтрийте този член на набора реплики и създайте нова реплика. @@ 1 @@@ 1
7713 Този член на набора реплики ще изтече през | дни, тъй като не е синхронизиран с друг член на репликата. @ Ако членът има разрешение да изтече, той вече не може да бъде синхронизиран с друг член на репликата. @ Трябва да синхронизирате този член с друг член веднага колкото е възможно. За да синхронизирате, в раздела Инструменти за база данни в групата Инструменти за база данни щракнете върху Опции за репликация и след това щракнете върху Синхронизиране сега. @ 1 @@@ 1
7714 Понастоящем Microsoft Office Access не може да затвори базата данни. @ Уверете се, че в текущата база данни не се изпълнява код на Visual Basic. Може да се наложи да стартирате инсталация отново, за да инсталирате правилно реплика на куфарче. @@ 1 @@@ 1
7715 Microsoft Office Access не може да завърши тази операция, тъй като не може да намери или инициализира lib на динамичната връзкаrary AceRclr. @ Рестартирайте отново Microsoft Office Access или Microsoft Office Setup, за да преинсталирате Microsoft Briefcase Replication. По време на настройката щракнете върху Добавяне / премахване и изберете Репликация на куфарче на Microsoft.
Ако искате да запазите сигурността или потребителските настройки, архивирайте информационния файл на работната група на Microsoft Office Access.
За информация относно архивирането на файлове потърсете в помощния индекс на Microsoft Windows „архивиране на файлове“. @@ 1 @@@ 3
7716 Базата данни трябва да бъде затворена преди синхронизиране. @ Искате ли Microsoft Office Access да затвори базата данни и да се синхронизира с '|'? @@ 19 @@@ 2
7717 Всички отворени обекти трябва да бъдат затворени преди синхронизиране. @ Искате ли Microsoft Office Access да затвори обектите? @@ 19 @@@ 2
7718 Microsoft Office Access не може да синхронизира този член от набора реплики, тъй като са отворени един или повече обекти. @ Тъй като синхронизирането може да включва актуализиране на данните в или дизайн на базата данни, всички обекти трябва да бъдат затворени, преди да синхронизирате. @ Затворете всички обекти и опитайте отново. @ 1 @@@ 1
7719 Не можете да запазите промените в дизайна в '|' при реплика. @ Промените в дизайна на репликирани обекти могат да се извършват само в Design Master. @@ 1 @@@ 1
7720 Не можете да запишете промените в дизайна на '| 1' в реплика. @ Промените в дизайна на репликирани обекти могат да се правят само в Design Master.
Искате ли да го запазите като нов, локален обект? @@ 19 @@@ 2
7721 Не можете да изтриете или преименувате '|' при реплика. @ Тези операции не могат да бъдат извършени върху реплика; те могат да се изпълняват само при дизайнера. @@ 1 @@@ 1
7724 Microsoft Office Access преобразува „| 1“ в Design Master за репликата. @ Само Master Master може да приеме промени в структурата на базата данни; промените в данните обаче могат да бъдат направени в Design Master или друга реплика. @@ 1 @@@ 1
7725 Microsoft Office Access преобразува '| 1' в Design Master за набор от реплики и създаде реплика в '| 2'. @ Само Design Master може да приема промени в структурата на базата данни; промените в данните обаче могат да бъдат направени в Design Master или друга реплика. @@ 1 @@@ 1
7726 Microsoft Office Access създаде реплика на '| 2'. @@@ 1 @@@ 1
7727 Microsoft Office Access не може да създаде реплика, тъй като тази база данни вече е отворена в изключителен режим. @ Искате ли Microsoft Office Access да затвори базата данни? @@ 19 @@@ 2
7728 Microsoft Office Access не може да презапише „|“: репликата не може да бъде създадена на това място. @ Файлът, който се опитвате да презапишете, може да е отворен. @ Затворете всички други приложения, които може да използват този файл. @ 1 @@ @ 1
7729 Microsoft Office Access не може да направи нова реплика на '|' защото източникът има същия път и име на файл. @ Изберете различен път или име на файл за новата реплика. @@ 1 @@@ 1
7730 Синхронизацията завърши успешно. @@@ 1 @@@ 1
7731 Microsoft Office Access не може да синхронизира този член от репликата, защото е отворен в изключителен режим. @ За да отворите базата данни в споделен режим, затворете и отворете отново базата данни. @@ 1 @@@ 1
7732 "|" се записва като локална таблица. Промените, направени в таблицата, няма да бъдат изпратени до репликите в набора. @ За да направите тази таблица достъпна за други членове на набора реплики, затворете таблицата, щракнете с десния бутон върху нея в навигационния екран, щракнете върху Свойства на таблицата в контекстното меню и след това поставете отметка в квадратчето Replicated. @@ 1 @@@ 1
7733 Заявката за синхронизация е получена и Синхронизаторът ще завърши процеса, когато ресурсите станат налични. @ Уверете се, че Синхронизаторът за този член от репликата е стартиран. Може да изминат няколко минути, преди да настъпи синхронизирането. @@ 1 @@@ 1
7734 Microsoft Office Access е запазил дизайна на таблица '|,', но няма да бъде повторенcabдо затварянето на прозореца на таблицата. @@@ 1 @@@ 1
7735 Промените в този обект могат да се правят само в Design Master. @ Всички промени, които правите, ще бъдат отхвърлени, когато формулярът бъде затворен. @ За да запазите промените, щракнете върху бутона Microsoft Office, посочете Save As и след това запишете обекта под различно име. @ 1 @@@ 1
7737 Microsoft Office Access преобразува „| 1“ в Design Master за набора реплики и създаде реплика на „| 2“. @ Новата реплика няма да се появи в списъка с потенциални партньори за синхронизация, докато тази база данни не бъде затворена и отворена отново. @ Искате ли Microsoft Office Access да затвори и отвори отново базата данни сега? @ 19 @@@ 2
7738 Microsoft Office Access успешно създаде реплика на '| 2'. @ Новата реплика обаче няма да се появи в списъка с потенциални партньори за синхронизация, докато тази база данни не бъде затворена и отворена отново. @ Искате ли Microsoft Office Access да затвори и отвори отново база данни сега? @ 19 @@@ 2
7739 Microsoft Office Access е изтрил „|“ и го премахна от набора реплики. @ Тази промяна не се отразява, докато базата данни не бъде затворена и отворена отново. @ Моля, затворете и отворете отново базата данни, когато приключите със синхронизирането на реплики. @ 1 @@@ 1
7740 Microsoft Office Access не може да се синхронизира с база данни от предишна версия. @ Преобразувайте базата данни, с която се опитвате да синхронизирате, преди да синхронизирате. @@ 1 @@@ 1
7741 Microsoft Office Access не може да направи нова реплика на '|' защото стойността, въведена за приоритет, е извън диапазона. @ Приоритетът за новите реплики трябва да бъде в диапазона 0-100. @@ 1 @@@ 1
7742 Microsoft Office Access не може да репликира защитена с парола база данни.
7743 Операциите за архивиране, възстановяване и пускане на база данни са налични само когато имате поне Microsoft SQL Server 2000, инсталиран на вашия локален компютър.
7744 Microsoft Office Access не може да направи нова реплика на '|' защото стойността, въведена за приоритет, е извън обхвата. @ Приоритет за анонимни реплики трябва да бъде 0. @@ 1 @@@ 1
7745 Не можете да копирате локални обекти в реплика. Промените в дизайна на репликирани обекти могат да бъдат направени само в Design Master.
7746 Административните компоненти на базата данни не успяха да се заредят или инициализират. Проверете дали компонентите са инсталирани и регистрирани локално.
7747 Репликите на база данни не могат да бъдат преобразувани в предишни версии на Microsoft Office Access.
7748 Този етап от процеса на преобразуване е завършен. За да завършите процеса на преобразуване, синхронизирайте тази реплика с (преобразувания) Design Master.
7749 Отворете Design Master и синхронизирайте с тази реплика, преди да отворите.
7750 В изглед на лист с данни не можете да зададете свойство на контрола, ако контролът е част от група опции. @@@ 1 @@@ 1
7751 В изгледа за проектиране не можете да извлечете стойността на свойството ObjectPalette за OLE обект, съдържащ се в рамка на обвързан обект. @ Microsoft Office Access не показва OLE обекта в рамката на обекта в изгледа за проектиране. @ Премахнете препратката към свойството ObjectPalette или превключете към изглед на формуляр, преди да стартирате макроса или кода на Visual Basic, който препраща към свойството ObjectPalette. @ 1 @@@ 1
7752 Microsoft Office Access не може да приложи филтъра, защото всички записи са заключени. @ Или свойството RecordLocks на формуляра или отчета, или опцията Заключване на запис по подразбиране в раздела Разширени на диалоговия прозорец Опции за достъп (щракнете върху бутона Microsoft Office и след това щракнете върху Опции за достъп) е настроено на Всички записи. @ Нулирайте стойността на No Locks или Edited Record, както е подходящо. @ 1 @ 1 @ 472 @ 1
7753 | @@@ 1 @ 2 @ 7236 @ 1
7754 Не можете да позиционирате колони между две замразени колони в лист с данни. @ За да размразите всички колони, в раздела Начало, в групата Записи щракнете върху Още и след това щракнете върху Размразяване на всички колони. @@ 1 @ 1 @ 9174 @ 1
7755 Microsoft Office Access не можеtart Съветникът за диаграми. @ Съветникът може да не е инсталиран или този съветник е деактивиран. @ За да инсталирате съветника за диаграми, рестартирайте Microsoft Office Access или програмата за настройка на Microsoft Office, щракнете върху Добавяне / премахване и след това изберете проверката на съветниците кутия. За да активирате отново този съветник, щракнете върху бутона Microsoft Office и след това щракнете върху Опции за достъп. Щракнете върху Добавки и след това в списъка Управление щракнете върху Деактивирани елементи и след това щракнете върху Go. @ 1 @@@ 3
7758 Тази ActiveX контрола не е активирана в изглед на формуляр. @ Не можете да зададете свойствата Enabled или TabStop на True. @@ 1 @@@ 1
7759 Тази ActiveX контрола не се вижда в изгледа на формуляр. @ Не можете да зададете свойствата Visible или TabStop на True. @@ 1 @@@ 1
7760 Това свойство е заключено и не може да бъде променено. @@@ 1 @@@ 1
7761 Възникна грешка, когато сменихте контролата. @@@ 1 @@@ 1
7762 Низът на шаблона е невалиден. @@@ 2 @ 1 @ 10109 @ 1
7763 Тази функция не е инсталирана или е деактивирана. @ За да инсталирате тази функция, рестартирайте Microsoft Office Access или програмата за настройка на Microsoft Office или, ако използвате добавка на трета страна, преинсталирайте добавката. За да активирате отново този съветник, щракнете върху бутона Microsoft Office и след това щракнете върху Опции за достъп. Щракнете върху Добавки и след това в списъка Управление щракнете върху Деактивирани елементи и след това щракнете върху Go. @@ 1 @@@ 3
7766 Този контрол не може да бъде променен на типа, който сте поискали. @@@ 1 @@@ 1
7767 Възникна грешка, докато Microsoft Office Access създаваше раздел. @@@ 1 @@@ 1
7768 За да се променят данните чрез този формуляр, фокусът трябва да бъде в обвързано поле, което може да бъде модифицирано. @@@ 1 @@@ 1
7769 Операцията с филтъра беше отменена. Филтърът би бил твърде дълъг. @@@ 1 @@@ 1
7770 Microsoft Office Access не е приложил филтъра. @ Microsoft Office Access може да не успее да приложи филтъра, ако сте въвели невалиден тип данни в едно от полетата.
Искате ли да затворите филтъра все пак? @ Ако щракнете върху Да, Microsoft Office Access ще изгради филтъра, но няма да го приложи към набора от записи. След това ще затвори прозореца Филтриране по формуляр. @ 19 @@@ 2
7771 Не можете да зададете свойството ColumnOrder, когато сте в изглед на формуляр или предварителен преглед. @@@ 1 @@@ 1
7773 Microsoft Office Access не може да зададе свойството LimitToList на No в момента. @ Първата видима колона, която се определя от свойството ColumnWidths, не е равна на обвързаната колона. @ Настройте първо свойството ColumnWidths и след това задайте LimitToList собственост. @ 1 @ 1 @ 929 @ 1
7774 Не можете да зададете свойството MenuBar, докато обектът OLE е активен на място. @@@ 1 @@@ 1
7775 Във формуляра има твърде много контроли, за да се позволи филтриране по формуляр. @@@ 1 @@@ 1
7777 Използвали сте свойството ListIndex неправилно. @@@ 2 @ 1 @ 6997 @ 1
7778 Не можете да запазите обект, когато сте в прозореца Филтриране по формуляр. @ Превключете към изглед на формуляр и след това запазете обекта. @@ 1 @@@ 1
7779 Не можете да зададете свойството MenuBar на формуляр от макроса на лентата с менюта. @@ 1 @@@ 1
7780 Опитвате се да вмъкнете в секция, която не може да расте достатъчно за контролата, която се опитвате да добавите. @ Максималната обща височина за всички секции в отчета, включително заглавията на секциите, е 200 инча (508 см). @ Премахнете или намалете височината на поне една секция. След това опитайте да добавите контролата отново. @ 1 @@@ 1
7782 Не можете да създадете нов екземпляр на този формуляр или отчет, докато той е в изглед за проектиране. @@@ 1 @@@ 1
7784 Обектът, който сте избрали, вече е отворен за проектиране като подформа или поддоклад. За да отворите този обект в изглед за проектиране, изберете подформата или поддоклада в обекта, в който той вече е отворен, и след това в раздела Проектиране в групата Инструменти щракнете върху Подформа в нов прозорец.
7785 Microsoft Office Access не е изградил филтъра. @ В текущото поле има грешка.
Искате ли все пак да затворите филтъра? @ Ако щракнете върху Да, Microsoft Office Access ще отмени промените във филтъра и след това ще затвори прозореца Филтриране по формуляр. @ 19 @@@ 2
7789 Несъответствие на типа. @@@ 1 @@@ 1
7790 Microsoft Office Access не може да създаде | 1. @ Или е възникнала грешка при получаване на информация от избраната от вас таблица или заявка, или не може да се създаде нова | 2. @@ 1 @@@ 1
7791 Възникна грешка при създаването на | 1. @ Някои полета може да са пропуснати, защото е възникнала грешка при получаването на информация за тях или защото те не се побират в | 2. @@ 1 @@@ 1
7792 Не можете да отворите подформа или поддоклад, когато той е отворен и в изгледа за проектиране. @@@ 1 @@@ 1
7793 Трябва да запазите формата "|" преди да можете да го вградите. @@@ 1 @@@ 1
7794 Microsoft Office Access не можа да намери лентата с инструменти '|'. @@@ 1 @@@ 1
7795 Персонализираната лента с инструменти '|' е грешен тип (меню, контекстно меню или лента с инструменти) за свойството, в което се използва. @@@ 1 @@@ 1
7796 Процесът е неуспешен, тъй като няма инсталиран принтер. @ Тъй като Microsoft Office Access запазва настройките на принтера с всеки формуляр или отчет, е необходим принтер за конвертиране, активиране, копиране и поставяне, импортиране или експортиране на вашите формуляри или отчети. За да инсталирате принтер:
В Microsoft Windows XP щракнете върху Start и след това щракнете върху Принтери и факсове. Под Задачи на принтера щракнете върху Добавяне на принтер.
В Microsoft Windows 2000 щракнете върху Start, посочете Настройки и след това щракнете върху Принтери. Щракнете двукратно върху Добавяне на принтер.
Следвайте инструкциите в съветника. @@ 1 @@@ 1
7797 Трябва да запишете нови обекти в базата данни, преди да можете да ги запишете в този външен формат. @@@ 1 @@@ 1
7798 В този формат можете да запишете само заявки за избор, кръстосани таблици и обединения. @@@ 1 @@@ 1
7799 Този формуляр или отчет се основава на заявка, която надвишава ограничението за данни в един запис. @ Изключете всички ненужни полета от заявката или променете някои от типовете полета на Memo в оригиналните таблици. @@ 1 @@@ 1
7800 Не можете да създадете база данни на Microsoft Office Access MDE от база данни в стар формат. @ Затворете базата данни и я конвертирайте в текущата версия на Microsoft Office Access. След това създайте MDE базата данни. @@ 1 @@@ 1
7801 Тази база данни е в неразпознат формат. @ Базата данни може да е създадена с по-нова версия на Microsoft Office Access от тази, която използвате. Надстройте вашата версия на Microsoft Office Access до текущата, след което отворете тази база данни. @@ 1 @@@ 1
7802 Командата, която сте посочили, не е налична в база данни .mde, .accde или .ade. @@@ 1 @@@ 1
7803 Microsoft Office Access не може да преименува | 1 на | 2. Операцията за преобразуване не бе успешна. @@@ 1 @@@ 1
7805 Това вече е база данни на MDE. @@@ 1 @@@ 1
7806 Тази база данни няма проект на Visual Basic, така че не може да бъде превърната в MDE файл. @ Отворете базата данни в Microsoft Office Access, за да създадете проект на Visual Basic. @@ 1 @@@ 1
7807 Не можете да конвертирате отворената база данни в MDE файл, като стартирате макрос или код на Visual Basic. @ Вместо да използвате макрос или код, в раздела Инструменти за база данни в групата Инструменти за база данни щракнете върху Направи MDE. @@ 1 @@@ 1
7808 Microsoft Office Access не може да замени съществуващ файл в резултат на преобразуване на базата данни на Microsoft Office Access. Трябва да изберете ново име на файл. @@@ 1 @@@ 1
7809 Не можете да преименувате | обект във версията на клиент / сървър на Microsoft Office Access. @@@ 1 @@@ 1
7810 Не можете да уплътнявате отворената база данни, като стартирате макрос или код на Visual Basic. @ Вместо да използвате макрос или код, щракнете върху бутона Microsoft Office, посочете Управление и след това щракнете върху Уплътняване и поправка на база данни. @@ 1 @@@ 1
7811 Microsoft Office Access изисква Microsoft SQL Server 6.5 или по-нова версия за проекти на Access. Трябва да надстроите избраната база данни на SQL до Microsoft SQL Server 6.5 или по-нова версия. @@@ 1 @@@ 1
7812 Проектите на Microsoft Office Access могат да бъдат свързани само с Microsoft SQL Server
7815 Microsoft Office Access не можа да създаде ADE база данни. @@@ 1 @@@ 1
7816 Microsoft Office Access изисква този Microsoft SQL Server 6.5 инсталация, която трябва да бъде надстроена до сервизен пакет 5, за да се свърже успешно с този сървър. @@@ 1 @@@ 1
7817 Файлът на базата данни "|" вече е отворен. Не можете да кодирате в отворен файл. @@@ 1 @@@ 1
7819 Избрали сте файл с шаблон на база данни, който не се поддържа в текущата версия на Microsoft Office Access. @ За да създадете база данни с помощта на съветника за бази данни, щракнете върху раздела Бази данни в диалоговия прозорец Нов и след това щракнете двукратно върху иконата на база данни. @@ 1 @@@ 1
7821 Променливата на средата TEMP не е дефинирана. Microsoft Office Access не може да намери темпотоrary директория с файлове. @@@ 1 @@@ 1
7822 Microsoft Office Access не може да инициализира обекта за прехвърляне. Уверете се, че имате Microsoft SQL Server или Microsoft SQL Server Desktop Engine, инсталиран на локалната машина. @@@ 1 @@@ 1
7823 Името на базата данни на източника или дестинацията липсва. Операцията по прехвърляне не може да продължи. @@@ 1 @@@ 1
7824 Липсва името на източника или целевия сървър. Операцията по прехвърляне не може да продължи. @@@ 1 @@@ 1
7825 Microsoft Office Access не може да намери сървъра '|'. @@@ 1 @@@ 1
7826 Типът обект на базата данни не се поддържа от операцията за прехвърляне на Microsoft Office Access. @@@ 1 @@@ 1
7827 Текущата база данни „| 1“ има | 2 активни връзки. Microsoft Office Access трябва да прекъсне всички приложения, преди да можете да копирате файла на базата данни. Какво искате да направите с всички активни връзки ?? & Прекъсване? Отказ @@@ 35 @@ @
7828 Обектът "|" не е валиден Microsoft SQL Server обект на базата данни. Microsoft Office Access не може да прехвърли този обект. @@@ 1 @@@ 1
7829 SQL скриптът, използван за създаване на обекти на база данни, е повреден. Microsoft Office Access не може да създаде новите обекти. @@@ 1 @@@ 1
7830 SQL скриптът, използван за създаване на обект на база данни '|' е повреден. Microsoft Office Access не може да създаде новия обект. @@@ 1 1@@@ XNUMX
7831 Microsoft Office Access не може да създаде файла '|'. @@@ 1 @@@ 1
7832 Текущата база данни "|" се репликира и не може да се копира, докато не деактивирате репликацията. Използвайте Microsoft SQL Server Enterprise Manager за премахване на публикации и абонаменти преди копиране на файла на базата данни. @@@ 1 @@@ 1
7833 Текущата база данни "|" има повече от един файл с данни и не може да бъде копиран. @@@ 1 @@@ 1
7834 Съветникът за база данни за прехвърляне не предостави достатъчно информация за извършване на операцията по прехвърляне. @@@ 1 @@@ 1
7835 Microsoft Office Access не може да копира файла на базата данни, тъй като са отворени един или повече обекти. Искате ли да затворите всички обекти? @@@ 1 @@@ 1
7836 Microsoft Office Access не може да копира файла на базата данни, тъй като са отворени един или повече обекти. Затворете всички обекти и опитайте отново. @@@ 1 @@@ 1
7837 Невалиден аргумент в скрипт. @@@ 1 @@@ 1
7838 Имаше грешки по време на операцията за прехвърляне на базата данни. Отворете файла с дневника за прехвърляне за подробности. @@@ 1 @@@ 1
7839 Възникнаха грешки по време на операцията за прехвърляне на базата данни. @@@ 1 @@@ 1
7840 Операцията за прехвърляне на база данни не бе успешна. Базата данни за местоназначение „|“ е създаден и е в неизвестно състояние.Какво бихте искали да направите с базата данни на местоназначението ?? & Запазване? & Изтриване @@@ 35 @@@
7841 Целевият файл „|“ вече съществува. Задайте знамето за презапис на TRUE, ако искате да замените съществуващия файл. @@@ 1 @@@ 1
7842 Тази операция изисква поне Microsoft SQL Server 2000, за да бъде инсталиран на вашия локален компютър. @@@ 1 @@@ 1
7843 Можете да копирате само база данни, която е на вашия локален компютър. За да направите копие на база данни на отдалечен компютър, щракнете върху бутона Microsoft Office, посочете Сървърни задачи и след това щракнете върху Прехвърляне на база данни. @@@ 1 @@@ 1
7844 Microsoft Office Access не може да копира файла на базата данни, тъй като има активни връзки към текущата база данни. @@@ 1 @@@ 1
7845 | @@@ 1 @@@ 1
7846 Microsoft Office Access не може да уплътни и поправи текущата база данни. @@@ 1 @@@ 1
7847 "|" Microsoft Office Access трябва да създаде резервно копие на вашия файл, преди да извърши операцията за поправка. Въведете име за архивния файл. @@@ 1 @@@ 1
7848 Операцията за прехвърляне е отменена. Базата данни за местоназначение „|“ е създаден и е в неизвестно състояние.Какво бихте искали да направите с базата данни на местоназначението ?? & Запазване? & Изтриване @@@ 35 @@@
7849 Операцията за поправка е отменена, тъй като Microsoft Office Access не може да създаде резервно копие на файла. Може да нямате адекватни разрешения или достатъчно място на диска, за да създадете архивния файл. За да поправите файла ръчно, щракнете върху бутона Microsoft Office, посочете Manage и след това щракнете върху Compact and Repair Database. @@@ 1 @@@ 1
7850 Помощникът, който сте поискали, не е инсталиран или е в лошо състояние. Моля, инсталирайте или преинсталирайте съветника. Ако нямате разрешение за това на вашия компютър, моля, свържете се с вашия представител на бюрото за помощ. @@@ 1 @ 1 @ 153723 @ 1
7851 Името на лентата с инструменти „|“ въведеното от вас вече съществува. @ Въведете уникално име за тази лента с инструменти. @@ 1 @@@ 1
7852 Името на лентата с инструменти „|“ въведеното от вас не спазва правилата за именуване на обекти на Microsoft Office Access. @ За повече информация относно именуването на обекти щракнете върху Помощ. @@ 2 @ 1 @ 11734 @ 1
7853 Ширината на колоната по подразбиране трябва да бъде поне 0.1 инча. @@@ 1 @@@ 1
7854 Не можете да експортирате обекти на база данни (с изключение на таблици) от текущата версия на Microsoft Office Access в по-ранни версии на Microsoft Office Access. @@@ 1 @@@ 1
7855 Трябва да имате отворена база данни, за да създавате персонализирани ленти с инструменти и тя не може да бъде само за четене. @@@ 1 @@@ 1
7856 "|" не могат да бъдат импортирани, експортирани или копирани в файловете на проекта на Access. @@@ 1 @@@ 1
7858 Настройката Ширина на раздела в диалоговия прозорец Опции (меню Инструменти) за модула или прозореца за отстраняване на грешки трябва да бъде от 1 до 32. @@@ 1 @@@ 1
7859 Microsoft Office Access не можеtart, защото няма лиценз за това на тази машина.
7860 Профилът '|' че сте посочили в командния ред не съществува в системния регистър на Windows. @@@ 1 @@@ 1
7861 "|" не може да се импортира, експортира или копира във файловете на базата данни на Access. @@@ 1 @@@ 1
7862 Microsoft Office Access не може да намери съветника. Този съветник не е инсталиран или има неправилна настройка в системния регистър на Windows или този съветник е деактивиран. @ За да активирате отново този съветник, щракнете върху бутона Microsoft Office и щракнете върху Опции за достъп. Щракнете върху Добавки и след това в списъка Управление щракнете върху Деактивирани елементи и след това щракнете върху Старт. Рестартирайте Microsoft Office Access или програмата за инсталиране на Microsoft Office, за да преинсталирате съветниците. Ако липсващият съветник не е съветник на Microsoft Office Access, преинсталирайте го с помощта на мениджъра на добавки. @@ 1 @@@ 3
7863 Връзки могат да се създават само между файлове на базата данни на Microsoft Office Access.
7865 Вече съществува съществуваща база данни с въведеното от вас име. Дайте на новата база данни уникално име.
7866 Microsoft Office Access не може да отвори базата данни, защото липсва или е отворена изключително от друг потребител, или не е ADP файл.
7867 Вече имате отворена база данни.
7868 Не можете да използвате действие на макроса SetMenuItem в меню по подразбиране. @ SetMenuItem е само за персонализирани менюта. @@ 1 @@@ 1
7869 Действието SetMenuItem няма достатъчно информация за извършване. @ Аргументът е невалиден или няма достатъчно аргументи. @@ 1 @@@ 1
7870 Microsoft Office Access не може да намери базата данни'|.'@ Проверете името на базата данни (и пътя, ако е посочен), за да сте сигурни, че сте го въвели правилно. @@ 1 @@@ 1
7871 Въведеното от вас име на таблица не следва правилата за именуване на обекти на Microsoft Office Access. @ За повече информация относно именуването на обекти щракнете върху Помощ. @@ 2 @ 1 @ 11734 @ 1
7872 Този набор от записи не може да се актуализира.
7873 "|" не може да се импортира, експортира или копира в друга база данни или файл на проекта. @@@ 1 @@@ 1
7874 Microsoft Office Access не може да намери обекта '|'. @ * Погрешно сте написали името на обекта. Проверете за липсващи долни черти (_) или друга пунктуация и се уверете, че не сте въвели водещи интервали.
* Опитахте се да отворите свързана таблица, но файлът, съдържащ таблицата, не е на посочения от вас път. Използвайте диспечера на свързаните таблици, за да актуализирате връзката и да посочите правилния път. @@ 1 @@@ 1
7875 Таблицата „|“ вече съществува. @ Създадохте или преименувахте таблица и след това се опитахте да я запазите. Преди Microsoft Office Access да запази таблицата, друг потребител е създал или преименувал такъв със същото име. @@ 1 @@@ 1
7876 Няма достатъчно темпоrary дисково пространство, за да завършите операцията. @ Свободно дисково пространство и след това опитайте операцията отново.
За повече информация относно темпото на освобождаванеrary дисково пространство, потърсете в помощния индекс на Microsoft Windows „дисково пространство, освобождаване“.
За информация относно уплътняването на база данни, за да освободите дисково пространство, щракнете върху Помощ. @@ 2 @ 1 @ 9009 @ 3
7877 Microsoft Office Access не може да сортира в бележката, OLE обекта или хипервръзката '|'. @ Клаузата ORDER BY на SQL израз не може да включва полета Memo, OLE Object или Hyperlink. @@ 1 @@@ 1
7878 Данните са променени. @ Друг потребител редактира този запис и запазва промените, преди да се опитате да запазите промените си. @ Прередактирайте записа. @ 1 @@@ 1
7879 Невалидна IDA е предадена на обработката на грешки в Microsoft Office Access. @ Моля, докладвайте за тази грешка и стъпките, които са я причинили. @@ 1 @@@ 1
7880 Въведената от вас стойност е грешен тип данни за това поле. @ Въведете цяло число. @@ 1 @@@ 1
7881 Съветникът за преобразуване на макроси не може да бъде started. @ Този съветник може да не е инсталиран или този съветник е деактивиран. @ За да активирате отново този съветник, щракнете върху бутона Microsoft Office и след това щракнете върху Опции за достъп. Щракнете върху Добавки и след това в списъка Управление щракнете върху Деактивирани елементи и след това щракнете върху Старт. Рестартирайте Microsoft Office Access или програмата за настройка на Microsoft Office, за да преинсталирате този съветник. Ако искате да запазите сигурността или потребителските настройки, архивирайте информационния файл на работната група на Microsoft Office Access.
За повече информация относно архивирането на файлове потърсете „архивиране на файлове“ в Помощ за Microsoft Windows. @ 1 @@@ 3
7882 Не можете да конвертирате, активирате или кодирате файл на Access Project. @@@ 1 @@@ 1
7883 Не можете да зададете свойството MenuBar, освен ако базата данни не е отворена. @@@ 1 @@@ 1
7884 Не можете да експортирате обект към себе си. @ Изберете различна база данни, към която да експортирате, или дайте на обекта ново име. @@ 1 @@@ 1
7886 Microsoft Office Access не може да намери lib на динамичната връзкаrary (DLL) Mso. @ Рестартирайте програмата Microsoft Office Access или Microsoft Office Setup. @@ 1 @@@ 3
7887 Уникалният идентификатор на записа не може да се състои от повече от 10 полета. @@@ 1 @@@ 1
7888 Трябва да зададете размера на шрифта по подразбиране на число от | 1 до | 2. @ За повече информация относно свойството FontSize щракнете върху Помощ. @@ 2 @ 2 @ 5477 @ 1
7889 Файлът „|“ не съществува. @@@ 1 @@@ 1
7890 Файлът „|“ не съдържа никакви данни. @ Не можете да импортирате от или да направите връзка към празна електронна таблица. @@ 1 @@@ 1
7892 При запазването на опциите на модула възникна грешка. @ Може да използвате Visual Basic в режим на прекъсване. @ Нулирайте текущия код, преди да промените опциите на модула. @ 1 @@@ 1
7893 Не можете да импортирате обекти в база данни, създадена в по-ранна версия на Microsoft Office Access. @ За да конвертирате базата данни в текущата версия на Microsoft Office Access, щракнете върху бутона Microsoft Office и след това щракнете върху Конвертиране @@ 1 @ 1 @ 9029 @ 1
7895 Microsoft Office Access не можа да създаде прозорец. @ В системата няма ресурси или памет. @ Затворете ненужните програми и опитайте отново.
За повече информация относно освобождаването на памет, потърсете в помощния индекс на Microsoft Windows „памет, отстраняване на неизправности“. @ 1 @@@ 3
7896 Грешка '|' в правилото за валидиране. @@@ 2 @ 1 @ 687 @ 1
7897 Грешка '|' в стойността по подразбиране. @@@ 2 @ 1 @ 2264 @ 1
7898 Изпълнението на това приложение е спряно поради грешка при изпълнението. @ Приложението не може да продължи и ще бъде изключено. @@ 1 @@@ 3
7899 Microsoft Office Access не може да бъде started. @ Microsoft Office Access не можа да инициализира системния регистър на Windows. @ Рестартирайте Microsoft Office Access или Microsoft Office Setup, за да преинсталирате Microsoft Office Access. @ 1 @@ 185309 @ 3
7900 Microsoft Office Access не може да преобразува базата данни, тъй като не може да създаде таблица с грешки. @@@ 1 @@@ 1
7901 Microsoft Office Access не може да конвертира базата данни, тъй като не може да пише в таблицата с грешки. @@@ 1 @@@ 1
7902 Възникнаха грешки при преобразуване | 1 правила за проверка и стойности по подразбиране. @ Вижте таблица с грешки '| 2' за списък с грешки. @@ 1 @@@ 1
7903 Microsoft Office Access не може да вмъкне това поле. @ Има твърде много полета в таблицата. Ограничението е 255. @@ 1 @@@ 1
7904 Възникна грешка в Field Builder. @ Заменихте или модифицирахте Field Builder по подразбиране и Microsoft Office Access не може да стартира новата версия. Преинсталирайте Microsoft Office Access, за да коригирате грешката. @@ 1 @@ 185309 @ 1
7905 Microsoft Office Access не може да промени тези полеви типове данни. @ Някои данни в тази таблица нарушават правилото за проверка на записите. @ Преди да могат да се променят каквито и да било типове данни, премахнете правилото за потвърждаване на записа или коригирайте данните. @ 1 @@@ 1
7906 Microsoft Office Access не можа да стартира Lookup Wizard или този съветник е деактивиран. @ Рестартирайте Microsoft Office Access или програмата за настройка на Microsoft Office, щракнете върху Добавяне / премахване и поставете отметка в квадратчето Wizards. За да активирате отново този съветник, щракнете върху бутона Microsoft Office и след това щракнете върху Опции за достъп. Щракнете върху Добавки и след това в списъка Управление щракнете върху Деактивирани елементи и след това щракнете върху. @@ 1 @@@ 1
7907 Нямате разрешение да променяте дизайна на тази таблица. @ За повече информация относно разрешенията и кой може да ги зададе, щракнете върху Помощ. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
7908 Не можете да модифицирате тази таблица сега, защото някой друг я използва. @@@ 1 @@@ 1
7909 Microsoft Office Access не може да добави друга колона към тази таблица. @ Можете да имате до 255 колони в таблицата си. @@ 1 @@@ 1
7910 Microsoft Office Access не може да изтрие тази колона. @ Таблиците трябва да имат поне една колона. @@ 1 @@@ 1
7911 Microsoft Office Access не може да изтрие този индекс. @ Тази таблица участва в една или повече връзки. @ Първо изтрийте връзките си в прозореца Връзки. @ 1 @@@ 1
7912 След като запазите промяната на типа данни от тази колона, няма да можете да се върнете към предишния тип данни. @ Наистина ли искате да промените типа данни? @@ 20 @@@ 2
7913 Не можете да промените полето с произволна стойност на AutoNumber в поле за увеличаване на AutoNumber. @ Стойностите на полетата с произволни стойности на AutoNumber не са непрекъснати. @@ 1 @@@ 1
7914 Не можете да конвертирате стойности на ReplicationID в други типове данни. @@@ 1 @@@ 1
7915 Не можете да изтриете полето '|'; това е системно поле за репликация. @ Използвайте заявка за създаване на таблица, за да създадете нова таблица, която съдържа всички полета в таблицата с изключение на системните полета. За информация относно запитванията за таблици за маркиране щракнете върху Помощ. @@ 2 @ 1 @ 9993 @ 1
7916 Microsoft Office Access не може да start Съветникът за справка. @ Съветникът за търсене не се прилага за полета от този тип данни. @@ 1 @@@ 1
7917 "|" не може да бъде създаден, тъй като проектът е прекъснат. @ За да свържете проекта с база данни, щракнете върху Свързване под Задачи на сървъра в менюто Файл. @@ 1 @@@ 1
7919 Типът данни по подразбиране, който сте избрали, не се поддържа във всички версии на Microsoft SQL Server. @ Ако сървърът не поддържа избрания от вас тип данни, вместо него ще се използва типът данни varchar. @@ 1 @@@ 1
7920 „|“ справочна колона беше променена, за да съхранява множество стойности. Не можете да отмените тази настройка. @@@ 1 @@@ 1
7921 Променихте '|' справочна колона за съхраняване на множество стойности. Няма да можете да отмените тази промяна, след като запазите таблицата. @ Искате ли да промените '|' за съхраняване на множество стойности? @@ 19 @@@ 2
7922 Променихте '|' справочна колона, която да се показва от текстово поле. След като запазите таблицата, тази промяна ще направи колоната само за четене и ще загуби свойствата за търсене. @ Искате ли да промените '|' да се показва чрез текстово поле? @@ 19 @@@ 2
7923 Типът данни за поле „|“ е от тип Прикачен файл и не може да бъде променен. @@@ 1 @@@ 1
7924 Не можете да зададете '|' към типа данни на прикачения файл. Можете да зададете колона на тип данни за прикачен файл само когато тази колона е създадена за първи път. @@@ 1 @@@ 1
7925 Таблицата или заявката, която експортирате, съдържа повече от една колона за прикачени файлове. Microsoft Windows SharePoint Services поддържа само една колона за прикачени файлове. Премахнете всички колони с прикачени файлове с изключение и опитайте отново да експортирате таблицата или заявката.
7926 Не можете да промените колоната "|" за съхраняване на множество стойности; това е част от връзка с множество колони. @ Ако искате да промените колоната, за да съхранявате множество стойности, първо изтрийте връзката в прозореца Връзки. @@ 1 @@@ 1
7927 Не можете да промените колоната "|" за съхраняване на множество стойности; това е част от принудителна връзка. @ Ако искате да промените колоната, за да съхранявате множество стойности, първо изтрийте връзката в прозореца Връзки. @@ 1 @@@ 1
7951 Въведохте израз, който има невалидна препратка към свойството RecordsetClone. @ Например, може да сте използвали свойството RecordsetClone с формуляр или отчет, който не се основава на таблица или заявка. @@ 1 @ 1 @ 7393 @ 1
7952 Направихте незаконно извикване на функция. @ Проверете синтаксиса на функцията, която се опитвате да използвате. @@ 1 @@@ 1
7953 Въведената от вас стойност не съответства на необходимия тип. @ * Променливата, свойството или обектът може да не са от правилния тип.
* Може да сте използвали конструкция If TypeOf с нещо различно от контрола. @@ 1 @@@ 1
7954 Изразът, който сте въвели, изисква контролата да е в активния прозорец. @ Опитайте едно от следните:
* Отворете или изберете формуляр или отчет, съдържащ контролата.
* Създайте нова контрола в активния прозорец и опитайте операцията отново. @@ 1 @@@ 1
7955 Няма текущ обект на контекст на кода. @@@ 1 @@@ 1
7956 Синтаксисът на подзаявката в този израз е неправилен. @ Проверете синтаксиса на подзаявката и затворете подзаявката в скоби. @@ 2 @ 1 @ 9989 @ 1
7960 При компилирането на тази функция възникна грешка. @ Модулът Visual Basic съдържа грешка в синтаксиса. @ Проверете кода и го компилирайте отново. @ 1 @@@ 1
7961 Microsoft Office Access не може да намери модула „|“ посочени в макроизразяване или код на Visual Basic. @ Модулът, на който се позовавате, може да е затворен или да не съществува в тази база данни, или името може да бъде грешно написано. @@ 1 @@@ 1
7962 Индексният номер, който използвахте, за да се отнесете към модула, е невалиден. @ Използвайте свойството Count, за да преброите отворените модули и да се уверите, че номерът на модула не е по-голям от броя на отворените модули минус 1. @@ 1 @@@ 1
7963 Microsoft Office Access не може да изпълнява макроса или функцията за обратно извикване '|'. @ Уверете се, че макросът или функцията съществуват и вземат правилните параметри. @@ 1 @@@ 1
7964 Въведохте израз, който има невалидна препратка към свойството Recordset. @ За да зададете това свойство можете да използвате само набор от записи dynaset или snapshot.
7965 Обектът, който сте въвели, не е валидно свойство Recordset. @ Например, може да сте използвали набор от записи само напред или да сте опитали да го зададете на null. @@ 1 @ 1 @ 7393 @ 1
7966 Номерът на условието за формат, който сте посочили, е по-голям от броя на условията за формат. @ Използвайте свойството Count, за да преброите условията за форматиране на контролата и след това проверете дали номерът на условието за формат, който цитирате, е в обхвата на съществуващите условия за формат. @@ 1 @@@ 1
7967 Липсва необходима минимална или максимална стойност. @@@ 1 @@@ 1
7968 Типът на условието за формат, който сте посочили, е невалиден. @ Валидни стойности за свойството Type са 0 до 2 за първото условие и 0 до 1 за всички други условия на формата. @@ 1 @@@ 1
7969 Условието за формат Оператор, който сте посочили, е невалидно. @ Валидни стойности за свойството Оператор са от 0 до 7. @@ 1 @@@ 1
7971 Microsoft Office Access не може да следва хипервръзката към „|“. @ Моля, потвърдете местоназначението. @@ 1 @@@ 1
7972 Microsoft Office Access срещна грешка при опит да покаже диалоговия прозорец на хипервръзката. @@@ 1 @@@ 1
7974 Microsoft Office Access не успя да вмъкне хипервръзка в текущото местоположение. @@@ 1 @@@ 1
7975 Избрахте невалиден тип контрол за използване с хипервръзки. @ Можете да използвате хипервръзки само с етикети, изображения, командни бутони или обвързани текстови полета. @@ 1 @@@ 1
7976 В тази контрола няма запазена хипервръзка. @@@ 1 @@@ 1
7977 Microsoft Office Access не може да постави данните в клипборда като хипервръзка. @@@ 1 @@@ 1
7978 Microsoft Office Access не може да добави текущата хипервръзка към папката с предпочитани. @@@ 1 @@@ 1
7979 Не можете да използвате конструктора на свойства на хипервръзка с избрани повече от една контрола. @@@ 1 @@@ 1
7980 Свойството HyperlinkAddress или HyperlinkSubAddress е само за четене за тази хипервръзка. @@@ 1 @@@ 1
7981 Стойностите за „Име на файл или уеб страница“ и / или „Текст за показване“ са твърде дълги. @ Стойностите ще бъдат съкратени. За да запазите оригиналните си стойности, щракнете върху Отказ в диалоговия прозорец Редактиране на хипервръзка. @@ 1 @@@ 1
7983 Microsoft Office Access не може да следва хипервръзката. @@@ 1 @@@ 1
7990 Въведохте невалидно име на проект. @ Може да сте изтрили името на проекта по подразбиране и сте забравили да посочите ново. @@ 1 @@@ 3
7991 Добавката за контрол на изходния код на Microsoft Office Access не е налична; този обект ще бъде отворен само за четене. @@@ 1 @@@ 3
7992 Добавката за контрол на изходния код на Microsoft Office Access не може да бъде started. @@@ 1 @@@ 3
7993 Обектът | в момента е регистриран и следователно е само за четене. @ За да модифицирате обекта, първо го затворете, след това го проверете и отворете отново. @@ 1 @@@ 1
7994 Възникна проблем при комуникацията с добавката за контрол на изходния код. @@@ 1 @@@ 3
7995 Менютата във вашия формуляр или отчет, които се базират на макроси на Microsoft Office Access, няма да се виждат, докато диалоговият прозорец Персонализиране е отворен. @ За да имате пълната мощ на персонализиране на менюто или лентата с инструменти, конвертирайте базираните на макроси менюта в менюта или ленти с инструменти. С макроса, избран в навигационния екран, посочете Макрос в менюто Инструменти и създайте меню, лента с инструменти или контекстно меню от този макрос. @@ 1 @@@ 1
7996 Microsoft Office Access не можа да създаде данни и различно. обекти, защото свързаната таблица '|' не може да бъде намерен. @ За да създадете данни и различни обекти, използвайте диспечера на свързаната таблица (в раздела Инструменти за база данни, в групата Инструменти за база данни), за да актуализирате връзката към изходната таблица или файл или да изтриете връзката от текущата база данни. @@ 1 @@@ 1
7997 Не можете да запазите стандартния модул '|' над модул на класа със същото име. @ Запазете стандартния модул на друго име или първо изтрийте модула на класа. @@ 1 @@@ 1
7998 Не можете да запишете модула на класа '|' над стандартен модул със същото име. @ Запазете модула на класа на друго име или първо изтрийте стандартния модул. @@ 1 @@@ 1
7999 Microsoft Office Access не може да изтрие тази връзка, защото не разполагате с Данни и Разни. Обектите са проверени. @ Проверете данните и различното. Обекти и след това изтрийте връзката. @@ 1 @@@ 1
8000 Въведеното от вас име вече съществува за друг обект от същия тип в тази база данни. @ Искате ли да замените съществуващия |? @@ 20 @@@ 2
8001 "|" е променен от последния път, когато сте го отворили, или от друг потребител, или защото друг екземпляр от него е бил отворен на вашата собствена машина. @ Искате ли да замените промените, които сте направили вие или друг потребител?ost последните промени и отхвърлете промените на другия потребител или предишните ви промени, щракнете върху Да.
* За да запазите тази версия на обекта с друго име, щракнете върху No. @ 19 @@@ 2
8003 Трябва да запазите | преди да можете да създадете нов обект въз основа на него. @ Искате ли да запазите | и да създадете нов обект? @@ 13 @@@ 2
8004 Оформлението на '|' е променен от последния път, когато сте го отворили, или от друг потребител, или защото друг екземпляр от него е бил отворен на вашата собствена машина. @ Искате ли да замените промените, които сте направили вие или друг потребител?ost последните промени и отхвърлете промените на другия потребител или предишните ви промени, щракнете върху Да.
* За да отмените запазването на тази версия на обекта, щракнете върху No. @ 19 @@@ 2
8006 Въведеното от вас име вече съществува за друг обект от същия тип в тази база данни. @ Искате ли да замените съществуващия |? Няма да можете да отмените тази операция. @@ 20 @@@ 2
8007 В момента не можете да влезете в ексклузивен режим, защото тази база данни се отваря от други потребители или защото нямате разрешения за ексклузивно отваряне. @@@ 1 @@@ 1
8008 Съхранената процедура се изпълнява успешно, но не връща записи.
8050 Искате ли да запазите промените в дизайна на |? @@@ 13 @@@ 2
8052 Искате ли да изтриете | и изпразнете клипборда? @ Опитахте се да изтриете обект на база данни, който в момента е в клипборда на Microsoft Office Access. Ако го изтриете от вашата база данни, няма да можете да го поставите по-късно. @@ 20 @@@ 2
8053 Искате ли да изтриете |? Изтриването на този обект ще го премахне от всички групи. @ За повече информация как да предотвратите показването на това съобщение всеки път, когато изтриете обект, щракнете върху Помощ. @@ 21 @ 1 @ 9058 @ 2
8054 Искате ли да излезете от Microsoft Office Access и да изпразните клипборда? @@@ 19 @@@ 2
8055 Microsoft Office Access не може да промени работната директория на'|.'@ Уверете се, че устройството е валидно и пътят е с дължина 260 знака или по-малко. @@ 1 @@@ 1
8057 |
8058 Искате ли да запазите промените в оформлението на |? @@@ 13 @@@ 2
8059 Искате ли да премахнете връзката към |? @ Ако изтриете връзката, изтривате само информацията, която Microsoft Office Access използва за отваряне на таблицата, а не самата таблица. @@ 19 @@@ 2
8060 Лентата с инструменти "|" е частично нечетлив. @ Microsoft Office Access не може да покаже всички бутони на лентата с инструменти. Посочената лента с инструменти може да е в различен формат от лентите с инструменти в текущата версия на Microsoft Office Access. @ Щракнете върху OK, за да затворите диалоговия прозорец и след това добавете липсващите бутони от лентата с инструменти. След това Microsoft Office Access ще актуализира лентата с инструменти до най-новия формат. @ 1 @ 1 @ 10064 @ 1
8061 Наистина ли искате да възстановите настройките по подразбиране във вградената лента с инструменти или лентата с менюта |? @ Ако преди това сте персонализирали, преместили, променили видимостта или промените по друг начин лентата с инструменти или лентата с менюта или някое от менютата, които се каскадират това, Microsoft Office Access премахва вашите промени, връща оригиналните бутони в първоначалния им ред и показва или скрива лентата с инструменти въз основа на първоначалната настройка.
За да върнете вградената лента с инструменти или лентата с менюта в първоначалното й състояние, щракнете върху Да. @@ 19 @@@ 2
8063 Изходното приложение не отговаря. Искате ли да продължите да чакате? @ Каналът DDE е създаден, но обменът на данни не е завършен в рамките на времето, посочено в настройката OLE / DDE Timeout в диалоговия прозорец Опции за достъп (щракнете върху бутона Microsoft Office и след това щракнете върху Опции за достъп). @ * За да продължите да чакате завършването на обмена на данни, щракнете върху Да.
* За да отмените обмена на данни и да опитате отново по-късно, щракнете върху No. @ 20 @@@ 2
8064 Тази свързана таблица има индекси, които използват неподдържан ред на сортиране. @ Ако промените тази таблица, механизмът на базата данни на Microsoft Office Access не може да поддържа правилно индексите на таблицата. В резултат на това данните ви могат да се показват в грешен ред, а функциите, използващи индексите на таблицата, могат да имат неочаквани резултати. @ Опитайте едно от следните:
* Отменете тази операция. Използвайте приложението, в което е създадена таблицата, за да създадете повторно индексите, като се уверите, че сте посочили ASCII или международен ред за сортиране. След това опитайте отново да свържете таблиците.
* Използвайте тази таблица само за четене. @ 1 @ 1 @ 9057 @ 1
8065 Не можете да изтриете таблицата '|' докато връзките му с други таблици бъдат изтрити. @ Искате ли Microsoft Office Access да изтрие връзките сега? @@ 19 @@@ 2
8067 Искате ли да изтриете за постоянно |? @ Ако щракнете върху Да, няма да можете да отмените изтриването. @@ 19 @@@ 2
8069 Microsoft Office Access не можа да създаде персонализирана лента с инструменти '|.' @@@ 1 @@@ 3
8071 Искате ли да премахнете уплътнената база данни от Control Code Control? @@@ 19 @@@ 2
8072 Microsoft Office Access трябва да затвори | за да завършите тази операция. @ Искате ли Microsoft Office Access да я затвори сега? @@ 19 @@@ 1
8073 Нямате | @ Microsoft Office Access не може да провери обект, докато е отворен, и не можете да правите промени в дизайна, докато не го проверите. @ Ако искате да направите промени в дизайна на този обект, първо го затворете, проверете и го отворете отново. @ 1 @@@ 1
8074 Microsoft Office Access трябва да запази | за да завършите тази операция. @ Искате ли Microsoft Office Access да я запази сега? @@ 19 @@@ 1
8075 Нямате данни и разни. Обектите са извадени. Не можете да създадете нова таблица или да запишете промени на страницата за достъп до данни. @@@ 1 @@@ 1
8076 За да импортирате таблици, връзки, менюта, ленти с инструменти, спецификации за импортиране / експортиране или страници за достъп до данни, трябва да имате данни и разни. Обекти, проверени. @@@ 1 @@@ 2
8077 Наистина ли искате да намалите |? @@@ 19 @@@ 2
8078 Този обект ще бъде премахнат от вашата локална база данни, но не и от контрола на изходния код. @ Следващия път, когато получите тази база данни от контрола на изходния код, обектът ще се появи отново. Сигурни ли сте, че искате да изтриете локалния обект? @@ 20 @@@ 2
8079 Microsoft Office Access не успя да добави препратка към типа library за този контрол, защото Data and Misc. Обектите не се проверяват. @ Проверете данните и различното. Обекти и добавете препратка към library '|'. @@ 1 @@@ 1
8080 Възникна грешка при опит за създаване на свързаната таблица „|“. @ Проверете, за да се уверите, че таблицата или файлът източник са налични, и след това опитайте отново операцията с Данни и Разни. Обекти. @@ 1 @@@ 1
8081 Вие сте задали свойството Type | 1 на Popup, което променя лентата с инструменти на меню за бърз достъп. @ Менюто за бърз достъп изчезва, защото Microsoft Office Access добавя | 2 към лентата с инструменти за бързи команди. За да завършите менюто за бърз достъп, затворете листа Свойства на лентата с инструменти, покажете лентата с инструменти за бързи команди, щракнете върху категорията Персонализирано и след това добавете желаните команди.
8082 Microsoft Office Access трябва да запази | към текущата база данни, за да завършите тази операция. @ Искате ли Microsoft Office Access да я запази сега? @@ 19 @@@ 2
8086 Възникна грешка при опит за добавяне на една или повече препратки от проекта за контрол на изходния код. @ The library може да не е регистриран на вашия компютър. Проверете референциите на проекта си и добавете липсващи референции, след като регистрирате липсващите компоненти, които тази база данни изисква. @@ 1 @@@ 1
8087 Възстановяването на база данни изисква в момента никой да не я използва. @ Искате ли да затворите всички обекти, да изберете архивен файл и да възстановите базата данни от резервно копие? @@ 19 @@@ 2
8088 Отпадането на база данни изисква в момента никой да не я използва. @ Искате ли да затворите всички отворени обекти и да изпуснете базата данни? @@ 19 @@@ 2
8090 Наистина ли искате да изтриете конфликтната таблица |? @ Няма да можете да отмените тази операция. @@ 19 @@@ 2
8091 Тази база данни е разрешена за публикуване. @ Искате ли да изтриете съществуващи публикации и да пуснете базата данни? @@ 19 @@@ 2
8092 Достъпът не можа да запази вашия проект. @ Искате ли да отмените операцията за затваряне?
* За да отмените операцията за затваряне, щракнете върху Да.
* За да затворите, без да запазвате, щракнете върху Не.
@@ 19 @@@ 2
8096 Microsoft Office Access не може да промени работната директория на'|.'@ Моля, въведете местоположение извън Интернет. @@ 1 @@@ 1
8097 Низът за връзка на тази страница указва абсолютен път. Страницата може да не е в състояние да се свърже с данни през мрежата. За да се свържете чрез мрежа, редактирайте низа за връзка, за да посочите мрежов (UNC) път. @ & Не показвай това предупреждение отново @ 553714119 @@@@ 1
8098 Компютърът ви е възобновил работата си след режим на критично спиране. Възможно е да са били неспазени промени lost. За да осигурите правилна работа, затворете и отворете отново всички файловеtarпрепоръчва се достъп до Microsoft Office. @@@ 1 @@@ 1
8100 Отчетът все още е с повече от една страница. @ За да поберете отчета на една страница, намалете ширината на отчета или увеличете ширината на страницата. @ Можете да намалите ширината на отчета, като изберете всяка контрола, която е най-отдалечена вдясно, като я преместите в вляво и премахване на допълнителното пространство за отчет. Може да се наложи да повторите това няколко пъти.
Можете да увеличите ширината на страницата, като коригирате опциите за настройка на страницата. @ 1 @@@ 1
8101 Отчетът все още е с повече от една страница. @ За да поберете отчета на една страница, намалете ширината на отчета или увеличете ширината на страницата. @ Можете да намалите ширината на отчета, като изберете всяка контрола, която е най-отдалечена вляво, като я преместите в вдясно и премахване на допълнителното пространство за отчет. Може да се наложи да повторите това няколко пъти.
Можете да увеличите ширината на страницата, като коригирате опциите за настройка на страницата. @ 1 @@@ 1
8103 Искате ли да отхвърлите чакащите промени и да изтриете връзката към списъка |? @ В свързания списък, който се опитвате да изтриете, има промени, които не са запазени на сървъра. Все още ли искате да изтриете свързания списък и да загубите тези чакащи промени? @@ 19 @@@ 2
8104 Името, което сте предоставили, е запазена дума. Резервираните думи имат специфично значение за Microsoft Office Access или за механизма на базата данни на Microsoft Office Access. @ Ако използвате запазена дума, може да получите грешка, когато се позовавате на това поле. @@ 5 @ 1 @ 141675 @ 1
8105 За да влезе в сила посочената опция, трябва да затворите и отворите отново текущата база данни.
8400 Базата данни "|" е само за четене. @ Няма да можете да запазвате промените, направени в дефиниции на данни или обекти в тази база данни. @@ 3 @ 1 @ 9033 @ 1
8401 Не можете да правите промени в обектите на базата данни в базата данни'|.'@ Тази база данни е създадена в по-ранна версия на Microsoft Office Access. @ За да конвертирате тази база данни в текущата версия на Microsoft Office Access, щракнете върху бутона Microsoft Office и след това щракнете върху Конвертиране. @ 3 @ 1 @ 9029 @ 1
8402 Файлът „|“ вече съществува. @ Искате ли да замените съществуващия файл?
Ако искате да уплътните или конвертирате в друго име на файл, щракнете върху Не. Въведете новото име на файла след опцията / compact или / convert в командния ред и изпълнете командата отново. @@ 20 @@@ 2
8403 Въведената от вас настройка е невалидна. @ Редът за сортиране на базата данни не може да бъде актуализиран.
Настройката, която сте въвели за опцията за нов ред за сортиране на база данни (категория Персонализиране) на диалоговия прозорец Опции за достъп (щракнете върху бутона Microsoft Office и след това щракнете върху Опции за достъп) не е валиден ред за сортиране за версията на базата данни, която уплътнявате. @ @ 1 @@@ 1
8404 Не можете да отворите „|“ за изключително използване, защото друг потребител е отворил базата данни или защото нямате разрешения за ексклузивно отваряне. @ Microsoft Office Access ще отвори базата данни за споделен достъп. @@ 3 @@@ 1
8405 Тази база данни е създадена с помощта на предишна версия на Microsoft Office Access. @ - Можете да споделяте базата данни с потребители на предишни версии на Microsoft Office Access, но някои подобрения няма да бъдат налични.
- Можете да отворите базата данни, да преглеждате обекти и да модифицирате записи, използвайки тази версия на Microsoft Office Access, но промените в дизайна ще бъдат деактивирани.
- За да направите промени в дизайна, трябва да използвате по-ранна версия на Microsoft Office Access, която поддържа стария формат на базата данни, или да надстроите базата данни. @@ 1 @@@ 1
8406 Първият ред от вашите данни съдържа ли заглавия на колони? @@@ 20 @@@ 1
8409 Microsoft Office Access направи резервно копие на база данни | 1 в | 2. Забележка: Архивирани са само обекти, свързани със сървър. За да направите резервно копие на вашия проект, щракнете върху Архивиране на проект в менюто Файл
8410 Microsoft Office Access успешно възстанови базата данни | 1 от нейното архивиране в | 2
8412 Въведеното от вас име вече съществува за друг пряк път в тази група. @ Искате ли да замените съществуващия пряк път '|?' @@ 20 @@@ 2
8414 Microsoft Office Access срещна една или повече грешки по време на преобразуването. За да видите обобщение на тези грешки, отворете "|" таблица. @@@ 2 @ 1 @ 553714191 @ 1
8415 HTML файлът, свързан с тази връзка, е преместен, преименуван или изтрит. @ Файл: '|'? & Актуализиране на връзката ...? Отказ @@ 35 @@@ 2
8416 Преименуването на тази дефинирана от потребителя функция премахва всички съществуващи разрешения и разширени свойства. @ Искате ли да завършите действието по преименуване? @@ 20 @@@ 2
8417 Файлът „|“ не може да се отвори, защото е заключен от друг потребител. @ Опитайте отново, когато файлът е наличен. @@ 3 @@@ 1
8500 Форма с обект на подформа не може да има свойството DefaultView, зададено на Непрекъснати формуляри. @ Опитали сте се да добавите подформа към формуляр в изглед за проектиране.
Microsoft Office Access ще нулира собствеността на Single Form. @@ 1 @@@ 1
8501 Не можете да модифицирате това поле, защото е само за четене. @ Някои полета, като изчисленото поле, са само за четене по дизайн. Всяко поле обаче може да бъде само за четене, ако неговото заключено свойство е зададено на Да. @@ 1 @ 1 @ 865 @ 1
8502 Microsoft Office Access достигна края на записите. @ Искате ли да продължите да търсите от самото начало? @@ 19 @@@ 2
8503 Microsoft Office Access достигна началото на записите. @ Искате ли да продължите да търсите от края? @@ 19 @@@ 2
8504 Microsoft Office Access завърши търсенето на записите. Елементът за търсене не беше намерен. @@@ 1 @@@ 1
8505 Искате ли да продължите да търсите или заменяте? @@@ 19 @@@ 2
8507 Няма достатъчно памет за изпълнение на макроса, който актуализира активния филтър. @ Microsoft Office Access затваря прозореца на филтъра.
Затворете ненужните програми. След това опитайте отново да отворите прозореца на филтъра.
За повече информация относно освобождаването на памет, потърсете в помощния индекс на Microsoft Windows „памет, отстраняване на неизправности“. @@ 1 @@@ 3
8508 Microsoft Office Access не може да намери'|.'@ Текстовият низ, който сте въвели в полето Намери какво, не може да бъде оценен спрямо текущото поле. @ Въведете отново текстовия низ, така че да съответства на типа данни на полето. @ 1 @@@ 1
8509 Няма да можете да отмените тази операция Замяна. @ Няма достатъчно свободна памет, за да използвате командата Отмяна.
Искате ли да продължите? @@ 19 @@@ 2
8510 Microsoft Office Access не може да запази текущия запис. @ Искате ли да отмените промените в записа и да продължите операцията за поставяне? @@ 19 @@@ 2
8511 Записите, които Microsoft Office Access не е успял да постави, са вмъкнати в нова таблица, наречена'|.'@ В навигационния екран, отворете новата таблица, за да видите не поставените записи.
След като отстраните проблемите, довели до грешки при поставяне, копирайте и поставете записите от новата таблица. @@ 1 @@@ 1
8512 Нито едно от имената на полетата, които сте поставили в клипборда, не съвпада с имената на полетата във формуляра. @ Microsoft Office Access третира данните в първия ред в клипборда като имена на полета. Ако сте копирали данните от друго приложение, първият ред от данни може да е заел мястото на имената на полетата.
Искате ли да поставите имената на полетата в реда, дефиниран с командата Tab Order? @@ 21 @ 1 @ 11022 @ 2
8513 Някои от имената на полетата за данните, които се опитахте да поставите, не съвпадат с имената на полетата във формуляра. @ Microsoft Office Access третира данните от първия ред в клипборда като имена на полета. В този случай някои от тези имена на полета не съвпадат с имената на полетата във формуляра.
Искате ли да поставите само тези данни, чиито имена съвпадат с имената на полетата в клипборда? @@ 19 @ 1 @ 11022 @ 2
8514 Искате ли да потискате допълнителни съобщения за грешки, които ви казват защо записите не могат да бъдат поставени? @ Ако щракнете върху Не, ще се появи съобщение за всеки запис, който не може да бъде поставен. @@ 13 @@@ 2
8515 Копирахте голямо количество данни в клипборда. @ Когато копирате данни в клипборда, се копира само препратката към обекта. Ако затворите изходния документ, обаче, Microsoft Office Access трябва да постави всички данни от неговия източник. В зависимост от количеството данни това може да отнеме известно време.
Искате ли да запазите тези данни в клипборда? @@ 19 @@@ 2
8516 Избрали сте повече записи, отколкото могат да бъдат копирани едновременно в клипборда. @ Разделете записите в две или повече групи и след това копирайте и поставете една група наведнъж.
Максималният брой записи, които можете да поставите наведнъж, е приблизително 65,000 1. @@ 1 @@@ XNUMX
8517 Искате ли да потискате допълнителни съобщения за грешки, които ви казват защо записите не могат да бъдат изтрити? @ Ако щракнете върху Не, ще се появи съобщение за всеки запис, който не може да бъде изтрит. @@ 13 @@@ 2
8518 Няма да можете да отмените тази операция Замяна. @ Искате ли да продължите? @@ 19 @@@ 2
8519 На път сте да изтриете | запис (и). @ Ако щракнете върху Да, няма да можете да отмените тази операция за изтриване.
Наистина ли искате да изтриете тези записи? @@ 19 @@@ 2
8520 На път сте да поставите | запис (и). @ Наистина ли искате да поставите тези записи? @@ 19 @@@ 2
8521 Няма да можете да отмените тази операция за изтриване. @ Командата за отмяна няма да бъде налична, тъй като тази операция е твърде голяма или няма достатъчно свободна памет.
Искате ли да изтриете тези елементи? @@ 19 @@@ 2
8522 Всички таймери се използват. @ Задайте свойството TimerInterval обратно на нула, за да можете да start друг таймер. @@ 2 @ 1 @ 6342 @ 1
8523 Искате ли да изтриете информацията за персонализираната палитра от този формуляр или отчет и да се върнете към палитрата по подразбиране? @@@ 20 @@@ 2
8524 Искате ли да премахнете тази снимка от тази контрола? @@@ 20 @@@ 2
8525 Отдалечените данни не са достъпни. @ Опитахте се да отворите формуляр или отчет, който включва функция DDE или DDESend в изчислена контрола, която определя приложение на OLE сървър.
Искате ли да start заявлението |? @@ 19 @@@ 2
8526 Microsoft Office Access срещна проблем при опит за превключване на изгледи и трябва да затвори този прозорец. @@@ 1 @@@ 1
8527 Искате ли да изтриете секцията за група за обекта на базата данни '|' и съдържанието му? @ Горният колонтитул на групата, който искате да изтриете, съдържа контроли, които ще бъдат изтрити заедно с раздела. @@ 20 @@@ 2
8528 Изтриването на тези раздели ще изтрие и всички контроли в тях. Няма да можете да отмените това действие. @ Искате ли все пак да изтриете тези раздели? @@ 20 @@@ 2
8529 Нивото на групиране, което се опитвате да изтриете, има заглавка на група или раздел за долен колонтитул на група. Разделът съдържа контроли, които също ще бъдат изтрити. @ Искате ли да продължите? @@ 20 @@@ 2
8530 Връзки, които определят каскадно изтриване, са на път да причинят | запис (и) в тази таблица и в свързани таблици, които да бъдат изтрити. @ Наистина ли искате да изтриете тези записи? @@ 21 @ 1 @ 9096 @ 2
8531 Ширината на раздела е по-голяма от ширината на страницата и в допълнителното пространство няма елементи, така че някои страници може да са празни. @ Например, ширината на отчета може да е по-широка от ширината на страницата. @@ 3 @@@ 1
8532 Искате ли да премахнете тази снимка от формуляра? @@@ 20 @@@ 2
8533 Някои данни може да не се показват. @ Няма достатъчно хоризонтално пространство на страницата за посочения брой колони и разстояния между колоните. @ Щракнете върху Настройка на страница в менюто Файл, щракнете върху раздела Колони и след това намалете броя на колоните или размера на колоните. @ 3 @@@ 1
8534 Когато запазите този формуляр или отчет, всеки код зад него ще бъде изтрит. @ Задали сте свойството HasModule на No, създавайки формуляр или отчет, който се отваря по-бързо. Всички макроси, свързани с този формуляр или отчет, няма да бъдат засегнати, нито ще кодират в отделни модули, които се извикват от този лист със свойства. @ Наистина ли искате да направите това? @ 20 @@@ 2
8539 Връзките, които определят каскадно изтриване, ще накарат изтриването на записите в тази таблица и свързаните таблици. @ Наистина ли искате да изтриете тези записи? @@ 21 @ 1 @ 9096 @ 2
8540 На път сте да изтриете един или повече записи. @ Ако щракнете върху Да, няма да можете да отмените тази операция за изтриване.
Наистина ли искате да изтриете тези записи? @@ 19 @@@ 2
8541 Microsoft Office Access не можа да извърши операцията по изтриване. По време на операцията за изтриване възникна грешка, не бяха изтрити записи.
8542 Microsoft Office Access не откри връзка между избраните от вас полета. @ Искате ли да създадете връзка за вас сега? @@ 19 @@@ 3
8544 Няма да можете да отмените тази операция за поставяне. @ Искате ли да продължите? @@ 19 @@@ 2
8546 Текущият обект първо трябва да бъде запазен, преди да експортирате данни в XML. @ Бихте ли искали да запазите '|' и след това продължете? @@ 19 @@@ 2
8547 Искате ли да запазите направените промени в макроса и да актуализирате свойството? @@@ 13 @ 1 @ 4309 @ 2
8548 За да завърши тази операция, Access трябва да модифицира свойството RecordSource на текущия формуляр или отчет. @ Access ще създаде нова заявка и ще я вгради директно в свойството RecordSource на формуляра или отчета. Формулярът или отчетът вече няма да се основават на „|“ заявка. @ Искате ли да приемете тази промяна? @ 19 @@@ 2
8549 Тази таблица съдържа едно или повече полета за справка. Показването на стойности за полета за справка не може да се променя с помощта на операцията Замяна. @@@ 1 @ 1 @ 865 @ 1
8550 Таблица или заявка, необходими за създаването на новия формуляр, отчет или заявка, понастоящем са отворени в изгледа за проектиране. @ Запазете или отхвърлете промените в тази таблица или заявка и ги отворете в изглед на лист с данни, след което опитайте отново. @@ 1 @ @@ 1
8551 Искате ли да премахнете тази снимка от отчета? @@@ 20 @@@ 2
9502 Microsoft Office Access няма да може да отмени това действие или последващи действия. За да предоставите повече ресурси, така че Access да може да записва по-нататъшни дизайнерски действия, затворете и отворете отново този прозорец. @ Искате ли все пак да продължите? @@ 19 @@@ 2
9504 Файлът „|“ не се чете от механизма на базата данни на Access. @Ако смятате, че имате валидна база данни на Access, това е most вероятно поради скорошната промяна на файловия формат. Искате ли да опитате да надстроите формата на базата данни? @@ 19 @@@ 2
9505 Microsoft Office Access установи, че тази база данни е в несъвместимо състояние и ще се опита да я възстанови. По време на този процес ще бъде направено резервно копие на базата данни и всички възстановени обекти ще бъдат поставени в нова база данни. След това Access ще отвори новата база данни. Имената на обектите, които не са били възстановени успешно, ще бъдат записани в таблицата „” Грешки при възстановяване ”. @@@ 1 @@@ 2
9507 Microsoft Office Access не можа да зареди всички библиотекиrary модули. @@@ 1 @@@ 1
9508 Microsoft Office Access не можа да затвори базата данни'|.'@ Последната ви промяна може да не е била запазена, защото вътрешен буфер е заключен от друг потребител (чието име е дадено в предишното съобщение).
За да избегнете загуба на данни, изчакайте другият потребител да завърши използването на записа и след това щракнете отново върху OK.
Ако щракнете върху Отказ, може да загубите промени, които не са запазени. @@ 3 @@@ 2
9509 Не можете да отмените тази команда и след като тя бъде завършена, няма да можете да редактирате този обект. @ Искате ли все пак да продължите? @@ 19 @@@ 2
9511 | @@@ 1 @@@ 1
9513 Microsoft Office Access не можа да поправи напълно '|' таблица и изтри някои стойности на полетата Memo, OLE Object или Hyperlink. @ За да възстановите данните, възстановете от резервното копие на базата данни.
Имайте предвид, че данните в изтритото поле може да са били повредени от лош сектор на вашия твърд диск. За повече информация относно проверката на повърхността на диска, файловете и папките за грешки, потърсете в индекса за помощ на Windows „проверка за грешки на диска“. @@ 1 @@@ 1
9514 Един или повече записи бяха невъзстановими и бяха изтрити от „|“ таблица. @@@ 1 @@@ 1
9515 „|“ таблицата беше пресечена; данните бяха lost. @@@ 1 @@@ 1
9516 Един или повече индекси от „|“ таблицата не може да бъде поправена и бяха изтрити. @@@ 1 @@@ 1
9517 Командата Save As не може да обработи подформите, съдържащи се във вашия отчет. @ Искате ли все пак да продължите? @@ 19 @@@ 2
9518 При добавянето на тази дума към персонализирания речник възникна грешка. @ * Файлът на речника може да е само за четене.
* Възможно е да има грешка на диска. @@ 1 @@@ 1
9519 При добавянето на тази дума към списъка Промяна на всички възникна грешка. @ Речникът може да е пълен. @@ 1 @@@ 1
9520 Възникна грешка при добавяне на думата към списъка Игнорирай всички. @ Речникът може да е пълен. @@ 1 @@@ 1
9521 Посочената дума е твърде голяма. @ Думите не могат да надвишават 64 знака. @@ 1 @@@ 1
9523 Microsoft Office Access не може да отвори „|“ персонализиран речник. @@@ 1 @@@ 1
9524 Microsoft Office Access не можеtart проверката на правописа, защото не е инсталирана. @@@ 1 @@@ 1
9525 Microsoft Office Access не може да отвори основния файл на речника. @ Проверете дали този файл е инсталиран правилно. @@ 1 @@@ 1
9526 Проверката на правописа работи само в текстови полета, които съдържат текстови данни. @ Опитвате се да проверите поле с тип данни, различен от Текст или Бележка. @@ 1 @@@ 1
9527 Проверката на правописа не може да продължи; първо трябва да изберете данни от таблица, заявка, изглед, съхранена процедура или формуляр. @@@ 1 @@@ 1
9529 Microsoft Office Access не може да стартира проверката на правописа, тъй като данните в този формуляр или заявка не могат да се актуализират. @@@ 2 @ 1 @ 9932 @ 1
9530 Възникна грешка при опит за модифициране на съдържанието на поле'|.'@ Полето може да е заключено или само за четене или да нямате разрешения за промяната му. За информация относно разрешенията за сигурност и кой може да ги промени, щракнете върху Помощ. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
9532 „|“ полето не може да бъде модифицирано, защото е поле само за четене. @@@ 1 @@@ 1
9533 Възникна грешка при опит за добавяне на двойката думи в списъка за автоматично коригиране. @@@ 1 @@@ 1
9534 Текущата селекция не съдържа полета, които могат да бъдат проверени за правописни грешки. @ Можете да проверите правописа на контролите на текстовото поле с типове данни Text или Memo. @@ 1 @@@ 1
9535 Въведохте невалиден основен речник. @ Моля, изберете валиден запис. @@ 1 @@@ 1
9536 Проверката на правописа е завършена. @@@ 1 @@@ 1
9537 Трябва да разрешитеtart проверката на правописа, за да влезе в сила промяната на речника. @@@ 1 @@@ 1
9539 Посочили сте дума, която не се намира в основния или потребителския речник. @ Искате ли да използвате тази дума и да продължите проверката? @@ 20 @@@ 1
9541 Проверката на правописа не може да отмени последната ви промяна. @ Данните в полето "|" е модифициран от друг потребител. За да възобновите проверката на правописа, щракнете върху OK. @@ 1 @@@ 1
9542 Тази база данни трябва да бъде затворена, преди да можете да създадете реплика. @ Искате ли Microsoft Office Access да затвори тази база данни и да създаде репликата?
Ако продължите, Microsoft Office Access ще затвори вашата база данни и ще я преобразува в Design Master. Базата данни може да се увеличи по размер. @@ 19 @@@ 2
9543 Преобразувателят Hangul Hanja не може да продължи. Няма данни за хангъл или ханджа за конвертиране. @@@ 1 @@@ 1
9544 Microsoft Office Access не може да регистрира „|“ персонализиран речник. @@@ 1 @@@ 1
9545 След като конвертирате този файл във файловия формат на Access 2002 - 2003, новият файл не може да бъде споделен с потребители на Access 2000 или потребители на Access 97. @ За повече информация относно преобразуването щракнете върху Помощ. @@ 2 @ 1 @ 553714162 @ 1
9547 След като конвертирате този файл във файлов формат на Access 2000, новият файл не може да бъде споделен с потребители на Access 97. @ Всяка функционалност, специфична за Access 2002 или по-нова версия, няма да бъде достъпна в Access 2000. @ За повече информация относно преобразуването щракнете върху Помощ. @ 2 @ 1 @ 553714162 @ 1
9548 След като конвертирате този файл във файлов формат на Access 97, всяка функционалност, специфична за Access 2000 или по-нова версия, ще бъде lost. @ За повече информация относно преобразуването щракнете върху Помощ. @@ 2 @ 1 @ 553714162 @ 1
9549 Тази база данни е надстроена до файловия формат на Access 2007. Новата база данни не може да се споделя с потребители на Access 2003 или по-стари версии. @ За повече информация относно преобразуването щракнете върху Помощ. @@ 2 @ 1 @ 553714162 @ 1
9550 Свойството Текстов формат на обвързаното поле '|' в момента не е Rich Text. Трябва да промените свойството Текстов формат на полето на таблицата, преди да промените свойството на тази контрола. Ако промените свойството Text Format на този контрол на Rich Text, преди да промените свойството на обвързаното поле, някои данни, които не са валидни HTML, може да не се покажат. @ Искате ли да продължите? @@ 19 @@@ 2
9551 Свойството Текстов формат на обвързаното поле '|' в момента не е обикновен текст. Трябва да промените свойството Текстов формат на полето на таблицата, преди да промените свойството на тази контрола. Ако промените свойството Формат на текст на тази контрола на Обикновен текст, преди да промените свойството на свързаното поле, някои данни може да се покажат като HTML тагове. @ Искате ли да продължите? @@ 19 @@@ 2
10000 Първо трябва да запазите таблицата. @ Искате ли да запазите таблицата сега? @@ 19 @@@ 1
10001 Първо трябва да запазите изгледа. @ Искате ли да го запазите сега? @@ 19 @@@ 1
10002 Първо трябва да запазите съхранената процедура. @ Искате ли да запазите съхранената процедура сега? @@ 19 @@@ 1
10003 Първо трябва да запишете заявката. @ Искате ли да запишете заявката сега? @@ 19 @@@ 1
10004 Искате ли да изтриете завинаги избраното (ите) поле (а) и всички данни в полето (ите)? @ За да изтриете окончателно полето (ите), щракнете върху Да. @@ 19 @@@ 2
10005 Не е дефиниран първичен ключ. @ Въпреки че не е необходим първичен ключ, силно се препоръчва. Таблицата трябва да има първичен ключ, за да можете да дефинирате връзка между тази таблица и други таблици в базата данни.
Искате ли да създадете първичен ключ сега? @@ 13 @@@ 2
10006 Преминаването към този тип данни изисква премахване на един или повече индекси. @ Не можете да използвате индекси в полета с тип данни Memo, OLE Object или Hyperlink. Ако щракнете върху Да, Microsoft Office Access ще изтрие индексите, които включват това поле.
Искате ли все пак да продължите? @@ 20 @@@ 2
10007 Изтриване на полето "|" изисква Microsoft Office Access да изтрие първичния ключ. @ Искате ли да изтриете това поле все пак? @@ 19 @@@ 2
10008 Изтриване на полето "|" изисква Microsoft Office Access да изтрие един или повече индекси. @ Ако щракнете върху Да, Microsoft Office Access ще изтрие полето и всички негови индекси.
Искате ли да изтриете това поле все пак? @@ 19 @@@ 2
10009 Или обект, обвързан с таблица '|' е отворен или друг потребител има отворена маса. Искате ли да отворите таблицата само за четене? @ За да отворите таблицата като само за четене, щракнете върху Да. @ За да отворите таблицата като четене / запис, щракнете върху Не, уверете се, че таблицата и всички обекти, свързани с нея, са затворени и след това опитайте да го отворите отново в изгледа за проектиране. @ 19 @@@ 2
10010 Таблица „|“ е свързана таблица, чийто дизайн не може да бъде модифициран. Ако искате да добавите или премахнете полета или да промените техните свойства или типове данни, трябва да го направите в базата данни на източника. @ Искате ли да го отворите все пак? @@ 19 @@@ 2
10011 Microsoft Office Access срещна грешки при конвертиране на данните. @ Съдържанието на полетата в | 1 запис (и) беше изтрито.
Искате ли все пак да продължите? @@ 19 @@@ 2
10012 Microsoft Office Access не може да извлича свойства на полето от системните таблици. @ Тази база данни трябва да бъде поправена. Ако щракнете върху Да, Microsoft Office Access ще отвори таблицата в изглед за проектиране. Настройките на свойствата FieldName, DataType, FieldSize, Indexed и Primary ще останат непокътнати, но настройките на другите свойства на полето ще бъдат lost.
Можете да опитате да предефинирате lost свойства, но препоръчваме да възстановите базата данни от резервно копие или да я затворите и да използвате командата Compact and Repair Database (щракнете върху бутона Microsoft Office и посочете Manage).
Искате ли да продължите? @@ 20 @@@ 2
10013 Microsoft Office Access не може да запазва промени в свойствата за свързани таблици. @ Искате ли все пак да продължите? @@ 19 @@@ 2
10014 Microsoft Office Access не можа да добави всички данни към таблицата. @ Съдържанието на полетата в | 1 запис (и) беше изтрито и | 2 записа (а) беше lost поради ключови нарушения.
* Ако данните са били изтрити, данните, които сте поставили или импортирали, не съвпадат с типовете данни на полето или свойството FieldSize в целевата таблица.
* Ако записите бяха lost, или записите, които сте поставили, съдържат стойности на първичен ключ, които вече съществуват в целевата таблица, или нарушават правилата за референтна цялост за връзка, дефинирана между таблици.
Искате ли все пак да продължите? @@ 22 @ 1 @ 922 @ 1
10015 Преминаването към този тип данни изисква премахване на първичния ключ. @ Искате ли все пак да продължите? @@ 19 @@@ 2
10016 Някои данни може да са lost. @ Настройката за свойството FieldSize на едно или повече полета е променена на по-кратък размер. Ако данните са lost, като резултат могат да бъдат нарушени правилата за валидиране.
Искате ли все пак да продължите? @@ 20 @@@ 2
10017 На компютъра ви липсва дисково пространство. @ Няма да можете да отмените това добавяне на паста. Искате ли все пак да продължите? @@ 19 @@@ 2
10018 Microsoft Office Access не можа да добави всички данни към таблицата. @ Съдържанието на полетата в | 1 запис (и) беше изтрито и | 2 записа (а) беше lost поради ключови нарушения.
* Ако данните са били изтрити, данните, които сте поставили или импортирали, не съвпадат с типовете данни на полето или свойството FieldSize в целевата таблица.
* Ако записите бяха lost, записите, които сте поставили, съдържат стойности на първичен ключ, които вече съществуват в целевата таблица, или нарушават правилата за референтна цялост за връзка, дефинирана между таблици. @@ 2 @ 1 @ 922 @ 1
10019 Microsoft Office Access не може да намери базата данни, съдържаща свързаната таблица'|.'@ Свойствата, зададени в Microsoft Office Access за свързаната таблица, ще бъдат lost.
Искате ли все пак да продължите с преобразуването? @@ 19 @@@ 2
10020 Правилата за целостта на данните са променени; съществуващите данни може да не са валидни за новите правила. @ Този процес може да отнеме много време. Искате ли съществуващите данни да бъдат тествани с новите правила? @@ 13 @@@ 2
10021 Съществуващите данни нарушават новото правило за проверка на записите. @ Искате ли да продължите да тествате с новото правило?
* За да запазите новото правило и да продължите тестването, щракнете върху Да.
* За да се върнете към старото правило и да продължите тестването, щракнете върху Не.
* За да спрете тестването, щракнете върху Отказ. @@ 13 @@@ 1
10022 Съществуващите данни нарушават новата настройка за свойството '| 1' за поле'|2.'@Искате ли да продължите да тествате с новата настройка?
* За да запазите новата настройка и да продължите тестването, щракнете върху Да.
* За да се върнете към старата настройка и да продължите тестването, щракнете върху Не.
* За да спрете тестването, щракнете върху Отказ. @@ 13 @@@ 2
10023 Microsoft Office Access е изтрит | индекси в преобразуваните полета. @ Някои данни не се преобразуват правилно. @@ 1 @@@ 1
10024 Първо трябва да запазите таблицата. @ Microsoft Office Access не може да тества вашите данни, докато не запазите направените промени в дизайна.
Искате ли да запазите таблицата сега? @@ 19 @@@ 2
10025 Тази операция ще тества правилата за проверка на записите и полетата на таблицата, както и свойствата Required и AllowZeroLength, за всички данни в таблицата. @ Този процес може да отнеме много време.
Искате ли все пак да продължите? @@ 19 @@@ 2
10026 Всички данни бяха валидни за всички правила. @@@ 1 @@@ 1
10027 Съществуващите данни нарушават новото правило за проверка на записа. @ Искате ли да продължите да тествате данни с това ново правило?
* За да продължите да тествате за други нови нарушения на правила, щракнете върху Да.
* За да продължите да тествате само старите правила за проверка, щракнете върху Не.
* За да спрете тестването, щракнете върху Отказ. @@ 13 @@@ 2
10028 Съществуващите данни нарушават свойството '| 1' за поле'|2.'@Ако продължите тестването, Microsoft Office Access ще ви информира дали данните нарушават други настройки на свойствата в таблицата.
Искате ли да продължите тестването? @@ 19 @@@ 2
10030 Не е дефиниран първичен ключ. @ Въпреки че не е необходим първичен ключ, силно се препоръчва. Таблица трябва да има първичен ключ, за да можете да дефинирате връзките между тази таблица и други таблици в базата данни.
Искате ли да се върнете към дизайна на таблицата и да добавите първичен ключ сега? @@ 13 @@@ 2
10031 Първо трябва да запазите функцията. @ Искате ли да запазите функцията сега? @@ 19 @@@ 1
10032 Това поле ще бъде преобразувано в обикновен текст и цялото форматиране в полето ще бъде премахнато. @ Искате ли да конвертирате колоната в обикновен текст? @@ 20 @@@ 2
10033 Това поле ще бъде преобразувано в Rich Text и всички данни, които съдържа, ще бъдат кодирани с HTML. @ Ако вашите данни вече съдържат валиден HTML Rich Text, можете да премахнете всяко допълнително HTML кодиране, като използвате функцията PlainText в заявка за актуализация. искате да конвертирате колоната в Rich Text? @@ 20 @@@ 2
10250 Не можете да отпечатате превъртащите се (незамразени) колони в листа с данни. @ Замразените колони са по-широки от страницата. Искате ли да отпечатате само замразените колони? @ Ако искате да отпечатате незамразените колони, опитайте едно или повече от следните:
* Намалете ширината на колоната и увеличете височината на реда на замразените колони.
* Променете ориентацията на страницата на Пейзаж в диалоговия прозорец Свойства на принтера.
* Намалете размера на лявото и дясното поле на страницата в диалоговия прозорец Настройка на страницата. @ 21 @ 1 @ 9172 @ 2
10251 Заглавието на колоната е твърде високо, за да се побере на страницата. Част от заглавието ще бъде отрязано. @ Искате ли да отпечатате непълната заглавка? @ За да предотвратите отрязването на заглавия, опитайте едно или повече от следните:
* Променете ориентацията на страницата на Портрет в диалоговия прозорец Свойства на принтера.
* Намалете размера на горните и долните полета на страницата в диалоговия прозорец Настройка на страницата. @ 19 @@@ 2
10252 Поне една колона е твърде широка, за да се побере на страницата. Данните в тази колона ще бъдат отрязани. @ Искате ли да отпечатате колоната с непълни данни? @ За да предотвратите отрязването на данни, опитайте едно или повече от следните:
* Намалете ширината на колоната и увеличете височината на реда.
* Променете ориентацията на страницата на Пейзаж в диалоговия прозорец Свойства на принтера.
* Намалете размера на лявото и дясното поле на страницата в диалоговия прозорец Настройка на страницата. @ 19 @@@ 2
10253 Височината на реда надвишава интервала между горния и долния полета. @ Искате ли да отпечатате колоните с непълни данни? @ За да предотвратите отрязването на данни, опитайте едно или повече от следните:
* Увеличете ширината на колоната и намалете височината на реда.
* Променете ориентацията на страницата на Портрет в диалоговия прозорец Свойства на принтера.
* Намалете размера на горните и долните полета на страницата в диалоговия прозорец Настройка на страницата. @ 19 @@@ 2
10500 На път сте да изпълните заявка за актуализация, която ще модифицира данните във вашата таблица. @ Наистина ли искате да изпълните този тип заявка за действие?
За информация как да предотвратите показването на това съобщение всеки път, когато изпълните заявка за действие, щракнете върху Помощ. @@ 21 @ 1 @ 9058 @ 2
10501 На път сте да изпълните заявка за добавяне, която ще модифицира данни във вашата таблица. @ Наистина ли искате да изпълните този тип заявка за действие?
За информация относно изключването на съобщенията за потвърждение за изтриване на документи щракнете върху Помощ. @@ 21 @ 1 @ 9058 @ 2
10502 На път сте да изпълните заявка за създаване на таблица, която ще модифицира данните във вашата таблица. @ Наистина ли искате да изпълните този тип заявка за действие?
За информация как да предотвратите показването на това съобщение всеки път, когато изпълните заявка за действие, щракнете върху Помощ. @@ 21 @ 1 @ 9058 @ 2
10503 На път сте да изпълните заявка за изтриване, която ще модифицира данните във вашата таблица. @ Наистина ли искате да изпълните този тип заявка за действие?
За информация как да предотвратите показването на това съобщение всеки път, когато изпълните заявка за действие, щракнете върху Помощ. @@ 21 @ 1 @ 9058 @ 2
10504 На път сте да изпълните заявка за дефиниция на данни, която може да модифицира данни във вашата таблица. @ Наистина ли искате да изпълните този тип SQL заявка?
Ако не, щракнете върху Не и след това модифицирайте заявката или я затворете, за да се стартира по-късно. @@ 19 @@@ 2
10505 На път сте да актуализирате | ред (и). @ След като щракнете върху Да, не можете да използвате командата Отмяна, за да отмените промените.
Наистина ли искате да актуализирате тези записи? @@ 19 @@@ 2
10506 На път сте да добавите | ред (и). @ След като щракнете върху Да, не можете да използвате командата Отмяна, за да отмените промените.
Наистина ли искате да добавите избраните редове? @@ 19 @@@ 2
10507 На път сте да поставите | ред (и) в нова таблица. @ След като щракнете върху Да, не можете да използвате командата Отмяна, за да отмените промените.
Наистина ли искате да създадете нова таблица с избраните записи? @@ 19 @@@ 2
10508 На път сте да изтриете | ред (и) от посочената таблица. @ След като щракнете върху Да, не можете да използвате командата Отмяна, за да отмените промените.
Наистина ли искате да изтриете избраните записи? @@ 19 @@@ 2
10509 Microsoft Office Access не може да актуализира всички записи в заявката за актуализация. @ Microsoft Office Access не се актуализира | 1 поле (а) поради неуспех при преобразуване на тип, | 2 запис (и) поради нарушения на ключови данни, | 3 запис (и) поради нарушения на заключването и | 4 записа (и) поради нарушения на правилата за валидиране.
Искате ли все пак да продължите да изпълнявате този тип заявка за действие?
За да игнорирате грешката (ите) и да изпълните заявката, щракнете върху Да.
За обяснение на причините за нарушенията щракнете върху Помощ. @@ 21 @ 1 @ 10019 @ 2
10510 Microsoft Office Access не може да добави всички записи в заявката за добавяне. @ Microsoft Office Access задава | 1 поле (а) на Null поради неуспешно преобразуване на тип и не добавя | 2 запис (и) в таблицата поради ключови нарушения, | 3 записа (и) поради нарушения на заключването и | 4 записа (и) поради нарушения на правилата за валидиране.
Искате ли все пак да изпълните заявката за действие?
За да игнорирате грешката (ите) и да изпълните заявката, щракнете върху Да.
За обяснение на причините за нарушенията щракнете върху Помощ. @@ 21 @ 1 @ 10020 @ 2
10511 Microsoft Office Access не може да добави всички записи в заявката за актуализация или добавяне. @ Той зададе | 1 поле (а) на Null поради неуспех при преобразуване на тип.
Неуспех при преобразуване на тип се причинява, когато данните в едно или повече полета не съответстват на свойството DataType или FieldSize в целевата таблица. Например, оставянето на празни полета в поле Да / Не или въвеждането на текст в цифрово поле ще доведе до тази грешка.
Искате ли да игнорирате грешките и да пуснете актуализацията или да добавите заявка все пак?
За да игнорирате грешката (ите) и да изпълните заявката, щракнете върху Да. @@ 19 @ 1 @ 922 @ 2
10512 Microsoft Office Access не може да изтрие | 2 записа (и) в заявката за изтриване поради нарушения на ключове и | 3 записа (и) поради нарушения на заключването. @ Искате ли все пак да изпълните тази заявка за действие?
За да игнорирате грешката (ите) и да изпълните заявката, щракнете върху Да.
За обяснение на причините за нарушенията щракнете върху Помощ. @@ 21 @ 1 @ 10016 @ 2
10513 Съществуващите | ще бъде изтрит, преди да изпълните заявката. @ Искате ли все пак да продължите? @@ 20 @@@ 2
10514 Няма да можете да отмените промените, които тази заявка за действие ще направи в данните в свързана таблица или таблици. @ Искате ли все пак да изпълните тази заявка за действие? @@ 19 @@@ 2
10515 Microsoft Office Access не можа да актуализира всички записи в заявката за актуализация. @ Microsoft Office Access не актуализира | 1 поле (а) поради неуспешно преобразуване на тип, | 2 запис (и) поради ключови нарушения, | 3 запис (и) поради нарушения на заключването и | 4 записа (и) поради нарушения на правилата за валидиране.
За обяснение на причините за нарушенията щракнете върху Помощ. @@ 2 @ 1 @ 10019 @ 1
10516 Microsoft Office Access не може да добави всички записи към таблицата. @ Microsoft Office Access задава | 1 поле (а) на Null поради неуспех при преобразуване на тип и не добавя | 2 запис (и) поради ключови нарушения , | 3 записа (и) поради нарушения на заключването и | 4 записа (и) поради нарушения на правилата за проверка.
За обяснение на причините за нарушенията щракнете върху Помощ. @@ 2 @ 1 @ 10020 @ 1
10517 Microsoft Office Access не може да добави всички записи в заявката за таблица за създаване. @ Зададе | 1 поле (а) на Null поради неуспех при преобразуване на тип.
Неуспех при преобразуване на тип се причинява, когато данните в едно или повече полета не съответстват на свойството DataType или FieldSize в целевата таблица. Например оставянето на празни полета в поле Да / Не или добавянето на текст в цифрово поле ще доведе до тази грешка. @@ 1 @ 1 @ 922 @ 1
10518 Microsoft Office Access не може да изтрие всички записи в заявката за изтриване. @ Microsoft Office Access не е изтрил | 2 записа (и) поради ключови нарушения и | 3 записа (и) поради нарушения на заключването.
За обяснение на причините за нарушението щракнете върху Помощ. @@ 2 @ 1 @ 10016 @ 1
10519 Няма достатъчно дисково пространство или памет за отмяна на промените в данните, които тази заявка за действие ще направи. @ Искате ли все пак да изпълните тази заявка за действие?
За информация относно освобождаването на дисково пространство или освобождаването на памет, потърсете в помощния индекс на Microsoft Windows „място на диска, освобождаване“ или „памет, отстраняване на неизправности“. @@ 19 @@@ 2
10520 Искате ли да запазите промените, направени в SQL израза, и да актуализирате свойството? @ Свойството RecordSource или RowSource съдържа SQL израз, когато извикате Query Builder, така че оригиналният SQL израз беше модифициран. @ За да затворите Query Builder, без да променяте оригиналния SQL израз, щракнете върху No. @ 13 @ 1 @ 4309 @ 2
10521 Искате ли да запазите промените, направени в заявката, и да актуализирате свойството? @ Свойството RecordSource или RowSource съдържа името на заявка, когато извикате Query Builder, така че оригиналната заявка беше променена. оригиналната заявка, щракнете върху No. @ 13 @ 1 @ 4309 @ 2
10522 Извикахте Query Builder на таблица. @ Искате ли да създадете заявка въз основа на таблицата? @@ 19 @@@ 2
10523 На път сте да стартирате преминаваща заявка, която може да модифицира данни във вашата таблица. @ Наистина ли искате да изпълните този тип SQL заявка?
За информация как да предотвратите показването на това съобщение всеки път, когато стартирате SQL заявка, щракнете върху Помощ. @@ 21 @ 1 @ 9058 @ 2
10524 | изходната колона (и) в заявката бяха неназовани и няма да показват никакви данни. @@@ 1 @@@ 1
10526 Искате ли да запишете промените, направени в SQL изявлението и да актуализирате текстовия редактор? @ Съхранената процедура или функция съдържа SQL израз, когато извикате Query Builder, така че оригиналният SQL израз беше модифициран. @ За да затворите Query Builder без променяйки оригиналния SQL израз, щракнете върху No. @ 13 @ 1 @ 4309 @ 2
10600 Наистина ли искате да изтриете окончателно избраната връзка от вашата база данни? @@@ 19 @@@ 2
10601 Връзка вече съществува. @ Искате ли да редактирате съществуващата връзка? За да създадете нова връзка, щракнете върху No. @@ 13 @@@ 2
10602 Името на полето липсва в реда |. @ Не сте избрали съответстващо поле за тази връзка във всеки ред на мрежата. @ Изберете полета, така че мрежата да има еднакъв брой полета от лявата и дясната страна, и след това опитайте да създадете връзката отново. @ 1 @@@ 1
10603 Тази връзка е била модифицирана или изтрита от друг потребител, откакто сте отворили прозореца „Връзки“. @ Искате ли да редактирате връзката и да презапишете промените на другия потребител? За да актуализирате прозореца си за връзки, за да включите промените на другия потребител, щракнете върху No. @@ 19 @@@ 2
10604 Тази връзка вече е изтрита от друг потребител. @ За да актуализирате изгледа си, щракнете върху OK. @@ 1 @@@ 1
10605 Оформлението на прозореца Връзки ще бъде изчистено. @ Искате ли да продължите? @@ 19 @@@ 2
10606 Не можете да показвате заявки или свързани таблици в прозореца Връзки за тази база данни. @ Базата данни '|' е създаден в по-ранна версия на Microsoft Office Access.
За да конвертирате тази база данни в текущата версия на Microsoft Office Access, щракнете върху бутона Microsoft Office и след това щракнете върху Конвертиране. @@ 3 @ 1 @ 9029 @ 1
10607 Връзката е създадена като връзка „един към много“, тъй като в свързаното поле има дублиращи се записи. @ Опитахте се да създадете връзка „един към един“, но данните в таблиците предполагат, че едно към едно -много отношения са по-подходящи. @@ 2 @ 1 @ 11617 @ 1
10608 За да създадете връзка, използвайте мишката, за да плъзнете поле от една таблица в друга. @@@ 1 @@@ 1
10700 Този документ преди това беше форматиран за принтера | 1 на | 2, но този принтер не е наличен. Искате ли да използвате принтера по подразбиране | 3? @@@ 19 @@@ 1
10701 Този документ преди това беше форматиран за принтера '| 1 on | 2', но този принтер не е наличен. Настройките на страницата, показани в диалоговия прозорец Настройка за печат, са за текущия принтер по подразбиране '| 3'. @ Искате ли да продължите? @@ 19 @@@ 1
10702 Предварителен преглед или отпечатване на този изглед на обобщена таблица може да отнеме много време, защото показва голямо количество подробни данни. Microsoft Office Access може да не реагира известно време. @ Искате ли да продължите? @ * За да намалите необходимото време, скрийте most или всички подробни данни в изгледа.
* За повече информация вижте статията от базата знания на Microsoft Q282315. @ 3 @@@ 1
10750 Трябва да запазите макроса, преди да го стартирате. @ Искате ли да го запазите сега?
* За да запазите макроса и след това да го стартирате, щракнете върху Да.
* За да се върнете в прозореца на макроса за този макрос или в прозореца, от който сте изпълнили командата Run Macro, щракнете върху No. @@ 19 @@@ 2
10751 Някои от макро действия, които се опитвате да запазите, не могат да бъдат извършени в Access 97. Тези действия ще бъдат изтрити за постоянно от макроса във версията на Access 97 на вашата база данни. @@@ 1 @@@ 1
10800 Microsoft Office Access завърши с добавянето на индекса'|.'@ Добавете друг индекс от диалоговия прозорец Избор на файлове с индекс или щракнете върху Затвори. @@ 1 @@@ 1
10801 Файлът с информация за индекса на Microsoft Office Access (.inf) за „|“ вече съществува. @ Искате ли да замените съществуващия .inf файл на Microsoft Office Access за файла dBASE или Microsoft FoxPro, който свързвате? @ * За да създадете нов .inf файл, щракнете върху Да.
* За да използвате съществуващия файл, щракнете върху Не.
Ако .inf файлът съдържа невалидна или остаряла информация, трябва да щракнете върху Да, за да създадете нов .inf файл, преди да можете да свържете таблицата. @ 17 @ 1 @ 9186 @ 2
10803 Обектът "|" вече съществува. @ Искате ли да замените съществуващия обект с този, който експортирате?
Ако искате да експортирате този обект, без да замествате съществуващия обект, щракнете върху Не. След това можете да изберете ново име в диалоговия прозорец Експортиране. @@ 20 @@@ 2
10804 Не всички спецификации за импортиране могат да бъдат импортирани поради конфликти на имена. Конфликти са съществували в | на спецификациите. @ Преименувайте конфликтните спецификации за импортиране и опитайте отново операцията за импортиране. @@ 1 @@@ 1
10806 Свързаните данни не се поддържат с опцията за данни на живо.
10807 Моля, посочете XML местоположение за износ.
10808 Текущият запис не беше уникален. Всички идентични записи бяха експортирани.
10892 Формуляр с обвързана ActiveX контрола или вграден обект, обвързан с източник на данни, не може да има свойството DefaultView зададено на Continuous Forms. @ Опитахте се да добавите обвързана ActiveX контрола към формуляр в изглед за проектиране.
Microsoft Office Access ще възстанови свойството DefaultView на Single Form. @@ 1 @@@ 1
10896 Избрахте да изтриете за постоянно връзката към страницата за достъп до данни. @? Изтриване и връзка? Отказ @@ 27 @@@
10897 | @Има проблем с настройките на системния регистър на Internet Explorer. @ Моля, преинсталирайте Internet Explorer. @ 1 @@@ 1
10898 Страниците за достъп до данни на Microsoft Office Access могат да се преглеждат само в Windows Internet Explorer, но това не е вашият браузър по подразбиране. @ Искате ли да отворите Internet Explorer, за да видите тази страница? @@ 19 @@@
10899 Връзка към тази страница за достъп до данни не може да бъде създадена, тъй като Data and Misc. Обектите не се проверяват. @@@ 1 @@@ 1
10950 Наистина ли искате да изтриете този акаунт? @ Не можете да отмените изтриването на акаунт на потребител или група. За да възстановите изтрит потребителски или групов акаунт, трябва да пресъздадете акаунта, като използвате същото име и личен идентификатор (PID). @@ 20 @@@ 2
10951 Нямате разрешение да модифицирате'|.'@ За да модифицирате този обект, трябва да имате разрешение за промяна на дизайна за него. Ако обектът е таблица, трябва също да имате разрешения за изтриване на данни и актуализиране на данни за него.
Искате ли да запазите копие на обекта като нов обект? @@ 21 @ 1 @ 10222 @ 1
10952 Нямате разрешение за преглед на този макрос. @ За да видите макрос, трябва да имате разрешение за четене на дизайн за него.
Искате ли да продължите да изпълнявате макроса? @@ 21 @ 1 @ 10222 @ 2
10953 Нямате разрешение да модифицирате'|.'@ За да модифицирате този обект, трябва да имате разрешение за промяна на дизайна за него. Ако обектът е таблица, трябва също да имате разрешения за изтриване на данни и актуализиране на данни за него.
Искате ли да го отворите като само за четене? @@ 21 @ 1 @ 10222 @ 1
10954 Променихте разрешенията на '| 1' за'|2.'@Искате ли да присвоите тези разрешения сега? @@ 19 @@@ 2
10955 Нямате разрешение да отворите „|“ за изключително ползване. @ Microsoft Office Access отваря базата данни за споделен достъп.
За да отворите база данни за ексклузивен достъп, трябва да имате разрешение за Open Exclusive за нея. За повече информация относно разрешенията и кой може да ги зададе, щракнете върху Помощ. @@ 5 @ 1 @ 10222 @ 1
10956 ; LCID = 0x0409
10957 Не сте въвели идентификатор на работна група. За да сте сигурни, че файлът с информация за вашата работна група е уникален, въведете уникален идентификатор на работната група с до 20 цифри или букви. Продължете без идентификатор на работна група? @@@ 20 @@@ 1
10958 Файлът „|“ вече съществува. Замяна на съществуващ файл? @@@ 20 @@@ 1
10959 Файлове на работната група (* .mdw)
10960 Изберете Файл с информация за работната група
10961 отворено
10962 Успешно създадохте информационен файл за работната група '|.' @@@ 1 @@@ 4
10964 Успешно сте се присъединили към работната група, дефинирана от информационния файл за работната група '|' @@@ 1 @@@ 2
10968 Microsoft Office Access не може да добави цифров подпис към вашия файл, тъй като Access не може да получи изключителен достъп до файла. @ Уверете се, че никой друг човек или програма не е отворил файла и опитайте да добавите отново цифровия подпис. @@ 1 @@@ 2
10974 Модификациите на базата данни или проект са обезсилили свързания с тях цифров подпис. @ Това може да изисква да вземете решение за доверие при следващото отваряне на базата данни или проект. @@ 2 @ 1 @ 553714150 @ 1
29000 Няма достатъчно памет за създаване на област за въвеждане. @ Затворете ненужните програми. След това опитайте отново да създадете областта за въвеждане.
За повече информация относно освобождаването на памет, потърсете в помощния индекс на Microsoft Windows „памет, отстраняване на неизправности“. @@ 1 @@@ 1
29001 Microsoft Office Access не успя да запази модул'|.'@Вашият компютър може да има малко място на диска.
За информация относно освобождаването на памет или дисково пространство, потърсете в помощния индекс на Microsoft Windows „памет, отстраняване на неизправности“ или „дисково пространство, освобождаване“. @@ 1 @@@ 3
29002 Microsoft Office Access не успя да създаде модула Visual Basic'|.'@Ако вашата база данни е на мрежово устройство, проверете мрежовата си връзка и опитайте отново. @@ 1 @@@ 1
29003 Microsoft Office Access не успя да преобразува или активира кодовите ви модули. @ Компютърът ви може да няма достатъчно дисково пространство или памет. @@ 1 @@@ 1
29004 Новото име на процедурата, което сте предоставили, е невалидно. @@@ 2 @ 1 @ 11738 @ 1
29005 Процедурата „|“ вече съществува. @ Изберете друго име на процедура. @@ 1 @@@ 1
29006 Microsoft Office Access не успя да създаде лента с инструменти на прозореца за отстраняване на грешки. @ Системата може да няма памет на ресурси. @ Затворете ненужните програми и опитайте отново.
За повече информация относно освобождаването на памет, потърсете в помощния индекс на Microsoft Windows „памет, отстраняване на неизправности“. @ 1 @@@ 1
29007 По време на операцията за поставяне или импортиране Microsoft Office Access не успя да преобразува '|' модул от по-ранна версия на базата данни на Microsoft Office Access. @ Вашият компютър може да има малко дисково пространство или памет. @@ 1 @@@ 1
29008 Microsoft Office Access не можа да създаде място за съхранение на модул Visual Basic. @ Ако вашата база данни е на мрежово устройство, проверете мрежовата си връзка и опитайте отново. @@ 1 @@@ 3
29009 Microsoft Office Access не можа да отвори място за съхранение на модул Visual Basic. @ Възможно е компютърът ви да няма достатъчно място на диска.
За информация относно освобождаването на памет или дисково пространство, потърсете в помощния индекс на Microsoft Windows „памет, отстраняване на неизправности“ или „дисково пространство, освобождаване“. @@ 1 @@@ 3
29010 Името на функцията е твърде дълго. @ Microsoft Office Access ще съкрати името на функцията на 255 знака. @@ 1 @ 1 @ 11738 @ 1
29011 Microsoft Office Access не успя да запази базата данни. @ Компютърът ви може да има малко дисково пространство.
За информация относно освобождаването на памет или дисково пространство, потърсете в помощния индекс на Microsoft Windows „памет, отстраняване на неизправности“ или „дисково пространство, освобождаване“. @@ 1 @@@ 3
29013 Това действие ще нулира текущия код в режим на прекъсване. @ Искате ли да спрете работещия код? @ * За да спрете изпълнението на програмата, така че прозорецът на модула да може да бъде затворен, изберете Да.
* За да оставите кода в текущото състояние, изберете No. @ 20 @@@ 1
29014 Не можете да добавите препратка към работна група на Microsoft Office Access. @@@ 2 @ 1 @ 13780 @ 1
29015 Не можете да премахнете тази препратка. @ Microsoft Office Access се нуждае от тази препратка, за да работи правилно. @@ 1 @@@ 1
29016 Не можете да добавите препратка към отворената база данни. @@@ 1 @@@ 1
29017 Базата данни | е създаден в по-ранна версия на Microsoft Office Access. @ Преобразувайте тази база данни в текущата версия на Microsoft Office Access, като използвате командата Преобразуване на база данни в менюто Инструменти (подменю Помощни програми за база данни). @@ 1 @@@ 1
29018 Не можете да използвате стандартен модул за тази операция. @@@ 1 @@@ 1
29019 Името на модула '|' е невалидно. @ * Името на модула може да е start с префикса Form_ или Report_.
* Модулът не може да бъде наречен Форми, отчети, модули, приложение, екран, асистент, командни ленти, референции или DoCmd.
* Името на модула може да има твърде много знаци. @@ 2 @ 1 @ 11734 @ 1
29020 Друг потребител е модифицирал тази база данни. @ За да видите текущата версия, затворете базата данни и я отворете отново. @@ 1 @@@ 1
29021 Тази операция не е налична, докато има модул в режим на прекъсване. @ Нулирайте изпълняващия код и опитайте операцията отново. @@ 1 @@@ 1
29022 По време на преобразуването или активирането на тази база данни имаше грешки при компилацията. @ Базата данни не е запазена в компилирано състояние. Ефективността на тази база данни ще бъде нарушена, тъй като Microsoft Office Access ще трябва да прекомпилира базата данни за всяка сесия.
За информация за подобряване на производителността щракнете върху Помощ. @@ 2 @ 1 @ 11705 @ 1
29023 Има извиквания към 16-битова динамична връзка libraries (.dll) в модули в тази база данни. @ Те няма да работят под Microsoft Windows 95 или Microsoft Windows NT. @ Променете кода си, за да извикате еквивалентна 32-битова динамична връзка libraries (.dll). @ 2 @ 1 @ 11961 @ 1
29024 Текущият потребителски акаунт няма разрешение за конвертиране или активиране на тази база данни. @ За да конвертирате или активирате база данни, осигурете следното:
* Трябва да се присъедините към работната група, която определя потребителските акаунти, използвани за достъп до базата данни.
* Вашият потребителски акаунт трябва да има разрешения Open / Run и Open Exclusive за обекта на базата данни.
* Вашият потребителски акаунт трябва да има разрешения за промяна на дизайна или администриране за всички таблици в базата данни или трябва да е собственик на всички таблици в базата данни.
* Вашият потребителски акаунт трябва да има разрешение за четене на проекти за всички обекти в базата данни.
* Искайте другите потребители да затворят базата данни. @@ 2 @ 2 @ 77316 @
29025 Има извиквания към 16-битова динамична връзка libraries (.dll) в модули в тази база данни. @ Те няма да работят под Microsoft Windows 95 или Microsoft Windows NT. @ Преведете тези обаждания в еквивалентна 32-битова динамична връзка librarт.е. @ 2 @ 1 @ 11961 @
29026 Понастоящем се използва базата данни, която се опитвате да отворите или конвертирате, или нямате разрешение да я отворите изключително. @ Когато конвертирате база данни или при първото отваряне на по-ранна версия на база данни, друг потребител не може да има базата данни е отворена. @ Опитайте едно от следните:
* Искайте други потребители да затворят базата данни.
* Използвайки версията на Microsoft Office Access, в която е написана базата данни, нека администраторът на вашата работна група ви даде разрешение да отваряте базата данни изключително.
Множество потребители могат да споделят базата данни, след като я конвертирате или след като я отворите за първи път. @ 1 @ 1 @ 9027 @ 1
29027 Microsoft Office Access не можа да запази проекта. @ Друг потребител запазва проекта сега.
Искате ли да опитате отново? @@ 23 @@@ 1
29028 Операцията за запазване не бе успешна. @@@ 1 @@@ 1
29029 Опитвате се да отворите база данни само за четене. @ Първият път, когато отворите база данни с по-ранна версия, трябва да можете да записвате промени в базата данни.
* Атрибутът само за четене на файла на базата данни може да бъде зададен; изчистете този атрибут.
* Може да сте избрали командата Отвори само за четене в диалоговия прозорец Отваряне. Не избирайте тази команда при първото отваряне на базата данни.
* Вашият лиценз за използване на това приложение може да е изтекъл. @@ 1 @@@ 1
29030 Microsoft Office Access не може да установи препратка към посочената база данни. @ Препращаната база данни не може да бъде намерена или е заключена изключително от друг потребител, така че не може да бъде отворена. @ Възстановете референтната база данни от резервно копие или поискайте потребителят, който е заключил базата данни, за да я отвори в неексклюзивен режим. @ 1 @@@ 1
29031 Microsoft Office Access не може да създаде или отвори заявената база данни сега. @ Базата данни може да бъде заключена изключително от друг потребител. @@ 1 @@@ 1
29032 „|“ модулът е отворен; Microsoft Office Access не може да зададе разрешенията за отворен модул. @@@ 1 @@@ 1
29033 Microsoft Office Access не може да добавя препратки към репликирана база данни; промените ще бъдат игнорирани. @@@ 1 @@@ 1
29034 Microsoft Office Access не може да импортира модула от репликата на източника. @ Синхронизирайте базата данни на източника. @@ 1 @@@ 1
29040 Понастоящем Microsoft Office Access не може да преименува формуляра, отчета или модула на '|'. @ Затворете базата данни, отворете я отново и след това опитайте операцията по преименуване отново. @@ 1 @@@ 1
29041 Един или повече формуляри или отчети съдържат ActiveX контрола, която не може да бъде заредена. @ Тези контроли няма да функционират правилно, докато не ги регистрирате, отворите формулярите или отчетите в изгледа за проектиране и запазите формулярите или отчетите. @@ 1 @@@ 1
29042 Един или повече формуляри или отчети съдържат ActiveX контрола, която не може да бъде заредена. @ Тези контроли няма да функционират правилно, докато не ги регистрирате, отворите формулярите или отчетите в изгледа за проектиране и запазите формулярите или отчетите. @@ 1 @@@ 1
29043 Microsoft Office Access преобразува кода в '|' към текущата версия на Visual Basic. @ За да подобрите производителността на тази база данни, направете следното:
1. Отворете всеки модул в тази база данни в изглед за проектиране.
2. В менюто за отстраняване на грешки щракнете върху Compile And Save All Modules. @@ 1 @@@ 1
29044 DAO версия 3.0 не е съвместима с тази версия на Microsoft Office Access. @ Създайте препратка към DAO версия 3.5. За информация относно задаването на препратки щракнете върху Помощ. @@ 2 @ 1 @ 13780 @ 1
29045 Не можете да импортирате, експортирате, създавате, променяте или преименувате каквито и да било форми, отчети, страници или модули в база данни на ACCDE, MDE или ADE. @@@ 1 @@@ 1
29046 Не можете да създадете модул за формуляр или отчет, ако е само за четене или ако базата данни е само за четене. @@@ 1 @@@ 1
29047 Microsoft Office Access не можа да отвори проекта Visual Basic за тази база данни. @ Друг потребител запазва проекта сега. Искате ли да опитате отново? @@ 23 @@@ 1
29048 MDE базите данни не могат да препращат към MDB бази данни. @ MDE базите данни могат да препращат само към други MDE бази данни или тип librarт. н. @@ 1 @@@ 1
29049 За да добавите кодов модул към формуляр или отчет, трябва да превключите към изглед Дизайн и да зададете свойството HasModule на формуляра или отчета на Да. @@@ 1 @@@ 1
29050 Microsoft Office Access не може да компилира тази база данни, тъй като една или повече препратки не могат да бъдат разрешени. @ Базата данни не е запазена в компилирано състояние. Ефективността на тази база данни ще бъде по-бавна, тъй като Microsoft Office Access ще трябва да прекомпилира базата данни за всяка сесия. @ За информация за подобряване на производителността щракнете върху Помощ. @ 2 @ 1 @ 11705 @ 1
29051 Текущият потребителски акаунт няма разрешение за създаване на MDE файл от тази база данни. @ За да направите MDE файл, направете следното:
* Присъединете се към работната група, която определя потребителските акаунти, използвани за достъп до базата данни.
* Уверете се, че потребителският акаунт има разрешения Open / Run и Open Exclusive за обекта на базата данни.
* Уверете се, че потребителският акаунт има разрешения за промяна на дизайн или администриране за таблицата MSysModules2 в базата данни.
* Искайте другите потребители да затворят базата данни. @@ 1 @@@ 1
29052 Проектът Visual Basic for Applications в базата данни "|" не може да бъде преобразуван в текущия формат на Visual Basic. @ Ако базата данни е MDE, ще трябва да възстановите MDE от изходния MDB. Ако нямате MDB източник, ще трябва да получите нова версия на MDE, която е съвместима с текущата версия на Visual Basic. @@ 1 @@@ 1
29053 Microsoft Office Access не може да създава повече контроли върху този формуляр или отчет. @ Ако сте изтрили контроли от този формуляр или отчет в миналото, може да успеете да преименувате формуляра или отчета и след това да добавите повече контроли към него. @ @ 1 @@@ 1
29054 Microsoft Office Access не може да добавя, преименува или изтрива контролите, които сте поискали. @@@ 1 @@@ 1
29055 Формата или докладът "|" има твърде много контроли. @ Намалете броя на контролите във формуляра или отчета, преди да го използвате в тази версия на Microsoft Office Access. @@ 1 @@@ 1
29056 Някой друг използва „|“ и проектът Visual Basic за приложения не съответства на вашата версия на Visual Basic. @ Трябва да отворите базата данни изключително, за да надстроите проекта Visual Basic за приложения в тази база данни. @@ 1 @@@ 1
29057 Базата данни "|" е само за четене и проектът Visual Basic for Applications не съответства на вашата версия на Visual Basic. @ Трябва да отворите базата данни за четене и запис, за да надстроите проекта Visual Basic за приложения в тази база данни. @@ 1 @@@ 1
29058 Не можете да създадете модул за формуляр или отчет, докато екземпляр на формуляра или отчета е в режим на разглеждане. @@@ 1 @@@ 1
29059 Microsoft Office Access не можа да покаже модула. @@@ 1 1@@@ XNUMX
29060 Файлът не е намерен. @@@ 1 @@@ 1
29061 По време на преобразуването или активирането на тази база данни имаше грешки при компилацията. @ Това може да се дължи на стария синтаксис на DAO, който вече не се поддържа.
За пример как да коригирате кода, щракнете върху Помощ. @@ 2 @ 1 @ 11705 @ 1
29062 Името на модула '|' е грешно написана или се отнася до модул, който не съществува. @ Ако невалидното име на модула е в макрос, диалоговият прозорец Action Failed ще покаже името на макроса и аргументите на макроса, след като щракнете върху OK. Отворете прозореца Macro и въведете правилното име на модула. @@ 1 @@@ 1
29063 Проектът Visual Basic for Applications в базата данни е повреден.
29064 Понастоящем нямате изключителен достъп до базата данни. Ако продължите да правите промени, може да не успеете да ги запазите по-късно.
29065 Microsoft Office Access не може да запазва промени в дизайна или да записва в нов обект на база данни, тъй като файлът е отворен за друг потребител. За да запазите промените в дизайна или да запазите в нов обект, трябва да имате изключителен достъп до файла.
29066 Нямате изключителен достъп до базата данни. Промените в дизайна ви не могат да бъдат запазени в момента. Искате ли да затворите, без да запазвате промените си?
29067 Нямате изключителен достъп до базата данни. Понастоящем не можете да конвертирате тази база данни.
29068 Microsoft Office Access не може да завърши тази операция. Трябва да спрете кода и да опитате отново.
29069 Понастоящем Microsoft Office Access не може да запази цифровия подпис. @ * Може да се намирате в база данни под Control Source Control.
* Може да сте в база данни, която е само за четене.
* Базата данни използва разширението на файла * .accdb или * .accde. За да подпишете такава база данни, щракнете върху бутона Microsoft Office, посочете менюто Публикуване и след това щракнете върху Пакет и подпис. @@ 1 @@@ 1
29070 Вашата база данни или проект на Microsoft Office Access съдържа липсваща или счупена препратка към файла '| 1' | 2 @ * За да сте сигурни, че вашата база данни или проект работи правилно, трябва да коригирате тази препратка. @@ 1 @ 2 @ 5043 @ 1
29071 Липсваща или неработеща VBE препратка към файла '| 1'.
29072 Microsoft Office Access е открил повреда в този файл. За да се опитате да поправите повредата, първо направете резервно копие на файла. Щракнете върху бутона Microsoft Office, посочете Manage и след това щракнете върху Compact and Repair Database. Ако в момента се опитвате да поправите тази повреда, трябва да пресъздадете този файл или да го възстановите от предишен архив. @@@ 2 @ 1 @ 553714192 @ 1
29073 Нямате изключителен достъп до базата данни. Не можете да продължите с командата за контрол на изходния код.
29074 Microsoft Office Access не успя да създаде модула Visual Basic. @ Ако вашата база данни е на мрежово устройство, проверете мрежовата си връзка и опитайте отново. @@ 1 @@@ 1
29075 Access не може да добави цифров подпис към файл, създаден в Access 97 или по-нова версия. @ Преобразувайте файла във файлов формат Access 2000 или по-нова версия и след това добавете цифров подпис. @@ 1 @@@ 1
29076 Възникна проблем с цифровия сертификат. Проектът VBA не можа да бъде подписан. Подписът ще бъде отхвърлен. @@@ 1 @@@ 1
29079 Microsoft Office Access не може да чете модулите VBA в тази база данни и не може да възстанови модулите, тъй като файлът е само за четене. За да възстановите модулите VBA, затворете базата данни и направете резервно копие на базата данни. След това отворете базата данни с разрешение за четене / запис. @@@ 2 @ 2 @ 553713744 @ 1
29080 Модулите VBA в тази база данни изглежда са запазени с грешки. Достъпът може да възстанови модулите, но първо трябва да архивирате базата данни. За да отмените, за да можете да направите резервно копие на базата данни, щракнете върху Отказ. След това направете резервно копие на базата данни. @ Ако имате резервно копие на базата данни, щракнете върху OK. Когато базата данни се отвори, разгледайте модулите, за да видите дали са правилни. Ако не са, трябва да се върнете към скорошно архивиране. @@ 6 @ 2 @ 553713744 @ 1
29081 Базата данни не може да бъде отворена, тъй като съдържащият се в нея VBA проект не може да бъде прочетен. Базата данни може да бъде отворена само ако проектът VBA първо бъде изтрит. Изтриването на проекта VBA премахва целия код от модули, формуляри и отчети. Трябва да направите резервно копие на вашата база данни, преди да се опитате да отворите базата данни и да изтриете проекта VBA. @ За да създадете резервно копие, щракнете върху Отказ и след това направете резервно копие на вашата база данни. За да отворите базата данни и да изтриете VBA проекта, без да създавате резервно копие, щракнете върху OK. @@ 6 @ 2 @ 553713744 @ 1
29082 Версията на Access, използвана за запазване на тази база данни, не може да бъде открита. Този проблем не може да бъде коригиран, защото базата данни е само за четене. Щракнете върху OK и след като базата данни се затвори, направете резервно копие на базата данни. След това отворете базата данни с разрешение за четене / запис. @@@ 2 @ 2 @ 553713744 @ 1
30000 Microsoft Office Access не можа да намери SQL Server Проверете дали името на сървъра е правилно.
30001 Microsoft Office Access не можа да намери базата данни на сървъра. Проверете дали името на базата данни е правилно.
30002 Microsoft Office Access не можа да влезе в сървъра. Проверете дали информацията за влизане е правилна.
30004 Настройката по подразбиране за максимални записи трябва да бъде между 0 и 2147483647.
30005 Липсва SQL команда
30006 Access не успя да извърши тази операция, тъй като проектът не е свързан с SQL Server база данни.
30007 Не може да се сортира върху едно или повече полета, посочени в свойството „Подреждане по“ или диалоговия прозорец за сортиране / групиране.
30008 Сървърът, до който се опитвате да осъществите достъп, е чувствителен към малки и големи букви. Обекти със същото име, но с различен регистър не се поддържат. Използването на тези обекти може да доведе до загуба на данни.
30009 Друг потребител или приложение е изтрило този запис или е променило стойността на неговия първичен ключ.
30010 Не може да се приложи Филтър в едно или повече полета, посочени в свойството Филтър.
30011 Не може да се получи информация за колона за разглеждания обект на базата данни.
30012 Сървърният филтър не може да се приложи към съхранена процедура Източник на запис. Филтърът не е приложен.
30013 Не можете да актуализирате записа, защото друг потребител или приложение го изтрива или променя стойността на неговия първичен ключ.
30014 Данните бяха добавени към базата данни, но данните няма да бъдат показани във формуляра, тъй като не отговарят на критериите в основния източник на записи.
30015 Посоченият източник на записи съдържа дублирани имена за някои изходни полета. Използвайте псевдоними във вашия оператор SELECT, за да дадете на всяко поле уникално име.
30016 Полето „|“ е само за четене.
30017 Тази база данни не е активирана за публикуване.
30018 Не могат да се създават обекти от тип '|' срещу текущата бекенда на SQL. Моля, проверете вашите разрешения и настройка на сървъра.
30019 Microsoft Office Access не може да копира таблица с име, което е по-дълго от 64 знака.
30020 Не може да се намери колона „|“.
30021 Не може да използва функции на домейн за съхранени процедури.
30022 Проектът Access не може да бъде отворен. Възможно е да нямате подходящи разрешения или проектът може да бъде само за четене.
30023 Не могат да се използват функции на домейн за скаларни функции.
30024 Паролата ви няма да бъде шифрована, преди да бъде запазена във файла. @ Потребителите, които преглеждат съдържанието на файла, ще могат да видят потребителското име и паролата на акаунта.? & Запазване на паролата?
30025 Невалидно SQL изявление. Проверете филтъра на сървъра на източника на запис на формуляр
30026 Access не може да се свърже с базата данни "| 1" на сървъра "| 2". Уверете се, че базата данни все още съществува и сървърът работи.
30027 Въведената от вас стойност не съответства на типа данни или дължината на колоната.
30028 Името на базата данни за прикачения файл на базата данни е празно. Въведете име за вашата база данни.
30029 Тази версия на Microsoft Office Access не поддържа промени в дизайна с версията на Microsoft SQL Server към който е свързан вашият проект на Access. Вижте уеб сайта на Microsoft Office Update за най-новата информация и изтегляния. Промените в дизайна ви няма да бъдат запазени.
31000 Трябва да посочите критерии за всички условни формати. @@@ 1 @@@ 1
31001 Изразът на условен формат не може да бъде по-дълъг от 946 знака. @@@ 1 @@@ 1
31002 Microsoft Office Access в момента не може да променя условните формати на контролата. @ Програмата ви се опита да модифицира условния формат на контрола, докато условният формат беше оценен.
31003 Настройката за това свойство е твърде дълга. @ Можете да въведете до 255 или 2,048 знака за това свойство, в зависимост от типа данни. @@ 1 @@@ 1
31004 Стойността на поле (AutoNumber) не може да бъде извлечена, преди да бъде запазена.

Моля, запазете записа, който съдържа полето (AutoNumber), преди да извършите това действие. @@@ 1 @@@ 1

31005 Достъпът не успя да оцени един или повече изрази, защото '|' е посочен в израз. В изразите се допускат само функции и свойства, които се считат за безопасни, когато Access работи в режим на пясъчник. @ За повече информация относно режима на пясъчник, потърсете „“ режим на пясъчник ““ в Access Help. @@ 1 @@@ 1
31006 Този метод не се поддържа за контроли за прикачени файлове в текущия файлов формат на базата данни. @@@ 1 @@@ 1
31500 Microsoft Office Access не може да изпрати този формат в пощенско съобщение. @ За да изпратите този формат в пощенско съобщение, щракнете върху Експортиране в менюто Файл или използвайте метода OutputTo, за да създадете файловете и да ги прикачите към пощенско съобщение. @@ 1 @@@ 1
31501 Избраният файл за преобразуване '|' не може да бъде намерен. Моля, изберете различна трансформация.
31502 Microsoft Office Access не може да намери международната библиотека за динамична връзка на Microsoft Officerary (DLL). @ Преинсталирайте Microsoft Office. @@ 1 @@@ 3
31503 Посочената трансформация не преобразува успешно данните. Изберете различна трансформация.
31504 Данните бяха трансформирани във формат, който не може да бъде импортиран.
31505 Наистина ли искате да премахнете „|“ от списъка с налични трансформи?

Това всъщност няма да изтрие файла за преобразуване.

31506 Избраният файл за преобразуване не може да бъде намерен. Изберете различна трансформация или премахнете трансформацията. След това опитайте да експортирате отново.
31507 Невалиден тип данни на полето.
31508 Не може да се зареди Office Web Components @ Access има проблем при зареждането на Office Web Components версия 9.0. Опитайте да преминете през настройка, за да ги преинсталирате @@ 1 @@@ 3
31509 Не може да се зареди Office Web Components @ Access има проблем при зареждането на Office Web Components версия 10.0. Опитайте да преминете през настройка, за да ги преинсталирате @@ 1 @@@ 3
31510 Microsoft Office Access не може да зареди lib на динамичната връзкаrary |. @ Трябва да разрешите неуспеха и start Достъп отново. @@ 1 @@@ 3
31511 Решихте да промените режима, в който SQL синтаксисът ще бъде интерпретиран в тази база данни. Това ще означава: @ * Съществуващите заявки могат да върнат различни резултати или изобщо да не се изпълняват.
* Обхватът на типовете данни и запазените думи ще се промени.
* Ще бъдат използвани различни заместващи символи. @ Препоръчително е да направите резервно копие на тази база данни, преди да продължите. Ако се съгласите да продължите, Access ще затвори тази база данни, ще я уплътни и ще отвори отново в новия режим. Изберете OK, за да продължите. @ 5 @ 1 @ 24324 @ 1
31512 Microsoft Office Access не може да отвори пощенската сесия. @ Може да не сте конфигурирали имейл клиент на този компютър. Уверете се, че вашият имейл софтуер е инсталиран и конфигуриран правилно. @@ 1 @@@ 1
31513 Всички отворени обекти трябва да бъдат затворени преди конвертиране в различна версия. @ Искате ли Microsoft Office Access да затвори обектите? @@ 19 @@@ 2
31514 Microsoft Office Access не може да конвертира тази база данни в различна версия, тъй като са отворени един или повече обекти. @ Затворете всички обекти и опитайте отново. @@ 1 @@@ 3
31515 Вашата база данни използва SQL Server Съвместим синтаксис (ANSI 92), за който Access 2000 има ограничена поддръжка. Това ще означава: @ * Потребителите на Access 2000 може да не могат да виждат някои заявки.
* Съществуващите заявки могат да връщат различни резултати или изобщо да не се изпълняват.
* Обхватът на типовете данни и запазените думи ще се промени.
* Ще бъдат използвани различни заместващи символи. @ Препоръчително е да промените SQL Server Настройка за съвместим синтаксис (ANSI 92) преди преобразуване на тази база данни във файловия формат на Access 2000. Изберете Отказ, за ​​да прекратите процеса на преобразуване и да промените SQL Server Настройка за съвместим синтаксис (ANSI 92). @ 5 @ 1 @ 24324 @ 1
31516 Microsoft Office Access не може да конвертира тази база данни в заявената версия, защото е „активирана“ да работи с по-нови версии на Microsoft Office Access, отколкото е била създадена първоначално. @ Можете да конвертирате тази база данни в по-нов формат и след това да опитате отново тази операция с новопреобразуваната база данни. @@ 1 @@@ 1
31517 Microsoft Office Access не може да конвертира тази база данни в заявената версия, защото е от по-стара версия на Microsoft Office Access. @ Можете да конвертирате тази база данни в по-нов формат и след това да опитате отново тази операция с новопреобразуваната база данни. @@ 1 @@@ 1
31518 Следните контроли съдържат изрази, които не могат да бъдат представени в изглед на обобщена таблица на Microsoft Office Access или обобщена диаграма: |. @ Все още ли искате да превключите към изглед на обобщена таблица или обобщена диаграма? @@ 19 @@@ 2
31519 Не можете да импортирате този файл. @ Не можете да импортирате текстов файл, освен ако няма едно от следните разширения: |. @@ 1 @@@ 1
31520 Не можете да импортирате този файл. @ Не можете да импортирате текстов файл, който има едно от следните разширения: |. @@ 1 @@@ 1
31521 Не може да се установи връзка със сървъра. @ | @@ 1 @@@ 1
31522 Microsoft SQL Server Desktop Engine трябва да е на машината с Microsoft Office Access. @@@ 1 @@@ 1
31523 Microsoft Office Access не можа да отвори файла „|“. Файлът може да не е файл на Access, посоченият път или име на файл може да е неправилен или файлът не може да бъде отворен изключително. За да поправите файла ръчно, в менюто Файл посочете Управление на базата данни и след това щракнете върху Уплътняване и поправка на базата данни. @@@ 1 @@@ 1
31524 Microsoft Office Access не може да прехвърли дефинираната от потребителя функция '|'. Потребителските функции могат да се прехвърлят само между Microsoft SQL Servers, които са с версия 8.0 или по-нова. @@@ 1 @@@ 1
31525 Можете да копирате и поставите този обект само ако поне Microsoft SQL Server 2000 е инсталиран както на изходния сървър, така и на целевия сървър. @@@ 1 @@@ 1
31526 Не можете да създадете ADE или MDE файл на Microsoft Office Access от база данни, запазена във формат Microsoft Office Access 2000. @ Преобразувайте базата данни в текущата версия на Microsoft Office Access. След това създайте ADE или MDE файл. @@ 1 @@@ 1
31527 Пътят не е намерен: |. @@@ 1 @@@ 1
31528 Таблица „|“ се използва. Моля, затворете масата и опитайте отново да импортирате. @@@ 1 @@@ 1
31529 Преглед „|“ се използва. Моля, затворете изгледа и опитайте отново да импортирате. @@@ 1 @@@ 1
31530 Процедура "|" се използва. Моля, затворете процедурата и опитайте отново да импортирате. @@@ 1 @@@ 1
31531 Microsoft Office Access не може да създава таблица (и), използвайки информацията, съдържаща се в документа (ите), който се опитвате да импортирате. @@@ 1 @@@ 1
31532 Microsoft Office Access не можа да експортира данните. @@@ 1 @@@ 1
31533 Невалидно име на файла. @@@ 1 @@@ 1
31534 Вашата база данни използва SQL Server Съвместим синтаксис (ANSI 92), за който Access 97 има ограничена поддръжка. Това ще означава: @ * Съществуващите заявки могат да върнат различни резултати или изобщо да не се изпълняват.
* Обхватът на типовете данни и запазените думи ще се промени.
* Ще бъдат използвани различни заместващи символи. @ Препоръчително е да промените SQL Server Настройка за съвместим синтаксис (ANSI 92) преди преобразуване на тази база данни във файловия формат на Access 97. Изберете Отказ, за ​​да прекратите процеса на преобразуване и да промените SQL Server Настройка за съвместим синтаксис (ANSI 92). @ 5 @ 1 @ 24324 @ 1
31535 Невалидни параметри за ExportXML. @ Натиснете Help за повече информация. @@ 2 @ 2 @ 5170 @ 1
31536 Свойствата на XML схемата не съвпадат със съществуващите структури на таблици. @ Презаписване на съществуващи структури? @@ 19 @@@ 1
31537 Вече има обект с име "|" в базата данни. @@@ 1 @@@ 1
31538 Microsoft Office Access не може да създаде този файл. За да създадете файла, трябва да му дадете уникално име, да предоставите валиден низ за връзка и идентификатор на потребителя и трябва да имате необходимите разрешения за свързване и създаване на файлове. @@@ 1 @@@ 1
31539 Възникна грешка при зареждането на XSL трансформационния файл '| 1'. Моля, уверете се, че файлът е правилно форматиран XSL файл и е правилният файл, който да се използва за предоставените данни. | 2
31540 Възникна грешка при зареждането на XML файла с данни „| 1“. Моля, уверете се, че файлът е правилно форматиран XML файл. | 2
31541 Microsoft Office Access не може да отвори този файл. @ Този файл се намира извън вашата интранет или на ненадежден сайт. Microsoft Office Access няма да отвори файла поради потенциални проблеми със сигурността. @ За да отворите файла, копирайте го на вашето устройство или на достъпно място в мрежата. @ 2 @@@ 1
31542 В starдействие, свързано с този файл, може да не е безопасно. Искате ли да изпълните starдействие, докато отваряте файла? @@@ 22 @@@ 1
31543 В starдействие, свързано с този файл, може да не е безопасно. Ако решите да не изпълните starдействие, Microsoft Office Access няма да отвори файла. Искате ли да изпълните startup действие и отворете файла? @@@ 22 @@@ 1
31544 Microsoft Office Access не може да отвори този файл. @ Авторът на този файл го е настроил да се отваря само когатоtarдействие tup се изпълнява и Microsoft Office Access в момента е настроен да деактивира startup действия. @ За да разрешите този проблем, свържете се с автора на файла или вашия системен администратор. @ 2 @@@ 1
31545 Microsoft Office Access не може да отвори този файл. @ Internet Security Zone Manager липсва или не е инсталиран правилно и следователно безопасността на този файл не може да бъде проверена. @ За да разрешите този проблем, преинсталирайте Windows Internet Explorer или съответния Office System Pack. @ 2 @@@ 1
31546 Тази база данни е Microsoft Office Access 7.0 / 8.0 / 9.0 Design Master. @ Ако щракнете върху OK, избраната от вас база данни ще бъде преименувана на | 1 и след това преобразувана в | 2. Всеки, който използва реплика на тази база данни, ще трябва да надстрои до Microsoft Office Access 2002 след следващата синхронизация. @@ 4 @@@ 2
31547 Microsoft Office Access не може да експортира този обект в XML, когато е отворен в Преглед на печат. Затворете обекта и опитайте отново. @@@ 1 @@@ 1
31548 Microsoft Office Access не може да експортира таблица в XML, когато е отворена в Design. Затворете обекта и опитайте отново. @@@ 1 @@@ 1
31549 Завършен документ за импортиране „|“.
31550 Не всички ваши данни бяха успешно импортирани. Описания на грешки със свързани номера на редове на лоши записи могат да бъдат намерени в таблицата на Microsoft Office Access '|'.
31551 Само XML файлове могат да бъдат експортирани до интернет адрес (http: //, ftp: //). Въведете път, който сочи към местоположение на вашия компютър или в мрежата. @@@ 1 @@@ 1
31552 Документите, които импортирате, съдържат информация за XML Schema (XSD), създадена извън Microsoft Office Access. Информацията за XML схема, създадена извън Microsoft Office Access, не се поддържа. Ако продължите, Microsoft Office Access ще импортира само данните и ще игнорира XML схемата. @ Искате ли да продължите? @@ 19 @@@ 1
31553 Стойността на свойството Smart Tag не може да надвишава 1024 знака. @@@ 1 @@@ 1
31554 Опитвате се да приложите повече интелигентни маркери, след които системата може да се справи. @ Моля, премахнете отметката от някои от избраните маркери. @@ 1 @@@ 1
31555 Посочената трансформация не преобразува успешно данните.

Искате ли да запазите копие от данните за експортиране на '|' за отстраняване на неизправности?

31556 За да видите зависимостите на обекта или да промените опцията за информация за автоматично коригиране на името на трака, Microsoft Office Access трябва да затвори всички обекти и да актуализира информацията за зависимостта. Искате ли да продължите? @@ 21 @ 1 @ 553713744 @ 1
31557 Microsoft Office Access не може да актуализира информация за зависимост, тъй като са отворени един или повече обекти. @ Затворете всички обекти и опитайте отново. @@ 1 @@@ 3
31558 Опцията AutoCorrect информация за името на трака генерира карти на имена за обектите в базата данни. Това може да отнеме няколко минути. @ Искате ли да оставите тази опция включена? @@ 3 @@@ 1
31559 Microsoft Office Access не можа да се свърже с посочения от вас сайт. Потвърдете адреса на сайта или се свържете с администратора на сайта.
31560 Указаният от вас сайт не поддържа свързване към база данни на Microsoft Office Access. Сайтът трябва да работи с Windows SharePoint Services от Microsoft.
31561 Указаният от вас сайт не поддържа импортиране на данни в база данни на Microsoft Office Access. Сайтът трябва да работи с Microsoft Windows SharePoint Services.
31562 Указаният от вас сайт не съдържа никакви списъци. Потвърдете адреса на сайта или се свържете с администратора на сайта си.
31563 Microsoft Office Access не може да активира автоматичното коригиране на име за един или повече обекти, тъй като Access не може да отвори и запише обектите. Операция за отваряне или запазване може да е неуспешна поради една или повече от следните причини - обектът вече е отворен, нямате разрешения за отваряне на обекта в изглед на дизайна, базата данни е само за четене или източникът на свързаната таблица не може да бъде намерена. @@@ 2 @ 1 @ 553713743 @ 1
31564 За да генерирате зависимости на обекта, трябва да бъде включена опцията за информация за автоматично коригиране на името на пистата. @ Активиране на автоматичното коригиране на името и продължаване? @@ 5 @ 1 @ 553713744 @ 1
31565 Информацията за зависимостите трябва да се актуализира, преди да можете да видите зависимостите на обекта. Това може да отнеме няколко минути. @ Искате ли да продължите? @@ 5 @ 1 @ 553713744 @ 1
31566 Функцията за обектни зависимости не е активирана за тази база данни, тъй като информацията за зависимостите трябва да се актуализира. @@@ 5 @ 1 @ 553713744 @ 1
31567 Обектът, който сте избрали в екрана Object Dependencies, вече не съществува в базата данни. @@@ 1 @@@ 1
31568 Нямате необходимите разрешения за генериране на информация за зависимост за избрания обект. @@@ 2 @ 1 @ 553713744 @ 1
31569 За да видите информация за зависимост, трябва да изберете таблица, заявка, формуляр или отчет. @@@ 1 @ 1 @ 553713742 @ 1
31570 Информация за зависимост не може да бъде генерирана, тъй като картите с имена липсват или са остарели. Включете опцията за автоматично коригиране на информация за името на пистата, уверете се, че имате достатъчно разрешения за отваряне на обект в изглед за дизайн и се уверете, че базата данни не е само за четене. @@@ 2 @ 1 @ 553713744 @ 1
31571 Информация за зависимостта не може да бъде генерирана, тъй като картите с имена са остарели и базата данни е само за четене. @@@ 2 @ 1 @ 553713744 @ 1
31572 Microsoft Office Access не може да генерира информация за зависимост за нов незаписан обект. Запазете новия обект и след това проверете за обектни зависимости. @@@ 2 @ 1 @ 553713744 @ 1
31573 Microsoft Office Access не може да генерира информация за зависимост за обекти в проект. @@@ 1 @@@ 1
31574 Microsoft Office Access не може да експортира несвързани формуляри или отчети като XML документи.
31575 Всички отворени обекти трябва да бъдат затворени преди архивиране на вашата база данни или проект. @ Искате ли Microsoft Office Access да затвори обектите? @@ 19 @@@ 2
31576 Microsoft Office Access не може да архивира тази база данни или проект, защото са отворени един или повече обекти. @ Затворете всички обекти и опитайте отново. @@ 1 @@@ 3
31577 Microsoft Office Access не можа да се свърже с посочения от вас сайт. Проверете адреса на сайта или се свържете с администратора на сайта.
31578 Microsoft Office Access не можа да прехвърли данни към сайта на Microsoft Windows SharePoint Services. Стъпката „| 1“ не бе успешна.
|2
31579 Таблицата не може да бъде експортирана, защото нямате достатъчно разрешения. Моля, свържете се с вашия администратор на сайта.
31580 Вече съществува списък с посоченото име. Въведете друго име и опитайте отново.
31581 Името на списъка не може да съдържа нито един от следните символи: /: *? ”” <> |. Въведете друго име и опитайте отново.
31582 Microsoft Office Access не може да генерира информация за зависимост за обекти в база данни на реплики. @@@ 1 @@@ 1
31583 Импортирането от „|“ завърши.
31584 Свързването с „|“ завърши.
31585 Експортирането на „| 1“ на „| 2“ е завършено.
31586 Указаният от вас сайт не поддържа импортиране на данни от база данни на Microsoft Office Access. Сайтът трябва да работи с Windows SharePoint Services от Microsoft.
31587 Microsoft Office Access не може да генерира информация за зависимост, тъй като опцията за автоматично коригиране на името на записа е изключена. Тази опция не може да бъде включена, защото базата данни е или само за четене, или нямате достатъчно разрешения. @@@ 1 @@@ 1
31588 Грешка при експортирането на картинен файл „| 1“ в посочения път „| 2“.
31589 Посочената трансформация не успя успешно да трансформира вашите данни. |
31590 Списък с име „|“ вече съществува. Трябва да използвате друго име или да отидете на сайта и да изтриете списъка.
31591 Microsoft Office Access не може да експортира „|“ към Windows SharePoint Services поради ограничения за броя на случаите, когато всеки тип данни може да се появи в списък на Windows SharePoint Services. @ Вижте помощ, за да разберете точно какви са ограниченията и за подробности за това как да създадете заявка, която ще определи Windows SharePoint Списък с услуги, който искате да създадете. @@ 2 @ 1 @ 553714173 @ 1
31592 Не мога да намеря посочения файл на схемата '|'. Премахнете или актуализирайте препратката към файла и опитайте отново да импортирате. @@@ 1 @@@ 1
31593 Microsoft Office Access срещна грешка при обработката на XML схемата във файл '| 1'.

| 2 @@@ 1 @@@ 1

31594 Microsoft Office Access не можа да експортира XML данни в '|'. @@@ 1 @@@ 1
31595 Тази база данни беше запазена в Microsoft Access | файлов формат. @ За информация как да импортирате данни от тази база данни в нов файл, щракнете върху Microsoft Office Online в Getting Starсвързан със страницата за достъп на Microsoft Office. @@ 1 @@@ 1
31596 Не може да се зареди спецификацията „|“. Опитайте да създадете отново спецификацията. @@@ 1 @@@ 1
31597 Спецификацията XML не успя да се провери спрямо схемата. Има грешка в следния ред на XML документа: |. @@@ 1 @@@ 1
31598 Спецификацията XML не успя да се провери спрямо схемата. Има грешка в следния спецификационен XML низ: | 1 Възможната стойност може да бъде една от следните "| 2". @@@ 1 @@@ 1
31599 Посоченото име '|' не може да бъде зададено поради една от следните причини:
? Посоченото име не е уникално.
? Посоченото име е празно.
? Посоченото име не следва правилата за именуване на обекти на Microsoft Office Access. @@@ 1 @@@ 1
31600 Посоченото описание "|" е твърде дълго. Описанието не може да надвишава 255 знака. @@@ 1 @@@ 1
31601 Спецификацията не съдържа описание. '|'. @@@ 1 @@@ 1
31602 Спецификацията с посочения индекс не съществува. Посочете различен индекс. '|'. @@@ 1 @@@ 1
31603 Името "|" вече се използва. Въведете различно име или кликнете върху бутона Управление на задачите за данни, за да преименувате съществуващата спецификация. @@@ 1 @@@ 1
31604 Необходимият елемент липсва под и за формат с фиксирана ширина. @@@ 1 @@@ 1
31605 Атрибутът Width се изисква за всички елементи под or за формат с фиксирана ширина. @@@ 1 @@@ 1
31606 Не може да се отвори целевата база данни. Ако базата данни е отворена, затворете я и опитайте отново. @@@ 1 @@@ 1
31607 Атрибутът Path се изисква за всички формати, с изключение на ImportWSS, ImportOutlook и ExportXML.
31608 Посочете име за спецификацията за импортиране в полето Save As.
31609 Посочете име за спецификацията за експортиране в полето Save As.
31610 Искате ли да изтриете '|'?
31611 Посочете името на файла източник или местоназначение в полето Име на файл.
31612 Спецификацията не можа да се изпълни. Опитайте да създадете отново спецификацията.
31613 Избрали сте “” Таблици и свързани изгледи ”” като начин за групиране на обекти в базата данни. Достъпът трябва да актуализира информация за зависимостите на обекта, за да създаде групите. Това ще отнеме известно време за големи бази данни. @ Искате ли да продължите? @@ 3 @@@ 1
31614 Наистина ли искате да изтриете елемента "|" от списъка с категории? @ Забележете, че отделните групи и преките пътища към обектите в базата данни ще бъдат изтрити, но самите обекти няма да бъдат изтрити. @@ 3 @@@ 1
31615 Наистина ли искате да изтриете групата? @ Забележете, че ще бъдат изтрити само преките пътища, а не действителните обекти. @@ 3 @@@ 1
31616 Дублирано име на елемент @ Елемент с име | вече съществува в списъка Категории. Посочете различно име за елемента. @@ 1 @@@ 1
31617 Дублирано име на група @ Група с име | вече съществува. Посочете различно име за групата. @@ 1 @@@ 1
31618 Име на празен елемент @ Не сте посочили име на елемента, който сте добавили в списъка с категории. @@ 1 @@@ 1
31619 Празно име на група @ Не сте посочили име за групата. @@ 1 @@@ 1
31620 Това ще изчисти цялото съдържание в системните таблици на MSysNavPaneXXX. @ Искате ли да продължите? @@ 3 @@@ 1
31621 Вече има пряк път, наречен „| 1“ към обекта „| 2“ в тази група. @@@ 1 @@@ 1
31622 Описанието на таблицата не може да бъде променено за свързана таблица
31623 Microsoft Office Access импортира „Любими“ и други групи в преобразуваната база данни. Ако промените импортираните групи в Access 2007, няма да видите тези промени, ако отворите базата данни в по-стара версия на Access. Също така, ако промените импортираните групи с помощта на по-стара версия на Access, няма да видите тези промени, ако отворите базата данни в Access 2007. @@@ 1 @@@ 1
31624 Въведете валидна дата. @@@ 1 @@@ 1
31625 Въведете валидна стойност. @@@ 1 @@@ 1
31626 | бяха открити проблеми, които могат да доведат до нежелано поведение или липсващи данни. @ Искате ли да отмените съветника и да прегледате проблемите? @ Щракнете върху Не, за да игнорирате проблемите и да продължите с миграцията.
31627 Копие от базата данни е преместено в |. Да продължите ли да отваряте текущия файл?
31628 Преместването в SharePoint не се поддържа за бази данни, които имат деактивирано свойство AllowBypassKey.
31629 Шаблон „| 1“ не може да бъде създаден. @ | 2 @@@@@ 3
31630 Неуспешно задаване на свойството на базата данни '|'.
31631 Името на обекта '|' не може да се използва, защото не спазва правилата за именуване на обекти.
31632 Неуспешно зареждане на „| 1“ в „| 2“.
31633 "|" не е поддържан тип AccessObject.
31634 Създаването на връзка „|“ не бе успешно.
31635 Manifest.xml не съответства на дефинираната схема. |
31636 Tables.xml не съществува.
31637 Този шаблон не може да се използва, защото изисква по-нова версия на Microsoft Office Access.

Вижте Microsoft Office Online за най-новите шаблони, които можете да използвате с текущата версия на Microsoft Office Access.

31638 Възникнаха грешки при зареждане на Tables.xml.
31639 Manifest.xml не съществува.
31640 Relationships.xml не отговаря на необходимата схема.
31641 При отваряне на шаблона възникна неочаквана грешка.
31642 NavPane.xml не съответства на необходимата схема.
31643 "|" не е валиден шаблон.
31644 Неуспешно създаване на база данни с посочения CollatingOrder.
31645 Неуспешно задаване | 1 на | 2 '| 3'.
31646 Зареждането на NavPane.xml не бе успешно.
31647 Възникна грешка при обръщане | 1 '| 2' отдясно наляво.
31648 Възникна грешка при изпълнение на AutoCorrect на името.
31649 Възникна грешка при фиксиране на етикетите на | 1 '| 2'.
31650 Изходният файл '| 1' за | 2 '| 3' не съществува.
31651 Името на обекта '|' не може да се използва, защото вече съществува друг обект със същото име.
31652 Нямате изключителен достъп до базата данни. Понастоящем вашите списъци на SharePoint не могат да бъдат офлайн или кеширани. Опитайте отново по-късно.
31653 Microsoft Office Access не може да извежда списъците ви офлайн. Открита е кръгова връзка.
31654 Отказан достъп. Нямате разрешения за сървъра на SharePoint. Проверете разрешенията и опитайте отново тази операция.
31655 Microsoft Office Outlook не може да бъде starТед. Уверете се, че Outlook е инсталиран и правилно настроен на вашия компютър.
31656 Трябва да имате Microsoft Office Outlook 2007 на този компютър, за да активирате тази функция.
31657 Не можете да настроите събиране на данни чрез имейл задача, защото вашата база данни е достигнала максималния си размер. Освободете малко дисково пространство и опитайте отново.
31658 Избраната таблица или заявка няма полета, които да поддържат събирането на данни чрез електронна поща.
31659 | е само за четене. Не можете да използвате имейл съобщения за събиране или актуализиране на данни за този обект.
31660 Не можете да събирате данни за заявки за действие, специфични за SQL заявки и заявки за параметри, като използвате имейл съобщения.
31661 Полето за имейл адрес, което сте посочили, не съдържа валидни адреси. Посочете друго поле.
31662 Въведената от вас стойност не е валидна за максималния брой отговори.
31663 Въведената от вас стойност не е валидна за спиране на датата и часа.
31664 Датата и часът за спиране на обработката на отговорите трябва да са по-големи от текущите дата и час.
31665 |
31666 Методът UpdateDependencyInfo не може да актуализира един или повече обекти. Microsoft Office Access създаде таблица за автоматично коригиране на имена в текущата база данни с повече информация за неуспешните обекти. @@@ 2 @ 1 @ 553713744 @ 1
31667 Искате ли да изтриете всички избрани обекти? Изтриването на тези обекти ще ги премахне от всички групи. @ Не можете да възстановите формуляри, отчети и модули. @@ 20 @@@ 1
31668 Microsoft Office Access не поддържа отваряне на HTML страници. @ За да отворите Страница за достъп до данни, използвайте Windows Internet Explorer или Microsoft Office Access 2003 или по-нова версия. @@ 2 @@ 4294967294 @ 1
31669 Промените в дизайна не се поддържат за страници за достъп до данни. @ За да промените дизайна на страница за достъп до данни, използвайте Microsoft Office Access 2003 или по-нова версия. @@ 2 @@ 4294967294 @ 1
31670 Microsoft Office Access не поддържа тази операция за страници за достъп до данни. За да извършите тази операция, използвайте Microsoft Office Access 2003 или по-нова версия. @@@ 1 @@@ 1
31671 |
31672 Тази операция не се поддържа за свързани таблици на SharePoint. За да управлявате свързани таблици на SharePoint, посочете Получаване на външни данни в менюто Данни и след това щракнете върху Списък на SharePoint.
31673 В тази база данни са направени промени от по-стара версия на Access или от външен източник. За да използвате групата „Таблици и сродни изгледи“ в навигационния прозорец, дървото на зависимостите трябва да бъде възстановено. Това може да отнеме няколко минути. искате да продължите? @@ 3 @@@ 1
31674 Искате ли да изтриете всички избрани обекти? Изтриването на тези обекти ще ги премахне от всички групи. @@@ 20 @@@ 1
31675 Не можете да създадете .accde или .mde файл от деактивирана (ненадеждна) база данни. Ако имате доверие на източника на тази база данни, можете да го активирате, като използвате лентата за съобщения. @@@ 1 @@@ 1
32000 Действието на макроса „| 1“ не може да се изпълни с посочения аргумент „| 2“, нито когато е в деактивиран режим, нито когато е извикано от вграден макрос. @@@ 1 @@@ 1
32001 „|“ RunCommand не може да се изпълнява в деактивиран режим. @@@ 1 @@@ 1
32002 Не може да се отвори или стартира макрос „|“, защото не е валиден. @@@ 1 @@@ 1
32003 Действието ApplyFilter изисква валидно име на контрола, което съответства на подформа или поддоклад. @@@ 1 @@@ 1
32004 Името на контрола „|“ е неправилно изписана или се отнася до контрола, която не съществува. @ Ако невалидното име на контрола е в макрос, диалоговият прозорец Action Failed ще покаже името на макроса и аргументите на макроса, след като щракнете върху OK. Отворете прозореца Macro и въведете правилното име на контрола. @@ 1 @@@ 1
32005 Едно или повече действия са неизвестни и не могат да бъдат поставени. @@@ 1 @@@ 1
32500 Групата "|" въведеният от вас е невалиден. @@@ 1 @@@ 1
32501 Категорията „|“ въведеният от вас е невалиден. @@@ 1 @@@ 1
32502 Въведената от вас стойност не е валидна за полето "|". @ Например, може да сте въвели текст в числово поле или число, което е по-голямо от разрешеното за настройка FieldSize. @@ 1 @@@ 1
32503 Подкрепа за износ в.PDF или .XPS не е инсталиран на този компютър. @@@ 1 @@@ 1
32504 Въведеният от вас текст не е елемент в списъка. @ Искате ли да редактирате елементите в списъка? @@ 20 @@@ 4
32505 Microsoft Office Access възстанови тази база данни. Проверете базата данни, за да проверите дали няма липсващи обекти на базата данни. @@@ 1 @@@ 1
32506 Microsoft Office Access възстанови тази база данни, но беше установено, че една или повече таблици съдържат повредени данни и бяха изтрити. Изтритите таблици се регистрираха в таблицата MSysRecoveryErrors. Понастоящем тази таблица се показва в листа с данни. @@@ 1 @@@ 1
32507 Microsoft Office Access възстанови тази база данни, но беше установено, че една или повече таблици съдържат повредени данни и бяха изтрити. Изтритите таблици се регистрираха в таблицата MSysRecoveryErrors. @@@ 1 @@@ 1
32508 Командата „Запазване като контакт в Outlook“ не бе успешна. @@@ 1 @@@ 1
32509 Командата "Добавяне от Outlook" не бе успешна. @@@ 1 @@@ 1
32510 Microsoft Office Access не можа да намери полета, които съответстват на полетата в контакт за Microsoft Office Outlook. @@@ 1 @@@ 1
32511 Успешно добавен | контакт (и). @@@ 1 @@@ 1
32512 Не можете да запишете тази база данни в по-ранна версия, защото тя използва функции, които изискват текущия файлов формат. @ Функциите, които изискват текущия файлов формат, включват прикачени файлове, многозначни полета, офлайн данни или връзки към външни файлове, които не се поддържат от по-ранните версии на Access. @@ 1 @@@ 1
32513 Всички отворени обекти трябва да бъдат затворени, преди да запазите базата данни. @ Искате ли Microsoft Office Access да затвори всички отворени обекти? @@ 19 @@@ 2
32514 Microsoft Office Access не може да запише тази база данни в различна версия, тъй като един или повече обекти са отворени. @ Затворете всички обекти и опитайте отново. @@ 1 @@@ 3
32515 На път сте да изтриете списъка и всички негови данни от сайта на SharePoint. Искаш ли да продължиш?
32516 Въведеният от вас филтър низ не е валиден или в момента не можете да приложите филтър.
32517 Този списък на SharePoint или един от свързаните списъци не съществува на сайта на SharePoint.
32518 Възникнаха следните грешки:

32519 Стойността, посочена за параметъра Type, е невалидна. Посочете едно от следните: Отчет, формуляр, заявка или таблица.
32520 Ремонтната операция беше отменена. За да поправите файла ръчно, в менюто Файл посочете Управление на базата данни и след това щракнете върху Компактна и поправка на база данни.
32521 Не можете да промените стойността на това свойство в събитието OnPaint. @@@ 1 @@@ 1
32522 Не са импортирани контакти. Нито едно от полетата няма необходимото '|' посочен имот. @@@ 1 @@@ 1
32523 Персонализиран макрос в този отчет не е успял да се стартира и възпрепятства представянето на отчета. @@@ 1 @@@ 1
32524 Достъпът не можа да създаде '| 1'. @ | 2 @ Уверете се, че името на файла (и местоположението, ако е предоставено) са в правилния формат, като например c: locationfile name. @ 1 @@@ 1
32525 Access не можа да изтегли шаблона от Microsoft Office Online.
32526 Опитахте се да създадете .mdb файл на сайт на SharePoint. Можете да създавате само файлове с база данни на Access 2007 (.accdb) на сайтове на SharePoint. Или променете типа на файла, или изберете друго място.
32527 Опитахте се да създадете .adp файл на сайт на SharePoint. Можете да създавате само файлове с база данни на Access 2007 (.accdb) на сайтове на SharePoint. Или променете типа на файла, или изберете друго място.
32528 Приложението е деактивирано и базите данни може да не бъдат създадени.
32529 Тази операция не се поддържа за параметризирани заявки или обекти, базирани на параметризирани заявки. @@@ 1 @@@ 1
32530 Споделянето с Windows SharePoint Services изисква базата данни да бъде във формат Access 2007 или по-нова версия.
32531 Microsoft Office Access не успя да създаде списъка на SharePoint. Това може да се дължи на това, че нямате необходимите разрешения.
32532 Проектът не може да бъде преобразуван в този формат. Проектът може да бъде конвертиран само в Access 2000 или по-нов формат.
32533 Неуспешно създаване на поле „| 1“ в таблица „| 2“
32534 Неуспешно изтриване на предварително дефинирано поле „| 1“ в таблица „| 2“
32535 Неуспешно преименуване на полето '| 1' в списъка на SharePoint '| 2'
32536 Посочената команда (OutputTo) не е налична сега. Затворете обекти, отворени в изглед на дизайн или изглед на оформление и опитайте отново. @@@ 1 @@@ 1
32537 Могат да бъдат създадени само 256 TempVars. Не забравяйте да премахнете всички TempVars, които не са необходими.
32538 TempVars може да съхранява само данни. Те не могат да съхраняват предмети.
32539 TempVars може да съхранява само низове с до 65,356 XNUMX знака.
32540 Името на този TempVar е твърде дълго. Имената на TempVar трябва да са 256 знака или по-малко. Използвайте по-кратко име.
32541 Трябва да посочите име, за да зададете или премахнете темпоrary променлива.
32542 Трябва да посочите стойност, за да зададете темпотоrary променлива към.
32543 Искате ли да се свържете със съществуващ SQL Server база данни? @ Изберете Не, за да създадете нова SQL Server база данни. @@ 16 @@@ 4
32544 Опитвате се да конвертирате кодирана база данни. Декодирайте базата данни и опитайте отново.

За да защитите преобразуваната база данни, използвайте командата Шифроване с парола.

32545 Опитвате се да конвертирате защитена с парола база данни. Премахнете паролата и опитайте отново.

За да защитите преобразуваната база данни, използвайте командата Шифроване с парола.

32546 Опитвате се да конвертирате кодирана база данни, която използва парола. Декодирайте базата данни, премахнете паролата и опитайте отново.

За да защитите преобразуваната база данни, използвайте командата Шифроване с парола.

32547 Опитвате се да конвертирате база данни, която е кодирана с парола. Премахнете паролата и опитайте отново.

За да защитите преобразуваната база данни, използвайте командата Задаване на парола за база данни.

32548 При показване на пощенското съобщение възникна грешка. Уверете се, че в Outlook няма отворени диалогови прозорци и опитайте отново.
32549 "|" съдържа над 10,000 XNUMX реда. Обработката може да отнеме няколко минути. Искате ли да продължите?
32550 "|" е празно справочно поле. Няма да можете да събирате данни за това поле. За да продължите, премахнете празното поле за справка от списъка с полета, които трябва да бъдат включени в това имейл съобщение.
32551 При показване на задачата възникна грешка. Уверете се, че в Outlook няма отворени диалогови прозорци и опитайте отново.
32552 Тази команда не е налична, когато базата данни се отваря от уеб сървъра. Искате ли да запазите локално копие на базата данни?
32553 За да подпишете и внедрите база данни, трябва да използвате база данни, създадена с Microsoft Office Access 2007 или по-нова версия. Преобразуване на базата данни във формат 2007 и Access XNUMXtart процесът на подписване отново.
32554 Microsoft Office Access не можа да създаде пакет за разполагане с текущата база данни. Проверете пътя към файла. @@@ 1 @@@ 1
32555 Microsoft Office Access не можа да подпише текущата база данни. Уверете се, че цифровият сертификат, използван за подписване на базата данни е валиден. @@@ 1 @@@ 1
32556 Microsoft Office Access не можа да извлече базата данни. Проверете името на файла и пътя към файла. @@@ 1 @@@ 1
32557 Microsoft Office Access не можа да изтегли пакетираната база данни. Проблеми с мрежата или проблеми с уеб сайта може да са попречили на изтеглянето. Сtart изтеглете отново или посетете сайта и се уверете, че той работи. @@@ 1 @@@ 1
32558 Поискахте невалиден файл. Файлът може да е повреден. Свържете се с лицето, създало файла, и поискайте ново копие. @@@ 1 @@@ 1
32559 Шаблонът е в неизвестен формат и не може да бъде отворен.
32560 Посоченият шаблон не съществува.
32561 Посоченият шаблон съдържа грешки или не е валиден шаблон.
32562 Посоченият шаблон не може да бъде създаден в посочения файлов формат. Посочете различен файлов формат за новата база данни.
32563 Не можете да използвате файл с шаблон, за да създадете база данни директно на сайт на SharePoint.
32564 Изглежда, че това не е файл на шаблон. Файлът може да се е повредил или форматът на пакета може да съдържа грешка.
32565 | 0 '| 1' не може да се прочете от файла на шаблона. Обектът може да е в неразпознат формат или да съдържа невалидни данни.
32566 Таблицата '| 0' в шаблона не може да бъде свързана със списък на SharePoint с ID | 1.
32567 | 0 '| 1' в шаблона не може да бъде зареден от текст поради грешка при синтактичния анализ.

|2

32568 Таблицата | 0 или едно от полетата не може да бъде преименувано успешно.
32569 Неуспешно добавяне на препратка към VBA | 0
32570 Главен дизайнер или реплика не могат да бъдат преобразувани във файловия формат на Access 2007. @@@ 1 @@@ 1
32571 Съдържанието на навигационния екран не може да се променя, докато е заключено.
32572 Проектите за достъп не поддържат потребителски групи в навигационния екран. Не можете да импортирате или експортирате потребителски групи от проект за достъп.
32573 Microsoft Office Access не може да извърши операцията за експортиране.
32574 Този шаблон изисква сайт на SharePoint с по-нова версия на услугите на Windows SharePoint. Посочете друг сайт.
32575 Командата acCmdExport за RunCommand е оттеглена. Използвайте действието OutputTo или един от по-специфичните RunCommands, като acCmdExportExcel, acCmdExportRTF и acCmdExportText.
32576 Командата acCmdImport за RunCommand е оттеглена. Използвайте един от по-специфичните RunCommands, като acCmdImportAttachAccess, acCmdImportAttachExcel и acCmdImportAttachText.
32577 Командата acCmdLinkTables за RunCommand е оттеглена. Използвайте един от по-специфичните RunCommands, като acCmdImportAttachAccess, acCmdImportAttachExcel и acCmdImportAttachText.
32578 Microsoft Office Access не можа да зареди двигателя на базата данни на Access. Стартирайте отново настройката и отновоtart заявлението. @@@ 1 @@@ 1
32579 Нямате разрешения за писане на този сайт на SharePoint. За помощ се свържете с администратора на вашия сайт.
32580 Не може да публикува файла | тъй като файлът е или проверен, или заключен за редактиране от друг потребител.
32581 Разпределените обекти за управление на SQL (SQL-DMO) трябва да са на машината с Microsoft Office Access.
32582 Посоченото име на файл не може да се използва за създаване на база данни. Посочете друго име на база данни.
32583 Възникна грешка при опит за създаване на базата данни.
32584 В текущата база данни не съществува обект с даденото име и тип.
32585 Тази функция е налична само в ADP. @@@ 1 @@@ 1
32586 Този обект на базата данни не може да бъде записан като отчет. @@@ 1 @@@ 1
32587 Посочената от вас стойност на източника не е валидна. @@@ 1 @@@ 1
32588 Таблицата, която се опитвате да добавите, в момента е отворена и трябва да бъде затворена, преди да продължите. Искате ли да запазите промените и да затворите таблицата? @@@ 20 @@@ 2
32589 Microsoft Office Access срещна грешка при опит да затвори таблицата. @@@ 1 @@@ 1
32590 Не можете да се свържете с база данни, която се съхранява в интернет местоположение. Първо трябва да запишете базата данни на място, което използва Универсална конвенция за имена (UNC), като например споделяне на сървър, и след това да се свържете с нея. @@@ 1 @@@ 1
32591 Посоченият от вас файл не е валиден. Моля, посочете пълен път до файла. @@@ 1 @@@ 1
32592 Разширението на името на файла на '|' не е валиден за формата, в който се опитвате да експортирате. Това действие е потенциално опасно. Искаш ли да продължиш? @@@ 20 @@@ 2
32593 Презаписване на съществуваща таблица или заявка '|'? @@@ 20 @@@ 2
32594 Командата Показване на хронологията на колони не е налична, докато работите със списък на SharePoint офлайн. Свържете се отново към списъка и опитайте отново. @@@ 1 @@@ 1
32595 Microsoft Office Access не може да изтрие списъка на SharePoint, защото нямате необходимите разрешения за изтриване на списъка или списъкът е преименуван или вече не съществува.
32596 Добавката на Microsoft Office Access Outlook е деактивирана в Microsoft Office Outlook 2007. За да събирате данни чрез използване на имейл съобщения в Microsoft Office Access 2007, проверете дали тази добавка е инсталирана и активирана от Office Outlook 2007.
32597 Тази база данни съдържа връзки към списъци на избрания сайт на SharePoint.

Искате ли да можете да добавяте преки пътища към менюто Изглед на всеки списък? Това ще позволи на други хора да отварят формуляри и отчети от уеб страницата на SharePoint.

32598 Името "|" вече се използва. Въведете друго име. @@@ 1 @@@ 1
32599 Само XML файлове могат да бъдат импортирани от интернет адрес (http: //, ftp: //). Въведете път, който сочи към местоположение на вашия компютър или в мрежата. @@@ 1 @@@ 1
32600 Списъкът | 1 вече се използва от таблицата с връзки | 2. Изберете различен списък.
32601 На път сте да смените сайтове. Всички промени, които сте направили за свързване на таблици, ще бъдат отхвърлени. Искате ли да продължите, без да запазвате тези промени?
32602 Действието или методът SetProperty не успяха, тъй като няма контекст на формуляр или отчет. @ За да установите правилния контекст за SetProperty, извикайте OpenForm или OpenReport, преди да извикате SetProperty, или извикайте SetProperty от събитие във формуляр или отчет. @@ 1 @@@ 1
32603 Данните от списъка на SharePoint ще бъдат кеширани в тази база данни. Ако тази база данни е споделена, потребителите, които нямат разрешения за преглед на тези данни, ще могат да я видят.
32604 Възникна грешка при публикуването на вашата база данни. Проверете URL адреса и разрешенията си за публикуване и опитайте отново.
32605 Вашият източник на данни съдържа повече от 255 полета (колони). Access ще импортира само първите 255 полета.
32606 Полетата за прикачени файлове не се поддържат във форматите на базата данни MDB или ADP. Полетата за прикачени файлове са включени в таблицата на базата данни на източника и тези полета няма да бъдат експортирани. Искаш ли да продължиш?
32607 Полетата за прикачени файлове не се поддържат във форматите на базата данни MDB или ADP. Ако полетата за прикачени файлове са включени в изходните таблици на базата данни, тези полета няма да бъдат импортирани. Искаш ли да продължиш?
32608 Този файл на базата данни не може да бъде преобразуван, защото съдържа свързани таблици, които се отнасят до един или повече файлове, които не могат да бъдат намерени. За да продължите, изтрийте тези свързани таблици или поправете връзките. @@@ 1 @@@ 1
32609 | 1 не може да зареди персонализация '| 2'. Това име за персонализиране вече беше заредено.
32610 Автоматичната конфигурация на текущата версия на Microsoft Office Access е неуспешна. Вашата база данни може да не функционира правилно. Това може да се случи, ако нямате необходимите разрешения за инсталиране на Microsoft Office Access на този компютър. @@@ 1 @@@ 1
32611 Файлът „|“ вече съществува. @ Искате ли да актуализирате съществуващия файл? @@ 20 @@@ 2
32612 Microsoft Office Access не може да отвори този файл.
Този файл беше преобразуван в режим на изпълнение чрез промяна на разширението на името на файла на .accdr. Този файл ще се отвори само когато Access е в режим на изпълнение.
За да отворите файла, щракнете двукратно върху него в Windows Explorer, отворете го с помощта на пряк път или използвайте превключвателя на командния ред / runtime.
За да промените дизайна на тази база данни, преименувайте я с разширение на име на файл .accdb и след това я отворете в Access.
32613 Тази функция изисква програмата Microsoft Office Access 2007 да бъде инсталирана на вашия компютър.

Приложението, което работите, се захранва от Microsoft Office Access 2007 Runtime. За информация относно разликите между програмата Microsoft Office Access и Microsoft Office Access Runtime, в лентата на състоянието щракнете върху Осъществено от Microsoft Office Access.