Въведение в системните обекти в базата данни Microsoft Access

В една база данни MDB има няколко системни таблици, съдържащи съществена информация за базата данни. Тези системни таблици се наричат системни обекти. Те се поддържат от самия Microsoft Access и по подразбиране са скрити за нормалните потребители. Въпреки това, можете да ги покажете по следните стъпки:

  1. Изберете “Инструменти | Опции” от основното меню.
  2. В раздела “Преглед”, включете опцията “Системни обекти”.
  3. Щракнете върху “ОК” за да запазите промените.

След това, ще видите, че системните таблици са показани с малко потъмнена икона.

Имената на всички системни таблици ще започват с префикс ”MSys”. По подразбиране, Access ще създаде следните системни таблици при създаване на нов файл MDB:

  • MSysAccessObjects
  • MSysACEs
  • MSysObjects
  • MSysQueries
  • MSysRelationships

Понякога Access също ще създаде системната таблица ‘MSysAccessXML’.