Gebruik van materiaal op ons webwerf

Die inligting, kunswerke, teks of foto's (gesamentlik, "Materiaal") wat op hierdie webwerf voorkom, word beskerm deur kopieregwette. U mag slegs toegang tot die materiaal verkry vir persoonlike of opvoedkundige doeleindes. U mag die materiaal nie vir enige ander doel verander of gebruik nie DataNumen, Inc. toestemming. Behalwe soos hieronder uiteengesit, mag u nie herpubliseer, reproduseer nie, post of versprei enige materiaal op hierdie webwerf.

U mag Materiaal op hierdie webwerf slegs vir persoonlike of opvoedkundige doeleindes druk, en u moet enige kopieregkennisgewing wat oorspronklik by die Materiaal ingesluit is, in alle eksemplare insluit.

Enige rekenaarsagteware wat op hierdie webwerf afgelaai kan word of andersins beskikbaar is, is gelisensieer onderhewig aan die bepalings van die aansoekcable lisensie-ooreenkoms.

Die materiaal op hierdie webwerf is saamgestel deur DataNumen, Inc. uit verskillende bronne en is onderhewig aan verandering sonder kennisgewing.

Webwerwe wat vanaf hierdie webwerf gekoppel is

Die webwerwe wat vanaf hierdie webwerf gekoppel is, is nie onder nie DataNumen, Inc. beheer, en DataNumen, Inc. aanvaar geen verantwoordelikheid of aanspreeklikheid vir enige kommunikasie of materiaal wat op sulke gekoppelde webwerwe beskikbaar is nie. DataNumen, Inc. is nie bedoel dat skakels op hierdie webwerf verwysings of onderskrywings van die gekoppelde entiteite is nie en slegs gerieflikheidshalwe verskaf word.

Beperking van aanspreeklikheid en waarborg

KLANT STEM SAAM DAT GEBRUIK VAN DIE DIENS HELE OP DIE KLANT SE EIE RISIKO IS. DataNumen, Inc. DIENSTE WORD "AS IS" GELEWER SONDER GARANTIE VAN ENIGE SOORT, ALS UITDRUKKLIK OF IMPLIKAAT, INSLUITEND SONDER BEPERKING ENIGE GARANTIE VIR INLIGTING, DIENSTE, ONonderbroke Toegang of Produkte wat deurgaans gelewer word, sowel as in die verband, DataNumen, Inc. SAGTEWARE GELISENSIEER AAN DIE KLANT EN DIE RESULTATE WAT DEUR DIE DIENSTE WORD. SPESIFIEK, DataNumen, Inc. VERKLARING VAN ENIGE EN ALLE GARANTIES, INKLUSIEF, MAAR NIE Beperk tot:
(1) ENIGE GARANTIES BETREFFENDE DIE BESKIKBAARHEID, AKKURAATHEID OF INHOUD VAN INLIGTING, PRODUKTE OF DIENSTE; EN (2) ENIGE GARANTIES VAN TITEL OF GARANTIES VAN VERhandelBAARHEID OF GESKIKTHEID VIR 'N BESONDERDE DOEL.

HIERDIE VRYWARING VAN AANSPREEKLIKHEID IS VAN TOEPASSING OP ENIGE SKADE OF BESERING WAT VEROORSAAK WORD VAN ENKELE PRESTASIE, FOUT, VERLOSSING, VERWYDERING, GEBREK, REKENAARVIRUS, DIEFSTAL OF VERNIETIGING OF ONGEMAGTE TOEGANG TOT. KLANT ERKEN SPESIFIEK DAT DataNumen, Inc. Is nie aanspreeklik vir die lasterlike, aanstootlike of onwettige gedrag van ander klante of derdepartye nie en dat die risiko van letsel uit die voorgaande rus geheel en al by die kliënt rus.

NÓG DataNumen, Inc. NOG ENIGE VAN SY AGENTE, AANVULLERS OF INHOUDSLEWERS IS AANSPREEKLIK VIR ENIGE DIREKTE, INDIREKTE, TUSSENLIKE, SPESIALE OF GEVOLGENDE SKADE WAT GEBRUIK IS VAN DIENSTE OF ONVERMOË OM TOEGANG TOT DIE GEBRUIK VAN DIE DIENS OF GEEN GEBRUIK TE GEBRUIK NIE. . KLANT ERKEN HIERDIE DAT DIE BEPALINGS VAN HIERDIE AFDELING OP ALLE INHOUD OP DIE DIENS VAN TOEPASSING SAL WEES.