Veb saytımızda materialdan istifadə

Bu veb saytda yer alan məlumatlar, sənət əsərləri, mətn və ya şəkillər (toplu olaraq “Materiallar”) müəllif hüquqları qanunları ilə qorunur. Materiallara yalnız şəxsi və ya təhsil məqsədləri üçün daxil ola və istifadə edə bilərsiniz. Materialları dəyişdirmədən və ya başqa bir məqsəd üçün istifadə edə bilməzsiniz DataNumen, Inc icazə. Aşağıda göstərilənlər xaricində yenidən nəşr edə, çoxalda bilməzsiniz, səhost və ya bu veb saytdakı hər hansı bir materialı yaymaq.

Materialları bu veb səhifədə yalnız şəxsi və ya təhsil məqsədləri üçün çap edə bilərsiniz və materiallara ilkin olaraq daxil olan hər hansı bir müəllif hüququ bildirgisini bütün nüsxələrdə daxil etməlisiniz.

Bu veb saytdan yüklənə bilən və ya başqa şəkildə mövcud olan hər hansı bir kompüter proqramı, tətbiqetmə şərtlərinə əsasən lisenziyalaşdırılırcable lisenziya müqaviləsi.

Bu veb səhifəyə daxil olan materiallar tərtib edilmişdir DataNumen, Inc müxtəlif mənbələrdən və xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirilə bilər.

Bu veb saytdan əlaqəli saytlar

Bu veb saytdan əlaqəli saytlar altında deyil DataNumen, Inc nəzarət və DataNumen, Inc bu cür əlaqəli saytlarda mövcud olan hər hansı bir əlaqə və ya material üçün heç bir məsuliyyət və ya məsuliyyət daşımır. DataNumen, Inc bu veb saytdakı əlaqələrin əlaqəli qurumların tövsiyələri və ya təsdiqləri olmasını düşünmür və yalnız rahatlıq üçün təqdim olunur.

Məsuliyyət və zəmanətin məhdudlaşdırılması

MÜŞTƏRİ XİDMƏTDƏN İSTİFADƏNİN MÜTTƏQİF MÜŞTƏRİNİN RİSKİNDƏ OLMASINI RAZILAYIR. DataNumen, Inc XİDMƏTLƏR İSTİFADƏ EDİLMƏKLƏ YAXŞILIĞINA GÖRƏ BİLDİRİLMİŞDİR DataNumen, Inc Müştəriyə verilən lisenziyalar və xidmət vasitəsi ilə əldə edilən nəticələr. XÜSUSİ, DataNumen, Inc Hər hansı bir və bütün zəmanətləri, o cümlədən məhdud deyil
(1) MƏLUMAT, Dəqiqlik və ya məlumatın, məhsulların və ya xidmətlərin məzmunu ilə əlaqəli hər hansı bir zəmanət; VƏ (2) XÜSUSİ MƏQSƏD ÜÇÜN BİR MÜDDƏTİN VƏ SATIŞ QABULLULUĞUNUN VƏ YA FITNESSİNİN ZƏMANƏTLƏRİ.

BU MƏSULİYYƏT RƏHBƏRİ PERFORMANS, HATA, OMISSION, DELETION, DEFECT, COMPUTER VIRUS, oğurluq və ya məhv edilmə və ya icazəsiz giriş səbəbindən yaranan hər hansı bir zərər və ya xəsarətə aiddir. MÜŞTƏRİ BUNUN XÜSUSİ OLARAQ TƏQDİM EDİR DataNumen, Inc DİGƏR MÜŞTƏRİLƏRİN VƏ ÜÇÜNCÜ TƏŞKİLLƏRİN BÖYÜKLƏNMƏSİ, HÜQUQSİZ VƏ QANUNSUZ YURUMLARI VƏ MÜŞTƏRİ İLƏ UNUTULAN RESESLƏRDƏN ZƏHƏR RİSKİNDƏN MƏSULİYYƏT YOXDUR.

İMAN DataNumen, Inc XİŞDƏN XİŞƏTLƏRİNİN, İŞTİRAKÇILARININ VƏ MÜNDƏRİZƏ VERƏNLƏRİNİN XİDMƏTİNDƏN XİZMƏTÇİDƏN XİZMƏTLƏRDƏN XİDMƏT VERMƏK VƏ ONUNU VERMƏK İSTİFADƏSİNDƏN KEÇİRİLMƏSİ VƏ İSTİFADƏSİNDƏN YARADILAN BİR DOĞRUSUZ, TƏQDİSİZ, QADA, XÜSUSİ VƏ NƏTİCƏ Zərərlərə görə məsuliyyət daşıyırlar. . MÜŞTƏRİ BURADAN BU BÖLMƏNİN MÜDDƏALARININ XİDMƏTDƏN BÜTÜN MÜNDƏRİCƏYƏ ÇATDIĞINI TƏŞƏKKÜR EDİR.