Симптом:

Когато се опитвате да копирате или преместите елементи от една папка в друга или от един PST файл в друг, може да получите следното съобщение за грешка:

Не могат да се преместят елементите. Елементът не можа да бъде преместен. Той вече е преместен или изтрит, или достъпът е отказан.

или

Can’t move the items. Could not Move the item. The original was either moved or deleted, or access was denied.

или

Can’t move the items. Could not complete the operation. One or more parameter values are not valid.

или

 Some items cannot be moved. They were either already moved or deleted, or access was denied.

Точно обяснение:

Тази грешка възниква при следните обстоятелства:

  • Вашият Outlook PST файл е повреден.
  • Някои свойства на елементите са повредени или невалидни, което ви пречи да ги копирате или премествате.

За двете случая, трябва да използвате нашия продукт DataNumen Outlook Repair за да поправите файла и да решите проблема.

Референции: