Симптом:

Когато отворите повреден или корумпиран Excel XLS или XLSX файл с Microsoft Excel, виждате следното съобщение за грешка:

Файлът не е в разпознаваем формат

* Ако знаете, че файлът е от друга програма, която е несъвместима с Microsoft Office Excel, кликнете върху Отказ, а след това отворете този файл в оригиналното му приложение. Ако искате да отворите файла по-късно в Microsoft Office Excel, запазете го в съвместим формат, като например текстов формат
* Ако подозирате, че файлът е повреден, кликнете върху Помощ за повече информация за решаване на проблема.
* Ако все още искате да видите какъв текст съдържа файлът, кликнете върху OK. След това кликнете върху Завърши в съветника за импортиране на текст.

По-долу е даден примерен скриншот на съобщението за грешка:

Този файл не е в разпознаваем формат.

Точно обяснение:

Когато файлът на Excel XLS или XLSX е повреден и Microsoft Excel не може да го разпознае, Excel ще съобщи за тази грешка.

Решение:

Можете първо да използвате вградената функция за ремонт на Excel, за да поправите повредения Excel файл. Ако това не работи, то само DataNumen Excel Repair може да ви помогне.

Примерен файл:

Примерен повреден XLS файл, който ще причини грешката. Error1.xls

Файлът, възстановен от DataNumen Excel Repair: Error1_fixed.xlsx

Референции: