Симптом:

Когато използвате Microsoft Access за отваряне на повредена Access база данни, виждате следното съобщение за грешка:

Неузнаваем формат на базата данни ‘filename.mdb’.

където ‘filename.mdb’ е файлът на повредената Access база данни, който трябва да бъде отворен.

По-долу е представена примерна снимка на екрана:

Това е грешка на Microsoft Jet и DAO, която може да бъде уловена, а кодът на грешката е 3343.

Точно обяснение:

В MDB файла, данните се съхраняват като непрекъснати страници с фиксиран размер. Първата страница, наречена страница с определенията на базата данни, съдържа най-важните определения на базата данни.

Ако структурата на страниците в MDB файла е повредена, например, ако няколко байта в началото на файла са изгубени завинаги, Access няма да може да разпознае страниците във файла и ще съобщи за тази грешка.

Ако страницата с определенията на базата данни или други важни данни са повредени, тогава Access не може да разпознае формата на базата данни и също ще съобщи за грешката.

С други думи, докато Microsoft Access не може да разпознае MDB файла като валидна Access база данни, ще съобщи за тази грешка.

Можете да опитате нашият продукт DataNumen Access Repair за ремонт на MDB файла и решаване на тази грешка.

Примерен файл:

Примерен повреден MDB файл, който ще причини грешката. mydb_1.mdb

Файлът, поправен от DataNumen Access Repair: mydb_1_fixed.mdb (Таблицата 'Recovered_Table2' в поправения файл, съответстващ на таблицата 'Staff' в неповредения файл)

Референции: