Demo hesabatında bərpa edilə bilən statusun mənası nədir?

Demo hesabatında, bir sənədin bərpa edilə bilən vəziyyəti “Tamamilə bərpa olunur“, Bu sənəddəki bütün məlumatlar tamamilə bərpa edilə bilər.

Bərpa edilə bilən vəziyyət “Qismən bərpa olunur“, Bu sənəddəki məlumatların yalnız bir hissəsi bərpa edilə bilər.

Bərpa edilə bilən vəziyyət “Qurtarmaq mümkün deyil“, O zaman həmin sənəddəki məlumatlar bərpa edilə bilməz.