Сравнителна анализа на DataNumen Outlook Express Repair

DataNumen Outlook Express Repair 2.5 Ядро за ремонт на Outlook Express 9.4.1 Stellar Phoenix OE възстановяване 3.0 Възстановяване за Outlook Express 1.2 Възстановяване на данни за Outlook Express 1.0 Инструмент за ремонт на Outlook Express 3.2 OE-Mail Recovery 1.7.26.59 Спасение и миграция на OE Mail 5.1 Възстановяване на Outlook Express 2.0 Лесен ремонт на Outlook Express 1.2.9 DiskInternals Outlook Express Repair 2.4 Disk Doctors OE Възстановяване на имейли 2.0.1 Точен OE Mail Expert 3.2 MailNavigator 1.11 Възстанови моята електронна поща 5.5.6 R-Mail за Outlook Express 1.5 Zmeil 2.1 Smart Outlook Express Recovery 1.6

Степен на възстановяване

Средна степен на възстановяване* 95.30% 5.98% 6.10% 36.74% 0.06% 5.98% 0.03% 5.29% 0.00% 0.04% 53.42% 5.98% 5.29% 0.69% 5.98% 4.92% 0.02% 5.29%
Случай 1
(5MB повреден .DBX файл)
100.00% 0.00% 0.20% 15.40% 1.20% 0.00% 0.20% 0.00% 0.00% 0.20% 57.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Случай 2
(50MB повреден .DBX файл)
100.00% 0.00% 0.20% 50.40% 0.00% 0.00% 0.20% 0.00% 0.00% 0.20% 60.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Случай 3
(100MB повреден .DBX файл)
100.00% 0.00% 0.20% 50.40% 0.00% 0.00% 0.20% 0.00% 0.00% 0.20% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Случай 4
(200MB повреден .DBX файл)
100.00% 0.00% 0.20% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Случай 5
(300MB повреден .DBX файл)
100.00% 0.00% 0.20% 48.80% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Случай 6
(400MB повреден .DBX файл)
100.00% 0.00% 0.20% 48.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Случай 7
(500MB повреден .DBX файл)
100.00% 0.00% 0.20% 47.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Случай 8
(600MB повреден .DBX файл)
100.00% 0.00% 0.20% 46.80% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Случай 9
(700MB повреден .DBX файл)
100.00% 0.00% 0.20% 45.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Случай 10
(800MB повреден .DBX файл)
100.00% 0.00% 0.20% 45.70% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Случай 11
(900MB повреден .DBX файл)
100.00% 0.00% 0.20% 44.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Случай 12
(1GB повреден .DBX файл)
100.00% 0.00% 0.20% 44.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Случай 13
(1.2GB повреден .DBX файл)
100.00% 0.00% 0.20% 42.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Случай 14
(1.5GB повреден .DBX файл)
100.00% 0.00% 0.20% 41.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Случай 15
(1.7GB повреден .DBX файл)
100.00% 0.00% 0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Случай 16
(2GB повреден .DBX файл)
100.00% 0.00% 0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Случай 17
(1.5GB повреден .DBX файл)
100.00% 13.00% 13.00% 10.40% 0.00% 13.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13.00% 13.00% 0.00% 13.00% 13.00% 13.00% 0.10% 0.00%
Случай 18
(1.5GB повреден .DBX файл)
100.00% 100.00% 99.00% 61.90% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 80.00% 0.20% 100.00%

Поддръжка на операционни системи

Всички версии на 32-битов Windows Да 98/ME/NT/Vista не се поддържа 98/ME/NT/7 не се поддържа 98/ME/NT/7 не се поддържа NT/2000/Server 2008/Vista/7 не се поддържа NT не се поддържа NT не се поддържа NT не се поддържа 98/ME/NT не се поддържа NT/Server 2008 не се поддържа 98/ME/NT не се поддържа 98/ME/NT не се поддържа NT не се поддържа NT/Server 2008 не се поддържа 98/ME/NT/2000 не се поддържа NT не се поддържа 98/ME/NT не се поддържа 98/ME/NT не се поддържа
Всички версии на 64-битов Windows Да Vista не се поддържа Win7 не се поддържа Win7 не се поддържа Сървър 2008/Vista/7 не се поддържа Да Да Да Да Сървър 2008 не се поддържа Да Да Да Сървър 2008 не се поддържа 98/ME/NT/2000 не се поддържа Да Да Да

Поддръжка на файловия формат DBX

Outlook Express v6.0 DBX файл Да Да Да Да Да Да Да Да Не Да Да Да Да Да Да Да Да Да
Outlook Express v5.5 DBX файл Да Да Да Да Да Да Да Да Не Да Да Да Да Да Да Да Да Да
Outlook Express v5.0 DBX файл Да Да Да Да Не Да Да Да Не Да Да Да Да Да Да Да Да Да

Поддръжка на големи DBX файлове

Възстановяване на прекомерно големи 2GB DBX файлове без загуба на данни Да Да Да Не Не Да Не Да Не Не Не Да Да Не Да Не Не Да

Възможности за възстановяване на обекти

Подкрепа за възстановяване на прикачени файлове Да Да Не Да Не Да Не Да Не Не Да Да Не Да Да Не Не Да

Други функции

Възстановете DBX или MBX файлове на повредени носители. Да Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не
Ремонтирайте група от DBX или MBX файлове. Да Не Да Не Не Не Да Не Да Да Не Да Да Не Да Не Да Не
Намерете DBX или MBX файлове за ремонт на локалния компютър. Да Не Да Не Не Да Да Не Да Да Не Не Не Не Не Не Да Да
Поддържа контекстното меню на Windows Explorer. Да Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не
Поддържа операцията „плъзгане и пускане“. Да Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Не Не Не
Поддържа параметри на командния ред (DOS prompt). Да Не Не Да Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не