İçindəki səhifələr SQL Server MDF və NDF verilənlər bazaları

In SQL Server MDF və NDF verilənlər bazaları, bütün məlumatlar və meta məlumatlar (yəni digər məlumatları idarə etmək üçün istifadə olunan məlumatlar) aşağıdakı kimi 8KB səhifə olaraq ayrılır:

Səhifə növü təsvir
Məlumat səhifəsi Məlumat bazasında qeyd məlumatlarını saxlayın
İndeks səhifəsi Kümelenmiş və qruplaşdırılmamış indeksləri saxlayın
GAM səhifəsi Qlobal ayırma xəritəsi (GAM) məlumatını saxlayın.
SGAM Səhifəsi Paylaşılan qlobal ayırma xəritəsi (SGAM) məlumatlarını saxlayın.
IAM Səhifə Mağaza indeksi ayırma xəritəsi (IAM) məlumatı.
PFS səhifəsi Mağaza PFS ayırma məlumatlarını.