DataNumen Access Repair Конкурентно сравнение

DataNumen Access Repair 3.8 Интегрирана функция за поправка в Access 2007 Ремонт на достъп до ядрото 7.06.03 Кутия с инструменти за възстановяване за достъп 1.1.5.11 Възстановяване на достъп на SysTools 3.2 Stellar Phoenix Access Recovery Software 4.0 EasyRecovery Professional 6.21 AccessFix 5.68 Възстановяване за достъп 3.1 Ремонт на файлове за достъп на Sanmaxi 5.0.1 Възстановяване на достъп до DiskInternals 1.3 PDS MS Access Recovery Tool 2.0 Възстановяване на данни за достъп 1.0

Възстановителен статус

Среден процент на възстановяване * 93.34% 12.50% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.31% 10.00% 10.31% 10.00% 2.19% 2.97%
Дело 1
(300KB повредена база данни на Access)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Дело 2
(3 MB корумпирана база данни на Access)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Дело 3
(30 MB корумпирана база данни на Access)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Дело 4
(300 MB корумпирана база данни на Access)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Дело 5
(500 MB корумпирана база данни на Access)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Дело 6
(1000 MB корумпирана база данни на Access)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Дело 7
(1500 MB корумпирана база данни на Access)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Дело 8
(2000 MB корумпирана база данни на Access)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Дело 9
(300KB корумпирана база данни на Access във формат 95/97)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Дело 10
(3MB корумпирана база данни на Access във формат 95/97)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Дело 11
(30MB корумпирана база данни на Access във формат 95/97)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Дело 12
(300MB корумпирана база данни на Access във формат 95/97)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Дело 13
(500MB корумпирана база данни на Access във формат 95/97)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Дело 14
(1000MB корумпирана база данни на Access във формат 95/97)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Дело 15
(30 MB корумпирана база данни на Access)
94.2% 100.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 65.0% 60.0% 65.0% 60.0% 0.0% 12.5%
Дело 16
(30 MB корумпирана база данни на Access)
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 35.0% 35.0%

OS поддръжка

Всички версии на 32-битов Windows Да Да Да Да Да 98, ME, 2000 не се поддържа 98,2000 неподдържани 98, ME, Vista не се поддържа 98, ME, Server 2000 не се поддържа Да Да Да ME не се поддържа
Всички версии на 64-битов Windows Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да

Поддръжка за достъп и MDB формат

Всички версии на Access Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да
Достъп до формат 95/97 Да Да Да Не Не Да Да Да Да Не Не Не Да
Достъп до 2000 и по-висок формат Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да
Потребителят може да избере изходен MDB файл във формат Access 95/97 или формат 2000 Да Не Не Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не
Конвертирайте формат 95/97 на Access 2000 формат Да Да Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не
Конвертирайте формат Access 2000 във формат Access 95/97 Да Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не
Възстановяване на криптирана база данни на Access без парола Да Не Да Да Не Да Да Да Не Не Не Не Да

Възможности за възстановяване на обекти

Възстановете структурата и записите на таблицата Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да
Възстановете MEMO, хипер-връзка и OLE полета Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Не Не
Възстановяване на автоматично номерирани полета и индекси Да Не Не Да Не Да Индексът не се поддържа Да Да Не Не Не Да
Възстановете отношенията Да Не Не Да Не Да Не Да Да Не Не Не Не
Възстановяване на изтрити таблици и записи в базата данни на Access Да Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не

Други характеристики

Възстановяване на Access mdb файлове на повредени носители, като дискети, Zip дискове, CDROM и др. Да Не Не Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не
Възстановете партида от mdb файлове на Access Да Не Не Не Не Не Не Не Не Да Да Не Да
Намерете и изберете Access mdb файлове, които да бъдат възстановени на локалния компютър Да Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Не
Поддържа контекстното меню на Windows Explorer Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да
Поддържа операция плъзгане и пускане Да Не Не Не Не Не Да Да Не Не Не Не Не
Поддръжка на параметрите на командния ред (DOS ред) Да Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Не