Симптом:

Когато отваряте повредена Access база данни с Microsoft Access, виждате следното съобщение за грешка:

Моторът на Microsoft Jet база данни не може да намери обекта 'xxxx'. Уверете се, че обектът съществува и сте правилно написали името му и пътя до него.

където 'xxxx' е име на Access обект, той може да бъде или системен обект, или потребителски обект.

По-долу е даден примерен скриншот на съобщението за грешка:

Моторът на Microsoft Jet базата данни не можа да намери обекта 'MSysObjects'. Уверете се, че обектът съществува и че сте изписали правилно името му и пътя до него.

Това е грешка на Microsoft Jet и DAO, която може да бъде уловена, а кодът на грешката е 3011.

Точно обяснение:

Винаги, когато системни обекти или потребителски обекти са повредени и не могат да бъдат разпознати, Access ще съобщи за тази грешка.

Можете да опитате нашия продукт DataNumen Access Repair за ремонт на MDB базата данни и решаване на тази грешка.

Примерен файл:

Примерен повреден MDB файл, който ще причини грешката. mydb_3.mdb

Файлът, възстановен от DataNumen Access Repair: mydb_3_fixed.mdb (Таблицата „Recovered_Table3“ във възстановения файл, съответстваща на таблицата „Staff“ в неповредения файл)

 

Референции: